UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LLUSAR VICENT, MARIO IGNACIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Química Inorgànica i Orgànica - Química Inorgànica
 • Representant CIT
 • Vicedirector/a d'escola tècnica superior
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació QIMA - Química Inorgànica Mediambiental I Materials Ceràmics
 • TC1434DD - (964 728244)
 • mllusar@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5402-3222
 • Ressenya Personal

  Mario Llusar és Professor Titular de Química Inorgànica de la Universitat Jaume I (UJI, Castelló, Espanya) des de 2004. A data de setembre de 2015 té assolits 3 sexenis d'investigació i 3 quinquenis docents.

  Va iniciar la seva activitat científica investigadora en aquesta universitat el 1995 en elcamp dels materials ceràmics (Ph.D., 1995-1998 i post-doc 1998-2000), investigant sobre l'optimització ambiental de pigments ceràmics inorgànics preparats per la ruta d'estat sòlid i mètodes sol-gel. Va ser becari postdoctoral europeu "Marie Curie" (2001-2002) en el prestigiós laboratori de "Química de la Matèria Condensada" dirigit pel professor Clément Sánchez a la Universitat de París VI (Pierre et Marie Curie), desenvolupant la seva investigació sobre la síntesi de materials nanoestructurats inorgànics i híbrids orgànic-inorgànics (organosilicas) mitjançant estratègies de co-acoblament dirigides amb geladors.

  A finals de 2002 es va reincorporar a l'UJI, i des de llavors forma part del grup de recerca de "Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics" dirigit pel professor G. Monrós al Departament de Química Inorgànica i Orgànica d'aquesta Universitat. Autor d'unes 100 publicacions i de més de 100 comunicacions en congresos en el camp dels Materials Ceràmics i Química de l'Estat Sòlid, els seus interessos actuals de recerca se centren en la síntesi i caracterització de materials nanoestructurats per rutes de "chimie douce", i en el desenvolupament de nous pigments, colorants o tintes ceràmiques (per a decoració ink-jet) de baix impacte ambiental i amb propietats avançades (acció fotocatalítica, pigments freds).

  La seva activitat docent universitària s'ha desenvolupat a l'UJI des del curs 1996-1997, sent professor d'assignatures de laboratori de Química general (per a químics i enginyers), laboratori de Química Inorgànica (descriptiva i avançada), i assignatures teòriques de la llicenciatura o grau en Química (Metal·lúrgia, Fonaments de Química Inorgànica, Química de l'Estat Sòlid) i de cursos de Doctorat o Màster (Síntesi dirigida de Materials Nanoestructurats i Materials Inorgànics Avançats).

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0914 - Química Inorgànica I Grau en Química
  QU0929 - Química Inorgànica IV Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Pigmentos termosolares ecoeficientes. Nuevos pigmentos para la eficiencia energética urbana
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9786202251785. Ed. Editorial Académica Española.

  • Química Inorgánica del Estado Sólido
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788494228612. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  • Química inorgánica del estado sólido
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788494100017. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  • Experimentació en Síntesi Química II. Colección Material docente
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212020. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Experimentació en Síntesi Química I. Colección Material docente
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212022. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Inorganic pigments from wastes as secondary raw materials
  • Guillermo Monrós Tomás, Sara Cerro Lloria, Vicente José Esteve Cano, Mario Ignacio Llusar Vicent. Vitrogeowastes: Vitrification and Geopolymerization of Wastes for Immobilization Or Recycling. Elche (Espanya). Ed. Universidad Miguel Hernández. 2019. ISBN 9788416024780. Científic.

  • La sostenibilidad como eje de una asignatura del máster de formación del profesorado
  • José Antonio Badenes March, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent. II Congreso Virtual Internacional y IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 2018. ISBN 9788418254512. Docent.

  • Dynamics of fluoride and borate in solis exposed to the emissions of tiles and glazes
  • N. Fas, R. Galindo, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. Teofilo Sanfeliu Montolio, Más allá de la Geología. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2015. ISBN 9788416356157. Científic.

  • Residuos peligrosos
  • Guillermo Monrós Tomás, Carina Gargori García, S. Cerro, Mario Ignacio Llusar Vicent. Residuos sólidos: un enfoque multidisciplinario. Argentina (Argentina). Ed. LibrosEnRed. 2011. ISBN 9781597547871. Científic.

  • Implementació dels crèdits ECTS a la docència en el laboratori químic II
  • Ana Consuelo Forés Furio, Carina Gargori García, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Elaboració de material didàctic i altres recursos aplicats al laboratori químic (III). Part inorgànica.
  • Ana Consuelo Forés Furio, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente Blasco Marzá. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Guia de coneixements previs per al Laboratori Químic II (IA11. Part inorgànica).
  • I. Escrig, José Antonio Badenes March, Susana Meseguer Lloret, Ana Consuelo Forés Furio, Roberto Galindo Llorach, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Ambientalització curricular transversal en la Universitat Jaume I (Part 2).
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Aurelia Bengochea Morancho, Cristina Rebollo Santamaría, Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Manuel Bernat Agustí, María Ángeles Tena Gómez, María Dolores Bovea Edo, María José Masanet Llodrá, Mario Ignacio Llusar Vicent, Miguel Pérez Francisco, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Dinamització de les pràctiques al laboratori. Aplicació al Laboratori Químic II (IA11)
  • Ana Consuelo Forés Furio, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Anàlisis de la docència i innovacions metodològiques en el laboratori avançat de química inorgànica
  • Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Implantació del quadern de laboratori UJI en l’assignatura “Laboratori Químic II”
  • Ana Consuelo Forés Furio, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La síntesis de pigmentos cerámicos como práctica integral en el laboratorio de química inorgánica del estado sólido
  • Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Trabajos bibliográficos en química inorgánica
  • Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • Black rare earth hexagonal perovskites RMnO 3 (R=Y,La) with opposite solar reflectance response
  • Guillermo Monrós Tomás, Sara Cerro Lloria, Vicente José Esteve Cano, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent. XXIX Simposio del Grupo Especializado en Cristalografía y Crecimiento Cristalino (GE3C 2021). Vigo (Espanya). 19-01-2021. Científic. 2021. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788412073492.

  • Alternative blue pigments with high nir reflectance to cobalt blue
  • Sara Cerro Lloria, A. Monrós, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano, Guillermo Monrós Tomás. XVI Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico /XVI World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2020). Castelló (Espanya). 10-02-2020. Científic. 2020. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931405.

  • Cuprorivaite blue pigments with high nir reflectance obtained by colloidal methods
  • Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, A. Monrós, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XVI Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico /XVI World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2020). Castelló (Espanya). 10-02-2020. Científic. 2020. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931405.

  • Concienciación medioambiental en el aula
  • José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, CIREI 2017. Alcalá de Henares (Espanya). 11-12-2017. Docent. 2018. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 9788417729752.

  • La sostenibilidad como eje de una asignatura del máster de formación del profesorado
  • José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. II Congreso Virtual Internacional y IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, CIREI 2018. Alcalá de Henares (Espanya). 10-12-2018. Docent. 2018.

  • La sostenibilidad como eje de una asignatura del Máster de formación del profesorado
  • José Antonio Badenes March, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent. II Congreso Virtual Internacional y IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores (CIREI 2018). Online (Espanya). 10-12-2018. Docent. 2018.

  • Colores en el instituto
  • José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. II Congreso Internacional CTEM de la Comunidad Valenciana. "STEM per a la ciutadania" (codi: 18CT77IN004). València (Espanya). 09-11-2018. Docent. 2018.

  • Co-Willemite and Co-Olivine@SiO2 composite pigments from Zn-Co loaded mesoporous silicas
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Viktorija Stilbyte, I. Peña, B. Torres, Vicente José Esteve Cano, Guillermo Monrós Tomás. V Congreso Hispano-Luso de Ceramica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Inorganic Pigments for Yellow NIR Reflecting and Photocatalytic Coatings
  • Guillermo Monrós Tomás, Sara Cerro Lloria, A. Monrós, Vicente José Esteve Cano, Mario Ignacio Llusar Vicent. V Congreso Hispano-Luso de Ceramica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Cristaloquímica de los pigmentos inorgánicos: del olivino de cobalto a los pigmentos de alta reflectividad NIR
  • Guillermo Monrós Tomás, Sara Cerro Lloria, Vicente José Esteve Cano, Mario Ignacio Llusar Vicent. 18ª Reunión Del Grupo Especializado De Química Inorgánica/ 12ª Reunión Del Grupo Especializado De Química De Estado Sólido (QIES 2018). La Laguna, Tenerife (Espanya). 17-06-2018. Científic. 2018.

  • Ajuste del color y reflectividad solar en pigmentos rojo-anaranjados de espinelas M2- xFe2xTi1-xO4 (M=Mg, Zn)
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, B Torres, R Mezquita, Sara Cerro Lloria, Vicente José Esteve Cano, Guillermo Monrós Tomás. 18ª Reunión Del Grupo Especializado De Química Inorgánica/ 12ª Reunión Del Grupo Especializado De Química De Estado Sólido (QIES 2018). La Laguna, Tenerife (Espanya). 17-06-2018. Científic. 2018.

  • Modulación del color y reflectividad solar en pigmentos de qandilita dopada con Co y Zn, (Mg, Zn, Co) 2TiO4
  • Pilar Escrig Porcar, Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Vicente José Esteve Cano, Guillermo Monrós Tomás. XV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / XV World Congress on Ceramic Tile Quality (QUALICER 2018). Castellón (Espanya). 12-02-2018. Científic. 2018. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931399.

  • Nuevas generaciones de pigmentos para la eficiencia térmica de edificios
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, A. Monrós, Sara Cerro Lloria, Carina Gargori García, Guillermo Monrós Tomás. XV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / XV World Congress on Ceramic Tile Quality (QUALICER 2018). castelló (Espanya). 12-02-2018. Científic. 2018. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931399.

  • Dispersiones nanocoloidales para la generación “in situ” de pigmentos magenta de Cr-pseudobrookita en aplicaciones inkjet
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / XV World Congress on Ceramic Tile Quality (QUALICER 2018). Castellón (Espanya). 12-02-2018. Científic. 2018. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931399.

  • Aproximación a la cristaloquímica de la paleta de pigmentos CMYK de azulejos de l'Alcora(1727-2017)
  • Guillermo Monrós Tomás, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Bàrbara Torres Rochera, Arnau Monrós. Jornada Técnica, El azulejo en los museos. Onda (Espanya). 29-11-2017. Científic. 2017.

  • Activitats per ambientalitzar matèries: aplicació a la física de l'electromagnetisme
  • José Antonio Badenes March, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Introduction of Cr/Ni/Cu wastes from galvanizing sludges as ceramic pigments
  • S.R. Prim, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, M.V. Folgueras, Guillermo Monrós Tomás. Vitrogeowastes Extensión TC02(ICG): Vitrification and Geopolymerization of wastes for immobilization or reciclyng. Elche (Espanya). 14-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024582.

  • Immobilization of heavy metals on celsian lattice by ceramization: reusing as ceramic pigments
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Natalia Fas Argamasilla, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. Vitrogeowastes Extensión TC02(ICG): Vitrification and Geopolymerization of wastes for immobilization or reciclyng. Elche (Espanya). 14-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024582.

  • Passive Energy Efficiency Effect of Antimony Addition to the Cool Zircon Pigments
  • Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. XXXVI Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química. Sitges (Espanya). 25-06-2017. Científic. 2017.

  • Fotocatalizadores de sílice y titania fotosensibilizados con bipiridinas metálicas para la degradación de azo pigmentos resistentes A
  • Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Antonio Gallardo Izquierdo, Guillermo Monrós Tomás. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Inertización de níquel y magnesio en pigmentos ni-ilmenta de magnesio mediante la adición de fluoruros
  • Natalia Fas Argamasilla, Carina Gargori García, Natalia Edo Alcón, Guillem Monrós Andreu, Mario Ignacio Llusar Vicent. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santader (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Effect of molybdenum addition on the cooling and photocatalytic capacity of zircon pigments
  • Carina Gargori García, Natalia Fas Argamasilla, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. QIES 2016. Torremolinos (Espanya). 19-06-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad de Málaga; Real Sociedad ESpañola de Química. ISBN 9788460890652.

  • Playing with the green-blue color pallet in Co-doped Mg titanates
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, T. Bermejo, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. QIES 2016. Torremolinos (Espanya). 19-06-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad de Málaga; Real Sociedad ESpañola de Química. ISBN 9788460890652.

  • UV-Vis- NIR characterization of Ni-CaO.xAl2O3 doped system compared with Ni-Zn2SiO4 doped willemite
  • Carina Gargori García, N. Fas, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. QIES 2016. Torremolinos (Espanya). 19-06-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad de Málaga; Real Sociedad ESpañola de Química. ISBN 9788460890652.

  • Estabilización de fases magnéli en la síntesis de pigmentos cerámicos ilmenita MTiO3 (M=Cr,Fe,Co,Ni)
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás, N. Fas, Mario Ignacio Llusar Vicent. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Pigmentos fotocatalíticos refrescantes para ambientes urbanos
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Natalia Fas Argamasilla, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. CONAMA 2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Seguimiento de los niveles de borato y fluoruro en suelos y hojas de cítricos en el entorno del distrito cerámico de Castellón
  • N. Fas, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QUALICER 2016. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Fotocatálisis con baldosas cerámicas con películas Sol-Gel para la eliminación de orgánicos lixiviables de residuos.
  • Sara Cerro Lloria, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Natalia Fas Argamasilla, Guillermo Monrós Tomás. CONAMA 2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Fotocatalizadores cerámicos de óxido de silicio o de titanio fotosensibilizados con ciclopentadienilos de rutenio y manganeso
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, N. Fas, Guillermo Monrós Tomás. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Pigmentos cerámicos basados de disoluciones sólidas de cromo en geikielita mgtio3 y/o karrooita MgTi2O5
  • Carina Gargori García, N. Fas, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Pigmentos cerámicos de karrooita dopada con Co (Mg, Co)Ti2O5: efecto del vidriado, co-dopado con Zn y ruta de síntesis
  • T. Bermejo, J.E. Primo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. QUALICER 2016. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Ambientalizació curricular del laboratori de química de l'estat sòlid
  • Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 17-07-2015. Docent. 2015.

  • Síntesis de Ni-geikielita: efecto mineralizador e inmovilizador de la adición de boratos
  • N. Fas, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2015). La Coruña (Espanya). 19-07-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788460697862.

  • Nuevos pigmentos cerámicos basados en pseudobrookita Fe2TiO5 e ilmenita MgTiO3 dopadas con manganeso
  • M. Torner, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, N. Fas, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2015). La Coruña (Espanya). 19-07-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788460697862.

  • Photocatalytic and cool pigments for sustainability
  • Carina Gargori García, N. Fas, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2015). La Coruña (Espanya). 19-07-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788460697862.

  • Ambientalización curricular e innovación en las prácticas de Química del Estado Sólido
  • Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, N. Fas, J.A. Badenes. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Fotocatalizadores de sílice-titania fotosensibilizados con metales para la eliminación de orgánicos lixiviables
  • Carina Gargori García, N. Fas, Mario Ignacio Llusar Vicent, S. Cerro Lloria, J.E. Altabella, Guillermo Monrós Tomás. Memorias VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos hacia la Carbono Neutralidad 2021 (REDISA2015). Cártago (Costa Rica). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. Editorial Tecnológica de Costa Rica. ISBN 9789968641289.

  • Synthesis and characterization of new reddish-brown pigments based on perovskite Y(Zn,Ti,Fe)O3 solid solutions (Abstract)
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, N. Fas, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2015). La Coruña (Espanya). 19-07-2015. Científic. 2015. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788460697862.

  • New Ceramic Pigments for the Coloration of Ceramic Glazes
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. 13th Ceramic Congress - International Conferences on Modern Materials and Technologies (CIMTEC 2014). Montecatini Terme (Itàlia). 08-06-2014. Científic. 2014.

  • Fotocatalizadores cerámicos de titania fotosensibilizados con metales
  • Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • In situ classical karrooite ceràmic pigments obtained by MOD and Sol-Gel methods
  • Sara Cerro Lloria, N. Fas, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Mechanical properties of reflective porcelainised stoneware ceràmic til·les CuO glazes and Ag-TiO2 sol-gel Coatings
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillem Monrós Andreu. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • High reflective ceràmic til·les from tenorite glazes ans silver-titania sol-gel films over glazes
  • Sara Cerro Lloria, N. Fas, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Ni-doped karrooite yellow-orange ceràmic pigments prepared by ceràmic and citrate gel routes
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, E. García, M.T. García, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Borates and fluorides in exposed soils: effect of calcium carbonate
  • N. Fas, Sara Cerro Lloria, A. Monrós, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Pigmentos cerámicos de alta absorción y conductividad térmica para colectores solares
  • Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, Mario Ignacio Llusar Vicent, N. Fas, Guillermo Monrós Tomás. 12 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2014). Madrid (Espanya). 24-11-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788469720608.

  • Fotocatalizadores cerámicos de sílice fotosensibilizada con metales
  • Sara Cerro Lloria, A. Monrós, José Antonio Badenes March, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Pigmentos cerámicos basados en armalcolita dopada con vanadio mediante métodos MOD
  • Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Presencia de boratos y fluoruros en suelos del cluster cerámico de Castellón: relación entre niveles totales y solubles
  • N. Fas, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. 12 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2014). Madrid (Espanya). 24-11-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788469720608.

  • ZrO2-TiO2 thin films coatings on stainless steel needles by Sol-Gel process
  • Sara Cerro Lloria, Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillem Monrós Andreu. XVII International Sol-Gel Conference. Madrid (Espanya). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Chromium-bismuth fergusonite gray ceramic pigments obtained by MOD method ( Póster)
  • Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Roberto Galindo Llorach, Guillermo Monrós Tomás. XVII International Sol-Gel Conference. Madrid (Espanya). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Use of exhausted Y-Faujasite from FCC wastes for the removal of heavy metals (Ponencia Póster)
  • M.C. Grañana, Roberto Galindo Llorach, Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. 14th EuCheMs International Conference on Chemistry and the Environment. Barcelona (Espanya). 25-06-2013. Científic. 2013.

  • Síntesis de pigmentos de pseudobrookita dopada con cromo por métodos MOD
  • Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Sara Cerro Lloria, Guillermo Monrós Tomás. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Análisis y optimización de la docencia en Química Inorgánica del grado en Química
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Color y desorden en nuevos pigmentos cerámicos de titanatos de Mg-Ni con estructuras de pseudobrookita, ilmenita y espinela
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, E. García Vallejo, Vicente José Esteve Cano, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Future Prospects for Phosphate-based Pigments
  • Mario Ignacio Llusar Vicent. I International Workshop on Phosphate based Materials, "Better Phosphates for a Better World". El Jadida (Marroc). 20-09-2012. Científic. 2012.

  • Estabilización de Ni(II) en entorno tetraédrico de espinelas Mal2O4 M=Mg,Zn. Aplicación como pigmenmto azul
  • S. Richartz, Araceli García López, S. Cerro, Roberto Galindo Llorach, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QIES 2012 (15 Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 9 Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido). Girona (Espanya). 01-07-2012. Científic. 2012.

  • Effect of crystalline structure on the pigmenting properties of chromium doped alkaline earth titanates
  • Araceli García López, Roberto Galindo Llorach, S. Cerro, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XXII Simposio del grupo especializado de cristalografía y crecimiento cristalino. Sevilla (Espanya). 26-06-2012. Científic. 2012.

  • Nuevos pigmentos de perovskitas CaMO3, M=Ti,Zr, dopadas con metales de transición
  • Carina Gargori García, S. Cerro, Roberto Galindo Llorach, Araceli García López, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. Qualicer 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012.

  • Efecto de la deposición de películas sol-gel en las propiedades antideslizantes de pavimento cerámico vidriado
  • Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, Sara Cerro Lloria, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. Alcoy, Alicante (Espanya). 26-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483638972.

  • Pigmentos cerámicos azul y gris de fergusonita BiVO4 dopada con cromo
  • Araceli García López, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Roberto Galindo Llorach, José Antonio Badenes March, S. Cerro, Guillermo Monrós Tomás. IV Congresso Luso-Espanhol de Ceramica e Vidrio. Aveiro (Portugal). 16-11-2011. Científic. 2011.

  • Obtención de pigmentos cerámicos por descomposición metal-orgánica (MOD)
  • Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, S. Cerro, Mario Ignacio Llusar Vicent, Araceli García López, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. IV Congresso Luso-Espanhol de Ceramica e Vidrio. Aveiro (Portugal). 16-11-2011. Científic. 2011.

  • Vidriados fotocatalizadores
  • Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, S. Cerro, Mario Ignacio Llusar Vicent, Araceli García López, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. QUÍMICA FUSIÖN. Valencia (Espanya). 26-09-2011. Científic. 2011.

  • Transcripción de nanofibrasa de fosfato de cerio a partir de hidrogeles: optimización de la morfología y de las propiedades fotoluminiscntes
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Araceli García López, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, S. Cerro, Roberto Galindo Llorach, Guillermo Monrós Tomás. XXXIII Reunión Bienal de la RSEQ. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Treballs experimentals per apropar la universitat als instituts d'ensenyament secundari
  • José Antonio Badenes March, Vicente Blasco Marzá, Ana Consuelo Forés Furio, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, S. Cerro Lloria, Araceli García López. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Fundamentos para el laboratorio químico en el Área de Química Inorgánica
  • José Antonio Badenes March, Vicente Blasco Marzá, Ana Consuelo Forés Furio, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, S. Cerro Lloria, Araceli García López. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Adaptación del laboratorio químico III al proceso de armonización europera
  • José Antonio Badenes March, Ana Consuelo Forés Furio, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, S. Cerro Lloria, Araceli García López. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Development of New Ceramic Dyes
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, A. García, Araceli García López, Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, R. Galindo. 12th International Ceramics Congress (CIMTEC 2010). Montecatini Terme, Tuscany-Italy. 06-06-2010. Científic. 2010.

  • New Chromium-Calcium Titanate Red Ceramic Pigment
  • Carina Gargori García, S. Cerro Lloria, Roberto Galindo Llorach, Mario Ignacio Llusar Vicent, Araceli García López, Guillermo Monrós Tomás. 12th International Ceramics Congress (CIMTEC 2010). Montecatini Terme, Tuscany-Italy. 06-06-2010. Científic. 2010.

  • Synthesis of a new CaxY2-xVxSn2-xO7 yellow pigment
  • Carina Gargori García, S. Cerro, Roberto Galindo Llorach, Araceli García López, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VI Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido (y International Workshop on Solid State Lasers: "Solid State Lasers. 50 years after"). Tarragona. 19-03-2010. Científic. 2010.

  • Synthesis of Y2CrxSn2-xO7 red pigment by coprecipitation method
  • Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Araceli García López, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QIES-10 (14ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 8ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido). Cartagena. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469337042.

  • Síntesis de disoluciones sólidas de ortofosfatos Mn3-xMgxFe4(PO4)6 y su aplicación como colorantes cerámicos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Araceli García López, Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, Guillermo Monrós Tomás. QIES-10 (14ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 8ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido). Cartagena. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469337042.

  • Fosfatos de níquel como pigmentos cerámicos
  • María Ángeles Tena Gómez, Carina Gargori García, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás, Ana Consuelo Forés Furio. XXXII Reunión Bienal de la real Sociedad Española de Química. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Pigmentos Cerámicos Azules Basados en Disoluciones Sólidas de Difosfato de Co y Mg, Co2-xMgxP2O7
  • A. Zielinska, Mario Ignacio Llusar Vicent, Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, Araceli García López, María Ángeles Tena Gómez, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. XXXII Reunión Bienal de la real Sociedad Española de Química. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Bachillerato y armonización en la UJI: análisis de una prueba escrita
  • José Antonio Badenes March, S. Cerro, Ana Consuelo Forés Furio, Carina Gargori García, Roberto Galindo Llorach, Araceli García López, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. 1as Jornadas de Coordinación Docente Secundaria-Universidad en los Ámbitos de la Física y la Química. Castello. 27-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217095.

  • Síntesis de pigmentos cerámicos rojos de Tb-CeO2 por coprecipitación, método hidrotermal y rutas asistidas por microondas o ultrasonidos
  • Guillermo Monrós Tomás, L. Vitascova, María Ángeles Tena Gómez, P. Sulcova, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent. QIES-08 (13ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 7ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Almuñecar, Granada. 16-09-2008. Científic. 2008.

  • Supramolecular Gels: Transfer of Molecular Chirality into the Supramolecular Level
  • D. Tsekova, Francisco Rodríguez Llansola, Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Felipe Miravet Celades. International Conference on Chirality at the Nanoscale. Sitges, Barcelona. 17-09-2007. Científic. 2007.

  • Supramolecular gels: Transfer of chirality into the supramolecular level
  • D. Tsekova, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Rodríguez Llansola. CHIRALITY AT THE NANOSCALE. Sitges (Barcelona). 17-09-2007. Científic. 2007.

  • Anatasa y Vidrios Sol-Gel M-TiO2 (M=V,Nb) de Alta Capacidad Fotocatalítica
  • Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Roberto Galindo Llorach, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XXXI Reunión Bienal de la real Sociedad Española de Química. Toledo. 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Photocatalytic degradation of orange II azo dye by low titania doped sol-gel glasses
  • Roberto Galindo Llorach, Carina Gargori García, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XIVth International Sol-Gel Conference. Montpellier (França). 02-09-2007. Científic. 2007.

  • Síntesis de Nanofibras y Nanotubos mediante Geles Supramoleculares: de la Sílica a los Óxidos de Hierro y Óxidos Mixtos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06 (12ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Barcelona (Espanya). 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Síntesis de nanofibras y nanotubos mediante geles supramoleculares: de la sílica a los óxidos de hierro y óxidos mixtos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Pigmentos nanoparticulados de esfena dopada con cromo
  • C. Gargori, María Ángeles Tena Gómez, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Estudio de la posibilidad de preparación de pigmentos cerámicos a partir de composiciones Fe1-xMxPO4(M=Mn,Pr,Cr;0
   María Ángeles Tena Gómez, C. Gargori, R. Galindo, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Functional Supramolecular Gels in Organic Chemistry: Catalysis and Molecular Recognition
  • Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Felipe Miravet Celades. 4th Spanish-Portuguese-Japanese Organic Chemistry Symposium. Santiago de Compostela. 08-09-2006. Científic. 2006.

  • Post-Kioto en la industria de baldosas y fritas cerámicas
  • Guillermo Monrós Tomás, C. Gargori, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez. QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006.

  • Post-Kioto en la industria de baldosas y fritas cerámicas
  • C. Gargori, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez. QUALICER 2006. Castelló (Espanya). 13-02-2006. Científic. 2006. ISSN 0211-7290.

  • Introducción de grupos ccoperativos y nuevas técnicas de caracterización en prácticas sobe síntesis de pigmentos
  • Concepción Núñez Redó, J.J. Gómez Serrano, G. Peris Pérez, M.C. Peiró Álvarez, Mario Ignacio Llusar Vicent, E. Climent Tormos, Juan Bautista Carda Castelló. INNOVACIÓN DOCENTE EN QUÍMICA INDOQUIM 2006. Granada.. 26-09-2006. Docent. 2006. Ed. INDOQUIM. ISBN 8461126629.

  • Dinamització de les pràctiques al laboratori. Aplicació al laboratori Químic II (IA11)
  • A. Furió, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, R. Galindo, Susana Meseguer Lloret, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. VI Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I i V Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume. Castelló. 01-03-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Desarrollo de pigmentos cerámicos por encapsulamiento de óxidos cromóforos (hematita) en matrices mesoporosas
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, V. Royo, R. Galindo, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Lugo. 19-09-2005. Científic. 2005.

  • Estudio de la estructura del FePO4 como red huésped de pigmentos cerámicos
  • Susana Meseguer Lloret, C. Gargori, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, J. Alarcón, F.J. Torres, Guillermo Monrós Tomás. XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Lugo. 19-09-2005. Científic. 2005.

  • Efecto del dopado y el método de síntesis sobre la conductividad del silicato de circonio
  • Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, S. Meseguer, Mario Ignacio Llusar Vicent, H. Pinto, C. Gargori, María Ángeles Tena Gómez. VII Reunión Nacional de Electgrocerámica. Teruel. 30-06-2005. Científic. 2005.

  • Cuaderno de laboratorio UJI
  • María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Vicente José Esteve Cano, Ana Consuelo Forés Furio, Silvia Sorlí Moliner, María Isabel Burguete Azcárate, Inmaculada Escrig Tena, Belén Altava Benito, Juan Felipe Miravet Celades. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Chromate substitution by Cr2O3 on pink pigments synthesis
  • Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. 6th Green Chemistry Conference. Barcelona. 01-11-2004. Científic. 2004.

  • Análisis de la docència i innovacions metodològiques en el laboratori avançat de química inorgánica
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Francisco Javier Calbo Paús, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. IV Jornada de Millora Educativa i II Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 01-02-2004. Docent. 2004.

  • La síntesis de pigmentos cerámicos como práctica integral en el laboratorio de Química Inorgánica del estado sólido
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Francisco Javier Calbo Paús, María Ángeles Tena Gómez. Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias. Actas del I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornadade Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 01-01-2004. Docent. 2004.

  • Pigmentos cerámicos de base espodumena
  • P. Benet, Mario Ignacio Llusar Vicent, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 01-03-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Efecto de la fase principal desvitrificada sobre la microestructura y las propiedades mecanicas de vidriados cerámicos
  • Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, A. Mestre, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 01-03-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Optical effects of the inclusion of lanthanides in cerianite lattice
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XII Simposio del Grupo especializado de Cristalografía : Perspectivas de la cristalografía ante el nuevo milenio. Castellón. 02-01-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214503.

  • Deposición de nanopartículas de Au en fibras de mercapto-sílica texturizadas con organogeladores
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, C. Roux, C. Sánchez. 11ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica, 5ª Reunión Científica Plenaria de Química del estado Sólido y I Spanisch-Deutssches Wissenschaftliches Kolloquium Von Arbeitsgruppen Für Anorgani. Santiago de Compostela. 01-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 8481217557.

  • Pigmentos cerámicos Fe-espodumena obtenidos por coprecipitación química
  • P. Benet, Mario Ignacio Llusar Vicent, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. 11ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica, 5ª Reunión Científica Plenaria de Química del estado Sólido y I Spanisch-Deutssches Wissenschaftliches Kolloquium Von Arbeitsgruppen Für Anorgani. Santiago de Compostela. 01-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 8481217557.

  • Estudio del pigmento cerámico gris de antimonio estaño con estructura casiterita
  • María Ángeles Tena Gómez, Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Ana Consuelo Forés Furio, Guillermo Monrós Tomás. 11ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica, 5ª Reunión Científica Plenaria de Química del estado Sólido y I Spanisch-Deutssches Wissenschaftliches Kolloquium Von Arbeitsgruppen Für Anorgani. Santiago de Compostela. 01-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 8481217557.

  • Efecto de la desvitrificación de una fase secundaria sobre las propiedades mecánicas de una base que desvitrifica circón como fase principal
  • Guillermo Monrós Tomás, A. Mestre, Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez. VIII Congreso Nacional de Materiales. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 01-03-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497055942.

  • Pigmentos cerámicos en la serie diópsido-hedenbergita obtenidos por métodos no convencionales
  • P. Benet, Mario Ignacio Llusar Vicent, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XLIII Congreso de la Sdad. Española de Cerámica y Vidrio. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Low toxicity lanthanides based ceramic pigments
  • Guillermo Monrós Tomás, Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez. 5th Green Chemistry Conference. Barcelona. 10-11-2003. Científic. 2003.

  • Caracterización eléctrica de disoluciones sólidas (Cr,V,Ti)O2 con estructura rutilo
  • Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, P. Benet, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. V Conferencia Iberoamericana ELECTROCERAMICA 03. Castellón. 19-06-2003. Científic. 2003.

  • Etiquetado de peligrosidad en pigmentos cerámicos
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez. III Congreso de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad Valenciana. Valencia. 02-04-2003. Científic. 2003.

  • "FDS de fritas cerámicas"
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, P. Benet, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez. III Congreso de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad Valenciana. Valencia. 02-04-2003. Científic. 2003.

  • La síntesis de pigmentos cerámicos como práctica integral en el laboratorio de Química Inorgánica del estado sólido
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Francisco Javier Calbo Paús, María Ángeles Tena Gómez. I Congrés Estatal de la Red de Docència Universitaria, III Jornada de Millora Educativa. Castellón. 03-02-2003. Científic. 2003.

  • Nanocoatings of chromophore oxides on glazes
  • Guillermo Monrós Tomás, Silvia Sorlí Moliner, Mario Ignacio Llusar Vicent, O. Ruíz, F. Sanmiguel. Particles 2003. Imaging, Printing and Parking Applications of Particle Technology. Toronto, Canada. 23-08-2003. Científic. 2003. ISSN 0928-0707.

  • From nanoparticles to nanofibers through the use of organogelators: templated-synthesis and applications of hydrid organosilica nanofibers
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, C. Roux, C. Sánchez. Particles 2003. Imaging, Printing and Parking Applications of Particle Technology. Toronto, Canada. 23-08-2003. Científic. 2003. ISSN 0928-0707.

  • Disoluciones sólidas de Tb en red de cerianita
  • A. García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. 10 Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica-4º Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Córdoba. 09-09-2002. Científic. 2002.

  • Caracterización estructural y coloración de disoluciones sílidas casiterita-rutilo con aplicación como pigmentos cerámicos
  • María Ángeles Tena Gómez, Silvia Sorlí Moliner, A. García, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, Vicente José Esteve Cano, Guillermo Monrós Tomás. XIII Simposio Grupo Especializado en Cristalografía. Oviedo. 04-07-2002. Científic. 2002.

  • Eu-Nd2O3 blue pigmenting solid solutions
  • A. García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. II Encuentro franco-español de química y física del estado sólido. Sant Feliu de Guixols, Girona.. 20-03-2002. Científic. 2002.

  • Synthesis of Hematite-Zircon Ceramic Pigment by Urea Homogeneous Coprecipitation
  • A. García, Francisco Javier Calbo Paús, S. Sorlí, D. Bedoya, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez. CIMTEC 2002- 10th International Ceramics Congress International Symposium "Science for New Technology of Silicate Ceramics". Florence (Itàlia). 14-07-2002. Científic. 2002. Ed. Techna. ISBN 8886538367.

  • Desvitrificación doble de anortita-gahnita en vidriados SiO2-Al2O3-ZnO-CaO: Cinética y efecto sobre las propiedades mecánicas
  • S. Sorlí, A. Mestre, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. VIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. València. 25-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497051904.

  • Mecanismos de síntesis de pigmentos heteromórficos
  • Guillermo Monrós Tomás, A. García, S. Sorlí, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, María Ángeles Tena Gómez. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Efectos Opticos de la Inclusión de Europio en Red de Fluorita CeO2
  • A. García, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Javier Calbo Paús, A. Mestre, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XII Simposio del Grupo Especializado de Cristalografía. Castellón. 28-06-2001. Científic. 2001.

  • Multicomponent Black Coloured Spinels from Alkoxides
  • Francisco Javier Calbo Paús, A. Mestre, A. García, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. 11th International Workshop on Glasses, Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels.. Abano Terme, Italy. 16-09-2001. Científic. 2001. ISSN 0928-0707.

  • "Optimización económico-ambiental de la composición de espinelas utilizadas como pigmentos cerámicos negros"
  • Francisco Javier Calbo Paús, M. Vicente, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, José Antonio Badenes March, Guillermo Monrós Tomás. VI Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico QUALICER 2000. Castellón (Espanya). 12-03-2000. Científic. 2000.

  • Utilización de óxido de calcio en la depuración de boratos en efluentes procedentes de molturación de fritas cerámicas
  • Francisco Javier Calbo Paús, M. Vicente, J.L. Ros, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March. VI Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico QUALICER 2000. Castellón (Espanya). 12-03-2000. Científic. 2000.

  • Estudio de la sinterización de scheelita obtenida por precipitacion quimica
  • A. Mestre, Guillermo Monrós Tomás, J.B. Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent. VII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. Segovia. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8484977447.

  • Presencia de boratos y fluoruros en el área cerámica de Castellón
  • Francisco Javier Calbo Paús, S. Sorlí, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. XIL Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Onda. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0366-3175.

  • Caracterización de residuos cerámicos: efecto de los colorantes
  • Francisco Javier Calbo Paús, S. Sorlí, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XIL Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio". Onda. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0366-3175.

  • Efecto de la adición de circonas sobre las propiedades de vidriados cerámicos de monococción
  • L. Labrincha, Mario Ignacio Llusar Vicent, C. Rodriguez, Guillermo Monrós Tomás, J.M. Flores. XIL Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio". Onda. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0366-3175.

  • Caracterización cerámica de los sedimentos del lago de la Albufera de Valencia
  • Guillermo Monrós Tomás, M. Vicente, E. Peris, Mario Ignacio Llusar Vicent. XIL Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Onda. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0366-3175.

  • Efecto sobre las propiedades mecánicas y la opacidad de la adición de Gahnita a vidriados cerámicos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. Propiedades mecánicas de sólidos. Badajoz. 06-12-1998. Científic. 2000. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8484977447.

  • "Stability of cobalt-based blue pigments in ceramic glasses"
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Ana Consuelo Forés Furio, Francisco Javier Calbo Paús, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. Rencontre franco espagnole sur la chimie et physique de l'etat solide.. Carcans - Maubuisson (França). 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0019-9044.

  • Utilización de polialcoholes y adsorbentes para la depuración de boratos en aguas de la industría cerámica"
  • Francisco Javier Calbo Paús, M. Vicente, Silvia Sorlí Moliner, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás. III Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Valencia. 18-11-1999. Científic. 1999.

  • Influencia del método de síntesis sobre las propiedades electricas de la circona cúbica estabilizada con magnesio y dopada con praseodimio"
  • José Antonio Badenes March, M. Vicente, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. Electrocerámica. IV Reunión Nacional. II Conferencia Iberoamericana. Madrid. 03-06-1999. Científic. 1999.

  • Título Comunicación: Gestión de residuos sólidos. Un curso formativo
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Vicente José Esteve Cano, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Murga Clausell, Juan Bautista Carda Castelló. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Villarreal, Castellón (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1999. Ed. Faenza. ISBN 848768310X.

  • Study of Olivine-Willemite Solid Solutions in NixZn2-xSiO4 and CoxZn2-xSiO4 systems
  • Ana Consuelo Forés Furio, Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez. VII European Conference on Solid State Chemistry (ECSSC'99). Madrid (Espanya). 15-09-1999. Científic. 1999. Ed. Dykinson. ISBN 8481555177.

  • Promotores de la desvitrificación
  • J.B. Vicent, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, M.C. Grañana, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. II Reunión Sol-Gel. XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Segovia. 18-10-1998. Científic. 1998.

  • "Optimización medioambiental de la síntesis cerámica del pigmento rosa coral de hierro en circón"
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, J.B. Vicent, José Antonio Badenes March, M.C. Grañana, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio.. Segovia. 18-10-1998. Científic. 1998.

  • Efecto del praseodimio en las propiedades de la circona estabilizada con magnesio obtenida por métodos sol-gel
  • José Antonio Badenes March, J.B. Vicent, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. II Reunión Sol-Gel. XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Segovia. 18-10-1998. Científic. 1998.

  • Encapsulamiento de óxidos cromóforos mediante métodos sol-gel
  • J.B. Vicent, Mario Ignacio Llusar Vicent, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. II Reunión Sol-Gel. XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Segovia. 18-10-1998. Científic. 1998.

  • Recuperación de Sílice residual de columnas de cromatografía en la síntesis de pigmentos cerámicos
  • M.C. Grañana, J.B. Vicent, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. II Reunión Sol-Gel. XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio.. Segovia. 18-10-1998. Científic. 1998.

  • "Estudio estructural de la incorporación de praseodimio a la circona cúbica estabilizada con calcio"
  • José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, J.B. Vicent, M.C. Grañana, Guillermo Monrós Tomás. X Symposium del grupo especializado de cristalografia.. Andorra La Vella. 17-06-1998. Científic. 1998.

  • Pigmentos cerámicos negros CoAl2-xCrxO4 a partir de resinas poliéster, comparación con la vía cerámica
  • S. Martí, G. Peris, Mario Ignacio Llusar Vicent, M.C. Grañana, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. V Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico. Castellón. 08-03-1998. Científic. 1998.

  • Caracterización y modelo de gestión de los residuos procedentes de la producción de pigmentos cerámicos
  • Francisco Javier Calbo Paús, Mario Ignacio Llusar Vicent, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. III Forum Europeo de Ciencia, Seguridad y Salud. Mieres, Oviedo (Espanya). 23-09-1998. Científic. 1998. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 8484160270.

  • Gestión de RTPs Universitarios
  • Guillermo Monrós Tomás, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano. III Forum Europeo de Ciencia, Seguridad y Salud. Mieres, Oviedo (Espanya). 23-09-1998. Científic. 1998. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 8484160270.

  • Effect of praseodimium doping on the properties of Ca-FSZ obtained by gel methods
  • José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló, Guillermo Monrós Tomás. European Ceramic Society Fifth Conference ( ECERS' 97 ). Versalles (França). 22-06-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • Aprovechamiento de los electrolitos agotados de pilas secas en la obtención de pigmento rosa de manganeso alúmina
  • José Manuel Vicent Sáez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Purificación Escribano López, Guillermo Monrós Tomás. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vila-Real, Castelló (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Faenza. ISBN 848768910X.

  Comités de congresos


  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Guillermo Monrós Tomás, Joan Esteban Altabella, Maria del Mar Carlos Alberola, María Dolores Bovea Edo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Natalia Edo Alcón. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló, Héctor Beltrán Mir, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Teodora Stoyanova Lyubenova. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic.

  Apunts docents


  • Laboratori de Química Inorgànica IV (QU0929, Química Inorgànica de l'Estat Sòlid)
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Vicente José Esteve Cano, José Antonio Badenes March. 2013. Universitat Jaume I.

  • Laboratori Avançat en Química IV. Part Inorgànica
  • Guillermo Monrós Tomás, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente José Esteve Cano. 2004. Ref. CS-62-2004.

  • Laboratori Químic III (Part Inorgànica)
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente Blasco Marzá, Vicente José Esteve Cano. 1999. Ref. CS-61-1998. Universitat Jaume I.

  • Experimentaciò en sintesi quìmica I (Part inorgànica)
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Vicente Blasco Marzá, Vicente José Esteve Cano. 1998. Ref. CS-60-1998. Universitat Jaume I.