UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BALLESTER ARNAL, RAFAEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 • Vocal
 • Degà/ana de facultat
 • Membre
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI LÓPEZ PIÑERO
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU
 • MD0112FD - (964 387727)
 • HC2269DD - (964 729726)
 • rballest@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4421-1144
 • Ressenya Personal

  Rafael Ballester Arnal és professor titular de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, acreditat a catedràtic des de desembre de 2012. Si bé la seva trajectòria investigadora es va iniciar en l'àmbit de la Psicologia Clínica -concretament en el tractament de trastorns com la fòbia social o el pànic-, on va destacar tant amb articles com amb manuals de referència, en l'actualitat el camp que acapara la seva activitat docent i investigadora és el de la Psicologia de la Salut.
   
  Dins l'àmbit de la psicologia de la salut, la seva activitat científica es pot classificar en dues principals línies d'investigació: una d'elles es refereix en termes globals a la promoció de la salut i es concreta en l'anàlisi de diferents conductes de salut, destacant entre elles la salut sexual i especialment, les conductes sexuals de risc per a la transmissió del VIH, l'estudi de la compulsivitat sexual, les addiccions sexuals, l'homofòbia, la transsexualitat i els treballadors masculins del sexe; l'altra està dirigida a la intervenció en contextos sanitaris i més específicament a la intervenció psicològica en les Unitats de Cures Intensives, persones davant la fi de la seva vida i el dol.
   
  La seva activitat en les línies d'investigació anteriorment descrites bé li ha valgut una important producció científica: entre els seus mèrits investigadors destaquen la participació en 30 projectes de recerca (19 com a investigador principal), finançats per organismes públics com el Ministeri de Ciència i Tecnologia, el Ministeri de Sanitat juntament amb la Fundació per a la Investigació per a la Prevenció de la Sida a Espanya, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Universitat Jaume I i la Fundació Bancaixa. Especialment remarcable és el projecte de recerca multicèntric, concedit al gener de 2010 per la fundació FIPSE i el Ministeri de Sanitat per a l'estudi de la qualitat de vida en pacients amb VIH i l'eficàcia d'una intervenció psicològica per millorar-la. En aquest projecte van participar 34 investigadors de tot el país, repartits en 7 universitats públiques, 9 hospitals i la Coordinadora de totes les ONG (CESIDA) que lluiten contra la Sida en aquest país. Constitueix el major projecte finançat a Espanya per a la recerca en aspectes psicosocials vinculats amb la Sida, tant per la dotació econòmica com pel nombre d'investigadors i centres que formen part de l'equip investigador. Per la resta, la seva activitat investigadora s'ha traduït en un total de 17 llibres, 53 capítols de llibre, 118 articles en revistes científiques (79 d'ells indexats en les principals bases de dades i publicats en revistes amb importants índexs d'impacte), 41 ponències convidades a congressos, 97 comunicacions lliures i 165 pòsters, alguns dels quals han estat publicats en revistes tan rellevants en el nostre àmbit com el Journal of Sex Research, l'International Journal of Behavioral Medicine, el Intensive Care Medicine, Aids and Behavior, Journal of Sex and Marital Therapy, Journal of Community Health o al nostre país, Medicina Intensiva.
   
  Un altre important aspecte de la seva tasca acadèmica ha estat la de direcció i formació de personal investigador. En aquest sentit, ha dirigit un total de 11 tesis doctorals, totes elles qualificades amb la màxima distinció (excel·lent Cum Laude). També ha estat tutor de 10 becaris de col·laboració, 14 investigadors a càrrec de projectes, 3 becaris FPI i dos PICD (Personal investigador contractat doctor).
   
  Si bé gran part de la seva activitat docent s'ha desenvolupat a la Universitat Jaume I -on ha impartit des de 1992 classes en diverses assignatures tant de llicenciatura com de grau i màster-, també ha participat com a professor convidat en màsters d'altres universitats tant nacionals com internacionals (Universitat de Girona, Universitat Complutense de Madrid, Universitat Miguel Hernández, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Universitat Autònoma de Santo Domingo i Universitat de València). Aquest compromís amb l'activitat docent li ha suposat la felicitació per part del vicerector tots els cursos des de 1993 fins a l'actualitat per l'excel·lència docent avaluada a través de la valoració dels estudiants en la impartició de les assignatures i en l'any 2009, la concessió del Premi a l'Excel·lència Docent a la I Convocatòria d'Excel·lència Docent del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.
   
  La seva activitat docent i investigadora s'ha compaginat amb l'exercici de diferents tasques de gestió i organització acadèmica; entre ells, destaquen haver estat vicedegà de la llicenciatura i grau de Psicologia de la Facultat de Ciències de la Salut (2010-2012) i en l'actualitat, ser degà electe de la Facultat de Ciències de la Salut des d'octubre de 2012.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1738 - Cures Pal·liatives Grau en Medicina (Pla de 2017)
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SBA010 - Introducció a la Medicina Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)
  SBF012 - Intervenció Clínica en Problemes Sexuals Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Adicción al cibersexo: teoría, evaluación y tratamiento
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, M. Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. 2020. Autoria. Científic. ISBN 9788413620459. Madrid (Espanya). Ed. Alianza Editorial.

  • Pletismógrafo peniano. Manual de iniciación y buenas prácticas
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, María Dolores Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9788416546190. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Estado emocional de los Profesionales Sanitarios en las Unidades de Cuidados Intensivos: Factores Moduladores
  • Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9788496983878. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló.

  • Psicología clínica de la salud
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario. 2013. Edició. Científic. ISBN 9781782735434. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson.

  • Chronic Diseases and Medication Adherence Behaviors: Psychological research in Ibero-American Countries
  • Cirilo H. García CAdena, Rafael Ballester Arnal, Julio Alfonso Piña López. 2012. Edició. Científic. ISBN 9781614706397. Hauppauge, New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers.

  • Respuesta emocional ante el alto riesgo cardiovascular
  • Elena Oliete Ramírez, Javier de León Belmar, Rafael Ballester Arnal. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788478776603. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Infección por VIH y psicología: Prevención e intervención
  • Rafael Ballester Arnal, Dolores Gil Llario. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788495884268. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Klinik S.L..

  • Respuesta emocional en el paciente con hipercolesterolemia
  • Enver A. Rodríguez, Cristina Giménez García, Manuel Salmeron Sánchez, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788478776856. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la hipertensión arterial
  • Carlos Teruel López, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776320. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la diabetes
  • José Iranzo Velasco, Jorge Sales Sanz, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776450. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Respuesta emocional ante la cardiopatía isquémica
  • Elena Oliete Ramírez, Javier de León Belmar, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788478776214. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Comunicación médico-paciente en la UCI
  • Ricardo Abizanda Campos, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788478775880. Barcelona. Ed. EdikaMed.

  • Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria
  • Rafael Ballester Arnal. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480214848. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Habilidades sociales: evaluación e intervención
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil LLario. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8477389489. Madrid. Ed. Editorial Síntesis.

  • SIDA. Prevención y tratamiento psicológico en la infección por VIH y SIDA
  • Rafael Ballester Arnal. 1999. Autoria. Científic. ISBN 9788495884015. Madrid. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

  • Introducción a la Psicología de la Salud
  • Rafael Ballester Arnal. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8479861983. Valencia. Ed. Promolibro.

  • Trastorno de pánico: evaluación y tratamiento
  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8427022468. Barcelona. Ed. Ediciones Martínez Roca.

  Capítols de llibre


  • Psicología de la Salud y Género
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. Género Salud y trabajo. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2015. ISBN 9788436832563. Científic.

  • Evaluación e intervención psicológica en adicciones: Cocaína y Cibersexo
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Habilidades del psicólogo clínico de la salud para la intervención en el contexto sanitario
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Psicología de la salud: Propuestas y modelos teóricos para comprender la conducta
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Psicología clínica de la salud. Suffolk (Regne Unit). Ed. Pearson. 2013. ISBN 9781782735434. Científic.

  • Assertiveness training
  • Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá. Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2012. ISBN 9780415807258. Científic.

  • Adherence to treatment in Spanish HIV patients: Psychological profile assciated with adherence behavior
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. Chronic Diseases and Medication Adherence Behaviors: Psychological research in Ibero-American Countries. Hauppauge, New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2012. ISBN 9781614706397. Científic.

  • Calidad de vida y automanejo de la diabetes mellitus tipo 2: Aspectos psicológicos implicados
  • Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. Respuesta emocional ante la cardiopatía isquémica. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2010. ISBN 9788478776214. Científic.

  • Aspectos psicológicos relacionados con la hipertensión arterial
  • Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil-Juliá, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. Respuesta emocional ante la hipertensión arterial. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2010. ISBN 9788478776320. Científic.

  • Comunicación en la UCI ante la muerte: la perspectiva de los profesionales sanitarios.
  • Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, A. Bernat Adell. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Psicología y salud.
  • Rafael Ballester Arnal. Experiències d´aprenentatge. Formació de persones adultes i universitat. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217071. Científic.

  • Habilidades básicas de comunicación: componentes verbales, no verbales, paralingüísticos y cognitivos.
  • MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, S. Gómez Martínez. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Importancia de la comunicación entre el paciente-familia y el profesional sanitario en la UCI
  • Abizanda Campos, Rafael Ballester Arnal. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Comunicación en la UCI ante la muerte: la perspectiva de los pacientes y sus familiares.
  • Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Habilidades específicas ante entrevistas problemáticas: pacientes o familiares agresivos, angustiados, de otras culturas o muy mayores.
  • MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Consecuencias de una mala comunicación entre pacientes, familiares y personal sanitario.
  • S. Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Cómo, qué, cuándo y para qué: la importancia de la discriminación de las habilidades adecuadas a cada situación.
  • MD Gil LLario, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. Comunicación médico-paciente en la UCI. Barcelona. Ed. EdikaMed. 2009. ISBN 9788478775880. Científic.

  • Potenciació del procés ensenyament-aprenentatge semipresencial als crèdits teòrics de Psicoterapies. Renovació metodològica.
  • Adoración Reyes Moliner Albero, Azucena García Palacios, Elena Crespo Delgado, Jorge Javier Osma López, Rafael Ballester Arnal. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • La intervención psicológica en pacientes con infección por VIH/SIDA
  • Rafael Ballester Arnal. Guía pràctica de Psicología de la Salud en el ámbito hospitalario. Valencia. Ed. Colegio Oficial de Psicológos. 2009. ISBN 9788461342792. Científic.

  • La investigación e intervención psicológica en el ámbito de la infección por VIH/Sida en España: Una revisión
  • Eduardo Remor, Rafael Ballester Arnal, José Pedro Espada Sánchez, María Victoria Gordillo Álvarez-Valdés. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA AL PROBLEMA DE LA INFECCIÓN POR VIH. México D.F., México. Ed. Plaza y Valdés. 2008. ISBN 9789707228184. Científic.

  • Psicologia de la salut: Materials per a la reflexió i el debat
  • Rafael Ballester Arnal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • L’ús de la internet com a ferramenta d’autoaprenetatge
  • Soledad Quero Castellano, Nuria Lasso de la Vega Gómez, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Actitudes de los niños, adolescentes y jóvenes del norte de Nicaragua respecto al SIDA.
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil. Cooperación y grupos vulnerables. Valencia. Ed. Universitat de València. 2006. ISBN 843706662X. Científic.

  • Tratamiento psicológico de un caso de adicción al cibersexo
  • Rafael Ballester Arnal. Terapia psicológica con niños y adolescentes. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2006. ISBN 8436820142. Científic.

  • El Sida: una enfermedad repleta de significados
  • Rafael Ballester Arnal. El arte látex: reflexión, imágenes y sida. Valencia. Ed. Universitat de València. 2006. ISBN 843706421X. Científic.

  • El comportamiento sexual de los nicaragüenses
  • Pedro Salmerón, Rafael Ballester Arnal, Mª Carmen Guirado. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Roles de género
  • Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Marisa Arrufat. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Tratamiento psicológico en un caso de trastorno por angustia
  • Rafael Ballester Arnal. Terapia Psicológica: Casos prácticos. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2005. ISBN 8436819209. Científic.

  • El sida: una nueva y grave amenaza
  • Mª Dolores Gil, Rafael Ballester Arnal, J.M Bravo. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Conclusiones y propuesta de directrices para una jintervención futura
  • Rafael Ballester Arnal. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Violencia en la población joven nicaragüense
  • Jose Miguel Bravo, Mª Carmen Guirado, Rafael Ballester Arnal. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Objetivos y metodología de una investigación psicosocial en el norte de Nicaragua
  • Rafael Ballester Arnal. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Consumo de Tabaco
  • Rafael Ballester Arnal, Marisa Arrufat, Abel Baquero, Mª Dolores Gil. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Consumo de Alcohol
  • Jose Miguel Bravo, Maite Edo, Rafael Ballester Arnal. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Consumo de drogas en Nicaragua: ¿adicción/abuso condicionado a una realidad social?
  • Rafael Ballester Arnal, Abel Baquero, Marisa Arrufat, Mª Carmen Guirado. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Vivir en Nicaragua en los albores del siglo XXI
  • Rafael Ballester Arnal. Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua: análisis epidemiológico de las prioridades psico-socio-sanitarias para una intervención psico-sociosanitaria. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480214848. Científic.

  • Una experiencia de mejora de la actuación en el aula
  • Rafael Ballester Arnal. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Ciclo vital y desarrollo de la persona
  • Rafael Ballester Arnal. Hacia un concepto integral de calidad de vida: La universidad y los mayores. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214422. Científic.

  • Guía de tratamientos psicológicos eficaces en la promoción de la salud: el caso del alcohol
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario. Guía de tratamientos psicológicos eficaces II. Psicología de la Salud. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2003. ISBN 8436818156. Científic.

  • Cartas a un joven psicólogo
  • Rafael Ballester Arnal. Cartas a un psicólogo de la salud. Madrid. Ed. Alianza Editorial. 2000. ISBN 8420635901. Científic.

  • Salud y Psicología de la Salud
  • Rafael Ballester Arnal. Emociones y adaptación. Barcelona. Ed. Ariel. 1998. ISBN 8434408767. Científic.

  • Intervención psicológica en VIH y SIDA: Prevención y tratamiento
  • Rafael Ballester Arnal. La práctica de la psicología de la salud. Valencia. Ed. Promolibro. 1997. ISBN 8479861592. Científic.

  • El estado de la cuestion en el tratamiento cognitivo del trastorno de pánico
  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. Manual de Psicoterapias cognitivas. Barcelona. Ed. Paidós Ibérica. 1997. ISBN 8449304113. Científic.

  • Intervención psicológica en las disfunciones sexuales
  • Rafael Ballester Arnal. La práctica de la psicología de la salud. Valencia. Ed. Promolibro. 1997. ISBN 8479861592. Científic.

  • El proceso terapéutico en el tratamiento cognitivo del trastorno de pánico
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Botella Arbona. Manual de Psicoterapias cognitivas. Barcelona. Ed. Paidós Ibérica. 1997. ISBN 8449304113. Científic.

  Ponències a congressos


  • ¿Coinciden los jóvenes con DFI, sus padres y sus profesionales en las preocupaciones sexuales?
  • P. Iglesias Campos, MD. Gil Llario, Cristina Giménez García, L. Caballero Gascón, Rafael Ballester Arnal. 5th International Congress of Clinical Health Psychology on Children and Adolescents . Oviedo (Espanya). 14-11-2019. Científic. 2020. ISSN 2695-4664.

  • Intimidad y regulación en personas con diversidad funcional intelectual: El desarrollo de competencias
  • MD. Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, L. Caballero Gascón, P. Iglesias Campos, J. Castro Calvo. 5th International Congress of Clinical Health Psychology on Children and Adolescents . Oviedo (Espanya). 14-11-2019. Científic. 2020. ISSN 2695-4664.

  • Asertividad sexual y diversidad funcional intelectual: Evaluación de estrategias de enseñanza-aprendizaje
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, L. Caballero Gascón, P. Iglesias Campos, MD. Gil Llario. 5th International Congress of Clinical Health Psychology on Children and Adolescents . Oviedo (Espanya). 14-11-2019. Científic. 2020. ISSN 2695-4664.

  • Sexting en chicos y chicas preadolescentes: Análisis de las diferencias
  • M.D Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, P. Iglesias Campos, B. Gil Juliá, L. Caballero Gascón. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma de Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Cibersexo en la adolescencia: otro escenario para la diversidad afectivo-sexual
  • Rafael Ballester Arnal, M.D Gil Llario, Marta García Barba, Jesús Castro Calvo, V. Morell Mengual. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Abuso sexual y adicción al cibersexo en la adolescencia
  • Marta García Barba, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Diversidad afectivo-sexual en población adolescente: una realidad indiscutible
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Naiara Martínez Gómez, Juan Enrique Nebot Garcia. 4th International congress of clinical and health psychology on children and adolescents. Palma de Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • ¿Está cambiando la tecnología la sexualidad de nuestros adolescentes?
  • Rafael Ballester Arnal. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. ISSN 2695-4664.

  • Excitación sexual subjetiva durante el visionado de pornografía y su vínculo con el fenómeno de saciación
  • Verónica Cervigón Carrasco, J. Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Marta García Barba. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Violencia verbal y física sufrida debido a la propia orientación sexual. Diferencias entre Argentina, Colombia, México y España
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Rafael Ballester Arnal, R. Roca Valderas, Naiara Martínez Gómez, P. Iglesias Campos. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Prácticas sexuales online en población mayor: Una realidad invisibilizada
  • Marta García Barba, Rafael Ballester Arnal, J. Castro Calvo, Verónica Cervigón Carrasco, Marcel Elipe Miravet. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Individual differences of men who have sex with men on grindr use patterns
  • R. Roca Valderas, J. Castro Calvo, MD. Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Martín Sánchez Gómez. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • El papel de la sexualidad en la autoestima de mujeres con dolor crónico
  • Martín Sánchez Gómez, Rafael Ballester Arnal. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Adicción al cibersexo: presentación de un protocolo de evaluación y tratamiento
  • Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castellón (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Caracterización del funcionamiento y el bienestar sexual de pacientes con dolor crónico: una propuesta de evaluación multidimensional
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, B. Gil Juliá, V. Morell Mengual. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Diversidad sexual en las aulas: Análisis de los referentes LGTBI en adolescentes y jóvenes
  • Martín Sánchez Gómez, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Evolución del compartamiento sexual online durante la última década
  • J. Castro-Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, B. Gil-Juliá. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2020. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Exposición involuntaria a material sexual online en adolescentes
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castellón (Espanya). 17-10-2019. Científic. 2019. ISSN 2659-9708.

  • Valoración de un taller de prevención del VIH en el contexto universitario
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marcel Elipe Miravet, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Madrid (Espanya). 20-11-2019. Docent. 2019. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788409163434.

  • Competencias transversales en el grado de medicina: ¿Son las actitudes una asignatura pendiente?
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Oviedo (Espanya). 20-11-2019. Docent. 2019. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788409163434.

  • Distorsión en la percepción del tiempo durante el visionado de pornografía
  • Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Verónica Cervigón Carrasco, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología . Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723843.

  • Association between catastrophism and functionality in patients with chronic pain due to osteoarthritis of the knee
  • Antonio Romero Mendez, Rafael Ballester Arnal. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología . Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723843.

  • ¿Por qué practicamos sexting? El rol de la autoestima sexual
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Naiara Martínez Gómez, Cristina Giménez García, Marta García Barba, Rafael Ballester Arnal. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología . Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723843.

  • Interferencia atencional inducida por la pornografía, las series de TV y los videojuegos: relación con el grado de severidad
  • Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Verónica Cervigón Carrasco, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología . Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723843.

  • Hábitos de sueño, malestar emocional y calidad de vida
  • Marcel Elipe Miravet, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723843.

  • Cross-cultural validation of the Watching TV Series Motives and Binge-Watching Engagement and Symptoms questionnaires across nine language
  • Maèva Flayelle, Jesús Castro-Calvo, Claus Vogele, Robert Astur, Rafael Ballester Arnal, Gaelle Challet-Bouju, Matthias Brand, Georgina Cardenas, Gaetan Devos, Hussien Elkholy, Marie Grall-Bronnec, Richard James, Martha Jimenez Martinez, Yasser Khazaal, Daniel King, Yueheng Liu, Christine Lochner, Sabine Steins-Loeber, Jiang Long, Marc N. Potenza, Shahabedin Rahmatizadeh, Adriano Schimmenti, Dan Stein, Istvan Toth-Kiraly, Richard Tunney, Saeideh Valizadeh-Haghi, Yingying Wang, Zu Wei Zhai, Pierre Maurage, Joel Billieux. 6th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA2019). Yokohama (Japó). 17-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2062-5871.

  • Factores predictores de calidad de vida en el paciente renal crónico hemodializado
  • Pedro García Martínez, Rafael Ballester Arnal, Sara Rus Mata, Eladio Joaquin Collado Boira. IV Jornades d'investigació per a l'alumnat de la falcultat de ciències de la salut. Castelló (Espanya). 18-04-2019. Docent. 2019.

  • Responsabilidad Social y diversidad afectivo-sexual: una propuesta de acción desde la Universitat Jaume I
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Naiara Martínez Gómez. III Jornadas RSU-RRI Transparencia e Integridad en la institución universitaria. Universitat Jaume I Castellón (Espanya). 29-11-2018. Docent. 2018.

  • El rol de la búsqueda de sensaciones sexuales en la adicción al cibersexo, ¿ejerce la misma influencia en hombres y mujeres?
  • Marta García Barba, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Olga Fernandez García, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la AEPCP. Albacete (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • Nuevas tendencias en las vías de acceso a materiales pornográficos online
  • Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Marta García Barba, Vicente Morell Mengual, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la AEPCP. Albacete (Espanya). 26-10-2018. Científic. 2018.

  • Experiencias homosexuales en jóvenes heterosexuales: Diferencias de género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Investigación y Género en la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 10-05-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429065.

  • Diferencias de género en el uso y abuso del cibersexo
  • Marta García Barba, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Investigación y Género en la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 10-05-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429065.

  • Emotional self-regulation and alcohol consumption in spanish young people
  • Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario. 19th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Kyoto (Japó). 09-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0145-6008.

  • Building bridges between substance and behavioral addictions: alcohol consumption and their predictive power over internet and cybersex use and abuse in adolescents
  • Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, J. Billieux, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 19th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Kyoto (Japó). 09-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0145-6008.

  • IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
  • Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. Aprender y enseñar el método científico en Psicología Clínica de la Salud: una experiencia de innovación educativa. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • Programa de Diversidad Afectivosexual y de Género de la Universitat Jaume I: una experiència de educación para la salud universitaria
  • Rafael Ballester Arnal, Juan Enrique Nebot Garcia, Naiara Martinez Gomez, Cristina Giménez García, Marta García Barba. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • El aprendizaje en el marco de un máster oficial: la necesidad de construir el conocimiento
  • Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • Nuevos paradigmas de educación, nuevos retos de acción: a propósito de los trabajos de fin de máster-
  • Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • La formación de competencias de intervención psicológica en estudiantes de medicina: una necesidad percibida
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba. IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Docent. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • ADISEX: 3 años de experiencia evaluando y tratando la adicción al cibersexo a través de internet
  • Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario. XXVII Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. vila-Real, Castellón (Espanya). 11-05-2018. Científic. 2018.

  • ¿Son las apps una buena herramienta para tratar las disfunciones sexuales? Valoración de su utilidad, accesibilidad y confidencialidad
  • Cristina Giménez García, Naiara Martínez Gómez, Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. XXVII Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Vila-Real, Castellón (Espanya). 11-05-2018. Científic. 2018.

  • Online sexual activities (OSAs) in Spain: Similarities and differences across the lifespan (abstract)
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Joël Billieux. 5th International Conference on behavioral addictions (ICBA2018). Cologne (Alemanya). 23-04-2018. Científic. 2018. ISSN 2062-5871.

  • Apps de citas y sexting: Diferencias en la población LGTBI
  • Bárbara Barrientos, Naiara Martínez Gómez, Patricia López Pons, Juana María Fernández Gutierrez, Rafael Ballester Arnal. IV Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Relación entre la personalidad y las actitudes hacia la homosexualidad y la transexualidad
  • Noemí Solozano Belenguer, Andrea Cuevas Carda, Rafael Ballester Arnal. IV Jornades d'Investigació per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut / IV Jornadas de Investigación para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Sexualidad y personalidad: Análisis de la relación entre neuroticismo, distracción cognitiva no erótica y satisfacción sexual
  • Rafael Ballester Arnal, Davinia Sánchez Miguel, Cintia Tur Domenech, María Jiménez Cazorla, Jessica Martín Puerta. IV Jornades d'Investigació per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut / IV Jornadas de Investigación para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castellón (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Publicidad, sexisme y banalización del sexo
  • Rafael Ballester Arnal, María Teresa Lampérez Alonso. IV Jornades d'Investigació per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut / IV Jornadas de Investigación para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castelló (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Rendimiento académico y adaptación al sistema escolar en un grupo de pre-adolescentes con Altas Capacidades
  • Estefanía Ruiz Palomino, María Jesús Endrino Vilanova, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Marta García Barba. IV Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Múrcia (Espanya). 08-03-2018. Científic. 2018. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469799741.

  • Impacto emocional en pacientes con enfermedad renal crónica
  • Beatriz Gil Juliá, Sandra Garro Codina, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia. IV Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Múrcia (Espanya). 08-03-2018. Científic. 2018. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469799741.

  • Actitudes hacia la transexualidad en jóvenes
  • Marta García Barba, Naroa Serrano Moragón, Joan Camañes Martorell, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Influencia de la autoestima e imagen corporal en la satisfacción sexual de jóvenes universitarios
  • Verónica Martínez Borba, Lara Salvador Boix, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Conductas sexuales online en población juvenil: diferencias de género y relación con la búsqueda de sensaciones sexuales
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Comportamientos homosexuales en jóvenes heterosexuales: diferencias de género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. III Jornadas de investigación para el alumnado de salud. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Actividades, contenidos y motivaciones sexuales de mujeres jóvenes consumidoras de cibersexo
  • Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Juan Enrique Nebot Garcia, Lorena Caballero Gascón, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Albacete (Espanya). 26-10-2017. Científic. 2017.

  • Malestar emocional y orientación sexual: diferencias según edad y género
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Albacete (Espanya). 26-10-2017. Científic. 2017.

  • Construcción de la masculinidad a través del tamaño del pene en trabajadores del sexo
  • Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M. García-Barba. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Innovación docente en Psicología Clínica de la Salud: análisis de una experiencia basada en la creación y simulación de una revista científica
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. III Jornada de Experiencias de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de actitudes homófobas en adolescentes no exclusivamente heterosexuales
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Maria Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellón (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Patrón de consumo de Internet con fines sexuales en adolescentes españoles
  • Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, Maria Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellón (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Evaluación del bienestar psicológico en pre-adolescentes con alta capacidad: perfil diferencial según género
  • Maria Jesús Endrino Vilanova, Manuel Peña Fernández, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Maria Dolores Gil LLario, Rafael Ballester Arnal. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellón (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • La relación entre el apego y el ajuste psicológico en preadolescentes con altas capacidades
  • Maria Jesus Endrino Vilanova, Manuel Peña Fernandez, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Maria Dolores Gil Llario. 61 Congreso de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Integrando miradas (AEPNYA 2017). Castellon (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1130-9512.

  • Una experiencia de educación inter-pares, entre jóvenes universitarios, para la prevención del VIH-SIDA
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil LLario, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Género y prevención del VIH: evaluación de una intervención entre pares para chicos y chicas
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Violencia hacia la población homosexual: ¿Sufren el mismo estigama los hombres y mujeres no heterosexuales?
  • Juan Enrique Nebot Garcia, Marta García Barba, Beatriz Gil Juliá, Olga Fernández, Rafael Ballester Arnal. XXVI Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Sagunto (Espanya). 09-06-2017. Científic. 2017.

  • Estigma e intención de conducta hacia las personas con VIH
  • Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. XXVI Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana.. Sagunto (Espanya). 09-06-2017. Científic. 2017.

  • Adicción al sexo: cuando el estigma lleva a la ocultación y la vergüenza
  • Jesús Castro Calvo, Marta García Barba, Juan Enrique Nebot Garcia, M. Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. XXVI Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Sagunto (Espanya). 09-06-2017. Científic. 2017.

  • Capacidad de autocuidado en una población de pacientes hemodializados en centros diaverum de Valencia y Castellón
  • Pedro García Martínez, Eladio Joaquin Collado Boira, Sara Rus Mata, Alexandra Gabriela David, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Nacional de FAECAP, I Congreso de ACAMEC, VII Encuentro de EIR y tutores. Toledo (Espanya). 30-03-2017. Científic. 2017.

  • Principales creencias sexuales disfuncionales en mayores
  • Marta Badenes Sastre, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Motivos y reacciones ante la infidelidad en población universitaria
  • Maria Isabel López Beltran, María Amparo Pérez Barberá, María Belén Piquer Barrachina, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Estudio del concepto de infidelidad en población universitaria
  • Laura Domínguez Prades, Maria Gimeno Lozano, Maria Gimeno Lozano, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Sexualidad y Autoestima en pacientes con dolor crónico
  • Martín Sánchez Gómez, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Principales fantasías sexuales en jóvenes españoles y diferencias en función de variables sociodemográficas
  • David Raya Güimil, Carla Ibáñez Nava, Iván Martínez Navarro, Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 09-07-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Validación preliminar del Inventario de Hipersexualidad en jóvenes
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario. II Jornades d’Investigació per a l’estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I. Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Bifobia en jóvenes universitarios: diferencias entre géneros
  • Marta García Barba, David García Díaz, Jesús Castro Calvo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l’estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I. Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Orientación Sexual y homofobia en adolescentes españoles
  • Marta García Barba, Jesús Castro Calvo, Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • El papel de la autoestima y el tipo de estratègia de afrontamiento del dolor como variables predictoras de la depresión en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Naroa Serrano Moragón, Nuria Castillo Alejandro. II Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Almeria (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • Tratamiento en régimen de hospitalización parcial de un caso de trastorno límite de la personalidad en la adolescencia
  • Naroa Serrano Moragón, Matilde Espinosa Mata, Carla Ramos Vidal, Matías Real López, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. II Congreso Internacional en contextos clínicos y de la salud.. Almería (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • Evaluación del bienestar psicológico y su relación con sintomatología ansiosa-depresiva en el inicio de un programa de tratamiento grupal de pacientes con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Nuria Castillo Alejandro, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Naroa Serrano Moragón. II Congreso Internacional en contextos clínicos y de la salud.. Almería (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • El apego en el ámbito clínico de la personalidad límite en comorbilidad con problemes de pareja: estudio de caso
  • Nuria Castillo Alejandro, Estefanía Ruiz Palomino, Naroa Serrano Moragon, Matías Real López, Carla Ramos Vidal, Rafael Ballester Arnal. II Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Almería (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461741847.

  • Sexo casual y emisión de conductes de riesgo en una muestra de jóvenes universitarios heterosexuales españoles.
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, A. Castro, J. Ramón Barrada, A. Belen Correa. Sexología positiva: Placer, salud y bienestar (Clases 2016). 18ª Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual.. Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • Actitudes hacia el trabajo sexual ejercido por hombres y por mujeres. Diferencias entre sexos en población joven
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García, Vicente Morell Mengual. 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual (Clases 2016). Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • El rol de la educación afectivo-sexual en el contexto escolar y familiar en las actitudes hacia la diversidad sexual en población jovent heterosexual
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, A. Castro-Vázquez, P. Ruz-Gómez. Sexología positiva: Placer, salud y bienestar (Clases 2016). 18ª Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual.. Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • Adisex: impacto de una web para la evaluación y tratamiento de la adicción al cibersexo
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, P. Chica Mingarro, M.D. Gil Llario. Sexología positiva: Placer, salud y bienestar (Clases 2016). 18ª Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual.. MADRID (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • Respuesta y satisfacción sexual femenina en personas mayores
  • Beatriz Gil Juliá, M. Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual (Clases 2016). Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016.

  • Orientación del deseo sexual: crisis y decadència de los modelos categoriales
  • Rafael Ballester Arnal, M.D Gil Llario. Sexología positiva: Placer, salud y bienestar (Clases 2016). 18ª Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Andrés López de la Llave. ISBN 9788461745852.

  • Actitudes hacia las agresiones sexuales en víctimes de violència machista
  • M.D. Gil Llario, Rafael Ballester Arnal. 18ª Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (Clases 2016). Madrid (Espanya). 28-09-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Andrés López de la Llave. ISBN 9788461745852.

  • Simulación clínica. Un instrumento de evaluación
  • María Desamparados Bernat Adell, María Pilar Molés Julio, Rafael Ballester Arnal, Miguel Francisco Ruiz Garrido. II Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE2016). Universitat Jaume I. 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Disposición en la adolescencia a llevar a cabo distintas prácticas homosexuales
  • Jessica Gregori Coronado, Carola Cerdá Salom, Marcos Lorenzo Moya Diago, Garibaldi Perini Neto, Rafael Ballester Arnal. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2016.

  • La educación sexual dirigida a personas mayores: retos, dificultades y propuestas
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo, V. Morell-Mengual. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación: Psicología y Educación: Presente y Futuro. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Salusexsida: una experiència de educación afectivo-sexual en el contexto universitario
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • Innovación docente en la formación en salud sexual: aplicación a una assignatura del grado en psicología
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • La influencia de la personalidad en el desarrollo del autoconcepto en jóvenes
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil-Llario, Pedro Salmerón Sánchez. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación: Psicología y Educación: Presente y Futuro. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Experiencia de innovación educativa en la formación de educadores sexuales en estudios de postgrado
  • M.D. Gil-Llario, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, V. Morell-Mengual. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • Abordaje de información-comunicación del pronóstico en un caso de pluripatología médica: el caso de Lola
  • Rafael Ballester Arnal. Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Valencia (Espanya). 05-11-2015. Científic. 2015.

  • Trabajadores masculinos del sexo: ¿afecta el abuso sexual en la infancia en su compulsividad sexual, búsqueda de sensaciones, infecciones de transmisión sexual y consumo de sustancias?
  • Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Preocupación por el tamaño del pene: ¿trastorno dismórfico o masculinidad malentendida?
  • Rafael Ballester Arnal. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Adicciones tóxicas Vs. conductuales: aspectos comunes asociados a su inicio durante la adolescencia
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez, C Juárez. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Dolor crónico, rasgos hipocondríacos y su relación con la ansiedad y depresión
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Trastornos de ansiedad: diferencias en la prevalencia entre hombres y mujeres jóvenes
  • Cristina Giménez García, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Antiquino Porcar. L. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Orientación sexual ¿factor de riesgo para la depresión y ansiedad?
  • Beatriz Gil Juliá, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, S. Gómez. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Habilidades sociales y satisfacción con la vida en pacientes con trastorno esquizoafectivo y consumo de cocaína: eficacia de una intervención
  • A Baquero Escribano, Rafael Ballester Arnal, C Juárez Tamargo, G Haro. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Evaluación y tratamiento de la adicción al cibersexo
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • HIV Risk behaviors and sexual compulsivity in Spanish Young people
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Estefanía Ruiz Palomino. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapore (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6095.

  • Perfil de personalidad en un grupo de mujeres con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Obsesiones, Compulsiones y Problemas Relacionados: ¿Qué hay de nuevo?. Valencia (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015.

  • Risk factors for mental health problems in Spanish paediatric population
  • Beatriz Gil Juliá, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, E Legaz Sánchez. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Unwanted Exposure to Online Sexual Contents: a brief description of Spanish situation
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, D Paricio Salas. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Mental health problems in paediatric population: a description of the Spanish situation
  • Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, E Legaz Sánchez, Estefanía Ruiz Palomino. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Emotional and Psychopathological Outcomes Derived from Unwanted Exposure to Online Sexual Contents in Spain
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. 10th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London (Regne Unit). 20-07-2015. Científic. 2015.

  • Nivel de Burnout en los médicos de una UCI
  • Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, C Juárez Tamargo. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe, Castellón (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Patrones de personalidad, trastorno por uso de sustancias y transeuntismo
  • Jesús Castro Calvo, Abel Baquero Escribano, Rafael Ballester Arnal, Gonzalo Haro Cortés, Pedro Salmerón Sánchez. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe. Castellón (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Propiedades psicométricas preliminares de una escala de victimización homosexual
  • Rafael Ballester Arnal, V Morell Mengual, MD Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe. Castellón (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Comportamiento sexual de riesgo en jóvenes: la influencia de la personalidad
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatria de la Comunidad Valenciana. Segorbe. Castellón de la Plana (Espanya). 08-05-2015. Científic. 2015.

  • Fatiga compasiva en el personal de enfermería de una unidad de cuidados intensivos
  • Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiants de psicologia. Castellón de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2015. ISSN 2443-9827.

  • Infidelidad y personalidad: el papel diferencial del género en su relación
  • Cristina Juarez Tamargo, Jesús Castro Calvo, Beatriz Gil Juliá, Roberta Ceccato, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultad de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2015. ISSN 2443-9827.

  • Relation between condom use, perceived probability nd fear of HIV infection, and history of sexually transmitted infections in males sex workers in spain
  • MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Morell Mengual. V, Cristina Giménez García. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapour (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6109.

  • Use of condom in vaginal intercourse and prevalence of mental disorders in spanish Young people
  • Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Roberta Ceccato. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapour (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6109.

  • La sexualidad de los niños y adolescentes: amenazas series y soluciones tibias
  • Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Prácticas de riesgo en diferentes col·lectives y autoeficacia para el uso del preservativo en parejas esporádicas
  • V Morell Mengual, MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • La educación afectivo-sexual en el trastorno del espectro del autismo
  • MD Gil Llario, Henar Guitierrez, Rafael Ballester Arnal, Irene Diaz, Roberta Ceccato. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Evolución de las actitudes xenòfobes y racistes en adolescentes en la última dècada: papel mediador del género
  • Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Adicción a Internet, cibersexo y consumo de tabaco: relación y aspectos comunes
  • Jesús Castro Calvo, C Juarez Tamargo, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • El mito del amor romántico en la adolescència: creencias y diferencias de género
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil Llario, Cristina Giménez García, I Clemente Carbonell. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • La representación de la diversidad sexual en la televisión: de la homofòbia manifiesta al esperpento
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Jesús Castro Calvo. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el cambio social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Sexo en los medios de comunicación: ¿oportunidad pedagógica o pedagogia oportunista?
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el cambio social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Jóvenes y sexo en la red: reacciones ante la exposición involuntària a material sexual
  • Jesús Castro Calvo, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiants de psicologia. Castellón de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2015. ISSN 2443-9827.

  • A surprising finding related to cybersex and high risk sexual behaviors in Spain
  • MD Gil Llario, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, C Juárez Tamargo. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapour (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6109.

  • Percepción de riesgo de maltrato directo y sutil en parejas adolescentes
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, V Morell Mengual, MI López Beltrán. I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Sexuality, use of condoms and cybersex in spanish adolescents
  • MD Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, S Gómez Martínez, D Paricio Salas. 22nd Congress of the World Association for Sexual Health. Singapour (Singapur). 25-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1743-6109.

  • Mujer y VIH: un abordaje desde la psicologia de la salud
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, M.D. Gil. I jornades nacionales de Salud, Emoción y Género. Universitat Jaume I (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Afectación emocional de familiares de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos: anàlisis diferencial en función del género
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, S. Gómez, Pedro Salmerón Sánchez. I jornades nacionales de Salud, Emoción y Género. Universitat Jaume I (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Internet, cibersexo y consumo de alcohol: estudio preliminar en adolescentes
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llairo, Vicente Morell Mengual, Pedro Salmerón Sánchez. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Exposición involuntaria: Impacto en usuarios y no usuarios de cibersexo
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, Mª Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Roberta Ceccato. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Roles de género y agresividad en la adolescencia
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mº Dolores Gil Llairo, Jesús Castro Calvo, Irene Díaz Rodríguez. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • El rol de las persones que viven con VIH en la promoción de conductas sexuales seguras
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil llairo, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • Detección precoz del VIH entre jóvenes: evolución de la última década (1999-2013)
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llairo, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • ¿Son los jóvenes más solidaries con las persones que viven con VIH-SIDA? Un estudio comparativo de la tendència entre 2004 y 2010 (Abstract)
  • Cristina Giménez García, Mª Dolores Gil Llairo, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. Una visión multidisciplinar en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con VIH (SEISIDA). Madrid (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469702599.

  • Conocimientos, comportamiento y actitudes sexuales en adultos con discapacidad intelectual
  • Irene Díaz Rodríguez, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Vicente Morell Mengual. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Conductas de riesgo y actitudes relacionadas con la Infección por VIH/SIDA en HSH
  • Vicente Morell Mengual, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Irene Díaz Rodríguez. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Conocimientos, actitudes hacia la orientación sexual, comportamientos de riesgo y abusos sexuales en mujeres con incapacidad intelectual
  • Mª Dolores Gil Llairo, Irene Díaz Rodríguez, Roberta Ceccato, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Compulsividad sexual: convergència y prevalencia entre medidas
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llairo. II Jornades d'Investigació per a Estudiants de Psicologia. Castellón (Espanya). 10-12-2013. Científic. 2013.

  • Uso y utilidades clínicas del pletismógrafo en la evaluación de la respuesta sexual masculina: ejemplificación a partir de tres casos
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llairo. II Jornades d'Investigació per a Estudiants de Psicologia. Castellón (Espanya). 10-12-2013. Científic. 2013.

  • Relationship between maladaptative patterns of personality, substance use and sociopersonal aspects. A study wih the MCMI-2 questionnaire (II)
  • Abel Baquero Escribano, Gema Calvo Orenga, Matías Real López, Gonzalo Rafael Haro Cortes, Ana Benito Delegido, Rafael Ballester Arnal. III International Congress Dual Disorders addictions and other mental disorders. Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • El sexo como regulador emocional: estudio preliminar en población joven
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Sandra Gómez Martínez, R. Ceccato, Estefanía Ruiz Palomino. IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. A coruña (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2013. Ed. Reprogalicia Edicions. ISBN 9788493864262.

  • Principales factores estresores en los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Jesús Castro Calvo, A. Ferrándiz, Cristina Giménez García. IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. A coruña (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2013. Ed. Reprogalicia Edicions. ISBN 9788493864262.

  • Percepción Subjetiva del estado emocional de los profesionales sanitarios de UCI versus otros profesionales sanitarios y no sanitarios
  • Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, M.D. Bernat, Pedro Salmerón Sánchez. IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. A coruña (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2013. Ed. Reprogalicia Edicions. ISBN 9788493864262.

  • Investigación en psicología
  • Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, Rafael Ballester Arnal. XV Jornadas de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castelló (Espanya). 12-05-2010. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219594.

  • El rol de la preocupación por la salud en la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil Llario, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2013. ISSN 2340-3365.

  • Sexismo y racismo: relación con actitudes homófobas en adolescentes
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Giménez García. III Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2013. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • 2 Edades, 2 realidades: impacto de la exposición involuntaria a material pornográfico en Internet según la etapa evolutiva
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, R. Ceccato. III Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2013. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Comportamiento y actitudes hacia la orientación homosexual en adolescentes: comparación tras una dècada
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo, C. Juárez Tamargo. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • ¿Ha cambiado en la última dècada la sexualidad de los adolescentes? Estudio comparativo entre 2001 y 2013
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Gil Llairo Mª Dolores, Rafael Ballester Arnal. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Exposición voluntaria e involuntaria a pornografía en Internet: consecuencias en el desarrollo psicológico y sexual de niños y adolescentes
  • Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • La sexualidad en adolescentes con discapacidad intelectual y su influencia en la calidad de vida percibida
  • I. Díaz Rodríguez, Mª D. Gil Llairo, R. Ceccato, V. Morell Mengual, Rafael Ballester Arnal. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Intervención psicoeducativa para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA
  • Carmina R. Fumaz, Rafael Ballester Arnal, ramón Ferrando Vilalta, Sandra Gómez Martínez, Marian González García, Estefanía Ruiz Palomino. XVI Congreso nacional sobre el sida y XI International Conference AIDSimpact. Barcelona (Espanya). 29-09-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469582909.

  • Propiedades psicométricas de una escala de autoeficacia para el uso de la barrera de látex
  • V. Morell Mengual, M.ªD. Gil Llairo, I Díaz Rodríguez, Rafael Ballester Arnal. IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la salud con niños y adolescentes. Universidad Miguel Hernández, Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Modelo predictivo del uso del preservativo en coito vaginal
  • Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García. XVI Congreso nacional sobre el sida y XI International Conference AIDSimpact. Barcelona (Espanya). 29-09-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469582909.

  • Uso del preservativa en sexo anal de hsh: percepción de riesgo y búsqueda de sensaciones sexuales
  • Jesús Castro Calvo, Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Vicente Morell Mengual, Roberta Ceccato. XVI Congreso nacional sobre el sida y XI International Conference AIDSimpact. Barcelona (Espanya). 29-09-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 8469582909.

  • Género y VIH-Sida: Análisis diferencial de una estratègia de prevención
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Pedro Salmerón Sánchez, Cristina Gascón Huige, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiants de psicologia. Castellón de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2012.

  • Resiliencia y adaptación a la enfermedad en un grupo de pacientes con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Sheila Palau Cerisuelo, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. I Jornades d'investigació per als estudiats de psicologia. Castelló de la plana (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2012.

  • Autoestima y locus de control: ¿Factores moduladores de la inadaptación en fibromialgia?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá. XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia (Espanya). 04-07-2012. Científic. 2012.

  • Las unidades de cuidados intensivos: ansiedad y depresión en el personal de enfermería
  • Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Amparo Bernat. XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia (Espanya). 04-07-2012. Científic. 2012.

  • Adicción a Internet: un estudio comparativo entre jóvenes argentinos y españoles
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Claudia Castañeiras, María Paz Sánchez. VII Congreso Argentino de Salud Mental. Buenos Aires (Argentina). 28-05-2012. Científic. 2012.

  • Cibersexo en Argentina y España: un estudio preliminar en población joven
  • Rafael Ballester Arnal, Claudia Castañeiras, Estefanía Ruiz Palomino, María Paz Sánchez. VII Congreso Argentino de Salud Mental. Buenos Aires (Argentina). 28-05-2012. Científic. 2012.

  • Consumo de sustancias y niveles de depresión: Un estudio mediante el cuestionario BDI
  • Abel Baquero Escribano, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, P. Salmerón Sánchez. XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Tarragona (Espanya). 28-03-2012. Científic. 2012.

  • ¿Influye la orientación sexual en el uso del cibersexo?
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Angel Enrique Roig. XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Tarragona (Espanya). 28-03-2012. Científic. 2012.

  • Adicción al cibersexo: un estudio sobre la prevalencia de sexo online entre los jóvenes
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo. XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Tarragona (Espanya). 28-03-2012. Científic. 2012.

  • Jóvenes, solidaridad, estigma y VIH ¿hemos avanzado en la última década?
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Sandra Gómez Martínez, A. Enrique Roig. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Exposición involuntària a pornografia en Internet entre adolescentes de 14 años: un estudio preliminar
  • Jesús Castro Calvo, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Sandra Gómez Martínez. VIII Congreso Nacional de la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología: mirando a la infància y la adolescència. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Internet, adicción y adolescència: estudio comparativo entre mexico y españa
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D.Gil, G. Cárdenas. VIII Congreso Nacional de la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología: mirando a la infància y la adolescència. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Conducta de enfermedad en la población adolescente
  • Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo. VIII Congreso Nacional de la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología: mirando a la infància y la adolescència. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Imagen corporal negativa y timidez, ¿Influye en la pràctica del cibersexo?
  • Sandra Gómez Martínez, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 23-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • Actitudes hacia la diversidad sexual en jóvenes
  • Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Sandra Gómez Martínez. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 23-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • ¿Cómo se comportan los adolescentes ante la enfermedad? Diferencias entre chicos y chicas
  • Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, R. Ceccato. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 23-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • Dominios del autoconcepte como predictores de la sintomatología depressiva durante la adolescencia
  • A. Morales, Rafael Ballester Arnal, F.X. Méndez, R. Secades, J.C.Sierra, J.P. Espada. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 21-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • Características de las familias de acogida con mayor capacidad como tutores de resiliencia
  • M.D. Gil LLario, R. Molero Mañes, Rafael Ballester Arnal, R. Ceccato, P. Sabater Pavía. II Symposium nacional de psicologia clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 21-11-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial Limencop. ISBN 9788493998943.

  • Uso del preservativo en adolescentes españoles: Motivaciones y barreras
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Angel Enrique Roig, Jesús Castro Calvo. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • ¿Qué piensan los adolescentes españoles sobre Sida? Conocimientos, actitudes y creencias sobre la infección por VIH
  • María Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Factores asociados al uso consistente del preservativo en adolescentes heterosexuales
  • A. Morales Sabuco, J.P. Espada Sánchez, M. Orgilés Amorós, J.C. Serra Freire, Rafael Ballester Arnal. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Intervenciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas con VIH
  • Rafael Ballester Arnal. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Análisis de la evolución de conocimientos, actitudes y conductes preventives ante la infección por VIH (2004-2011)
  • Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • El rol de la preocupación por la salud en la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Afrontamiento del dolor en fibromialgia: Relación con la interferencia percibida de la enfermedad
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Evolución de los patrones de actividad física en la última década en población adolescente: Un estudio comparativo
  • Ángel Enrique, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Conducta prosocial Vs. Antisocial: ¿Cuánto han cambiado los adolescentes en la última década?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Ängel Enrique, Jesús Castro Calvo. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Evolución de los estereotipos de género en adolescentes: un estudio comparativo entre los años 2001 y 2011
  • Rafael Ballester Arnal, Ángel Enrique, Estefanía Ruiz Palomino, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Internet: el nuevo escenario de los adolescentes
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García, Jesús Castro Calvo. Avances en Psocología Clínica (V Congreso Internacional y X Nacional de psicología clínica.). Santander (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469535998.

  • Efectos de un programa de prevención del VIH en los conocimientos y actitudes en adolescentes con alto nivel de búsqueda de sensaciones sexuales
  • J.P. Espada Sánchez, A. Morales Sabuco, M. Orgilés Amorós, Rafael Ballester Arnal, F.X. Méndez Carrillo, R. Secades Villa. XV Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). ISBN 9788469533796.

  • Creencias sexuales disfuncionales en población jovent femenina: resultados preliminares
  • Estefanía Ruiz Palomino, Angel Enrique Roig, Rafael Ballester Arnal. XVI Jornades de Foment de la Investigació de la FCHS. Castelló de la Plana (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Exposición involuntaria a material sexual en Internet: un anàlisis en la adolescencia y juventud
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Roberte Ceccato. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • ¿Cuáles son los primeros mensajes sobre sexo que enviamos a nuestros hijos?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • ¿Son los padres unos buenos modelos de conductas de salud para sus hijos pequeños? Un estudio con padres de niños entre 3 y 8 años
  • Cristina Giménez García, María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • ¿Qué papel juega la personalidad en la infección por VIH? Análisis de la percepción de riesgo
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. I Jornada de la Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales: Líneas actuales en la investigación de la personalidad y la inteligencia. Castellón. 30-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218252.

  • Relaciones entre las dimensiones de personalidad y los cuidados de salud: un estudio con el NEO-PI-R
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. I Jornada de la Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales: Líneas actuales en la investigación de la personalidad y la inteligencia. Castellon. 30-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218252.

  • Elaboración de materiales para evaluar competencias profesionales en l@s estudiantes del practicum de Psicología: Aplicación del modelo EuroPsy
  • Sonia Agut Nieto, María Lidón Villanueva Badenes, José Manuel Gil Beltrán, María Raquel Agost Felip, Rosa Ana Clemente Estevan, Eva Cifre Gallego, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, María Antonia Parcet Ibars, Rafael Ballester Arnal, Juan José Llopis Llacer. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Principales factores estresores en los profesionales sanitarios de las Unidades de Cuidados Intensivos
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Estefanía Ruiz Palomino, Ricardo Abizanda Campos. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 07-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469440612.

  • Factores que ayudarían a morir en paz según los profesionales sanitarios de una UCI. Valoración diferencial en función de variables sociodemográficas
  • Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino, Amparo Bernat Adell, Pedro Salmerón Sánchez. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 07-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469440612.

  • Comorbilidad de síntomas ansiosos y depresivos en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 07-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469440612.

  • Satisfacción con su vida de los trabajadores masculinos del sexo: variables intervinientes
  • P. Salmerón, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Sandra Gómez Martínez. El mito de la felicidad. Ponencias presentadas en Vª Jornadas de Psicologia Experimental. Castellón (Espanya). 13-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469470831.

  • ¿Son felices y se sienten queridos nuestros niños y adolescentes? Influencia del género y la edad
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García. El mito de la felicidad. Ponencias presentadas en Vª Jornadas de Psicologia Experimental. Castellón (Espanya). 13-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469470831.

  • ¿Cómo alcanzan las emociones positivas nuestros niños y adolescentes? Análisis de las estrategias de búsqueda de emociones positivas en función de la edad y el género
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M. Dolores Gil Lloria, Estefanía Ruiz Palomino. El mito de la felicidad. Ponencias presentadas en Vª Jornadas de Psicologia Experimental. Castellón (Espanya). 13-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469470831.

  • Hábitos de sueño entre los 9 y los 15 años
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, R. Ceccato. I Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Alicante) (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011. Ed. Grupo de Investigación Aitana. ISBN 9788461548514.

  • Discrepancias entre padres, educadores y profesores en la valoración de las características socioemocionales de los menores acogidos en la ciudad de Valencia
  • C. Ceccato, M.D. Gil, R. Molero, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. I Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Alicante) (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011. Ed. Grupo de Investigación Aitana. ISBN 9788461548514.

  • Creencias sexuales disfuncionales en población joven femenina: resultados preliminares
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, A. Enrique. XVI Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes y Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Cibersexo y adolescencia: ¿un nuevo perfil?
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, María Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 07-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788469440612.

  • ¿Asusta la muerte a los niños?
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Jesús Castro Calvo. I Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Alicante) (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011. Ed. Grupo de Investigación Aitana. ISBN 9788461548514.

  • Influencia del hecho de tener o no pareja estable sobre el consumo de cibersexo en jóvenes
  • Jesús Castro Calvo, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. I Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Elche (Alicante) (Espanya). 17-11-2011. Científic. 2011. Ed. Grupo de Investigación Aitana. ISBN 9788461548514.

  • Evolución de la información recibida sobre sexualidad y de las prácticas sexuales realizadas en jóvenes universitarios entre los años 2004 y 2009
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. Congreso Latino Americano de Sexología y Educación Sexual. Alicante. 21-10-2010. Científic. 2010.

  • Long-term evaluation of two modalities of a program for HIV prevention with adolescents: peers and experts
  • Jose P. Espada, Eduardo Remor, Daniel Lloret, Roberto Secades, Rafael Ballester Arnal. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington. 04-08-2010. Científic. 2010.

  • Effects of a prevention program on the knowledge and attitudes towards HIV: differences between sexually active adolescents and non-active
  • Jose P. Espada, Yolanda Sanz, Roberto Secades, Eduardo Remor, Rafael Ballester Arnal, Mireia Orgiles, Tania B. Huedo-Medina, Cristina Cassa. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 01-08-2010. Científic. 2010.

  • Variables influyentes en el uso sistemático del preservativo: el papel del locus de control, la preocupación por la salud y los cuidados de salud
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Sandra Gómez Martínez. XIII Congreso Nacional sobre el Sida.. Santiago de Compostela (España).. 16-06-2010. Científic. 2010.

  • Trabajadores masculinos del sexo: variables asociadas al uso del preservativo durante su actividad profesional y en sus relaciones personales
  • Rafael Ballester Arnal, Pedro Salmerón Sánchez, Mª Rosa Gil Llario, Cristina Giménez García, DAmian Albiach Epila. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • Eficacia diferencial de distintas intervenciones preventivas del VIH sobre la intención de conducta sexual en población joven
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • La compleja relación entre autoestima, autoeficacia y uso del preservativo
  • Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal, Mº Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Cassá Maimó. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • ¿Cómo influye el miedo a la evaluación negativa en la autoeficacia par el uso del preservativo? Diferencias de género
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Sandra Gómez Martínez, Laura Serrano Agustin. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • La eficacia de los grupos de discusión de actitudes en la prevención del VIH
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mº Dolores Gil Llario, Beatriz Gil Juliá. XIII Congreso Nacional sobre el Sida. Santiago de Compostela (España). 16-06-2010. Científic. 2010.

  • Hábitos de salud y consumo de drogas en los trabajadores masculinos del sexo
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Cristina Cassá Maimó, Pedro Salmerón Sánchez. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • Finalidad del uso del cibersexo: diferencias en función del género y la orientación sexual
  • Cristina Cassá Maimó, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Sandra Gómez Martínez. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • www.unisexsida.uji.es: impacto y evoluación de una Web sobre salud sexual y prevención del VIH
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Sandra Gómez Martínez. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • Una aproximación al estudio de los trastornos de personalidad en pacientes con fibromialgia
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • The role of personality in perceived risk of HIV infection
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington, DC USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Differences in the quality of life befores and after admission to intensive care unit (Abstract)
  • Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Ricardo Abizanda, Amparo Bernat. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • An approach to the illness behavior of fibromyalgia patients during illness
  • Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • What could help to die in peace from young people´s perspective? (Abstract)
  • Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Mª Pilar Ibáñez, Sandra Gómez Martínez. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Family needs in an intensive care unit (Abstract)
  • Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Sandra Gómez Martínez, Ricardo Abizanda. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington USA. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Does depression influence young people´s HIV risk behavior?
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. 11 th International Congress of Behavioral Medicine. Washington. 04-08-2010. Científic. 2010. ISSN 1070-5503.

  • Desarrollo del constructo de masculinidad/feminidad en la adolescencia
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez García, Maite Edo. Emociones y sentimientos: la construción social del amor (Primera reunión científica multidisciplinar de emociones y sentimientos). Almonacid del Marquesado, Cuenca (Espanya). 09-11-2006. Científic. 2010. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277507.

  • Prevalencia de la infidelidad en los jóvenes: influencia del género y la orientación sexual
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Maite Edo. Emociones y sentimientos: la construción social del amor (Primera reunión científica multidisciplinar de emociones y sentimientos). Almonacid del Marquesado, Cuenca (Espanya). 09-11-2006. Científic. 2010. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277507.

  • El nacimiento de una nueva masculinidad: retos y esperanzas
  • Rafael Ballester Arnal. Emociones y sentimientos: la construción social del amor (Primera reunión científica multidisciplinar de emociones y sentimientos). Almonacid del Marquesado, Cuenca (Espanya). 09-11-2006. Científic. 2010. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277507.

  • La construcción de la salud sexual de los jóvenes a partir de la experiencia de la prevención del VIH
  • M.D. GIl, Rafael Ballester Arnal. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicassim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • La cuestión del "a quién" en la prevención del VIH
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicassim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • La cuestión del "cómo" en la prevención del VIH
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicassim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • La intervención psicológica en personas con VIH: pasado, presente y futuro
  • Rafael Ballester Arnal. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • ¿Cómo prevenir las relaciones sexuales de riesgo tras el consumo de drogas? Eficacia diferencial de distintas estrategias y facilitadores para la prevención del vih-sida en población joven
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, Sandra Gómez Martínez. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • ¿Qué factores ayudarían a los jóvenes a morir en paz?
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, M.P. Ibáñez, Sandra Gómez Martínez, Cristina Giménez García. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Anàlisis de la compulsividad sexual en población joven: diferencias de género
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Beatriz Gil Juliá, P Salmerón. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Síntomas de ansiedad y depresión tras la hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García. XV Jornades de Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 13-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1139-5486.

  • Afectación de la sexualidad en mujeres con dolor crónico
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Beatriz Gil Juliá. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • ¿Discriminan los jóvenes por razón del género?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil LLario, Crisitna Cassá Maimó. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España).. 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • Estudio exploratorio sobre conductas agresivas y prosociales en jóvenes
  • Cristina Cassá, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Pedro Salmerón. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo (España). 20-07-2010. Científic. 2010. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. ISBN 9788492371785.

  • Perfil Sociodemográfico de los Trabajadores Sexuales: adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino. XVII Congreso de Psicología INFAD. Zamora (Espanya). 21-04-2010. Científic. 2010. ISSN 0214-9877.

  • ¿Cambian los estereotipos de género a lo largo de la adolescencia?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez. XVII Congreso de Psicología INFAD. Zamora (Espanya). 21-04-2010. Científic. 2010. ISSN 0214-9877.

  • Valoración diferencial en función de variables sociodemográficas del afrontamiento de la muerte en familiares de pacientes ingresados en una UCI
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Sandra Gómez Martínez, M. Ibáñez Trilles, A. Bernat Adell. 8º Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. A Coruña (España).. 05-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1134-248X.

  • Influencia de las variables sociodemográficas en los factores que ayudarían a morir en paz en pacientes de UCI
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, M. Ibáñez Trilles, Sandra Gómez Martínez, R. Abizanda Campos. 8º Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. A Coruña (España).. 05-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1134-248X.

  • ¿Es la información sobre VIH en los jóvenes una asignatura superada en 2010?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. XV Jornades de Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 13-05-2010. Científic. 2010. ISSN 1139-5486.

  • ¿Influye el uso de pornografía en la frecuencia y el tipo de prácticas sexuales?
  • Sandra Gómez Martínez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Pedro Salmerón Sánchez, Beatriz Gil Juliá, Jesús Castro Calvo. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Influencia de la compulsividad sexual en el trabajo sexual ejercido por hombres
  • Pedro Salmerón Sánchez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil Llario, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Jesús Castro Calvo. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Evaluation of a peer-implemented intervention to prevent sexual risk behaviors among adolescents
  • José P. Espada, Tania B. Hueda-Medina, Rafael Ballester Arnal, Eduardo Remor, Robert Secades, Xavier Mendez, Fina A. Antón. 43rd Annual ABCT Convention. Nueva York (EEUU). 19-11-2009. Científic. 2009.

  • Hábitos sexuales de la actividad profesional de los trabajadores masculinos del sexo que ejercen en pisos organizados.
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Vallodolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Prevalencia entre los jóvenes de las relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y otras drogas: evolución en la última década (1999-2008).
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Evolución de las conductas sexuales en población joven en la última década según género y orientación sexual.
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Evolución de las relaciones homosexuales y de la orientación sexual en la última década.
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades".. Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Consumo de material pornográfico en jóvenes españoles. Diferencias en función de la edad, sexo y orientación sexual
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Estatal de Profesionales de la Sexología: "Otros horizontes... Nuevas realidades". Valladolid. 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Adicción a internet en jóvenes
  • P Salmerón, Rafael Ballester Arnal, S. Gómez, MD Gil. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar. Peñiscola. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del bienestar psicológico de pacientes con fibromialgia a través del cuestionario CUBIS: un estudio preliminar
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar. Peñiscola. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Percepción diferencial del bienestar psicológico en pacientes
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, R. Abizanda. XVIII Reunión de la SPCV. Génetica y ambiente, de los endofenotipos a la intervención familiar. Peñiscola. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Qué posibilidad ofrece el miedo como estrategia preventiva? Análisis de una intervención del VIH/Sida para población joven.
  • Cristina Giménez García, MD. Gil, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, S. Gómez. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Impacto de distintas estrategias de prevención sobre los conocimientos y actitudes relativas al Sida dirigidas a jóvenes
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D Gil, Estefanía Ruiz Palomino, P. Salmeron. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Influencia del locus de control y la comulsividad sexual en la toma de decisiones ante una situación sexual de riesgo
  • S. Gómez, MD. Gil, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Dificultades emocionales en la infancia y adolescencia de los que viven con el VIH
  • Rafael Ballester Arnal. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Valoración de diferentes estrategias de prevención del sida entre los jóvenes: diferencias en función del género.
  • MD Gil, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá, S. Gómez, P. Salmeron, C Cassá. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Variables disposicionales asociadas a la realización de las pruebas del VIH tras una conducta de riesgo
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, Estefanía Ruiz Palomino, S. Gómez. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Existe un perfil diferencial en los pacientes que presentan adherencia al tratamiento antirretroviral vs los pacientes no adherentes
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, S. Benages, Cristina Giménez García. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Está relacionado el cuidado de los hábitos sexuales con otras conductas de salud?
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, Cristina Giménez García, C. Cassá. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿Existen diferencias de género en los motivos que llevan a realizar prácticas de riesgo? Un análisis cualitativo en población joven.
  • Pedro Salmeron, MD Gil, Rafael Ballester Arnal, S Gómez, VC. Tolosa. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Orientación sexual y autoeficacia en la prevención del Sida.
  • P Salmeron, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Propiedades psicométricas de una escala de autoeficacia para la prevención del sida en jóvenes universitarios.
  • S. Gómez, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, Beatriz Gil Juliá, P. Salmeron. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Miedo a la evaluación negativa como constructo relevante en el estigma de las personas con VIH.
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD Gil, S. Gómez, Beatriz Gil Juliá. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-05-2009. Científic. 2009.

  • Evaluación a corto plazo de un programa para la prevención de conductas sexuales de riesgo en adolescentes
  • JP Espada, TB Huedo-Medina, M. Orgilés, R. Secades, Rafael Ballester Arnal, E. Remor, Cristina Giménez García, FA Antón. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia. 20-04-2009. Científic. 2009.

  • The level of knowledge about HIV/AIDS as a predictor of high-risk sexual behavior among adolescents
  • José P. Espada, Tania B. Huedo-Medina, Mireia Orgilés, Riberto Secades, Eduardo Remor, Rafael Ballester Arnal, José A. Piqueras, Fina A. Antón. VI Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud. Santiago de Chile (CHILE). 27-10-2009. Científic. 2009. Ed. FUNVECA; APICSA, Asociación Chilena de Psicoterapia Cognitivo Conductual. ISBN 9788469262672.

  • Información para la prevención del VIH. Sí, pero ¿de qué modo?
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, Beatriz Gil Juliá, Estefanía Ruiz Palomino. XIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló. 04-05-2009. Científic. 2009. ISSN 1139-5486.

  • Grado de interferencia en los familiares de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Sandra Gómez Martínez, Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal. XIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló. 04-05-2009. Científic. 2009. ISSN 1139-5486.

  • Consumo de tabaco en la infancia y adolescencia temprana
  • Beatriz Gil Juliá, Rafael Ballester Arnal, Gil Llario MD, Estefanía Ruiz Palomino, S Gómez Martínez. XXXVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Salamanca. 26-03-2009. Científic. 2009. ISSN 0214-4840.

  • Consumo de alcohol y su influencia en el uso del preservativo durante las relaciones sexuales
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, Beatriz Gil Juliá, Cristina Giménez García. XXXVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Salamanca. 26-03-2009. Científic. 2009. ISSN 0214-4840.

  • Vivir con Sida: Claves para el afrontamiento de una enfermedad estigmatizada
  • Rafael Ballester Arnal. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 04-02-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • Incremento de las prácticas de riesgo en los jóvenes: ultimas tendencias en el uso del preservativo
  • C. Cassà, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Cristina Giménez García, S. Gómez. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 02-04-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • ¿Qué resulta más eficaz en la prevención del VIH/Sida: análisis diferencial de distintas estrategias de intervención para la promoción de la realización de las pruebas de anticuerpos de VIH en poblaci
  • Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, C. Cassà. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 04-02-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • Dimensiones de personalidad asociadas a la empatía y solidaridad hacia las personas afectadas por VIH
  • S. Gómez, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, Beatriz Gil Juliá. II Encuentro FIPSE sobre Investigación Social en VIH/SIDA. San Sebastian. 04-02-2009. Científic. 2009. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788469190531.

  • El sufrimiento al final de la vida
  • Rafael Ballester Arnal. I Jornada Técnica de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Madrid. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Presentación de un servicio de promoción de la salud sexual y prevención del sida en la universidad: UNISEXIDA. impacto y grado de satisfacción de los estudiantes
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Lllario, M.T. Edo Alarcón, Maria del Carmen Guirado Martínez, J.M Bravo, Salmerón. P., C. Giménez Garcia, Estefanía Ruiz Palomino, S. Gómez. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Eficacia de una intervención preventiva basada exclusivamente en la exposición de información sobre el cambio conductual relativa a la transmisión de VIH-SIDA, proyecto FIPSE Ref. 12.436
  • Cristina Giménez García, D. Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Relación entre compulsividad sexual y placer percibido asociado a ciertas prácticas con el uso del preservativo
  • Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, M.D. Gil Llario, C.I. Giménez García. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Placer percibido por los jóvenes asociado a las distintas prácticas sexuales con y sin preservativo: diferencias sexuales
  • María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino, C. Giménez García. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Promiscuidad y riesgo de transmisión de VIH en población joven
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario, C. Cassá Maimó, S. Gómez Martínez. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "inmigración y vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Evolución de la atribución del sida por parte de jóvenes a ciertos colectivos (2002-2006)
  • María Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, S. Gómez Martínez, C. Cassá Maimó. XI Congreso Nacional sobre el SIDA "inmigración y vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Búsqueda de sensaciones y conductas sexuales de riesgo en una muestra de adolescentes
  • J.P. Espada, O. Hernández, F.A. Antón, Y. Pérez, M. Orgilés, Rafael Ballester Arnal, R. Secades, E. Remor. Congreso Nacional sobre el Sida "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH. Córdoba. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • ¿CÓMO REACCIONAN TRAS EL DIAGNÓSTICO, QUÉ LES PREOCUPA, A QUIÉN SE LO CUENTAN Y QUÉ APOYO SOCIAL TIENEN LOS PACIENTES CON VIH? DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE LA VÍA DE TRANSMISIÓN
  • Rafael Ballester Arnal, M.T. EDO ALARCÓN. XI CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Creencias sobre el preservativo y conductas de riesgo en una muestra de adolescentes
  • J.P. Espada, F. A. Antón, E. Remor, Rafael Ballester Arnal, R. Secades, O. Hernández, M. Orgilés, Y. Pérez. Congreso Nacional sobre el Sida "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH. Córdoba. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Hábitos sexuales y conductas de riesgo en adolescentes. Diferencias de género y edad
  • J. P. Espada, Y. Pérez, R. Secades, E. Remor, Rafael Ballester Arnal, M. Orgilés, O. Hernández, F.A Antón-Ruiz. Congreso Nacional sobre el Sida "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH. Córdoba. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • Valoración de la fidelidad de la implementación de un programa para la prevención del VIH
  • F. A. Antón, J.P. Espada, E. Remor, R. Secades, Rafael Ballester Arnal, O. Hernández, M. Orgilés, Y. Pérez. Congreso Nacional sobre el Sida "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH. Cordoba. 08-10-2008. Científic. 2008.

  • La intervención preventiva en función del tipo de facilitador (par y experto). proyecto FIPSE REF. 12.436
  • Rafael Ballester Arnal, C. Giménez García, M.D. Gil Llario, Estefanía Ruiz Palomino. XI Congreso Nacional sobre el SIDA: "Inmigración y Vulnerabilidad al VIH". Córdoba (Espanya). 01-10-2008. Científic. 2008.

  • La mujer ante el diagnóstico de VIH: reacción emocional y apoyo social
  • Rafael Ballester Arnal, M.T. Edo Alarcón. XI Congreso Nacional sobre el SIDA: Inmigración y Vulnerabilidad al VIH. Córdoba (Espanya). 01-10-2008. Científic. 2008.

  • Consumo de drogas en adolescentes con ansiedad social
  • J.P. Espada, R. Secades, Rafael Ballester Arnal, R. Ballester, E. Remor, M. Orgilés, J.A. Piqueras, F.X: Méndez, Y. Pérez, F. A. Antón. VII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Benidorm. 18-09-2008. Científic. 2008.

  • Frecuencia y características de las conductas sexuales de riesgo en adolescentes con ansiedad social
  • O. Hernández, J.P: Espada, Rafael Ballester Arnal, E. Remor, M. Orgilés, J.A Piqueras, Y. Pérez, F.A. Antón. VII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Benidorm. 18-09-2008. Científic. 2008.

  • Grado de cambio relativo a la realización de las pruebas de anticuerpos de VIH en una intervención de prevención de VIH-SIDA, en función del tipo de facilitador (par y experto)
  • Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. Tretzenes Jornades de Foment de la Investigació. UJI- CASTELLÓ. 23-05-2008. Científic. 2008. ISSN 1139-5486.

  • Percepción de ventajas e inconvenientes sobre el uso del preservativo en estudiantes universitarios: diferencias en función del sexo
  • Estefanía Ruiz Palomino, Cristina Giménez García, Rafael Ballester Arnal. Tretzenes Jornades de Foment de la Investigació. UJI- Castellón. 23-05-2008. Científic. 2008. ISSN 1139-5486.

  • El cuestionario de búsqueda de sensaciones sexuales: adaptación y validación en una muestra española
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, C. Giménez, S. Gómez. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Trastornos de personalidad en drogodependientes: evaluación mediante MCMMI-II
  • Rafael Ballester Arnal, A. Baquero Escribano. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • ¿En qué piensa el paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos?
  • Rafael Ballester Arnal, R. Abizanda, Beatriz Gil Juliá, M.T. Edo, A Bernat. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Los maestros como modelos en el desarrollo de la imagen corporal: variables implicadas en la satisfacción
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 28-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Conducta de enfermedad y conciencia corporal en pacientes con fibromialgia: un estudio preliminar
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • ¿Quiénes cambian más ante nuestras intervenciones preventivas en VIH-Sida, los hombres o las mujeres?
  • C. Giménez, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, C. Cassá. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • ¿Existe relación entre las dimensiones de personalidad, la percepción de riesgo frente al VIH y las creencias asociadas al uso del preservativo?
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, Estefanía Ruiz Palomino, C. Giménez, Gómez. S.. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Sintomatología de Estrés Postraumático en Pacientes con Cáncer
  • G. Costa Requena, F.L. Gil Moncayo, Rafael Ballester Arnal. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • La prevención del Sida en jóvenes: eficacia diferencial de la prevención en función del tipo de estrategia, del tipo de facilitador y de variables disposicionales
  • Rafael Ballester Arnal. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Viendo crecer a Hygeia
  • Rafael Ballester Arnal. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Evaluación de las necesidades de asistencia y apoyo de la comunidad universitaria de la Universitat de València Estudi General
  • Maria Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Consuelo Vicent Catalá. IV Encuentro Nacional de Orientadores "La orientación como recurso educativo y social". Burgos (Espanya). 25-04-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. ISBN 9788496394803.

  • Presentación de un programa de orientación sexual en la universidad: UNISEXIDA
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, C. Giménez Garcia, Estefanía Ruiz Palomino. IV Encuentro Nacional de Orientadores "La orientación como recurso educativo y social". Burgos (Espanya). 25-04-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. ISBN 9788496394803.

  • la educación para la salud en las aulas de secundaria: ¿conveniencia o urgencia?
  • Rafael Ballester Arnal, Maria Dolores Gil Llario. IV Encuentro Nacional de Orientadores "La orientación como recurso educativo y social". Burgos (Espanya). 25-04-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. ISBN 9788496394803.

  • Percepción subjetiva de la calidad asistencial en una Unidad de Cuidados Intensivos. Análisis diferencial desde una doble perspectiva: pacientes y familiares
  • Rafael Ballester Arnal, R. Abizanda, M.T. Edo, A. Bernat. VI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Huelva. 27-11-2008. Científic. 2008. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 9788495510648.

  • Adicción al cibersexo: estatus nosológico, prevalencia y abordaje terapéutico
  • Rafael Ballester Arnal. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Conductas de salud en la prostitución masculina
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, Estefanía Ruiz Palomino, C. GIMÉNEZ. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Signos de alarma en las conductas alimentarias en niños de 9 y 10 años
  • Rafael Ballester Arnal, Maria del Carmen Guirado Martínez. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Prevalencia del bajo deseo sexual en una Unidad de Salud Mental y Reproductiva (USSR) de la Comunidad Valenciana: análisis de los principales marcadores de riesgo sociales y demográficos
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, E. NAVARRO. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona (Espanya). 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Orientación sexual y evolución del uso del preservativo en jóvenes universitarios: años 1999-2006
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ, M. EDO, B. GIL. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Adaptación española de un instrumento de screening para evaluar la adicción al cibersexo (ISST): propiedades psicométricas
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Análisis de los factores implicados en el desarrollo de una percepción saludable de la propia imagen corporal en futuros maestros
  • M.D. GIL, Rafael Ballester Arnal, E. NAVARRO. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con la Salud (CIACS-I, II y III)
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Qué nos ayudaría a morir en paz? Análisis diferenciales en los diferentes agentes implicados en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, MAITE. EDO, M.P. IBÁÑEZ, BEATRIZ. GIL, AMPARO. BERNAT. V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. Barcelona. 11-07-2007. Científic. 2007.

  • Autoeficacia de los jóvenes universitarios en el uso del preservativo: diferencias de género
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, M.T. EDO, Estefanía Ruiz Palomino, E. NAVARRO. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Evolución y diferencias de género en la intención de conducta respecto a la prevención del VIH en jóvenes universitarios: años 1999-2006
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, M.T. EDO, C. GIMÉNEZ. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Consumo de alcohol y drogas ilegales en pacientes con infección por VIH y su variación tras el diagnóstico
  • Rafael Ballester Arnal, M.T. EDO, Estefanía Ruiz Palomino. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Análisis psicométrico de la "Encuesta sobre el Sida" (ENSI): Fiabilidad y validez
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • El "Cuestionario de Prevención del Sida" (CPS): Análisis de la fiabilidad y validez
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Diferencias en función de la orientación sexual en el comportamiento y actitudes preventivas de hombres jóvenes frente al VIH
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ, B. GIL. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Valoración diferencial de diversas estrategias de prevención del VIH-Sida en estudiantes universitarios
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ, B. GIL. X Congreso Nacional sobre el Sida. San Sebastián. 06-06-2007. Científic. 2007.

  • Prevalencia de consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años: edad de inicio y tipos de sustancias más consumidas
  • E. NAVARRO, Rafael Ballester Arnal, M.D. GIL, C. GIMÉNEZ. XXXIV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Valencia. 22-03-2007. Científic. 2007.

  • Muerte, locura y drogas: ¿Qué piensan los adolescentes y jóvenes sobre los mayores peligros del consumo de algunas drogas y los factores influyentes en ese peligro?
  • E. NAVARRO, M.D. GIL, Rafael Ballester Arnal. XXXIV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Valencia. 22-03-2007. Científic. 2007.

  • Motivaciones para el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años: actitudes y creencias asociadas al consumo de drogas
  • E. NAVARRO, M.D. GIL, Rafael Ballester Arnal, M. EDO. XXXIV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Valencia. 22-03-2007. Científic. 2007.

  • Influencia de variables sociodemográficas en la demanda de atención sexual y en el tipo de disfunción sexual experimentada
  • E. NAVARRO, M.D. GIL, Rafael Ballester Arnal, M.L GARCÍA. Congreso Internacional Trastornos Psicológicos en el Siglo XXI. Madrid. 15-03-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad Pontificia de Comillas. ISBN 9788484682103.

  • Experiencia de tener a un familiar ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos: principales estresores
  • Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, M.P. IBÁÑEZ, M. EDO, A. BERNAT, E. BISBAL. V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Valencia. 24-11-2006. Científic. 2006.

  • Estresores para el paciente que ingresa en una Unidad de Cuidados Intensivos
  • Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, MAITE EDO, MARÍA PILAR IBÁÑEZ, A.BERNAT, E.BISBAL. V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Valencia. 24-11-2006. Científic. 2006.

  • Análisis de la tendencia del uso sistemático del preservativo en jóvenes universitarios: período 1999-2005
  • Cristina Giménez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil, Maite Edo. V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Valencia. 24-11-2006. Científic. 2006.

  • Patología dual en drogodependientes: ansiedad, depresión y autoestima
  • Abel Baquero Escribano, Rafael Ballester Arnal. V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Valencia. 24-11-2006. Científic. 2006.

  • Variaciones en la sexualidad de los pacientes con Infección por VIH/Sida tras el diagnóstico
  • MAITE EDO, Rafael Ballester Arnal. V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Valencia. 24-11-2006. Científic. 2006.

  • El nacimiento de una nueva masculinidad: retos y esperanzas
  • Rafael Ballester Arnal. Jornadas de Emociones y Sentimientos: Enfoques Interdisciplinares.. Almonacid del Marquesado. 09-11-2006. Científic. 2006.

  • Prevalencia de la infidelidad en los jóvenes: influencia del género y la orientación sexual
  • Cristina Giménez, Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil, Maite Edo. Jornadas de Emociones y Sentimientos: Enfoques Interdisciplinares. Almonacid del Marquesado. 09-11-2006. Científic. 2006.

  • Desarrollo del constructo de masculinidad/feminidad en la adolescencia
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil. Jornadas de Emociones y Sentimientos: Enfoques Interdisciplinares. Almonacid del Marquesado. 09-11-2006. Científic. 2006.

  • Psychological disturbances in patients admitted to ICU and their relatives
  • Abianza R, Rafael Ballester Arnal, Bernat A, Ibáñez M, Edo M, Bisbal E, Mico M, Reig R, Alvaro R. European Society of Intensive Care Medicine 19th Annual Congress. Barcelona, Spain. 24-09-2006. Científic. 2006.

  • Stress factors in nursing staff in an intensive care unit
  • Abizanda R., Rafael Ballester Arnal, A. Bernat, M. Edo, Ibáñez M, Belenguer A, Mas S, Heras A. European Society of Intensive Care Medicine 19th Annual Congress. Barcelona, Spain. 24-09-2006. Científic. 2006.

  • Cubis. An instrument to assess ICU patients and their families
  • R. ABIZANDA, Rafael Ballester Arnal, A. BERNAT, P. RAMOS, D. FERNANDEZ, L. MARTINEZ, M. YVARS, M. CUBEDO. 19th European Society of Intensive Care Medicine. Barcelona. 24-09-2006. Científic. 2006.

  • Eficacia de la intervención psicológica en pacientes ingresados en UCI y en sus familiares
  • Rafael Ballester Arnal, P. Ibáñez, R- Abizanda, M.T. Edo, A. Bernat, R. Reig, R. Álvaro. XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Inensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Afectación psicológica de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos y sus familiares
  • R. ABIZANDA, Rafael Ballester Arnal, M.P. IBAÑEZ, M.T. EDO, A. BERNAT, E. BISBAL, M. MICÓ. XLI Congreso Nacional de SEMICYUC y XXXII Congreso Nacional de SEEIUC.. Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Eficacia de la intervención psicológica en pacientes ingresados en UCI y en sus familiares
  • Rafael Ballester Arnal, M.P. IBAÑEZ, R. ABIZANDA, M.T. EDO, A. BERNAT, R. REIG, R. ALVARO. XLI Congreso Nacional de SEMICYUC y XXXII Congreso Nacional de SEEIUC. Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Afectación psicológica de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos y sus familiares
  • R. Abizanda, Rafael Ballester Arnal, P. Ibáñez, M.T. Edo, A. Bernat, E. Bisbal, M. Micó. XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y UNidades Coronarias (SEMICYUC). Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Cubis: Cuestionario de Bienestar Psicológico. Experiencia con un instrumento de medida de la repercusión de la enfermedad y el ambiente sobre los enfermos de Uci y sus familiares
  • P. RAMOS, D. FERNÁNDEZ, L. MARTÍNEZ, V. YVARS, A. BERNAT, Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, M. CUBEDO-BORT. XLI Congreso Nacional de SEMICYUC y XXXII Congreso Nacional de SEEIUC.. Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Cubis: Cuestionario de Bienestar Psicológico. Experiencia con un instrumento de medida de la repercusión de la enfermedad y el ambiente sobre los enfermos de Uci y sus familiares
  • P. Ramos, D. Fernández, L.Martínez, M. Yvars, A. Bernat, Rafael Ballester Arnal, R. Abizanda, M. Cubedo. XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Inensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Pamplona. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Prevención sexual del Sida: ¿por qué resulta tan difícil?
  • Rafael Ballester Arnal. Jornadas de Motivación y Emoción: Adaptación y Conflicto. Castellón. Universitat Jaume I de Castelló. 30-03-2006. Científic. 2006.

  • Factores estresantes en el personal de enfermería de una UCI
  • Rafael Ballester Arnal, R ABIZANDA, A. BERNAT, A BELENGUER, M. IBÁÑEZ, L. MATEU. XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. XII Reunión de Enfermería de Medicina Intensiva de la Comunidad Valenciana.. Vila-Real. 03-03-2006. Científic. 2006.

  • Afectación psicológica de los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos y sus familiares
  • Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, A. BERNAT, E. BISBAL, M. MICÓ, J. MADERO. XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. XII Reunión de Enfermería de Medicina Intensiva de la Comunidad Valenciana.. Vila-Real. 03-03-2006. Científic. 2006.

  • Stress factors in nursing staff in an intensive care unit
  • R. ABIZANDA, Rafael Ballester Arnal, A. BERNAT, M. EDO, M.P. IBÁÑEZ, A. BERENGUER, S. MAS, A. HERAS. 19th European Society of Intensive Care Medicine. Barcelona. 24-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0342-4642.

  • Actitudes de los niños, adolescentes y jóvenes del norte de Nicaragua respecto al SIDA
  • Rafael Ballester Arnal, María Dolores Gil. I Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo: Cooperación y Grupos Vulnerables. Valencia. 17-11-2005. Científic. 2006. Ed. Universitat de València. ISBN 843706662X.

  • Psychological disturbances in patients admitted to ICU and their relatives
  • R. ABIZANDA, Rafael Ballester Arnal, A. BERNAT, M.P. IBÁÑEZ, M. EDO, E. BISBAL, M. MICÓ, R. REIG, R. ALVARO. 19th European Society of Intensive Care Medicine. Barcelona. 24-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0342-4642.

  • Retos de futuro ante los estigmas del Sida
  • Rafael Ballester Arnal. Encuentro FIPSE sobre investigación de la perspectiva social del Sida. Valencia. 26-10-2006. Científic. 2006. Ed. Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). ISBN 9788493528829.

  • Perceived barriers and advantages in the use of the condom in spanish university students
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Jose Miguel Bravo, Mª Teresa Edo, Mª Carmen Guirado. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada) (Espanya). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • Age of first experience of sexual relations in Spain and corresponding attitudes: a cross- study
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • Negative thinking in sexual situationes and body image in young Spanis university students
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal, Valentin Gavidia. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • Body image and sexual attractiveness in young Spanish university students
  • Mª Dolores Gil, Rafael Ballester Arnal, Juan Carlos Melendez. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • Sexual hisstory of a sample of male sex workers in Spain
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • The sociodemographic profile of a sample of male sex workers in Spain
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • What works well in the sexual prevention of AIDS in university students?
  • Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil, Jose Miguel Bravo, Mª Carmen Guirado, Mª Teresa Edo. XVII Worl Congress of Sexology. Montreal (Canada). 10-07-2005. Científic. 2005.

  • CUBIS: Cuestionario de Bienestar Psicológico. Un instrumento de medida de la repercusión de la enfermedad y el ambiente sobre los enfermos de UCI y sus familiares
  • P. RAMOS, D. FERNÁNDEZ, L. MARTÍNEZ, M. YVARS, Rafael Ballester Arnal, R. ABIZANDA, A. BERNAT. XL Congreso Nacional de la SEMICYUC y XXXI Congreso Nacional de la SEEIUC.. La Coruña. 19-06-2005. Científic. 2005.

  • Comportamientos de riesgo en pacientes con infección por VIH/SIDA
  • Mª Teresa Edo Alarcón, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 24-11-2004. Científic. 2004.

  • Salud mental y salud laboral: historia de una relación compleja
  • Rafael Ballester Arnal. Jornadas sobre Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Castellón. 23-06-2004. Científic. 2004.

  • Comportamilento sexual de adolescentes y jóvenes: un estudio descriptivo
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal, J.M. Bravo. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2005. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • Comportamientos y actitudes hacia la homosexualidad en adolescentes y jóvenes
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil Llario. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2004. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • Detección de conductas alimentarias de riesgo en niños de 9-10 años
  • M.C. Guirado, Rafael Ballester Arnal. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2005. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • Eficacia de la estrategia de introducir a enfermos como agentes para la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, J.M. Bravo, M. Edo, M.C Guirado. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 24-11-2005. Científic. 2004. ISSN 1130-1597.

  • Eficacia de un programa de prevención del SIDA dirigido a estudiantes universitarios: datos preliminares
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2004. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • Reacción ante el diagnóstico de seropositividad y adhesión al tratamiento del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, Sonia Benages. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 25-11-2004. Científic. 2004. ISSN 1130-1597.

  • Relación entre adhesión al tratamiento del VIH y variables clínicas psicológicas
  • Sonia Benages, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 24-11-2004. Científic. 2004. ISSN 1130-1597.

  • Grado de preocupación por la enfermedad y principales preocupaciones ante el diagnóstico en pacientes seropositivos y oncológicos
  • Mª Teresa Edo Alarcón, Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 24-11-2004. Científic. 2004. ISSN 1130-1597.

  • Nicaragua: Consumo de tabaco en adolescentes y jóvenes
  • Rafael Ballester Arnal, M. D. Gil, V. Villanueva. I Congreso Iberoamericano de Trastornos Adictivos. Santiago de Compostela. 26-02-2004. Científic. 2004. ISSN 1578-8601.

  • Sesión Clínica: Intervención en VIH
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2004. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • La prevención del SIDA hasta nuestros días:¿éxito o fracaso?
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Sevilla (Espanya). 25-03-2005. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. ISBN 8468861650.

  • Eficacia del uso de las nuevas tecnologías para la prevención del VIH
  • Rafael Ballester Arnal, M.D Gil, J.M Bravo, M. Edo, M.C Guirado. VIII Congreso Nacional sobre el SIDA. Madrid. 24-11-2004. Científic. 2004. ISSN 1130-1597.

  • Percepción de apoyo social en pacientes con Infección por VIH/SIDA y oncológicos
  • M.T Edo, Rafael Ballester Arnal, L.M Pascual. II Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud. Cartagena de Indias (Colombia). 27-09-2003. Científic. 2003.

  • Predicción de comportamientos alimentarios de riesgos en niños/as de 11-14 años
  • M.C. Guirado, Rafael Ballester Arnal, L.M Pascual-Orts. II Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud. Cartagena de Indias. 27-09-2003. Científic. 2003.

  • Consumo de alcohol entre jóvenes de 18-24 años: un estudio descriptivo en España
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, L.M. Pascual. II Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud. Cartagena de Indias (Colombia). 27-09-2003. Científic. 2003.

  • Factores Laborales estresantes en el personal de enfermería que trabaja con pacientes con VIH
  • Amparo Carpi Ballester, Rafael Ballester Arnal, V. Villanueva, M.L. Navarro. II Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción. Salamanca. 25-04-2002. Científic. 2002.

  • Grado de información acerca de su enfermedad en los pacientes con Infección por VIH
  • Rafael Ballester Arnal, S. Benages. IV Reunión Nacional sobre el SIDA.. Cáceres. 13-03-2002. Científic. 2002. ISSN 1130-1597.

  • ¿Influencia moduladora del sexo sobre la adherencia al tratamiento de pacientes con VIH?
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil. IV Reunión Nacional sobre el SIDA. Cáceres. 13-03-2002. Científic. 2002. ISSN 1130-1597.

  • Interferencia de la enfermedad en la vida de los pacientes con Infección por VIH y cáncer
  • M. Edo, Rafael Ballester Arnal. IV Reunión Nacional sobre el SIDA.. Cáceres. 13-03-2002. Científic. 2002. ISSN 1130-1597.

  • Conductas de riesgo en la universidad
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil. IV Reunión Nacional sobre el SIDA. Cáceres. 13-03-2002. Científic. 2002. ISSN 1130-1597.

  • Comportamientos relacionados con la adherencia al tratamiento en personas con infección por VIH.
  • Rafael Ballester Arnal, S. García, I Reinoso, A. Campos. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, 4, 241-243.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Variables predictoras del inicio temprano en el consumo de alcohol
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • La conducta de enfermedad de los seropositivos y enfermos de SIDA: análisis diferenciales.
  • M.T. Edo, Rafael Ballester Arnal, B. Roca, M.L Navarro, V. Villanueva. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl. 1, pp.36.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Influencia de la vía de transmisión del VIH en el estado emocional del paciente con SIDA.
  • Rafael Ballester Arnal, M.T. Edo, B. Roca. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp.47.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Prevención sexual del SIDA en estudiantes universitarios.
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, P. Salmerón, S. Benages. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp. 53.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Actitudes y comportamientos relacionados con el SIDA en adolescentes de 15-17 años.
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal, M.C. Guirado. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp.52.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Adherencia y respuesta de la carga viral a HAART con Indinavir. VI Congreso Nacional sobre el SIDA (3-6 Abril).
  • B. Roca, M.T. Edo, R. Ballester, Rafael Ballester Arnal. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp.23.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Infección por VIH en Internet: análisis de diez sitios Web.
  • B. Roca, Rafael Ballester Arnal, S. Benages, M.T. Edo. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp.46.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Prevalencia de conductas alimentarias problemáticas entre los 11 y 14 años
  • Rafael Ballester Arnal, M.C. Guirado, M.D. Gil. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Progresión del consumo y abuso de alcohol entre los 9 y los 17 años
  • M.D. Gil, Rafael Ballester Arnal. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Eficacia terapéutica de un programa de intervención para los pacientes con VIH/SIDA: primeros resultados
  • Rafael Ballester Arnal. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Diferencias sexuales en las conductas alimentarias entre los 11 y 14 años
  • M.C. Guirado, Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Presentación de un programa de intervención cognitivo-conductual para pacientes con infección por VIH/SIDA
  • Rafael Ballester Arnal. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Consumo de drogas en los estudiantes universitarios
  • Rafael Ballester Arnal, M.D. Gil, V. Villanueva, M.L. Navarro. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Personalidad y Locus de Control en pacientes conn infección por VIH y pacientes oncológicos
  • Rafael Ballester Arnal, M. Edo. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Valencia. 06-12-2001. Científic. 2001. Ed. Promolibro. ISBN 847986463X.

  • Comportamiento de los universitarios frente al SIDA.
  • M.C. Guirado, Rafael Ballester Arnal, MD. Gil, M.L Navarro, V. Villanueva. Publicación Oficial de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, vol.12, supl.1, pp.3.. Madrid. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1130-1597.

  • Attitude about transmission and diagnosis of HIV infection among seropositive patients
  • Rafael Ballester Arnal, M.T. Edo, B. Roca, M.D. Gil. XIII International AIDS 2000. Durban (Sudáfrica). 09-07-2000. Científic. 2000.

  • Causes of non-adherence to HAART
  • B. Roca, C. Lapuebia, M.T. Edo, Rafael Ballester Arnal. Fifth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection.. Glasgow (U.K). 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0269-9370.

  • Sexual behavior of HIV infected patients
  • M.T. Edo, Rafael Ballester Arnal, B. Roca. C.D The XIII International AIDS 2000. Durban (Sud-àfrica). 01-01-2000. Científic. 2000.

  • Adherence to HAART in clinical practice
  • B. Roca, B. Claramonte, R.E. Rovira, M.T. Edo, Rafael Ballester Arnal. The XIII International AIDS 2000. Durban (Sudáfrica). 01-01-2000. Científic. 2000.

  • Niveles de información sobre el VIH-SIDA en la Universidad
  • Rafael Ballester Arnal. V Congreso Nacional sobre el SIDA.. Santiago de Compostela. 13-04-1999. Científic. 1999. ISSN 1130-1597.

  • El impacto psicológico del diagnóstico de VIH y SIDA en el paciente
  • Rafael Ballester Arnal. V Congreso Nacional sobre el SIDA.. Santiago de Compostela. 13-04-1999. Científic. 1999. ISSN 1130-1597.

  • Datos normativos sobre el cuestionario de autoestima de Rosemberg en una muestra de fobia social y controles normales
  • Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. IV Congreso Ibérico de Terapia Cognitivo-Comportamental. Salamanca (Espanya). 02-12-1998. Científic. 1998.

  • Influencia del uso de medicación en el tratamiento cognitivo-comportamental del trastorno de pánico
  • Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, Rafael Ballester Arnal. II Congreso Iberoamericano de Psicología. Madrid (Espanya). 13-07-1998. Científic. 1998.

  • Personalidad y cambio en pacientes con fobia social
  • Micaela Moro Ipola, Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. I Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Madrid (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Siglo XXI de España Editores. ISBN 8481553174.

  • La validez del IBQ: estudio factorial y criterial
  • Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, E. Lorente, E. Grau, C. Franch, Rafael Ballester Arnal. Segones Jornades de Foment de la Investigació.. Castelló (Espanya). 21-04-1997. Científic. 1997. ISSN 1139-5486.

  • El trastorno de pánico: un programa de tratamiento en grupo
  • Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, Rosa Maria Baños Rivera, Rafael Ballester Arnal, Soledad Quero Castellano, Cristina Robert Flors. I Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Madrid.. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Siglo XXI de España Editores. ISBN 8481553174.

  • Perfil psicopatológico de las pacientes con VIH o SIDA
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso Nacional sobre el SIDA. Valencia. 01-04-1997. Científic. 1997. ISSN 1130-1597.

  • Información, actitudes y conductas de riesgo en torno al SIDA en homosexuales/bisexuales prostitutos y no prostitutos
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso Nacional sobre el SIDA. Valencia. 01-04-1997. Científic. 1997. ISSN 1130-1597.

  • La fobia social: un programa de tratamiento en grupo
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Botella Arbona, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Micaela Moro Ipola. I Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Madrid (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Siglo XXI de España Editores. ISBN 8481553174.

  • Influencia de distintas variables en la psicopatología de los seropositivos o enfermos de SIDA: análisis diferenciales
  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso Nacional sobre el SIDA. Valencia. 01-04-1997. Científic. 1997. ISSN 1130-1597.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La situación del VIH-Sida: propuesta de intervención
  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino. Universidad Autónoma de Mexico y Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (Mèxic). 22-09-2011.

  • Pasado, presente y futuro de la prevención del VIH en jóvenes.
  • Estefanía Ruiz Palomino, Rafael Ballester Arnal, MD. GIL, Cristina Giménez García. Mar del Plata (Argentina). 25-11-2010.

  Comités de congresos


  • María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Mercedes Alcañiz Moscardó, María Amparo Alcina Caudet, Rafael Ballester Arnal, Ana Beltrán Montoliu, Rosa Ana Clemente Estevan, Embarka Hamoudi Hamdi, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Ana Giménez Adelantado, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, Iluminada Fuertes Fuertes, María Juncal Caballero Guiral, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, María Josefina Mateu Carruana, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María del Carmen Pastor Verchili, Andrés Piqueras Infante, Vicente Alberto Querol Vicente, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, Joan Sanfélix Albelda, Asunción Ventura Franch, Fernando Vicente Pachés. IV Congreso Investigación y Género en la Universidad Jaume I . Castelló (Espanya). 21-10-2020. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Oviedo (Espanya). 14-11-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Santiago García Campá. XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género: Cuerpos, mujeres y violencias. Castelló (Espanya). 06-11-2019. Científic.

  • Laura Andreu Pejó, Rafael Ballester Arnal, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Elena Crespo Delgado, Azucena García Palacios, Cristina Giménez García, Estefanía Ruiz Palomino, Carlos Suso Ribera. XI Congreso Nacional y I Internacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Teruel (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad. Castellon (Espanya). 17-10-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Tonina Duran Uroz, Marcel Elipe Miravet, Marta García Barba, Cristina Giménez García, Juan Enrique Nebot Garcia, Estefanía Ruiz Palomino. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Castelló (Espanya). 17-10-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. II Congreso Internacional de Salud y Ciclo Vital. Almería (Espanya). 15-05-2019. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Palma de Mallorca (Espanya). 15-11-2018. Científic.

  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Sonia Agut Nieto, María Nieves Alberola Crespo, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Amparo Fabra Galofre, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Cristina Giménez García, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, José Joaquin Gual Arnau, Cristina Guisasola Lerma, María del Carmen Lázaro Guillamón, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, Ana Maria Martí Gual, María Josefina Mateu Carruana, Esther Monzó Nebot, Andrés Piqueras Infante, Andrea Planchadell Gargallo, Vicente Alberto Querol Vicente, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, Irene Comins Mingol, María de las Mercedes Correa Sanz. III Congrés Investigació i Génere. Castelló (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, María de las Mercedes Correa Sanz, José Joaquin Gual Arnau, Rafael Lapiedra Alcamí, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal. III Congrés Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Matías Real López, Rafael Ballester Arnal, Matilde Espinosa Mata, Carla Ramos Vidal, Estefanía Ruiz Palomino, Ginés Jesús Llorca Díez, Begoña Andrés Sánchez. Jornada Miradas sobre el Trauma: abordaje del abuso sexual en la infancia. Castellón (Espanya). 21-02-2018. Científic.

  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. X Congreso Asociación Española de Psicología Clinica y Psicopatología. Albacete (Espanya). 26-10-2017. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Conrado Martínez Cadenas, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Soledad Quero Castellano, Fernando Martínez García, Estefanía Ruiz Palomino, Berenice Serrano Zárate, Andrea Fernandez Marmaneu, Alberto Ortega Maldonado, Jesús Pelluch Ramos. III Jornades d’investigació per a l’Alumnat de la Facultat de ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 05-04-2017. Científic.

  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Rafael Ballester Arnal, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Conrado Martínez Cadenas, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Soledad Quero Castellano, María Pilar Molés Julio, Laura Mezquita Guillamón. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Rosalía Torrent Esclapes, María Amparo Garrigues Giménez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. III Symposium nacional de psicología clínica y de la Salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2013. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic.

  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Ausias Josep Cebolla Martí, Azucena García Palacios, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Giménez García, Sandra Gómez Martínez. VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Promocionando el bienestar.. Benicàssim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic.

  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal. VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología: Promocionando el bienestar.. Benicàssim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal, Azucena García Palacios, José Miguel Munarriz Ferrandis. XVIII Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Peñiscola, Castellón (Espanya). 26-06-2009. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. XII Congreso nacional sobre el Sida. Valencia (Espanya). 20-05-2009. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. Congreso Seisida. Valencia (Espanya). 20-05-2009. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. VI Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Huelva (Espanya). 27-11-2008. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. Comité científico del V Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Perspectivas actuales en el tratamiento de la esquizofrenia. Valencia (Espanya). 24-11-2005. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. IV Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.. Sevilla (Espanya). 25-03-2004. Científic.

  • Rafael Ballester Arnal. III Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Valencia (Espanya). 06-12-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Rafael Ballester Arnal. 2019 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR.

  • Rafael Ballester Arnal. 2018 Journal of Youth Studies.

  • Rafael Ballester Arnal. 2018 PSYCHOLOGY & SEXUALITY.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 AIDS AND BEHAVIOR.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 ESCRITOS DE PSICOLOGÍA (EN LINEA).

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 ANALES DE PSICOLOGÍA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 REVISTA DE PSICODIDÁCTICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2015 REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2014 AIDS AND BEHAVIOR.

  • Rafael Ballester Arnal. 2013 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2013 AIDS AND BEHAVIOR.

  • Rafael Ballester Arnal. 2011 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2011 PSYCHOLOGIA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2010 ANALES DE PSICOLOGÍA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2009 PSICOTHEMA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2009 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2009 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2009 REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2009 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2008 ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH.

  • Rafael Ballester Arnal. 2008 PSICOTHEMA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2008 CLÍNICA Y SALUD.

  • Rafael Ballester Arnal. 2008 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2008 SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • Rafael Ballester Arnal. 2007 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2007 ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH.

  • Rafael Ballester Arnal. 2007 PSICOTHEMA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2006 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2004 PSICOTHEMA.

  • Rafael Ballester Arnal. 2004 REVISTA DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.

  Apunts docents


  • Psicología de la salud: materiales para la reflexión y el debate
  • Rafael Ballester Arnal. 2007. Ref. CS 77-2007.

  Comité revistes científiques


  • Comité editorial
  • Berenice Serrano Zárate, Rafael Ballester Arnal, Estefanía Ruiz Palomino. AGORA DE SALUT. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 2443-9827.

  • Direcció
  • Rafael Ballester Arnal. AGORA DE SALUT. 2017. Direcció. ISSN 2443-9827.

  • Consell de redacció
  • Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Rafael Ballester Arnal, Eladio Joaquin Collado Boira, Conrado Martínez Cadenas. AGORA DE SALUT. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 2443-9827.