UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MONZÓ NEBOT, ESTHER
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Becari/ària FPI de la Generalitat
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Coordinador/a del grup d'investigació TRAP - Traducció i Postmonolingüisme
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • HC2312DD - (964 729741)
 • monzo@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5658-9967
 • - https://www.researchgate.net/profile/Esther_Monzo/contributions

  Ressenya Personal

  Esther Monzó Nebot és professora titular del Departament de Traducció i Comunicació a la Universitat Jaume I. Entre 2013 i 2015 va ser catedràtica al Departament de Traductologia de la Universitat de Graz (Àustria), on impartia docència en l'àmbit de la sociologia de la traducció i de la interpretació. La seua recerca actual se centra en els usos de la traducció i la interpretació en la gestió de la diversitat i la millora de les relacions interculturals i intergrupals, amb èmfasi en el llenguatge inclusiu i els biaixos intergrupals. El 2002 va defensar una tesi doctoral sobre els aspectes de la pràctica de la traducció i interpretació jurades des de la sociologia de les professions i l'economia de la pràctica de Bourdieu. En la seua trajectòria investigadora, ha tractat la recerca-acció de K. Lewin, les eines de traducció assistida, la traductologia basada en corpus i la formació en traducció jurídica. Ha estat convidada a distintes universitats europees i de l'Amèrica Llatina i ha treballat en l'àmbit de la traducció a les Nacions Unides, l'Organització Mundial del Comerç, l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (Suïssa) i l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (Àustria). És membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, directora del grup TRAP, antena temàtica sobre traducció, identitat i diversitat de Linguapax Internacional, i col·labora amb la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València. És directora del Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació des de 2016 i membre del Consell de Redacció de Revista de Llengua i Dret des de 2015.

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBK009 - Metodologia de la Investigació en Traducció Jurídica Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  SBK013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0955 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català) per als Organismes Internacionals Grau en Traducció i Interpretació
  TI0956 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per als Organismes Internacionals Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • A case study of unquiet translators. Relating legal translators’ subservient and subversive habitus to socialization
  • Esther Monzó Nebot. TARGET- INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION STUDIES. Num. 2. Vol. 33. pp. 282-307. 2021. Científic.

  • Translating genres, creating transgenres: Textual between as situation-based systemic innovations
  • Esther Monzó Nebot. ESTUDIOS DE TRADUCCION. Vol. 10. pp. 51-67. 2020. Científic.

  • Jurilinguistics: Ways Forward Beyond Law, Translation, and Discourse
  • Esther Monzó Nebot, Javier Moreno Rivero. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW. Num. 2. Vol. 33. pp. 253-261. 2020. Científic.

  • La traducció i la interpretació jurídiques en els serveis públics: definició de qüestions clau, revisió de polítiques i delimitació del públic de la traducció i la interpretació jurídiques en els serveis públics
  • Melissa Wallace, Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LLENGUA I DRET. Num. 71. pp. 1-12. 2019. Científic.

  • Understanding Legal Interpreter and Translator Training in Times of Change
  • Esther Monzó Nebot. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER. Num. 2. Vol. 9 . pp. 129-140. 2015. Científic.

  • (Re)producing habits in international negotiations: A study on the translation of collocations
  • Esther Monzó Nebot. FACHSPRACHE. Num. 3-4. Vol. 37 . pp. 193-209. 2015. Científic.

  • E-Lectra: A Bibliography for the Study and Practice of Legal, Court and Official Translation and Interpreting
  • Esther Monzó Nebot. META. Num. 55,2. pp. 355-373. 2010. Científic.

  • La recerca en traducció basada en corpus: aplicacions professionals i didàctiques del projecte GENTT
  • Esther Monzó Nebot, María del Pilar Ordóñez López. REVISTA TRADUMATICA. Num. 7. pp. 10-20. 2009. Científic.

  • Legal and translational occupations in Spain. Regulation and specialization in jurisdictional struggles
  • Esther Monzó Nebot. TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES. Num. 4. Vol. 2 . pp. 135-154. 2009. Científic.

  • Corpus-Based Activities in Legal Translator Training
  • Esther Monzó Nebot. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER. Num. 2. Vol. 2 . pp. 221-252. 2008. Científic.

  • Derecho y traductología en la formación del traductor jurídico
  • Esther Monzó Nebot. TRANSLATION JOURNAL: A PUBLICATION FOR TRANSLATORS ABOUT TRANSLATORS AND TRANSLATION. Num. 12. Vol. 2 . pp. 1-7. 2008. Científic.

  • El poder de una voz. Oscilaciones lingüístico-epistemológicas en torno al género textual
  • Esther Monzó Nebot. HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. Num. 9/2007. pp. 179-199. 2007. Científic.

  • The Example of Experts in the Training of Legal Translators
  • Esther Monzó Nebot. TRANSLATION IRELAND. Num. 17. Vol. 1 . pp. 69-91. 2006. Científic.

  • Propostes de recerca en traducció jurídica: un cami per construir
  • Esther Monzó Nebot. PAPERS LEXTRA. Num. 1. pp. 11-24. 2005. Científic.

  • La Web del Traductor Jurídico: compartir recursos para crear una comunidad
  • Esther Monzó Nebot. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 9. pp. 161-175. 2005. Científic.

  • Being ACTIVE in Legal Translation and Interpreting
  • Esther Monzó Nebot. META. Num. 50,. Vol. 4 . pp. 10-20. 2005. Científic.

  • Training Legal Translators Through The Internet: Promises and Pitfalls
  • Esther Monzó Nebot. TRANSLATION TODAY. Num. 1. Vol. 2 . pp. 63-106. 2005. Científic.

  • Traducir con corpus de géneros
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo. REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS. Num. -. 2004. Docent.

  • Traducir con corpus de géneros
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LA FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS. Num. 7. pp. 45-59. 2004. Científic.

  • Un marc per a la visibilització del traductor: reflexions des de la traducció jurídica i jurada
  • Esther Monzó Nebot. TRADUCCION & COMUNICACION. Num. 4. pp. 55-84. 2003. Científic.

  • La traducción jurídica a través de los géneros: el transgénero y la socialización del traductor en los procesos de enseñanza/aprendizaje
  • Esther Monzó Nebot. DISCURSOS: ESTUDIOS DE TRADUÇAO. Num. 2. pp. 21-36. 2003. Científic.

  • Godayol, Pilar (2000). Espais de frontera. Gènere i traducció. Vic: Eumo, 230 pp
  • Esther Monzó Nebot. SENDEBAR. Num. 14. pp. 141-151. 2003. Científic.

  • Corpus-based Teaching: The use of original and translated texts in the training of legal translators
  • Esther Monzó Nebot. TRANSLATION JOURNAL: A PUBLICATION FOR TRANSLATORS ABOUT TRANSLATORS AND TRANSLATION. Num. 4. Vol. 7 . 2003. Científic.

  • Las socializaciones del traductor especializado: el papel de los géneros
  • Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LA FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS. Num. 6. pp. 15-29. 2003. Científic.

  • La professió del traductor jurat: conclusions a un estudi sobre l'actor social
  • Esther Monzó Nebot. BUTLLETÍ - ASSOCIACIÓ D'INTÈRPRETS JURATS DE CATALUNYA. Num. Desembre. pp. 1-11. 2003. Científic.

  • Corpus de géneros GENTT. Una enciclopedia para traductores
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. TRADUCCION & COMUNICACION. Num. 4. pp. 31-53. 2003. Científic.

  • Textos jurídics i traduccions: testimonis de coneixements i eines de formació per al traductor jurídic
  • Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LLENGUA I DRET. Num. 36. pp. 23-40. 2001. Científic.

  • Organització de corpus. l'estructura d'una base de dades documental aplicada a la traducció jurídica
  • Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi. REVISTA DE LLENGUA I DRET. Num. 34. pp. 9-21. 2000. Científic.

  Llibres


  • La traducció i la interpretació com a drets de les societats diverses
  • Esther Monzó Nebot. 2021. Autoria. Científic. ISBN 9788409249039. València (Espanya). Ed. Càtedra de Drets Lingüístics (UV).

  • Translating Asymmetry - Rewriting Power
  • Ovidi Carbonell i Cortés, Esther Monzó Nebot. 2021. Edició. Científic. ISBN 9789027209146. Ámsterdam (Països Baixos). Ed. John Benjamins.

  • Les ciències humanes i socials: perspectives emergents per als reptes de les societats multiculturals
  • Esther Monzó Nebot. 2020. Edició. Científic. ISBN 9788417900717. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Translating and Interpreting Justice in a Postmonolingual Age
  • Esther Monzó Nebot, Juan Jiménez-Salcedo. 2018. Edició. Científic. ISBN 9781622733125. Delaware. Ed. Vernon Press.

  • Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe
  • Esther Monzó Nebot, Joan Jiménez Salcedo. 2017. Edició. Científic. ISBN 9788416546275. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Iberian Studies on Translation and Interpreting
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. 2012. Edició. Científic. ISBN 9783034308151. Oxford (Regne Unit). Ed. Peter Lang.

  • La competència traductora d'especialitat: propostes didàctiques
  • Isabel García Izquierdo, Anabel Borja Albi, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Cármen Hidalgo. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788493589608. València. Ed. Reproexpres.

  • El detalle en la tipografia
  • Esther Monzó Nebot. 2007. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788496657038. València. Ed. Campgràfic.

  • Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics
  • Esther Monzó Nebot. 2006. Edició. Científic. ISBN 8498090105. Barcelona. Ed. Pòrtic.

  • El diseño de libros. Práctica y teoría
  • Esther Monzó Nebot. 2005. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 8493344664. Valencia. Ed. Campgràfic.

  • La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales
  • Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480215402. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La professió del traductor jurídic i jurat: descripció sociològica de la professió i anàlisi discursiva del transgènere
  • Esther Monzó Nebot. 2002. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8468810983. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • El abecé de la buena tipografia
  • Esther Monzó Nebot. 2002. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8493167770. València. Ed. Campgràfic.

  • Amor i añoranza en Bombay
  • Esther Monzó Nebot, Adoración Sales Salvador. 2001. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8423926249. Madrid. Ed. Espasa Calpe.

  • Teoria i pràctica de la traducció general. Espanyol-català
  • Rosa María Agost Canós, Esther Monzó Nebot. 2001. Autoria. Científic. ISBN 848021337X. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • La letra gótica. Tipo e identidad nacional
  • Esther Monzó Nebot. 2001. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8493167754. València. Ed. Campgràfic.

  • Paul Renner. Doble volumen: Paul Renner, maestro tipógrafo + El arte de la tipografía
  • Esther Monzó Nebot. 2000. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8493167773. València. Ed. Campgràfic.

  • El arte de la tipografia (Paul Renner)
  • Esther Monzó Nebot, José Ángel Cifuentes. 2000. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 849316772X. València. Ed. Campgràfic.

  • Aplicació didàctica dels jocs a l'educació física
  • Esther Monzó Nebot. 1998. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8480212438. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Translating values: Policymakers interpreting interpretation in the 2018 Aquarius refugee ship crisis
  • Esther Monzó Nebot. Translating Asymmetry - Rewriting Power. Ámsterdam (Països Baixos). Ed. John Benjamins. 2021. ISBN 9789027209146. Científic.

  • A turn of values: are the translation and interpreting professions keeping up with society?
  • Esther Monzó Nebot. Translation in and for Society: Sociological and Cultural Approaches in Translation. Córdoba (Espanya). Ed. Universidad de Córdoba. 2019. ISBN 9788499274928. Científic.

  • Interviewing legal interpreters and translators: framing status perceptions and interactional and structural power
  • Esther Monzó Nebot. Research Methods in Legal Translation and Interpreting. Crossing methodological boundaries. Londres (Regne Unit). Ed. Routledge. 2019. ISBN 9781138492103. Científic.

  • Introduction. Translation and postmonolingualism
  • Esther Monzó Nebot, Juan Jiménez-Salcedo. Translating and Interpreting Justice in a Postmonolingual Age. Delaware. Ed. Vernon Press. 2018. ISBN 9781622733125. Científic.

  • Translators and interpreters as agents of diversity. Managing myths and pursuing justice in postmonolingual societies
  • Esther Monzó Nebot. Translating and Interpreting Justice in a Postmonolingual Age. Delaware. Ed. Vernon Press. 2018. ISBN 9781622733125. Científic.

  • Translation and culture in legal settings and institutions
  • Esther Monzó Nebot. The Routledge Handbook of Translation and Culture. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2018. ISBN 9781138946309. Científic.

  • The out-grouping society. Phrasemes othering underpriviledged groups in the International Bill of Human Rights (English-French-Spanish)
  • Esther Monzó Nebot. Phraseology in Legal and Institutional Setting. A corpus-based interdisciplinary perspective. Oxon (Regne Unit). Ed. Routledge. 2017. ISBN 9781138214361. Científic.

  • 'Silence will break my bones': the presentation and representation of victims and perpretators at the service of just-world views in judicial discourse
  • Esther Monzó Nebot. Power, Persuasion and Manipulation in Specialised Genres. Providing Keys to the Rhetoric of Professional Communities. Berna (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2017. ISBN 9783034330107. Científic.

  • Introducció. Les identitats minoritzades davant l’oportunitat del postmonolingüisme
  • Esther Monzó Nebot. Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546275. Científic.

  • Interpretación, estrés y técnica Alexander
  • Esther Monzó Nebot, María Amparo Jiménez Ivars, Marta Renau Michavila. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Competències per a traduir en àmbits d’especialitat
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Pilar Ezpeleta Piorno, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Documentación para la traducción inglés-español
  • Esther Monzó Nebot. La traducción e interpretación jurídicas en la unión europea. Granada. Ed. Comares. 2008. ISBN 9788498362732. Científic.

  • Documentación para la traducción francés-español
  • Esther Monzó Nebot. La traducción e interpretación jurídicas en la unión europea. Granada. Ed. Comares. 2008. ISBN 9788498362732. Científic.

  • Adquisición de competencias profesionales en traducción especializada y corpus de géneros textuales: ¿y cómo recuperar sólo la información que nos interesa?
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Justine Ursula Brehm Cripps, María José Seguí Cosme, Marina López Martínez, Pilar Civera García, Stephen Jennings. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Virtualitat i autoavaluació: incorporació a la didàctica de la traducció jurídica d’exercicis d’autoavaluació en entorns virtuals per a l’adquisició de competències extralingüístiques i traductològiques.
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Justine Ursula Brehm Cripps, María Amparo Garrigues Giménez, María del Carmen Boldó Roda, María José Senent Vidal, Pilar Civera García, Santiago García Campá. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • ¿Somos profesionales? Bases para una sociolgía de las profesiones aplilcada a la traducción
  • Esther Monzó Nebot. Sociology of translation. Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2006. ISBN 8481583316. Científic.

  • Adopció d’un model conjunt per a la virtualització de la docència en assignatures de traducció
  • Anabel Borja Albi, Estela Marqués Agut, Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Pilar Civera García. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Coordinació d’activitats d’aprenentatge i elaboració de corpus per al desenvolupament de competències professionals de traducció especialitzada francès-castellà
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Marina López Martínez, Pilar Civera García. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • El camp social de la traducció i la interpretació jurades i les universitats de l'àmbit catalanoparlant
  • Esther Monzó Nebot. Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics. Barcelona. Ed. Pòrtic. 2006. ISBN 8498090105. Científic.

  • L’Ortotipografia i la traducció: Vies de formació
  • Esther Monzó Nebot. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Descripción de la práctica social y textual de los traductores jurídicos. El proyecto ACTIVE
  • Esther Monzó Nebot. El español. Lengua de cultura. Lengua de Traducción. Granada / Cuenca. Ed. Atrio. 2005. ISBN 8496101282. Científic.

  • Investigar con los profesionales: colaboraciones de investigación-acción.
  • Esther Monzó Nebot. La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215402. Científic.

  • Como traducir derecho sin ser jurista.
  • Esther Monzó Nebot. La biblioteca de Babel. Documentarse para traducir. Granada. Ed. Comares. 2005. ISBN 8481510327. Científic.

  • Del corpus a l'enciclopèdia: concepció i construcció de l'enciclope`dia de gèneres Gentt
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo. Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona. Ed. Documenta Universitària. 2005. ISBN 8493434957. Científic.

  • Reeducación y desculturación a través de géneros en traducción jurídica, económica y administrativa
  • Esther Monzó Nebot. El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas. Berna. Ed. Peter Lang. 2005. ISBN 3039106767. Científic.

  • Entre el traductor nativo y el traductor óptimo: traductores jurídicos competentes
  • Esther Monzó Nebot. Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación. Granada (Espanya). Ed. Atrio. 2004. ISBN 8496101266. Científic.

  • Els cursos d'especialització de pregrau. O com desenvolupar coneixements, destreses i habilitats per a la traducció jurídica amb activitats extracurriculars
  • Esther Monzó Nebot. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Traductors que socialitzen traductors. L'ús de textos originals i traduïts en la classe de traducció jurídica
  • Esther Monzó Nebot. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Enciclopèdia electrònica de gèneres d'especialitat per a la traducció
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480214090. Científic.

  • Creació de recursos interactius a Internet per a l'assignatura de traducció jurídica d'anglés
  • Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi, Stephen Jennings. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Más allá de Núremberg: ¿qué le pedimos a la interpretación judicial?
  • Esther Monzó Nebot. Coloquio sobre Lingüística Forense. Algunas consideraciones para la identificación de emisiones habladas y escritas y su proyección en el ámbito legal. Jerez (Espanya). 15-03-2017. Científic. 2017.

  • Representacions cinematogràfiques del postmonolongüisme en contextos d’asil i refugi. Una aplicació del cinema en la formació de traductores i intèrprets des de la hipòtesi del contacte ampliat
  • Esther Monzó Nebot, Marta Renau Michavila. XXI Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials/ XXI Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castellón (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016. ISSN 1139-5486.

  • Bárbaros tardíos: los sesgos cognitivos y la definición de la otredad en textos del derecho internacional
  • Esther Monzó Nebot. Discursos intimidatorios en las redes sociales en el ámbito de las lenguas del Mediterráneo Occidental. Cádiz (Espanya). 24-11-2016. Científic. 2016.

  • El postmonolingüisme en el cinema: una visió des de la traducció i la interpretació
  • Esther Monzó Nebot, Marta Renau Michavila, Mercedes Sanz Gil. XXI Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016.

  • Training native translators/interpreters in legal settings: a call for postmaterialism in the prevention of hate against migrants
  • Esther Monzó Nebot. De la traducción jurídica a la jurilingüística: Enfoques interdisciplinarios en el estudio de la lengua y el derecho. Sevilla (Espanya). 27-10-2016. Científic. 2016.

  • The non-invisible presence: Translators establishing new boundaries unaware of the old
  • Esther Monzó Nebot. 8th EST Congress. Aarhus (Dinamarca). 15-09-2016. Científic. 2016.

  • Los corpus electrónicos y la traducción jurídica en organismos internacionales: de herramientas y habitus
  • Esther Monzó Nebot. XII Foro Internacional: Retos, Nuevos Roles y Ética en la Traducción e Interpretación Jurídica. Universidad Ricardo Palma de Lima Perú. 07-10-2015. Científic. 2015.

  • The Author is not dead. Status perception and attitudes towards authorship and ownership among translators working for international organizations
  • Esther Monzó Nebot. Conferene Transfiction 3: The Fictions of Translation/Les fictions de la traduction. Montreal, Concordia University (Canadà). 27-05-2015. Científic. 2015.

  • La explotación de corpus en los organismos internacionales
  • Esther Monzó Nebot. III Seminario de traducción jurídica para organizaciones internacionales / 3rd Seminar on legal translation for international organizations. Salamanca (Espanya). 15-02-2010. Científic. 2011. Ed. Comares. ISBN 9788498367911.

  • Legal and translational occupations in Spain: Regulation and specialization in jurisdictional struggles
  • Esther Monzó Nebot. Identity and Status in the Translational professions( Revised papers from International Workshop Profession, Identity and Status Translators and Interpreters as an Occupational Group). University & Bar Ilan University, Tel Aviv (Israel). 15-03-2009. Científic. 2011. Ed. John Benjamins. ISBN 9789027202512.

  • Automatising genre metadata for the management of multilingual communication in legal domains
  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot. EULITA Conference, European Legal Interpreters and Translators. Amberes, Lessius University. 27-11-2009. Científic. 2009.

  • El traductor-intérprete jurado en España y Europa: legislación, jurisprudencia y perspectivas
  • Esther Monzó Nebot. XI Congreso Internacional de Traducción e Interpretación "San Jerónimo" 2007. Guadalajara (México). 24-11-2007. Científic. 2007.

  • La documentació en traducció jurídica: coordinació de les activitats d'adquisició de la competència instrumental dels futurs traductors jurídics
  • Lluís Baixauli Olmos, Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi, Isabel García Izquierdo, Adoración Sales Salvador, Stephen Jennings, Joana Matturro, Lourdes Pascual. VII Jornada de Millora educativa i VI Jornada d'Harmonització Europea. UJI. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • El activismo académico: hacia un paradigma de investigació-acción
  • Esther Monzó Nebot, Javier. I Foro Internacional de Traducción / Intepretación y Compromiso Social. Granada. 28-04-2007. Científic. 2007.

  • La visió del traductor- intèrpret jurat a l'Estat espanyol
  • Esther Monzó Nebot. III Congreso de la asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación. Barcelona. 22-03-2007. Científic. 2007.

  • Grup de recerca GITRAD- Grup d'investigació en traducció jurídica
  • Esther Monzó Nebot. XI Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I. 20-05-2006. Científic. 2006. ISSN 1139-5486.

  • Legal Translation: A Field under Construction
  • Esther Monzó Nebot. International Conference Translating and Interpreting as a Social Practice. Graz. 05-05-2005. Científic. 2005.

  • Being Active in Legal Translation and Interpreting: a Research Project on the Spanish Field
  • Esther Monzó Nebot. Pour une traductologie proactive.. Montreal. 07-04-2005. Científic. 2005.

  • Descripción de la práctica social y textual de los traductores jurídicos
  • Esther Monzó Nebot. IV Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias. Almagro. 19-10-2005. Científic. 2005. Ed. Atrio. ISBN 8484274144.

  • Ser competentes frente a la competencia. La traducción jurídica y económica y la traducción jurada en la licenciatura en Traducción e Interpretación
  • Esther Monzó Nebot. Fórum Castellón de Desarrollo Empresarial. Castelló. 24-11-2004. Científic. 2004.

  • Experències de formació semipresencial en traducció jurídica: entorns www, BSCW i Web CT
  • Esther Monzó Nebot. VI Congrés internacional de Traducció. Interculturalitat i traducció: Ensenyament a distància de traducció i llengua.. Universitat Autònoma de Barcelona. 10-05-2004. Científic. 2004.

  • Un model de formació semipresencial en l'àmbit de la traducció jurídica: progressions i regressions
  • Esther Monzó Nebot. III Congrés Internacional "Docència Universitària i Innovació" (III CIDUI). Girona (Espanya). 30-06-2005. Científic. 2004. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Girona. ISBN 8476538642.

  • Investigar con los profesionales: colaboraciones de investigación-acción
  • Esther Monzó Nebot. VII Jornades Internacionals sobre la Traducció: Nous reptes i horitzons de la traducció jurídica. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic. 2003.

  • Entre el traductor nativo y el traductor óptimo: traductores jurídicos competentes
  • Esther Monzó Nebot. II Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias. Universidad de Málaga. 22-10-2003. Científic. 2003.

  • El proyecto Gentt: El uso de córpora de géneros para la traducción especializada
  • Esther Monzó Nebot. II Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias. Universidad de Málaga. 22-10-2003. Científic. 2003.

  • Las traducciones profesionales como instrumento pedagógico en la formación de traductores jurídicos: enseñar y socializar
  • Esther Monzó Nebot. I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios sobre la Traducción y la Interpretación. Universitat de Granada. 12-02-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8493336009.

  • Una enciclopedia para traductores. Los géneros de especialidad como herramienta privilegiada del traductor profesional
  • Isabel García Izquierdo, Esther Monzó Nebot. I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios sobre la Traducción y la Interpretación. Universitat de Granada. 12-02-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8493336009.

  • Aplicación de los métodos de aprendizaje cooperativo a la enseñanza de la traducción jurídica: cuaderno de bitácora
  • Esther Monzó Nebot, Anabel Borja Albi. EDUTEC. Congreso Internacional de Tecnología, Educación y Desarrollo Sostenible. Murcia. 01-01-2002. Científic. 2002. ISSN 0305-5698.

  • Pautes metodològiques per a la investigació en traducció: Investigar en traducció jurídica
  • Esther Monzó Nebot. VII Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I. 12-05-2002. Científic. 2002. ISSN 1139-5486.

  • El paper del gènere en l'adquisició de la competència cultural dels traductors jurídics en el context català
  • Esther Monzó Nebot. V Congrés internacional de traducció. Interculturalitat i traducció:les llengües menys traduïdes.. Barcelona. 29-10-2001. Científic. 2001.

  • Estudi fraseològic de fórmules jurídiques dins de l'àmbit legislatiu
  • Esther Monzó Nebot. Jornades de Fraseologia Comparada "El discurs prefabricat". Castelló de la Plana (Espanya). 11-11-1999. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213329.

  • El género discursivo: un concepto clave en la esculturación del traductor
  • Esther Monzó Nebot. Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones. Salamanca (Espanya). 11-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 8478008683.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Traducció especialitzada: els limits de la innovació. La traducció jurídica.
  • Esther Monzó Nebot. UAB i Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.. 22-05-2004.

  Comités de congresos


  • Esther Monzó Nebot. V Jornades sobre la traducció: la traducció audiovisual al segle XXI. Universitat Jaume I. . Científic.

  • Andreu Casero Ripollés, Francisco Javier Vellón Lahoz, Carmen María Fernández Nadal, Roberto Arnau Roselló, Esther Monzó Nebot, Hugo Doménech Fabregat, Jorge Martí Contreras, Kim Schulte, María Carmen Campoy Cubillo, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Jesús Gil Gómez, Mónica Velando Casanova. XXV Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 08-05-2020. Científic.

  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Sonia Agut Nieto, María Nieves Alberola Crespo, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Amparo Fabra Galofre, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Cristina Giménez García, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, José Joaquin Gual Arnau, Cristina Guisasola Lerma, María del Carmen Lázaro Guillamón, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, Ana Maria Martí Gual, María Josefina Mateu Carruana, Esther Monzó Nebot, Andrés Piqueras Infante, Andrea Planchadell Gargallo, Vicente Alberto Querol Vicente, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, Irene Comins Mingol, María de las Mercedes Correa Sanz. III Congrés Investigació i Génere. Castelló (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Adoración Sales Salvador, Marta Renau Michavila, Ulrike Oster, Francisco José Raga Gimeno, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Kim Schulte, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Rosa María Agost Canós, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Anna Marzà Ibàñez, María del Carmen Lázaro Guillamón, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo, Irene De Higes Andino. XI Jornades Internacionals de Traducció i Interpretació: Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. Coloquio "De la traducción jurídica a la jurilingüística: enfoques interdisciplinarios en el estudio de la lengua y el Derecho". Sevilla (Espanya). 27-10-2016. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. Seminario de edición y corrección de textos. Universitat Jaume I. 29-03-2004. Científic.

  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo, María José Seguí Cosme. VII Jornadas Internacionales sobre la Traducción. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. VII Jornades Internacionals sobre la Traducció. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. VI Seminario de especialización en traducción jurídica y jurada (inglés-español). Universitat Jaume I. 12-05-2003. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. Seminario de traducción de transmisiones inmobiliarias (inglés-español). Universitat Jaume I. 09-05-2003. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. Algunas cuestiones de ortotipografía en la traducción. Universitat Jaume I. 13-03-2003. Científic.

  • Esther Monzó Nebot. Seminaris d'informàtica aplicada a la investigació. Castelló de la Plana. 01-11-2002. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Esther Monzó Nebot. 2018 INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER.

  • Esther Monzó Nebot. 2018 CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA.

  • Esther Monzó Nebot. 2017 META (EN LINEA).

  • Esther Monzó Nebot. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL DISCOURSE.

  • Esther Monzó Nebot. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE (EN LINEA).

  • Esther Monzó Nebot. 2015 TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA.

  • Esther Monzó Nebot. 2015 MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • Esther Monzó Nebot. 2015 TEXTUS.

  • Esther Monzó Nebot. 2014 MAGIS.

  • Esther Monzó Nebot. 2013 META.

  • Esther Monzó Nebot. 2013 LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES.

  • Esther Monzó Nebot. 2012 META.

  • Esther Monzó Nebot. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH STUDIES.

  • Esther Monzó Nebot. 2010 META.

  Edició de monogràfic


  Comité revistes científiques


  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Carmen María Fernández Nadal, Jesús Gil Gómez, Pablo López Rabadán, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, María Pallarés Renau, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2021. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Jesús Gil Gómez, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2020. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2019. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Ramón Andrés Feenstra, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Ana Mercedes Vernia Carrasco, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2018. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Cap de Secció de Llenguatge Administratiu i Jurídic de Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law
  • Esther Monzó Nebot. REVISTA DE LLENGUA I DRET. 2016. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 0212-5056.