UJI

Informació personal

PASTOR VERCHILI, MARÍA DEL CARMEN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia - Psicologia Bàsica
 • Vocal
 • Membre
 • Vocal suplent
 • Coordinador/a de Pràctiques Externes Internacionals
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation
 • INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • HC2261DD - (964 729977)
 • MD0115FD - (964 387802)
 • mpastor@uji.es
 • Ressenya Personal

  Doctora en Psicologia (Universitat Jaume I) i Professora Titular de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de la mateixa universitat. Actualment compta amb dos trams d'investigació valorats positivament per la CNEAI i és coordinadora del grup de recerca MPAGER de la Universitat Jaume I des de desembre de 2014.

  Les seves principals línies de recerca bàsica s'han centrat en l'estudi dels sistemes cerebrals implicats en el processament d'estímuls emocionals i en les reaccions psicofisiològiques i / o conductuals davant aquests estímuls en mostres normals, clíniques i subclíniques. De forma més específica, ha treballat en l'adaptació a la població espanyola d'instruments per a l'estudi de les emocions en el laboratori, així com instruments diagnòstics en l'àmbit de la psicopatia i la regulació emocional. Igualment, s'ha interessat pel desenvolupament de dissenys experimentals que permetin avaluar conjuntament mesures perifèriques i centrals en paradigmes de condicionament aversiu en humans. Recentment ha participat en investigacions sobre els mecanismes atencionals, emocionals i fisiològics implicats en els trastorns de la conducta alimentària (TCA), així com en l'estudi d'estratègies de regulació emocional en contextos laborals (grups amb més risc d'atur o inestabilitat laboral) i no laborals, des d'una perspectiva multidimensional (biopsicosocial) i de gènere.

  Ha participat en 11 projectes de recerca inclosos en programes competitius dels plans nacionals, de la Comunitat Autònoma i d'altres organismes privats sotmesos a avaluació externa, a més de comptar amb 2 projectes d'infraestructura, 4 accions d'investigació i ser investigadora principal a l'UJI d'1 projecte de recerca finançat pel 7è Programa Marc (Marie Curie Actions; Programa IRSES). És autora de 4 llibres i 5 capítols de llibre, més de 20 articles en revistes nacionals i internacionals, 55 comunicacions publicades en revistes internacionals, i 50 comunicacions en congressos nacionals i internacionals. A més, ha rebut 4 premis d'investigació per treballs presentats a congressos. Complementa la seva tasca investigadora actuant com Referee de diverses publicacions periòdiques (indexades als JCR) relacionades amb l'àmbit de la neurociència afectiva i les emocions humanes, des de 2006 fins a l'actualitat.

  La seva trajectòria docent inclou docència en primer i segon cicle (llicenciatura i grau en Psicologia, grau en Criminologia) en la Universitat Jaume I, en Doctorat en Psicologia (UJI), i en Master (UJI i Universitat de Münster), així como formació de postgrau a la Universitat per a Majors (UJI). Entre les assignaturas impartides, es troven Aprenentatge Humà, Aprenentatge i Condicionament, Emoció i processos d' adaptació, Psicologia de la conducta criminal, Neurociència afectiva y Social. 

  Pertany a Societats científiques nacionals i internacionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la neurociència cognitiva i afectiva (SEPNECA, SPR, APS), és membre afiliat a Europa de l'NIMH-CSEA de la Universitat de Florida des de 2004, i del Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (Universitat Jaume I) des de 2015.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de María del Carmen Pastor Verchili


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 12:00 09-09-2019 20-12-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María del Carmen Pastor Verchili


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1037 - SE1 Dimarts 08:00 10:00 07-04-2020 07-04-2020
  PS1037 - SE2 Dimarts 08:00 10:00 21-04-2020 21-04-2020
  PS1037 - TE1 Dimarts 10:00 12:00 28-01-2020 19-05-2020
  PS1037 - TU1 Dimarts 08:00 09:00 12-05-2020 12-05-2020
  PS1037 - TU2 Dimarts 09:00 10:00 12-05-2020 12-05-2020
  PS1037 - TU3 Dimarts 08:00 09:00 19-05-2020 19-05-2020
  PS1037 - TU4 Dimarts 09:00 10:00 19-05-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1043 - Prácticas Externas Grado en Criminología y Seguridad
  PS1037 - Neurociència Afectiva i Social Grau en Psicologia
  PS1047 - Prácticas Externas Grado en Psicología
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SBD015 - Maltractament i Família Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBD016 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBM008 - Neurociència de la Regulació Emocional Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Emociones y salud. Una mirada con perspectiva de género
  • María del Carmen Pastor Verchili, Eva Cifre Gallego. 2017. Edició. Científic. ISBN 9788416546572. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Salud, emociones y género (I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género)
  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. 2015. Edició. Científic. ISBN 9788415444992. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Emoción y psicopatía: Estudio experimental sobre el déficit en el procesamiento de información emocional con internos del Centro Penitenciario de Castellón
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8469958860. Castellón. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Modulación del refeljo de sobresalto y medidas autonómicas en psicópatas encarcelados
  • María del Carmen Pastor Verchili. 2000. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788469146644. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Psicología de la salud ocupacional, emociones y género
  • María Vera Perea, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. Género Salud y trabajo. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2015. ISBN 9788436832563. Científic.

  • Emoción, Autoeficacia y Cognición
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Modulación del reflejo de sobresalto y medidas autonómicas en psicópatas encarcelados
  • María del Carmen Pastor Verchili. Modelo Biomecánico de la mano orientado al diseño de herramientas manuales. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 848021323X. Científic.

  Ponències a congressos


  • Sex differences in Emotion Regulation: Peripheral physiology and Affective ratings
  • Nieves Fuentes Sánchez, Irene Jaén Parrilla, Miguel Angel Escrig Ayuso, B. Carrión, María del Carmen Pastor Verchili. XII Congreso de la Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX) / the XI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (SEPNECA) / XXIV Congresso della Sezione Sperimentale - Associazione Italiana di Psicologia (AIP experimental) / First Joint Congress of the SEPEX, SEPNECA and AIP experimental. Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Cognitive reappraisal & resting heart rate variability (hrv): divergences on eyeblink startle reflex and electrodermal responses
  • Irene Jaén Parrilla, Miguel Angel Escrig Ayuso, Nieves Fuentes Sánchez, B. García-Carrión, G. Reyes del Paso, María del Carmen Pastor Verchili. XI Congress of the Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (SEPNECA) / XII Congress of the Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX). Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Time course response of the heart during emotion regulation with unpleasant picture contents
  • Miguel Angel Escrig Ayuso, Irene Jaén Parrilla, Nieves Fuentes Sánchez, D. Torralba, María del Carmen Pastor Verchili. XI Congress of the Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (SEPNECA) / XII Congress of the Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX). Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Blunted psychophysiological reactivity as a biomarker of motivational deficits in subclinical depression
  • Nieves Fuentes Sánchez, Miguel Angel Escrig Ayuso, Irene Jaén Parrilla, María del Carmen Pastor Verchili. XI Congress of the Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (SEPNECA) / XII Congress of the Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX). Madrid (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018.

  • Predictores de calidad de vida en pacientes con daño cerebral adquirido: déficit, actividad y participación
  • Helena Mondragón, Gloria Maria Saavedra Muñoz, Nerea Bocos, María del Carmen Pastor Verchili, Igor Bombín. X Congreso Nacional de Neuropsicología. València (Espanya). 01-03-2018. Científic. 2018.

  • Desempleo y empleabilidad percibida en jóvenes: la importancia de los recursos personales y emocionales
  • Eva Cifre Gallego, María Vera Perea, María Pilar Jara Jiménez, María del Carmen Pastor Verchili. II Congreso Internacional y VI Nacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Valencia (Espanya). 01-03-2018. Científic. 2018.

  • Respuesta cardíaca de defensa y emocionalidad negativa en población normal
  • Nieves Fuentes Sánchez, Irene Jaén Parrilla, Beatriz García Carrión, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. III Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2018. ISSN 2443-9827.

  • Heart rate variability & emotion regulation strategies in healthy population
  • Irene Jaén Parrilla, Nieves Fuentes Sánchez, Beatriz García Carrión, Miguel Angel Escrig Ayuso, Jaime Vila, María del Carmen Pastor Verchili. Fifthy-seven Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Viena (Àustria). 11-10-2017. Científic. 2017. ISSN 0048-5772.

  • Cognitive reappraisal during unpleasant picture processing: skin conductance & startle reflex
  • Nieves Fuentes Sánchez, Irene Jaén Parrilla, Beatriz García Carrión, Ignacio Lucas, Raül López Penades, Miguel Angel Escrig Ayuso, María del Carmen Pastor Verchili. Fifthy-seven Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Viena (Àustria). 11-10-2017. Científic. 2017. ISSN 0048-5772.

  • Emotion regulation strategies in pleasant picture contents: peripheral psychophysiological correlates and subjective ratings
  • María del Carmen Pastor Verchili, Nieves Fuentes Sánchez, Irene Jaén Parrilla, Beatriz García Carrión, Miguel Angel Escrig Ayuso, Ignacio Lucas, Jaime Vilas. Fifthy-seven Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Viena (Àustria). 11-10-2017. Científic. 2017. ISSN 0048-5772.

  • ¿Regulan hombres y mujeres por igual? Evaluaciones afectivas y medidas de autoinforme
  • N. Fuentes Sánchez, Irene Jaén, Ignacio Lucas, Raúl López, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feninistas y de Género. Castellón (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Regulación emocional e identidad de género: Un análisis más allá del sexo
  • U. Nebót, Eva Cifre Gallego, María Pilar Jara Jiménez, María del Carmen Pastor Verchili. XX Congreso Internacional del Institut d’ Estudis Feministes i de Génere «Purificación Escribano»: Emociones, Salud y Género. Castelló de la Plana (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Desempleo, juventud y género
  • Yanira Martí Franch, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Castellón (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Bienestar emocional y práctica deportiva competitiva en la adolescencia_ una perspectiva de género
  • Irene Jaén Parrilla, Nieves Fuentes Sánchez, Maria Pilar Milla, Eva Cifre Gallego, Diego Moliner Urdiales, María del Carmen Pastor Verchili. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Castellón (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Género, sexo y emociones en estudiantes de grados universitarios
  • Alexandra Vass, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Castellón (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Efectividad de la exposición al propio cuerpo para la mejora de la insatisfacción corporal, autoestia y ansia a la comida
  • S. Díaz Ferrer, B. Ortega Roldán, J.L. Marta Martín, María del Carmen Pastor Verchili, S. Rodríguez Ruiz, M.C. Fernández Santaella, J. Vila. XX Congreso Internacional del Institut d’ Estudis Feministes i de Génere «Purificación Escribano»: Emociones, Salud y Género. Castelló de la Plana (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546572.

  • Validation of the Multi-Affect Indicator Questionnaire (IWP) in a Spanish Sample
  • María Vera Perea, Israel Sánchez Cardona, Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili. The European Association of Work and Organizational Psychology 2017 (EAWOP 2017). Dublín (Irlanda). 17-05-2017. Científic. 2017.

  • Estrategias de búsqueda de empleo en jóvenes: ¿Existen diferencias por género?
  • Aída Fernández Izquierdo, María del Carmen Pastor Verchili, Eva Cifre Gallego. III Jornades d'Investigació per a l?Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Correlatos psicofisiológicos periféricos de regulación emocional
  • N. Fuentes-Sánchez, Irene Jaén Parrilla, L. Ignacio, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili. II Jornadas de investigación para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castelló de la Plana (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Regulación emocional y Práctica Deportiva Competitiva en la adolescencia
  • N. Fuentes, Irene Jaén Parrilla, M. González, Diego Moliner Urdiales, María del Carmen Pastor Verchili. II Jornadas de investigación para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castelló de la Plana (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Psychophysiological correlates of emotional regulation
  • María del Carmen Pastor Verchili, Nieves Fuentes, Irene Jaén Parrilla, Raul López, Ignacio Lucas, Eva Cifre Gallego, Jaime Vila. Fifty-Sixth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Minneapolis (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-09-2016. Científic. 2016. ISSN 0048-5772.

  • Heart rate and subjective discomfort as indexes of change in mirror exposure
  • Sandra Diaz-Ferrer, Blanca Ortega-Roldan, María del Carmen Pastor Verchili, Jose Luis Mata Martín, Sonia Rodríguez Ruiz, Carmen Fernández Santaella, Jaime Vila. Fifty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Minneapolis (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-09-2016. Científic. 2016. ISSN 0048-5772.

  • Regulación emocional: Correlatos psicofisiológicos y medidas subjetivas
  • María del Carmen Pastor Verchili, Irene Jaén Parrilla, N. Fuentes, Eva Cifre Gallego, I. López, I. Lucas, J. Vila. X Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Palma de Mallorca (Espanya). 14-07-2016. Científic. 2016.

  • When villains smile: on the interplay between affective identity and emotional expression in face perception
  • María del Carmen Pastor Verchili, M. Junghöger, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. 3rd International Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN). Oporto (Portugal). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • The role of contingency awareness & confidence self-reports in single-trial aversive conditioning paradigm
  • María del Carmen Pastor Verchili, M. Rehbein, M. Junghöfer, M.M. Bradkey, P.J. Lang. X Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva.. Palma de Mallorca (Espanya). 19-05-2016. Científic. 2016.

  • Pure vs Guided Exposure:Testing the Changes in Feelings, Thoughts and Behaviours Related with the Own Body in women with High Body Dissatisfaction
  • Sonia Rodríguez Ruiz, Sandra Diaz Ferrer, Blanca Ortega Roldán, María del Carmen Pastor Verchili, Carmen Fernandez Santaella. 21st Annual Meeting of the Eating Disorders Research Society (EARS 2015). Taormina, Sicilia (Itàlia). 17-09-2015. Científic. 2015.

  • La salud de las mujeres, su cuerpo y sus emociones. Paradojas en los sistemas de salud y propuesta de mejora
  • Consuelo Catalá Pérez, Ignacio Lucas Adell, Laura López Mata, María del Carmen Pastor Verchili. Salud, emociones y género (I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género). Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788415444992.

  • Exposición al propio cuerpo en mujeres con alta insatisfacción corporal
  • S. Díaz Ferrer, B. Ortega Roldán, Mata Martín. J.L., S. Rodríguez Ruiz, María del Carmen Pastor Verchili, M.C. Fernández Santaella, J. Vila. Salud, emociones y género (I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género). Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788415444992.

  • Single-Trial aversive learning: effects of awareness & confidence
  • María del Carmen Pastor Verchili, M. Bradley, M. Rehbein, P. Junghöfer. 55 th Annual Meeting of the International Society for Psychophysiological Research (SPR 2015). Seattle, Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-09-2015. Científic. 2015. ISSN 1469-8986.

  • Estudio de la posturografía y su relación con medidas psicopatológicas asociadas?a la insatisfacción corporal: evidencia durante la exposición del propio cuerpo ante el espejo
  • B. Ortega Roldán, S. Díaz Ferrer, S. Rodríguez Ruiz, P. Perakakis, María del Carmen Pastor Verchili, M.C. Fernández Santaella, J. Vila. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • MPAGER: The Study of Emotion Regulation from a GENDER perspective
  • María del Carmen Pastor Verchili, Eva Cifre Gallego, M. Vera, L. López, L. Lozano, I. Lucas, F. Santas Bona, P. Garate, A. Sanchis, M. González, M. Milla, Miguel Angel Nadal Martínez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Regulación emocional en jóvenes con y sin empleo: importancia del uso de metodologías sensibles al género
  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, M. Vera, L. López, L. Lozano, I. Lucas, F. Santas Bona, P. Garate, A. Sanchis, M. González, M. P. Milla, Miguel Angel Nadal Martínez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Gender differences on what men and women want at work and what they get: psychosocial health consequences and intervention proposals (Abstract)
  • María Vera, Eva Cifre Gallego, Alma María Rodríguez Sánchez, María del Carmen Pastor Verchili, Ilke Inceoglu. 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP2014). Paris (França). 08-07-2014. Científic. 2014.

  • On the interplay between learned affective identity and emotional expression in face perception: electrophysiological evidence for congruency effects
  • Maimu A Rehbein, María del Carmen Pastor Verchili, Markus Junghöfer, Rosario Poy Gil, Raul L Penades, Francisco Javier Moltó Brotons. Fifthy-Fourth Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0048-5772.

  • Single-trial aversive learning with neutral faces or objects
  • María del Carmen Pastor Verchili, Maimu Rehbein, Margaret M. Bradley, Marcus Junghöfer, Peter J. Lang. Fifthy-Fourth Annual Meeting of the Society for Psychophysiology Research (SPR). Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0048-5772.

  • Single-trial aversive learning with neutral faces or objects
  • María del Carmen Pastor Verchili, Margaret M. Bradley, Maimu A. Rehbein, Markus Junghöfer, Nasryn El-Hinnawi, Peter J. Lang. IX Congreso de la Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX) y IX Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (NECA). Murcia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0211-2159.

  • On the interplay between learned affective identity and emotional expression in face perception: Electrophysiological evidence for congruency effects
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rehbein Maimu, Markus Junghöfer, Rosario Poy Gil, López Raül, Francisco Javier Moltó Brotons. IX Congreso de la Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX) y IX Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (NECA). Murcia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0211-2159.

  • Efficacy of mirror exposure therapies to reduce body dissatisfaction and cortisol responses in bulímia
  • Sandra Diaz-Ferrer, Sonia Rodríguez Ruíz, Blanca Ortega-Roldán, Silvia Moreno Domínguez, María del Carmen Pastor Verchili, Mª Carmen Fernández-Santaella. Fifty-Third Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Florencia (Itàlia). 02-10-2013. Científic. 2013. ISSN 0048-5772.

  • Multi-trial and single-trial aversive learning: skin and starttle
  • María del Carmen Pastor Verchili, Margaret M. Bradley, M. Rebheim, M. Junghöfer, S. Mastria, N. El-Hannawi, P.J. Lang. Fifty-Third Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Florencia (Itàlia). 02-10-2013. Científic. 2013. ISSN 0048-5772.

  • MPAGER: The Study of Emotion Regulation from a GENDER perspective
  • Eva Cifre Gallego, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, María del Carmen Pastor Verchili. 2nd European Gender Summit 2012. Bruselas (Bèlgica). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Cardiac deceleration during picture processing: blocked and mixed presentation
  • María del Carmen Pastor Verchili, Margaret M. Bradley, Peter J. Lang. Fifty-Second Annual Meeting Society for Psychophysilogical Researach. New Orleans, Louisiana (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 19-09-2013. Científic. 2012. ISSN 0048-5772.

  • Heart Rate Variability and Emotional Startle Modulation to Different Negative Pictures
  • Elisabeht Ruíz-Padial, Gustavo A. Reyes del Paso, Ana C. Ferrerira, María del Carmen Pastor Verchili, Jose L. Mata Martín, Francisco Esteves. 51st Annual Meeting of the Society for Psichophysiological Research (SPR 2011). Boston, Massachusetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-09-2011. Científic. 2011. ISSN 0048-5772.

  • Modulación del reflejo de sobresalto mediante percepción emocional de imágenes y amenaza señalada de shock: ¿Un efecto aditivo?
  • María del Carmen Pastor Verchili, Bublatzky, Guerra, Schupp, Vila. VII CONGRESO SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • Psicopatía y respuesta cardiaca de defensa
  • Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Àngels Esteller Cano, A. Fonfría, Maria del Mar Molés Amposta, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso SEPNECA. Valencia. 15-09-2010. Científic. 2010.

  • Additive Effekte der Schreckreflexmodulation durch antizipatorische Angst und Bildvalenz
  • Florian Bublatzky, Pedro Guerra, María del Carmen Pastor Verchili, Harald T. Schupp, Jaime Vila. Psychologie und gehirn 2010. Greifswald (Alemanya). 10-06-2010. Científic. 2010.

  • Cardiac defense response and subclinical psychopathy
  • Àngels Esteller Cano, Pilar Segarra Cabedo, Alicia Fonfría, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Maria del Mar Molés Amposta, Francisco Javier Moltó Brotons. Fiftieth Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Portland, Oregon, USA. 29-09-2010. Científic. 2010. ISSN 0048-5772.

  • Concurrent modulation of the startle reflex by physical threat and affective pictures
  • Florian Bublatzky, Pedro Guerra, María del Carmen Pastor Verchili, Harald T. Schupp, Jaime Vila. Forty-Ninth Annual Meeting Berliner Congress Center. Berlin (Alemanya). 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Electrophysiological evidence for rapid preferential processing of electroshock conditioned faces
  • Markus Junghöfer, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Ninth Annual Meeting Berliner Congress Center. Berlin (Alemanya). 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Startle modulation and autonomic reactivity in psichopathy: the role of the affective and the antisocial facets
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano, Alicia Fonfría, Carla Colomer Diago, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Nith Annual Meeting Berliner Congress Center.. Berlin, Germany. 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Aversive conditioning deficits in non-criminal psychopaths
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Àngels Esteller Cano, Carla Colomer Diago, Alicia Fonfría, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Ninth Annual Meeting Berliner Congress Center. Berlin (Alemanya). 21-10-2009. Científic. 2009. ISSN 0048-5772.

  • Prioridad en el procesamiento temprano de caras amenazantes: Un estudio de ERPS
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Harald T. Schupp, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellòn (Espanya). 18-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Aprendizaje diferencial aversivo con estímulos neutros: Extiención de las repuestas condiconadas
  • Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 18-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Correlatos periféricos de la amenaza de descarga en una muestra penitenciaria
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Ernesto Tarragón Cros, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Early facilitated perceptual processing of thereatening faces. (volumen 45 Supplement s1)
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Ernesto Tarragón Cros, Harald T. Schupp, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty- Eighth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0048-5772.

  • Reactividad cardíaca en el condicionamiento diferencial aversivo: componentes emocionales vs. atencionales
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Laura Miccoli, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Aversive conditioning in psychopathy: The role of social deviance
  • Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Laura Miccoli, Pedro Guerra, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty- Eighth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Austin, Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0048-5772.

  • Condicionamiento diferencial aversivo en psicópatas: El componente interpersonal/afectivo vs. el componente de desviación social
  • Raül López Penadés, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Pedro Guerra, Francisco Javier Moltó Brotons. Investigación en psicofisiología y en neurociencia cognitiva y afectiva (VI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología). Castellón (Espanya). 19-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216784.

  • Naturaleza del Graving por el tabaco (I): Reactividad Periférica
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo. Castellón. 25-10-2007. Científic. 2007. ISSN 1576-1959.

  • Threat of shock during picture viewing: peripheral correlates
  • Rosario Poy Gil, Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons, Peter J. Lang. Forty-Seventh Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Savannah, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2007. Científic. 2007. ISSN 0048-5772.

  • Threat of shock during picture viewing: an erp study
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons, Margaret M. Bradley. Forty-Seventh Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Savannah, Georgia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2007. Científic. 2007. ISSN 0048-5772.

  • Naturaleza del Graving por el tabaco (II): Reactividad electrocortical
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. VII Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo. Castellón. 25-10-2007. Científic. 2007. ISSN 1576-1959.

  • Estrategias de "evitación del riesgo" y "aproximación a la seguridad" en la iowa gambling task: correlatos psicofisiológicos de una buena ejecución
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • La respuesta cardiaca de defensa como predictor del miedo condicionado
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Pilar Segarra Cabedo, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Sesgos atencionales de los fumadores hacia las imágenes de tabaco: La importancia del porcentaje de Carboxihemoglobina en sangre
  • Rosario Poy Gil, Esteban Martín Sempere, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Raül López Penadés, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Visión de imágenes durante la anticipación de estimulación aversiva: correlatos periféricos y corticales
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Estimulos condiconados desagradables en el aprendizaje diferencial aversivo
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Esteban Martín Sempere, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Estimulos condicionados agradables en el aprendizaje diferencial aversivo
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Francisco Javier Moltó Brotons. V Congreso Español de Psicofisiología. Granada. 28-09-2006. Científic. 2006.

  • Pleasant vs. unpleasant conditioned cues in aversive learning (II): Differences in fear startle potentiation
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 24-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Cardiac reactivity in good performers on the iowa gambling task: " risk avoidance" and "safe approach" strategies
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Fith Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 24-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Percentage of carboxyhaemoglobin in smokers: Attentional biases for smoking cues
  • Esteban Martín Sempere, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Accelerators vs. decelerators: cardiac defense response predicts learned fear
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Esteban Martín Sempere, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Unpleasant Conditioned Cues in Differencial Aversive Learning
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, E. Martín, M.P. Tormo, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Pleasant Conditioned Cues in Differencial Aversive Learning
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Raül López Penadés, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, E. Martín, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • "Risk Avoidance" and "Save Approach" Strategies in Good Performance on Iowa Gambling Task: Psychophysiological Correlates
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, E. Martín, Raül López Penadés, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Cardiac Defense Response as a Predictor of Learned Fear
  • Raül López Penadés, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, M.P. Tormo, E. Martín, Pilar Segarra Cabedo, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Pleasant vs. unpleasant conditioned cues in aversive learning (I): Effects on extinction of electrodermal conditioned responses
  • Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Esteban Martín Sempere, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-Sixth Annual Meeting Society for Psychophysiological Research. Vancouver (Canada). 26-10-2006. Científic. 2006. ISSN 0048-5772.

  • Picture Viewing During Aversive Anticipation: Peripheral and Cortical Correlates
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Smokers' Attencional Biases Toward Smoking Pictures: The Role of the Percentage of Carboxyhemoglobin
  • Rosario Poy Gil, E. Martín, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, M.P. Tormo, Raül López Penadés, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, Francisco Javier Moltó Brotons. 5th Congress of the SEPF (Sociedad Española de Psicofisiología). Granada, España. 28-09-2006. Científic. 2006. ISSN 0269-8803.

  • Startle inhibition by smoking cues
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Society for Psychophysiological Research Abstracts of the Forty-Fifth Annual Meeting. Lisbon (Portugal). 21-09-2005. Científic. 2005. ISSN 0048-5772.

  • ERP reactivity to somoking cues: activating the appetitive system
  • Francisco Javier Moltó Brotons, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Margaret M. Bradley. Society for Psychophysiological Research Abstracts of the Forty-Fifth Annual Meeting. Lisbon (Portugal). 21-09-2005. Científic. 2005. ISSN 0048-5772.

  • Time Course of Affective Reactions over and experimental session
  • María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Cardiac Reactivity in differential aversive conditioning
  • Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe,NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Risky decissions and somatic markers in psychopths and normal subjects
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM.. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • Relational and evaluative learning measures in aversive pavlovian condiioning
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Abstracts of the Forty-Fourth Annual meeting. Santa Fe, NM. 20-10-2004. Científic. 2004.

  • La hipótesis de los marcadores somáticos y la psicopatía
  • Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Diferenciación psicofisiológica entre el aprendizaje relacional y el aprendizaje evaluativo
  • Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Activación diferencial del sistema motivacional aversivo/defensivo ante la amenaza y el sufrimiento
  • Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Activación del sistema motivacional apetitivo ante la estimulación de naturaleza biológica o social
  • María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. IV congreso nacional sociedad española de psicofisiologia.. Sevilla. 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Sex and violence: Effects of sustained or intermixed presentation
  • María del Carmen Pastor Verchili, M. Bradley Margaret, Andreas Loew, Francisco Javier Moltó Brotons, Peter J. Lang. Forty-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Chicago, IL (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-10-2003. Científic. 2003.

  • Psychophysiological reactivity in instrumental and reactive violent offenders
  • Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. Forty-third Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research. Chicago, IL (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-10-2003. Científic. 2003.

  • Women's cardiac reactivity to specific picture contents
  • María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. III International Conference "Emotion and the Brain". Lisboa (Portugal). 28-05-2003. Científic. 2003.

  • Parsing effects of affective picture content on psychophysiological reactivity in women
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. III International Conference "Emotion and the Brain". Lisboa (Portugal). 28-05-2003. Científic. 2003.

  • Emotional Perception: Psychophysiology and language
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, N. Vidal. Abstracts of the IIIrd Congress of the Spanish Society of Psychophysiology. Santiago de Compostela. 18-07-2002. Científic. 2003. ISSN 0269-8803.

  • Emotional reactivity during anticipation and perception of affective pictures
  • María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Pilar Segarra Cabedo, Jaime Vila, Francisco Javier Moltó Brotons. Psychophysiology. Washington, DC.. 01-01-2002. Científic. 2002.

  • Dinámica temporal de la modulación del reflejo de sobresalto: Efectos del contenido y del género
  • Francisco Javier Moltó Brotons, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero. II Workshop Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Los desnudos impactan a los varones y las mutilaciones a las mujeres: Un estudio de la actividad electrodérmica
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, Francisco Javier Moltó Brotons. II Workshop Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Actividad cardiovascular y procesamiento de estímulos afectivos: Efectos del contenido y del género
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero, María del Carmen Pastor Verchili, Francisco Javier Moltó Brotons. II International Workshop on Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España.. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Diferencias de género en la evaluación de imágenes del International Affective Picture System
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, M. Herrero, J. Vila. International Workshop on Emotion and the Brain. Palma de Mallorca, España.. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Psychopathy and emotional response to specific contents from the International Affective Picture System
  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, M. Herrero. Psychophysiology. Montreal, Canada. 01-01-2001. Científic. 2001.

  • Efecto diferencial del contenido específico de estímulos del IAPS sobre la reactividad psicofisiológica de varones y mujeres
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. II Congreso Español de Psicofisiología. Los Alcázares, Murcia, España. 14-04-2000. Científic. 2000.

  • Psychopaths spend less time looking at affective pictures because of their antisociality (Psychopathy and free viewing time of affective pictures from the IAPS).
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Journal of Psychology. Stockholm, Sweden. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • Men remember better pleasant pictures; women forget more unpleasant ones (The influence of affective valence and arousal on the memory of pictures from the IAPS).
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Journal of Psychology. Stockholm, Sweden. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • The influence of affective valence and arousal on the memory of pictures from the IAPS
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Neuropsychological Society . Stockholm, Suède. 24-07-2002. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • El componente psicofisiológico de la respuesta emocional en los psicópatas: reflejo de sobresalto y medidas autonómicas
  • María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Déficit en el procesamiento de la información afectiva en los psicópatas: importancia del factor de "Desapego Emocional"
  • Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Susana Montañés Martí, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Psicopatía y criminalidad: Contribución de los factores de "Desapego Emocional" y de "Conducta Antisocial"
  • Pilar Segarra Cabedo, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Psychopathy and free viewing time of affective pictures from the IAPS
  • Susana Montañés Martí, Rosario Poy Gil, María del Pilar Tormo Irún, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. International Neuropsychological Society . Stockholm, Suède. 24-07-2002. Científic. 2000. ISSN 0020-7594.

  • Diferencias de género en el recuerdo de imágenes de distinto contenido afectivo
  • María del Pilar Tormo Irún, Rosario Poy Gil, Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Francisco Javier Moltó Brotons. V Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 01-04-2000. Científic. 2000. ISSN 1139-5486.

  • El componente expresivo-evaluativo de la respuesta emocional en los psicópatas: medidas de autoinforme
  • Susana Montañés Martí, María del Carmen Pastor Verchili, Rosario Poy Gil, Pilar Segarra Cabedo, María del Pilar Tormo Irún, Francisco Javier Moltó Brotons. Libro de actas del Iº Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, La Coruña (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Processing aversive stimuli: Integration of central and peripheral measures
  • María del Carmen Pastor Verchili. Centro de Tecnología Biomédica. 09-06-2011.

  • Pheripheral and central correlates of processing aversive stimuli.
  • María del Carmen Pastor Verchili. Institute for Biomagnetism and Biosignalanalysis (Münster University Hospital). 16-04-2009.

  Comités de congresos


  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García, Pedro Salmerón Sánchez, Jesús Castro Calvo. XX Congrés Internacional de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano “Salut, emocions i gènere”. Castelló. Universitat Jaume I (Espanya). 19-05-2016. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Rosalía Torrent Esclapes, María Amparo Garrigues Giménez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, Rafael Ballester Arnal, Cristina Giménez García. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic.

  • Francisco Javier Moltó Brotons, Rosario Poy Gil, María del Carmen Pastor Verchili, Pilar Segarra Cabedo, Raül López Penadés, Àngels Esteller Cano. VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOFISIOLOGÍA. UNIVERSITAT JAUME I CASTELLON. 18-09-2008. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María del Carmen Pastor Verchili. 2019 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2019 SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2017 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2017 JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2016 PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2016 PSYCHIATRY RESEARCH.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2014 PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2013 PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2013 COGNITION & EMOTION.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2013 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2012 PSICOTHEMA.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2012 CEREBRAL CORTEX.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2012 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2012 COGNITION & EMOTION.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2011 COGNITION & EMOTION.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2011 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2010 PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2010 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2009 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2008 BRAIN RESEARCH.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2008 SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2008 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

  • María del Carmen Pastor Verchili. 2006 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.