UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ESCUDER GIL, BEATRIU
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Química Inorgànica i Orgànica - Química Orgànica
 • Secretari/ària de l'Escola de Doctorat
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació BIOSUPRAMAT - Química i Materials Supramoleculars Bioinspirats
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS AVANÇATS
 • TC1026DD - (964 729155)
 • escuder@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4350-3172
 • Ressenya Personal

  Beatriu Escuder Gil és doctora en ciències químiques per la Universitat Jaume I i Professora Titular d'universitat del Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

  Coordinadora del grup d'investigació "Biomimetic Supramolecular Chemistry and Materials", desenvolupa la seua activitat investigadora en el àmbit dels materials orgànics supramoleculars amb especial interés en els materials biomimetics i en la seua aplicació en biomedicina i en catàlisi.

  És autora d'uns 75 articles i 2 capítols de llibre, i ha co-dirigit 6 tesis doctorals en els últims anys.

  La seua trajectòria docent inclou docència en llicenciatura/grau en Química i en el màster "Química Aplicada i Farmacològica"

  Investigació

   J. Becerril, M.I. Burguete, B. Escuder, E. García-España, S.V. Luis, J.F. Miravet “Minimalist Peptidomimetic Cyclophanes as Strong Organogelators ” Chem. Commun., (2002), 738-739.
   M.I. Burguete, B. Escuder, E. García-España, S.V. Luis, J.F. Miravet. "N-Tosylated Polyaza[n](1,4)naphthalenophanes. Synthesis and Conformational Studies" J. Org. Chem. (1994), 59, 1067-1071.
   A. Bianchi, B. Escuder, E. García-España, S.V. Luis, V. Marcelino, J.F. Miravet, J.A. Ramírez. "Protonation Tendencies of p-Azacyclophanes. A Thermodynamic and NMR Study" J. Chem. Soc. Perkin Trans 2, (1994), 1253-1259.
   A.P.H.J. Schenning, B. Escuder, J.L.M. van Nunen, B. de Bruin, A.E. Rowan, S.J. van der Gaast, M.C. Feiters, R.J.M. Nolte “Synthesis, Aggregation and Binding Behaviour of Synthetic Amphiphilic Receptors” J. Org. Chem. (2001), 66, 1538-1547.
   M.I. Burguete, B. Escuder, E. García-España, S.V. Luis, J.F. Miravet “Polyaza[n](1,4)naphthalenophanes and Polyaza[n](9,10)anthracenophanes” Tetrahedron, (2002), 58, 2839-2846.
   M.I. Burguete, B. Escuder, L. López, E. García-España, S.V. Luis, J.F. Miravet, M. Querol “Tetraaza-2,2’-biphenylophanes: larger is not always more flexible. The role of intramolecular H-bonding in polyazamacrocycles” Tetrahedron Lett., (2002), 43, 1817-1819.
   B. Escuder, R. Torres, E. Lissi, C. Labbé, F. Faini “Atioxidant Capacity of Abietanes from Sphacele Salviae” Nat. Prod. Lett., (2002), 16, 277-281.
   M.I. Burguete, B. Escuder, E. García-España, S.V. Luis, J.F. Miravet. "Selective Monofunctionalization of Polyaza[n]paracyclophanes" Tetrahedron Lett., (1994), 35, 9075-9078.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0930 - Química Orgànica IV Grau en Química
  QU0932 - Laboratori Químic II Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM012 - Introducció a la Química Mèdica Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM138 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SJH015 - Química Supramolecular Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2020)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Functional Molecular Gels
  • Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. 2014. Edició. Científic. ISBN 9781849736657. Cambridge (Regne Unit). Ed. Royal Society of Chemistry (RSC).

  • Problemas de Quimica Orgánica
  • Santiago Vicente Luis Lafuente, María Isabel Burguete Azcárate, Belén Altava Benito, Beatriu Escuder Gil, Rosa Vicenta Salvador Tena, Manuel Collado Lozano. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211393. Pub. Univ. Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  Ponències a congressos


  • Molecular hydrogen catalysis of tree component cascade reactions
  • Santiago Díaz Oltra, M. Araujo, Marta Tena Solsona, I. Muñoz Capdevila, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. Syschem 2015. Kerkrade (Països Baixos). 19-05-2015. Científic. 2015.

  • Self-assembled functional fibrillar networks: road to complexity
  • Marta Tena Solsona, Nishant Singh, M. Araujo, Santiago Díaz Oltra, I. Muñoz Capdevila, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. Syschem 2015. Kerkrade (Països Baixos). 19-05-2015. Científic. 2015.

  • Two-component molecular gels as smart biocompatible soft materials
  • Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil, Cristina Berdugo Gumbau, Carlos Felip León, Santiago Díaz Oltra. 249th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS). Denver (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 22-03-2015. Científic. 2015. ISSN 0065-7727.

  • Peptide-based functional molecular gels
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Marta Tena Solsona, Cristina Berdugo Gumbau, Santiago Díaz Oltra. 249th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS). Denver (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 22-03-2015. Científic. 2015. ISSN 0065-7727.

  • Design of low molecular weight gelators: dramatic effect of cyclohexyl vs hexyl residues in l-valine derived gelators
  • César Augusto Angulo Pachón, Santiago Díaz Oltra, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades. II GEQB / XIV EPI. Bilbao (Espanya). 04-02-2014. Científic. 2014.

  • Low Molecular Weight Gelators: Functional Soft Materials with Application in Catalysis
  • Francisco Rodríguez Llansola, José Armengol Fernández, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. 5th ISMSC. Nara, Japó. 06-06-2010. Científic. 2010.

  • Supramolecular gels from amino acid derivatives as catalytic and responsive materials
  • José Armengol Fernández, S. Iqbal, Vicent Josep Nebot Carda, Francisco Rodríguez Llansola, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades. Polymeric Biomaterials Conference. Reading, Regne Unit. 16-04-2010. Científic. 2010.

  • Hidrogelantes Supramoleculares
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola. XXIII Reunión Bienal de Química Orgánica (R.S.E.Q.O.). Murcia. 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469326152.

  • Gelantes supramoleculares metaloporfirínicos
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Armengol Fernández. XXIII Reunión Bienal de Química Orgánica (R.S.E.Q.O.). Murcia. 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469326152.

  • Gelantes supramoleculares derivados de L-Pro y su aplicación en organocatálisis
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola. XXIII Reunión Bienal de Química Orgánica (R.S.E.Q.O.). Murcia. 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469326152.

  • Geles supramoleculares metaloporfirínicos
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Armengol Fernández. XXXII Reunión Bienal de la RSEQ. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Aplicación de geles supramoleculares derivados de L-Pro en organocatálisis
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola. XXXII Reunión Bienal de la RSEQ. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Supramolecular organocatalytic gels
  • Beatriu Escuder Gil, Francisco Rodríguez Llansola, Juan Felipe Miravet Celades. 4th ISMSC. Maastricht, Holanda. 21-06-2009. Científic. 2009.

  • Supramolecular gels: application in organocatalysis
  • Francisco Rodríguez Llansola, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. 5th ESOC 2009. Praga (República Checa). 12-07-2009. Científic. 2009. Ed. European Symposium on Organic Chemistry (ESOC). ISBN 9788002021605.

  • Diseño, estructura y aplicaciones de geles supramoleculares
  • José Armengol Fernández, S. Iqbal, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola, Jose Antonio Sáez Cases. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Geles supramoleculares: reconocimiento molecular multivalente
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Jose Antonio Sáez Cases. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Biomimetic self-assembly of tetrapeptides into fibrillar Networks and organogels
  • Juan Felipe Miravet Celades, S. Iqbal, Beatriu Escuder Gil. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Geles supramoleculares catalíticos para la oxidación aeróbica de alcoholes
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Armengol Fernández. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Aplicación de geles supramoleculares derivados de L-Pro en organocatálisis
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola. IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Girona. 15-10-2008. Científic. 2008.

  • Application of supramolecular gels in organic transformations and molecular recognition
  • José Armengol Fernández, S. Iqbal, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Francisco Rodríguez Llansola, Jose Antonio Sáez Cases. 2nd EuChems Chemistry Congress. Torino (Itàlia). 16-09-2008. Científic. 2008.

  • Supramolecular gels and fibrillar networks from low molecular weight peptidomimetics
  • Juan Felipe Miravet Celades, S. Iqbal, Francisco Rodríguez Llansola, José Armengol Fernández, Jose Antonio Sáez Cases, Beatriu Escuder Gil. 5th Bulgarian Peptide Symposium. Bachinovo (Bulgaria). 20-05-2008. Científic. 2008.

  • Supramolecular gels: opportunities in catalysis
  • Beatriu Escuder Gil, Francisco Rodríguez Llansola, José Armengol Fernández, Juan Felipe Miravet Celades. SUPRACAT. Barcelona. 02-03-2008. Científic. 2008.

  • Supramolecular gels: Transfer of chirality into the supramolecular level
  • D. Tsekova, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Francisco Rodríguez Llansola. CHIRALITY AT THE NANOSCALE. Sitges (Barcelona). 17-09-2007. Científic. 2007.

  • Supramolecular Gels: Transfer of Molecular Chirality into the Supramolecular Level
  • D. Tsekova, Francisco Rodríguez Llansola, Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Felipe Miravet Celades. International Conference on Chirality at the Nanoscale. Sitges, Barcelona. 17-09-2007. Científic. 2007.

  • SELF-ASSEMBLY OF SILK-INSPIRED TETRAPEPTIDES
  • Juan Felipe Miravet Celades, S. Iqbal, Beatriu Escuder Gil. XXXI REUNIÓN BIENAL DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA. Toledo. 09-09-2007. Científic. 2007.

  • GELES SUPRAMOLECULARES DERIVADOS DE L-PROLINA Y SU APLICACIÓN COMO CATALIZADORES EN LA ADICIÓN ALDÓLICA
  • Francisco Rodríguez Llansola, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. XXXI REUNIÓN BIENAL DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA. Toledo. 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Functional supramolecular gels: molecular recognition and catalysis
  • Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. III Reunión de Química Orgánica del Mediterráneo. Castellón. 22-10-2006. Científic. 2006.

  • Silk-inspired low molecular weight organogelators
  • S. Iqbal, Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. III Reunión de Química Orgánica del Mediterráneo. Castellón. 22-10-2006. Científic. 2006.

  • Síntesis de nanofibras y nanotubos mediante geles supramoleculares: de la sílica a los óxidos de hierro y óxidos mixtos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Síntesis de Nanofibras y Nanotubos mediante Geles Supramoleculares: de la Sílica a los Óxidos de Hierro y Óxidos Mixtos
  • Mario Ignacio Llusar Vicent, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, José Antonio Badenes March, María Ángeles Tena Gómez, Guillermo Monrós Tomás. QIES-06 (12ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Barcelona (Espanya). 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Functional Supramolecular Gels in Organic Chemistry: Catalysis and Molecular Recognition
  • Beatriu Escuder Gil, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Felipe Miravet Celades. 4th Spanish-Portuguese-Japanese Organic Chemistry Symposium. Santiago de Compostela. 08-09-2006. Científic. 2006.

  • Functional supramolecular gels: molecular recognition and catalysis
  • Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades. 1st European Chemistry Congress. Budapest (Hungría). 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Royal Society of Chemistry (RSC). ISBN 9639319619.

  • Reactive and catalytic functional supramolecular gels
  • Juan Felipe Miravet Celades, Beatriu Escuder Gil. ESF Conference on Supramolecular Chemistry. Obernai (França). 19-10-2005. Científic. 2005.

  • Functional Supramolecular Gels Prepared by Self-assembly of Small Peptidomimetics
  • Beatriu Escuder Gil, S. Martí, Juan Felipe Miravet Celades, V. Solsona, D. Tsekova. 4th Bulgarian Peptide Symposium. Dolna Bania (Bulgaria). 19-09-2005. Científic. 2005.

  • Tetraazamacrociclos con subunidades aromáticas como receptores de cationes y aniones"
  • Jorge Becerril Bernadó, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, L. López, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XIX Reunión de Química Orgánica. Carmona, Sevilla. 11-06-2002. Científic. 2002.

  • Propiedades de gelación de ciclofanos peptidomiméticos
  • Jorge Becerril Bernadó, Beatriu Escuder Gil, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XII Jornadas Hispano-Francesas de Química Orgánica. Peñíscola. 02-06-2002. Científic. 2002.

  • Síntesis y estudio de nuevos peptidomiméticos macrocíclicos fluorescentes
  • E. García España, Francisco Galindo Honrubia, Santiago Vicente Luis Lafuente, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades. XII Jornadas Hispano-Francesas de Química Orgánica. Peñíscola. 02-06-2002. Científic. 2002.

  • Síntesis y propiedades organogelantes de peptidomiméticos cíclicos
  • María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, Raquel Gavara Castell, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. 17ª Conferencia de Química.. Santiago de Cuba (Cuba). 05-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Oriente. ISBN 9592070830.

  • Self-Assembling of Small Peptidomimetic Cyclophanes
  • Jorge Becerril Bernadó, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades, L. Payá. ISMC 2001. Fukuoka/Japan. 15-07-2001. Científic. 2001.

  • Polyazaciclophane-Zn(II) Complexes as Enzime Models, Activation of H-D Exchange on Coorditaned Acetonitrile Molecules
  • María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, J.C. Frías, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. The 12th European Symposium on Organic Chemistry. Groningen/Holand. 13-07-2001. Científic. 2001.

  • One-Pot Synthesis of Polyaza[n]naphthalenophanes and Polyaza[n]anthracenophanes
  • Jorge Becerril Bernadó, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, L. López Diago, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. The 12th European Symposium on Organic Chemistry. Groningen/Holand. 13-07-2001. Científic. 2001.

  • A Supramolecular Cytochrome P-450 Mimic
  • A.P.H.J. Schenning, Beatriu Escuder Gil, A.E. Rowan, M.C. Feiters, R.J.M. Nolte. 217th American Chemical Society National Meeting. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-03-1999. Científic. 1999.

  • Polyaza[n]paracyclophanes for the Building of Catalytic Systems Based on Biomimetic Models
  • María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, J.C. Frías, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, V. Marcelino, Juan Felipe Miravet Celades, L. Payá, J.A. Ramírez. 1st International Conference on Supramolecular Science and Technology. Zakopane, (Poland). 27-09-1998. Científic. 1998.

  • Azacyclophanes as Potential Fluorescent Chemosensors
  • M.A. Bernardo, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, J.C. Frías, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades, F. Pina. 1st International Conference on Supramolecular Science and Technology. Zakopane, (Poland), 1998. 27-09-1998. Científic. 1998.

  • CO2-Fixation by Cyclophane Receptors
  • S. Andrés, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, J.M. Llinares, J.A. Ramírez, C. Soriano. XXIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry. Hawaii. 17-06-1998. Científic. 1998.

  • Synthesis of Novel Chiral Macrocyclic Receptors
  • F.M. Adrián, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente. OCS Spanish-Japanese Organic Chemistry Symposium. Alicante, (Spain). 15-09-1997. Científic. 1997.

  • "N-Functionalized polyaza[n]paracyclophanes
  • F.M. Adrián, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, J.C. Frías, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, V. Marcelino, M. Querol. : XXIth International Symposium on Macrocyclic Chemistry. Montecatini Terme (Itàlia). 23-06-1996. Científic. 1996.

  • Thiophenecyclophanes as Receptors
  • P. Díaz, Beatriu Escuder Gil, E. García España, J.A. Guerrero, J.M. Llinares, Santiago Vicente Luis Lafuente, J.A. Ramírez, C. Soriano. XXIth International Symposium on Macrocyclic Chemistry. Montecatini Terme (Itàlia). 23-06-1996. Científic. 1996.

  • Topologically Simple Poliaza Macrocycles Containing Additional Reactives Sites"
  • Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, J.M. Llinares, Juan Felipe Miravet Celades, J.A. Ramírez, C. Soriano. XXIth International Symposium on Macrocyclic Chemistry. Montecatini Terme, Italy. 23-06-1996. Científic. 1996.

  • "Properties of Metal Centers in Low Symmetry complexes of Polyaza[n]cyclophanes"
  • E. García España, J.A. Ramírez, C. Soriano, Beatriu Escuder Gil, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XXII Annual Congress of the "Grupo di Termodinamica dei Complessi" and VI Italian-Spanish Congress. Urbino (Itàlia). 10-07-1995. Científic. 1995.

  • Polyaza[n](1,4)naphthalenophanes as synthetic receptors"
  • E. García España, J. Latorre, J.M. Llinares, J.A. Ramírez, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XXII Annual Congress of the "Grupo di Termodinamica dei Complessi" and VI Italian-Spanish Congress. Urbino (Itàlia). 10-07-1995. Científic. 1995.

  • "Molecular Mechanics Studies on Polyaza[n]paracyclophanes
  • A. Bianchi, C. Bazzicalupi, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XXth International Symposium on Macrocyclic Chemistry. Jerusalem, (Israel). 02-07-1995. Científic. 1995.

  • "Polyaza[n](1,4)naphthalenophanes as synthetic receptors
  • A. Andrés, María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades. XIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACROCYCLIC CHEMISTRY. Lawrence, Kansas. 12-06-1994. Científic. 1994.

  • Receptors and enzymatic models based on polyaza[n]paracyclophanes
  • María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, Juan Felipe Miravet Celades, V. Marcelino. VIIth FECHEM Conference on heterocycles in bio-organic chemistry. Santiago de Compostela (Spain). 26-09-1993. Científic. 1993.

  • "Polyaza[n]paracyclophanes as anion receptors"
  • María Isabel Burguete Azcárate, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, E. García España, Santiago Vicente Luis Lafuente, V. Marcelino. XVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACROCYCLIC CHEMISTRY. Enschede (Holanda). 27-06-1993. Científic. 1993.

  Patents externes


  • pH-tuneable gellant for use in consumer product compositions
  • S. Fernández Prieto, J. Smeets, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Vicent Josep Nebot Carda. 11157799.5-2114. 11-03-2011. Dominicana, República. 2011.

  • Fluid detergent compositions comprising a pH tuneable amido-gellants, and processes for making.
  • Juan Felipe Miravet Celades, S. Fernández Prieto, Beatriu Escuder Gil, J. Smeets, Vicent Josep Nebot Carda. 10156369.0-2114. 12-03-2010. Estats Units de l'Amèrica del Nord. 2010.

  • Di-amido gellant for use in consumer product compositions
  • S. Fernández Prieto, J. Smeets, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Vicent Josep Nebot Carda. 11157793.8-2114. 11-03-2011. Espanya. 2011.

  • Fluid detergent compositions comprising a di-amido gellant, and processes for making
  • Beatriu Escuder Gil, S. Fernández Prieto, J. Smeets, Juan Felipe Miravet Celades, Vicent Josep Nebot Carda. 10156371.6-2114. 12-03-2010. Estats Units de l'Amèrica del Nord. 2010.

  • Fluid detergent compositions comprising a di-amido gellant, and process for making
  • S. Fernández Prieto, J. Smeets, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Vicent Josep Nebot Carda. 11157795.3-2114. 02-05-2011. 2011.

  • Liquid detergent compositions comprising pH tuneable amido-gellants, and processes for making
  • S. Fernández Prieto, J. Smeets, Beatriu Escuder Gil, Juan Felipe Miravet Celades, Vicent Josep Nebot Carda. 11157801.9-2114. 02-05-2011. 2011.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Beatriu Escuder Gil. 2009 CHEMICAL COMMUNICATIONS.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 CRYSTAL GROWTH & DESIGN.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 SOFT MATTER.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Beatriu Escuder Gil. 2009 LANGMUIR.

  Apunts docents


  • Problemas de Química Orgánica
  • Beatriu Escuder Gil, Belén Altava Benito, Manuel Collado Lozano, María Isabel Burguete Azcárate, Rosa Vicenta Salvador Tena, Santiago Vicente Luis Lafuente. 1997. Ref. CS-89-1997.