UJI

Informació personal

BRETÓN LÓPEZ, JUANA MARIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals. Labpsitec, Laboratori de Psicologia i Tecnologia
 • NB2111DD - (964 387642)
 • breton@uji.es
 • Ressenya Personal

  Juana María Bretón López es doctora en Psicologia per la Universitat de Granada (any 2008) i actualment professora contractada doctora en la Universitat Jaume I des de 2011. La temàtica central de la seua investigació és l'ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a l'aplicació de tractaments psicològics i la promoció de la salut i el benestar. Pertany al grup d'investigació Labpsitec (http://www.labpsitec.uji.es) dirigit per la Dra. Cristina Botella Arbona. El dit grup té reconegut prestigi, tant d’àmbit nacional com internacional, pertany a la xarxa MIND Lab’s (http://www.mindlab.org) centrada en l'estudi de noves interfícies home màquina. El grup d'investigació Labpsitec ha sigut pioner en tot el món en l'ús d'aplicacions basades en TIC per al tractament de diversos problemes (trastorns d'ansietat, trastorns alimentaris, trastorn d'estrès posttraumàtic, etc.), l'abordatge de problemes psicològics en condicions mèdiques (obesitat infantil, dolor crònic, càncer) i la promoció del benestar en determinades poblacions en situacions de risc (tercera edat, adolescents). A més, aquest grup ha sigut el primer a desenvolupar i sotmetre a prova l'eficàcia de la Realitat Virtual per al tractament de trastorns com la fòbia a volar (Botella et al., 2004, 2007; Tortella et al., 2011) i el trastorn de pànic i l'agorafòbia (Botella et al., 2007, 2014) o la Realitat Augmentada per a la fòbia als animals petits (Botella et al., 2011, 2010; Bretón et al., 2010), estudis en què ha estat implicada o ha dirigit.  

  Col·labora a més des del 29 de setembre de 2006 fins a l'actualitat en activitats assistencials d'avaluació, diagnòstic i tractaments psicològics individuals i grupals en el Servei d'Assistència Psicològica (SAP) de la Universitat Jaume I, dirigit per la Dra. Cristina Botella Arbona. Aquestes activitats s'han realitzat en les àrees de la infància, adolescència i edat adulta. Addicionalment s'han realitzat, en el mencionat servei, altres accions preventives i de promoció de la salut, així com la realització d'informes i certificats psicològics. El Servei es va posar en marxa en 1988 a la Universitat de València i en 1993 a la Universitat Jaume I. Està reconegut com a centre sanitari de la Comunitat Valenciana.  

  Ha sigut investigadora principal en un projecte d'investigació finançat pel Pla de promoció d'investigació de la Universitat Jaume I. A més, actualment és investigadora principal (amb la Dra. Cristina Botella) en un projecte d'investigació en el marc del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. A més, ha sigut membre de l'equip investigador en 15 projectes d'investigació finançats per organismes nacionals i europeus. En concret, en l'actualitat forma part de l'equip investigador del Projecte E-COMPARED, l'objectiu del qual és aportar dades sobre l'eficàcia d'intervencions en línia per a la depressió en cinc països europeus. En relació a les publicacions científiques, compta amb un total de 32 articles publicats en revistes científiques, dels quals 22 pertanyen a revistes incloses en la base de dades Journal Citation Report, 7 a revistes referenciades en bases de dades internacionals i revistes espanyoles referenciades en la base de dades IN-RECS, finalment 3 articles pertanyen a publicacions en altres revistes amb procés de revisió i consell editorial. Quant a la publicació de llibres i capítols de llibres, compta amb 3 llibres junt amb la publicació de 12 capítols de llibres. Respecte a les contribucions a congressos, destaquen 69 contribucions, 55 de les quals de caràcter internacional i 14 de caràcter nacional. Algunes de les contribucions s'han donat en els principals congressos mundials de Psicologia, com ara l’ABCT Annual Convention, l’EABCT Annual Congress o l’Annual CyberPsychology and CyberTherapy Conference. Ha obtingut una valoració positiva per part de la Comissió Nacional Avaluadora amb el reconeixement d'un sexenni d'activitat investigadora corresponent als anys 2006-2011.

  Recentment ha codirigit (amb la Dra. Cristina Botella Arbona) la tesi doctoral de la Dra. Adriana Mira Pastor, defensada al febrer de 2014 amb la qualificació d'excel·lent cum laude. Junt amb l'anterior, està codirigint les tesis dels doctorands Ángel Enrique Roig i Daniel Campos Bacas. Aquesta formació de persones i direcció de treballs es completa amb la direcció de 9 treballs d'investigació en el Màster de Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia de la Universitat Jaume I; la direcció de la beca de col·laboració de l'alumna Sonia Romero Olucha en el curs acadèmic 2012-2013; la direcció de l'alumna Sandra Gisbert Muñoz (des del curs 2010-2011 fins al curs 2013-2014) i l’alumna Clara Miguel Sanz (des del curs 2013-2014 i continua) en el programa “Estudia i Investiga” a la Universitat Jaume I. Finalment, ha dirigit dos treballs fi de grau corresponents a les alumnes Carla Crouseilles Estrada i Sandra Rojas Rodríguez durant el curs acadèmic 2013-2014.

  Altres mèrits de la seua trajectòria investigadora són la recepció del Primer Premi d'Investigació en Psicologia Aplicada Juan Huarte de San Juan, en la seua IV edició, concedit per l'Il·lustre Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andalusia Oriental (any 2005); el Premi en la modalitat de "Joves Investigadors", en el marc de la segona convocatòria de premis del Banco Santander dirigits al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (març de 2012); i el premi en la modalitat de Divulgació Científica del Banco Santander al grup “Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals (Codi 038)” dirigit per la Dra. Cristina Botella Arbona (any 2011). Ha realitzat diverses estades pre i postdoctorals que es concreten en una estada predoctoral de tres mesos de duració l'any 2004 en el grup dirigit pel Dr. Ronald K. Hambleton, University of Massachussets (EUA). La dita estada va ser finançada per la Junta d'Andalusia, en el programa de Formació de Personal Docent (FPD). L'any 2008 va realitzar una estada postdoctoral de dos mesos de duració en el grup d'investigació dirigit pel professor Xavier Bornas, en la Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. L'estada va ser finançada pel projecte BIEN-E-STAR (SEJ2006-14301/PSIC). Finalment, l'any 2014 va realitzar una estada postdoctoral de tres mesos de duració en el grup d'investigació Internet, Health and Clinical Psychology, dirigit pel professor Gerhard Andersson en Linköping University, Linköping (Suècia) per a treballar en projectes vinculats al tractament de trastorns emocionals per Internet. L'estada va ser finançada pel programa Nacional de Mobilitat José Castillejo del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (Pla Nacional R+D+I 2008-2011).

  En la seua trajectòria docent ha impartit docència en la Universitat de Granada i en la Universitat Jaume I. En concret, ha impartit més de 100 crèdits distribuïts en el primer i segon cicle de la llicenciatura de Psicologia, així com en el grau en Psicologia i el grau en Criminiologia i Seguretat i finalment en el Màster de Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia i el Màster en Psicologia General Sanitària, recentment implantat en la Universitat Jaume I. L'avaluació global de la qualitat de la docència és positiva en les dues universitats en què s'han impartit crèdits. A més dels crèdits anteriors, compta amb un total d'11 participacions com a docent invitada en jornades, cursos i seminaris organitzats per diferents associacions i centres. Continuant en el marc de la participació en activitats relacionades amb la docència, ha participat en un total de 8 projectes d'innovació docent i millora educativa, d’un dels quals és codirectora. Dels resultats d'alguns d'aquests projectes d'investigació s'han fet contribucions en jornades de millora educativa i s'han obtingut dues publicacions docents.

  Finalment, quant a la gestió acadèmica, des del curs acadèmic 2010-2011 fins al curs acadèmic 2013-2014 ha sigut coordinadora del pràcticum de Psicologia Clínica i de la Salut en el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. A més, ha sigut nomenada coordinadora de segon curs del grau en Criminologia i Seguretat des del curs acadèmic 2012-2013 fins a l'actualitat i secretària de la Comissió Gestora del dit grau. Finalment, és representant del Pla Estratègic de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic en el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia des del curs acadèmic 2012-2013 fins a l'actualitat. 

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juana Maria Bretón López


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 15:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juana Maria Bretón López


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1025 - TE1 Dilluns 11:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  PS1025 - TE1 Dimecres 12:00 14:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic Grau en Psicologia
  SBF001 - Avaluació Clínica Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF007 - Psicologia Clínica Infantil Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
  SBF016 - Pràctiques Externes I Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Estudio Internacional sobre Indicadores de Calidad de las Universidades
  • Raffaela Pagani, Óscar Vadillo, Gualberto Buela, Juan Carlos Sierra, Mª Paz Bermúdez, Olaga Gutiérrez, Diana M. Agudelo, Juana Maria Bretón López, Inmaculada Teva. 2006. Autoria. Científic. ISBN 8468995819. Madrid. Ed. Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP); Universidad de Granada.

  • Manual práctico para hacer un doctorado
  • Juana Maria Bretón López. 2005. Autoria. Docent. ISBN 849727153X. Madrid. Ed. EOS Editorial.

  • Manual práctico para hacer un doctorado
  • G.Buela-Casal, Juana Maria Bretón López, Diana Agudelo. 2005. Edició. Docent. ISBN 849727153X. Madrid. Ed. EOS Editorial.

  Capítols de llibre


  • Treating emotional problems with virtual and augmented Reality
  • Rosa María Baños, Cristina Botella Arbona, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López. The handbook of the psychology of communication technology. Sussex (Regne Unit). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9781118413364. Científic.

  • Técnicas de intervención psicológica y psicoterapia
  • Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López. Psicología Médica. España. Ed. Elsevier. 2015. ISBN 9788490224816. Científic.

  • A methodological framework to evaluate training courses in new learning technology for teachers, educators and trainers
  • Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Botella Arbona. Role games computers simulations, robots, and augmented reality as new learning techonologies: A guide for teacher educators and trainers. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218481. Docent.

  • Training course in new learning technology for university teachers
  • Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rocío Herrero Camarano, Luis Farfallini, Rosa Baños. Role games computers simulations, robots, and augmented reality as new learning techonologies: A guide for teacher educators and trainers. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218481. Docent.

  • Un' esperienza di formazione alle nuove tecnologie per docenti universitari in Spagna
  • Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rocío Herrero Camarano, Luis Farfallini, Rosa Baños. Videogiochi di rulo, simulazioni al computer, robot e realta' aumetata come nuove tecnologie per l'aprendimento: Una guida per insegnanti, educatori e formatori. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218504. Docent.

  • Curso de entrenamiento en nuevas tecnologías de la educación para profesores universitarios en España
  • Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rocío Herrero Camarano, Luis Farfallini, Rosa Baños. Videojuegos de rol, simulaciones por ordenador, robots, y realidad aumentada como nuevas tecnologías para el aprendizaje. Guía para profesores, educadores, y formadores. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218498. Docent.

  • La evaluación del curso de formación: Materiales, sugerencias y modelos
  • Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Botella Arbona. Videojuegos de rol, simulaciones por ordenador, robots, y realidad aumentada como nuevas tecnologías para el aprendizaje. Guía para profesores, educadores, y formadores. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218498. Docent.

  • La valutazione del percorso formativo: Materiali, suggerimenti, modeli
  • Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Botella Arbona. Videogiochi di rulo, simulazioni al computer, robot e realta' aumetata come nuove tecnologie per l'aprendimento: Una guida per insegnanti, educatori e formatori. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480218504. Docent.

  • Foment de l'acte-ensenyament mitjançant la realització de pràctiques d'aula no presencials
  • Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, María Teresa Blanch Pascual, Diana Virginia Castilla López. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Nuevos desarrollos en el uso de la realidad virtual en Psicología Clínica
  • Rosa María Baños, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Azucena García Palacios, Juana Maria Bretón López. Ambientes virtuales para la educación y la rehabilitación psicológica. México. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2007. ISBN 9789703247110. Científic.

  • La aplicación de tecnologías para la investigación y retos clínicos en salud mental
  • Cristina Botella Arbona, Rosa María Baños, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios. Ambientes virtuales para la educación y la rehabilitación psicológica. México. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2007. ISBN 9789703247110. Científic.

  • El uso de la telepsicología e internet en psicología clínica
  • Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rosa María Baños, Azucena García Palacios, Juana Maria Bretón López. Ambientes virtuales para la educación y la rehabilitación psicológica. México. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2007. ISBN 9789703247110. Científic.

  • ¿Cuáles son los aspectos del doctorado en diferentes países que un alumno debe conocer?
  • Juana Maria Bretón López, Diana Agulero. Manual práctico para hacer un doctorado. Madrid. Ed. EOS Editorial. 2005. ISBN 849727153X. Docent.

  • Factores a considerar para realizar un doctorado con éxito
  • Diana Agudelo, Juana Maria Bretón López. Manual práctico para hacer un doctorado. Madrid. Ed. EOS Editorial. 2005. ISBN 849727153X. Docent.

  Ponències a congressos


  • An internet-based intervention for depressive symptoms: Preliminary data on the contribution of behavioral activation and positive psychotherapy strategies
  • S. Romero, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Amanda Díaz García, Laura Díaz Sanahuja, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona. 9th International Conference on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2019). Buenos Aires (Argentina). 23-04-2019. Científic. 2019. ISSN 1867-8211.

  • Usability of a transdiagnostic internet-delivered protocol for anxiety and depression in community patients
  • Amanda Díaz García, Vicente Alberto González Robles, Javier Fernández Álvarez, Diana Castilla, Adriana Mira, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona. 9th International Conference on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2019). Buenos Aires (Argentina). 23-04-2019. Científic. 2019. ISSN 1867-8211.

  • Las TICs al servicio de la psicología clínica: Desarrollos fundamentales y cobertura de pacientes en el Servicio de Asistencia Psicológica
  • Juana Maria Bretón López. XV Encuentro de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios. Sevilla (Espanya). 07-06-2018. Científic. 2018.

  • Las TICs al servicio de la psicología clínica: Desarrollos fundamentales y cobertura de pacientes en el Servicio de Asistencia Psicológica
  • Juana Maria Bretón López. XV Encuentro de la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (AESPPU). Sevilla (Espanya). 07-06-2018. Científic. 2018.

  • Preliminary results from a randomised controlled dismantling study of an internet-based intervention for depression. Exploring the contribution of behavioural activation and positive psychology
  • Laura Díaz Sanahuja, Adriana Mira Pastor, Clara Miguel Sanz, Amanda Díaz García, Juana Maria Bretón López, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona. 5th Conference of the European Society for Research on Internet Interventions (ESRII). Dublín (Irlanda). 19-04-2018. Científic. 2018.

  • Una práctica de problemas online autoaplicada: La técnica de programación de actividades
  • Daniel Campos Bacas, Berenice Serrano Zárate, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Una práctica de problemas online autoaplicada: la técnica de programación de actividades
  • Daniel Campos Bacas, Berenice Serrano Zárate, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d’Innovación Educativa. “Competències:Formació i Avaluació”.. Facultat de Ciències Jurídiques i Económiques. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Sin Miedo Airlines: Un tratamiento auto-aplicado vía Internet para la fobia a volar
  • Daniel Campos Bacas, Juana Maria Bretón López, Adriana Mira Pastor, Diana Virginia Castilla López, R.M. Baños, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano. X Congreso Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Albacete (Espanya). 26-10-2017. Científic. 2017.

  • Eficacia de un protocolo de tratamiento transdiagnóstico online para los trastornos emocionales en el sistema público de salud mental
  • Vicente Alberto González Robles, Araceli Palma Gómez, Josep Pena, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona. X Congreso Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Albacete (Espanya). 26-10-2017. Científic. 2017.

  • Efficacy of an Internet-based exposure treatment for Flying Phobia: Results from a randomized controlled trial
  • Daniel Campos Bacas, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Adriana Mira Pastor, Diana Virginia Castilla López, R.M. Baños, M. Tortella-Feliu, Soledad Quero Castellano. 9th Scientific Meeting ISRII. Berlín (Alemanya). 12-10-2017. Científic. 2017.

  • La "Flipped Classroom": experiencias en una clase de tercer curso del grado de Psicología
  • Vicente Alberto González Robles, Juana Maria Bretón López. III Jornadas de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE2017). Universitat Jaume I (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • Desarrollo de una aplicación informática para el entrenamiento de habilidades clínicas, así como su aceptación en alumnos del grado de Psicología
  • Angel Enrique Roig, Eva Del Río González, Juana Maria Bretón López, Elena Villa Martín, Berenice Serrano Zárate, Azucena García Palacios. III Jornadas de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE2017). Universitat Jaume I (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • Exploring the relationship between the acceptability of a Flying phobia treatment delivered via the Internet and clinical outcomes
  • Soledad Quero Castellano, Daniel Campos Bacas, Adriana Mira Pastor, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López. Cyber Psychology Conference 2017 (CYPSY22). University of Wolverhampton (Regne Unit). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Acceptability of an Internet-based Exposure treatment of Flying Phobia: Results from a Randomized Controlled Trial
  • Daniel Campos Bacas, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona, R.M Baños, Soledad Quero Castellano. Cyber Psychology Conference 2017 (CYPSY22). University of Wolverhampton (Regne Unit). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Acceptability of a positive technology by patients with eating disorders: Results from a Randomized Controlled Trial
  • Angel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Guadalupe Molinari, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona. Cyber Psychology Conference 2017 (CYPSY22). University of Wolverhampton (Regne Unit). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Influencia del apoyo por parte del terapeuta en la satisfacción de un programa auto-aplicado a través de Internet para la depresión
  • Clara Miguel Sanz, Laura Díaz Sanhauja, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona. III Jornades d’Investigació per a l’Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Usabilidad y aceptabilidad del programa de tratamiento autoaplicado a través de Internet para la fobia a volar sin miedo Airlines: resultados de un estudio piloto
  • Daniel Campos Bacas, Adriana Mira Pastor, Diana Virginia Castilla López, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano. III Jornades d’Investigació per a l’Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Therapist Support and ICT Support in a Transdiagnostic Internet-Based Protocol for Emotional Disorders in Specialized Care
  • Vicente Alberto González Robles, Azucena García Palacios, Juana Maria Bretón López, Veronica Guillén Botella, Cristina Botella Arbona. 50th Annual ABCT Convention. New York City (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 26-10-2016. Científic. 2016.

  • In Vivo versus Augmented Reality Exposure in the Treatment of Small Animal Phobia: Predictors of efficacy.
  • María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, R.M. Baños, Cristina Botella Arbona. 46th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies Congress. Estocolmo (Suècia). 31-08-2016. Científic. 2016.

  • Virtual reality and augmented reality exposure-based treatments: patients’ expectancy and satisfaction
  • Berenice Serrano Zárate, R.M. Baños, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, A. García Palacios, Cristina Botella Arbona. 46th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies Congress. Estocolmo (Suècia). 31-08-2016. Científic. 2016.

  • Patients’ expectations and satisfaction towards an Internet-based treatment for flying
  • Daniel Campos Bacas, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Carla Soler Rovira, Sonia Mor Rodríguez, Cristina Botella Arbona. 21st Annual CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference. Dublin (Irlanda). 27-06-2016. Científic. 2016.

  • Validación española del Cuestionario de Creencias Relacionadas con el Juego (GRCS) en población joven: Resultados preliminares.
  • Ángel Enrique Roig, Daniel Campos Bacas, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2016.

  • Usabilidad y aceptabilidad del programa de tratamiento auto-aplicado a través de Internet para la fobia a volar SIN MIEDO Airlines: Resultados de un estudio piloto.
  • Daniel Campos Bacas, Adriana Mira Pastor, Diana Virginia Castilla López, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano. II Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2016.

  • Eficacia diferencial de distintos componentes terapeúticos aplicados a través de internet en el tratamiento de la depresión
  • Amanda Díaz García, Adriana Mira Pastor, Fabiola Guadalupe Reyes Torres, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona. II Jornades d’Investigació per als Estudiants de Ciències de la Salut Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2016.

  • Treatment of depression. Differential efficacy of different therapeutic components through Internet
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, A. Díaz, F. Reyes, R.M. Baños, Cristina Botella Arbona. ISRII 8th Scientific Meeting. Seattle (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 07-04-2016. Científic. 2016.

  • Internet-based treatment for flying phobia: A pilot study
  • Daniel Campos Bacas, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Carla Soler Rovira, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona. ISRII 8th Scientific Meeting. Seattle (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 07-04-2016. Científic. 2016.

  • Agrado y utilidad de una aplicación para el entrenamiento en técnicas de entrevista diagnóstica e intervención para estudiantes de psicología
  • Ángel Enrique Roig, Eva del Río González, Juana Maria Bretón López, Elena Villa Martín, Berenice Serrano Zárate, Azucena García Palacios. ATIDES. Castellón. 01-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • Internet-Based Intervention for Secondary and Tertiary Prevention of Depressive Symptoms
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Rosa Maria Baños Rivera, Cristina Botella Arbona. Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (5th International Conference, MindCare 2015). Milán (Itàlia). 24-09-2015. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319322704.

  • Treatment Expectancy-Satisfaction Questionnaire (TESQ): Psychometric properties in spanish population
  • Berenice Serrano Zárate, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, Daniel Campos Bacas, Juana Maria Bretón López, Rosa María Baños, Azucena García Palacios. ABCT's 49th Annual Convention. Chicago (EEUU). 12-11-2015. Científic. 2015.

  • In Vivo versus Augmented Reality Exposure in the treatment of small animal phobia: A randomized controlled trial.
  • Soledad Quero Castellano, María Ángeles Pérez Ara, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Rosa María Baños, Cristina Botella Arbona. Swedish Congress on Internet Interventions (SWEsrii 2015). Estocolmo (Suècia). 06-11-2015. Científic. 2015.

  • Eficacia de un programa de prevención de juego patológico en población joven: Resultados preliminares
  • Daniel Campos Bacas, Ángel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Edu Morello, Soledad Quero Castellano. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Prevalencia de jugadores en riesgo en una muestra de población joven española: un estudio exploratorio.
  • Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Daniel Campos Bacas, Ángel Enrique Roig. IX Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP). Valencia (Espanya). 22-10-2015. Científic. 2015.

  • Best possible self intervention implemented through positive technology
  • Ángel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Ginés Jesús Llorca Díez, Guadalupe Molinari, Cristina Botella Arbona. ESRII 3rd Conference. Warsaw (Polònia). 17-09-2015. Científic. 2015.

  • Psychometric properties of the Overall Depression Severity and Impairment Scale in spanish sample. General and clinical populations
  • Vicente Alberto González Robles, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Antonio Riera-López Del Amo, David Raya, Rosa María Baños, Cristina Botella Arbona. ESRII 3rd Conference. Warsaw (Polònia). 17-09-2015. Científic. 2015.

  • Testing concordance between traditional paper-based assessment and computer-based assessmentfor flying phobia
  • Cristina Botella Arbona, Antonio Riera Del Amo, Daniel Campos Bacas, Adriana Mira Pastor, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños. 20th Annual CyberPsychology, CyberTherapy Social Networking Conference (CYPSY20). La Jolla (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-06-2015. Científic. 2015.

  • A computer-aided self-help treatment for flying phobia: Study protocol for a randomized controlled trial
  • Daniel Campos Bacas, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona. 20th Annual CyberPsychology, CyberTherapy Social Networking Conference (CYPSY20). La Jolla (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-06-2015. Científic. 2015.

  • No-fear airlines: a computer-aided self-help treatment for flying phobia
  • Soledad Quero Castellano, Daniel Campos Bacas, A. Riera del Amo, Juana Maria Bretón López, M. Tortella-Feliu, Rosa M Baños, Cristina Botella Arbona. 20th Annual CyberPsychology, CyberTherapy Social Networking Conference (CYPSY20). San Diego (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 30-06-2015. Científic. 2015. ISSN 0926-9630.

  • Mindfulness and self-compassion mediates meditation-happiness relationship
  • Daniel Campos Bacas, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Soler J., Demarzo M., Garcia Campayo J., Ausias Josep Cebolla Martí. II International Meeting on Mindfulness & III Encontro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saú. Universidade Federal de São Paulo (Brasil). 24-06-2015. Científic. 2015.

  • Change in the interference caused by stressful events: Efficacy of an Internet-based intervention program
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Antonio Riera López del Amo, Berenice Serrano Zárate, Rosa Baños, Cristina Botella Arbona. 13th International Conference on e-Society (e- Society 2015). Madeira (Portugal). 14-03-2015. Científic. 2015.

  • Propuesta de una aplicación para el entrenamiento en técnicas de entrevista e intervención en el trastorno de pánico y depresión
  • Eva del Río González, Ángel Enrique Roig, Berenice Serrano Zárate, Elena Villa Martín, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Workshop de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Advances in augmented reality for the treatment of animal phobias
  • Juana Maria Bretón López, María Ángeles Pérez Ara, M. Wrzesien, Berenice Serrano Zárate, Rosa Baños, Eva del Río González, Cristina Botella Arbona. 7th Scientific Meeting of the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII 2014). Valencia. (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Chracteristics of use of Internet-based treatment programs and its relationship to the efficacy and acceptance of these progams
  • A. Riera López del Amo, A. Mira, Juana Maria Bretón López, R.M. Baños, Ignacio Miralles Tena, Cristina Botella Arbona. 7th Scientific Meeting of the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII 2014). Valencia (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Positive technology to promote optimism and positive affect in clinical population
  • Ángel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Veronica Guillén Botella, Ginés Llorca, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona. 7th Scientific Meeting of the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII 2014). Valencia (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Effects of a positive psychology intervention on optimism: The case of Best Possible Self
  • Ángel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Luis Farfallini, Guadalupe Molinari, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona. 7th European Conference on Positive Psychology (ECPP 2014). Amsterdam (Països Baixos). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Improvement of positive and negative affect with an online program for the prevention of depression
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Eva del Río González, Sara Nebot, Ignacio Miralles Tena, Azucena García Palacios, Rosa María Baños, Cristina Botella Arbona. 7th European Conference on Positive Psychology (ECPP 2014). Amsterdam (Països Baixos). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Influence of human support on expectations and satisfaction towards an online intervention program for depressión
  • Cristina Botella Arbona, R.M. Baños, Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Daniel Campos Bacas, Javier Fernández, Berenice Serrano Zárate. 8th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP 2014). Hong Kong (Hong Kong). 24-06-2014. Científic. 2014.

  • Efficacy of a positive intervention in clinical population: preliminary results
  • Cristina Botella Arbona, Ángel Enrique Roig, Veronica Guillén Botella, Juana Maria Bretón López, Rocío Herrero Camarano, Azucena García Palacios. 8th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP 2014). Hong Kong (Hong Kong). 24-06-2014. Científic. 2014.

  • Realización de actividades y fomento del bienestar: Feedback mediante una herramienta de intervención online
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Sonia Romero Olucha, Daniel Campos Bacas, Cristina Botella Arbona. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Componentes de psicología positiva en un programa de intervención online para la prevención y el tratamiento de la depresión
  • Adriana Mira Pastor, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Carla Soler, Rosa María Baños. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Efectos de una intervención positiva en variables de optimismo y bienestar
  • Ángel Enrique Roig, Juana Maria Bretón López, Guadalupe Molinari, Daniel Campos Bacas, Cristina Botella Arbona. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Influencia de las redes sociales en el bienestar y la felicidad de sus usuarios: un estudio teórico
  • Ignacio Miralles Tena, Andrea Calia, Daniel Campos Bacas, Sara Nebot Ibánez, Juana Maria Bretón López. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • A pilot evaluation of a therapeutic game applied to small animal phobia treatment
  • Maja Wrzesien, Mariano Alcañiz, Cristina Botella Arbona, Jean Marie Burkhardt, Juana Maria Bretón López, Alejandro Rodríguez Ortega. 5th International Conference Serious Games Development and Applications (SGDA 2014). Serious Games Development and Applications. Berlin (Alemanya). 09-10-2014. Científic. 2014. ISSN 0302-9743.

  • El mejor Self posible: Una intervención dirigida a generar emociones positivas. Resultados preliminares
  • Ángel Enrique Roig, Guadalupe Molinari, Ignacio Miralles Tena, Sandra Gisbert Muñoz, Juana Maria Bretón López. II Jornades d'investigació per als estudiants de Psicologia. Castelló (Espanya). 10-12-2013. Científic. 2013.

  • Validación española del cuestionario de creencias de fobia a las arañas adaptado para la fobia a las cucarachas en población general y clínica
  • Sara Nebot Ibáñez, Soledad Quero Castellano, María Ángeles Pérez Ara, Juana Maria Bretón López, Maria del Mar Molés Amposta, Iryna Rachila, Cristina Botella Arbona. IV Jornadas Emociones y Bienestar y XX Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Providing feedback through a self-applied CCBT Internet-based program to treat emotional disorders: Relationships between behavioral activity patterns and positive mood
  • Adriana Mira Pastor, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, S. Romero, I. Miralles, Azucena García Palacios, Antonio Riera López del Amo, J. Fernández Álvarez, R. Baños. Meeting European Society for reserach on Internet interventions (ESRII 2013). Linköping (Suècia). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Participants' preferences about in vivo exposure versus augmented reality exposure for the treatment of small animal phobia
  • María Ángeles Pérez Ara, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Rosa Baños Rivera. 43rd Annual Congress of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT). Marrakeck (Marroc). 26-09-2013. Científic. 2013.

  • Serious games: New ways for engaging patients in exposure treatment
  • M. Wrzesien, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, J. Burkhardt, R.M. Baños, M. Alcañiz. 43rd Annual Congress of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT). Marrakech (Marroc). 26-09-2013. Científic. 2013.

  • Validation data of the spider phobia beliefs questionnaire adapted for cockroach phobia in general and clinical Spanish populations
  • Sara Nebot, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, María Ángeles Pérez Ara, Maria del Mar Molés Amposta, Cristina Botella Arbona. 7º Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y Comportamentales. Lima (Perú). 22-07-2013. Científic. 2013.

  • Variablilidad del asco en el tratamiento de exposición en vivo versus realidad aumentada para la fobia a los animales pequeños
  • Juana Maria Bretón López, María López-Loras, María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rosa Baños. 7º Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y Comportamentales. Lima (Perú). 22-07-2013. Científic. 2013.

  • Future clinical psychologists' attitudes toward an internet-based intervention for treating emotional disorders
  • Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Carla Soler, Adriana Mira Pastor, Rosa Baños. 18th Annual CyberPsychology and CyberTherapy Conference. Bélgica (Bèlgica). 30-06-2013. Científic. 2013.

  • Book of Life: Enhancing personal strengths
  • Luis Farfallini, E. Etchemendy, Berenice Serrano Zárate, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Rosa Baños. Third World Congress on Positive Psychology. Westin Bonaventure, Los Ángeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • New methodologies for assessing "emotion perception" as a component of emotional intelligence
  • Edgar Bresó Esteve, Juana Maria Bretón López, F. Ramos. 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2013). Münster (Alemanya). 22-05-2013. Científic. 2013.

  • Expectancy and opinion about a CCBT program for the treatment of depression and the use of different sensors
  • Cristina Botella Arbona, Adriana Mira Pastor, Carla Soler, Antonio Riera López del Amo, Juana Maria Bretón López, Inés Moragregga, Rosa Baños, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano. ISRII 6th Scientific Meeting. Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-05-2013. Científic. 2013.

  • Análisis de la relación entre las expectativas de tratamiento y la eficacia terapéutica en pacientes con fobia a los animales pequeños
  • Juana Maria Bretón López, S. Hernández, María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Daniel Campos Bacas, Antonio Riera López del Amo, Cristina Botella Arbona. IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Valencia (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Participants' opinion about in vivo exposure versus augmented reality exposure for the treatment of small animal phobia
  • María Ángeles Pérez Ara, Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Antonio Riera López del Amo, Rosa Baños, Cristina Botella Arbona. IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Valencia (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Validación española del Cuestionario de Miedo a las Arañas (FSQ) adaptado para la fobia a las cucarachas
  • Sara Nebot Ibáñez, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, María Ángeles Pérez Ara, Cristina Botella Arbona. IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Valencia (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • In Vivo versus Augmented Reality Exposure in the Treatment of Small Animal Phobia: A Controlled Study
  • Juana Maria Bretón López, María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona. 17th Annual CyberPsychology and CyberTherapy Conference. Bruselas (Bèlgica). 25-09-2012. Científic. 2012. ISSN 1784-9934.

  • El uso de TICs para el tratamiento de la fobia a animales pequeños
  • Soledad Quero Castellano, P. Rasal, S. Nebot, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona. VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • El uso de la Realidad Virtual para el tratamiento de la fobia a la oscuridad
  • Juana Maria Bretón López, Diana Virginia Castilla López, Daniel Campos Bacas, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona. VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Almería (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Editorial CSV. ISBN 9788415752486.

  • Coping with Stress: A Program for the Prevention of Depression
  • Adriana Mira Pastor, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, I. Moragrega, Antonio Riera López del Amo, Soledad Quero Castellano, María Ángeles Pérez Ara, Rosa M. Baños. 1st Workshop on ICT applied to Mental Health. Valencia (Espanya). 04-10-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483639474.

  • Treating Small Phobia In A 10 Years Old Girl Using Positive Technologies: A Single Case Study
  • P. Rasal, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, R. Baños. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy. Estanbul (Turquia). 02-06-2011. Científic. 2011.

  • Tecnologías positivas en el tratamiento psicológico del dolor crónico
  • Azucena García Palacios, Rocío Herrero Camarano, Guadalupe Molinari, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona. I CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA POSITIVA. Madrid (Espanya). 14-03-2011. Científic. 2011.

  • T3 European Project: Advanced New Tecnology to Improve the Learning Process (Abstract)
  • Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rosa María Baños, Yolanda Vizcaíno Dragón, Luis Farfallini, Rocío Herrero Camarano. 16th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference. Gatineau ( Canadá). 19-06-2011. Científic. 2011. ISSN 1784-9934.

  • El proyecto Europeo L2L: Un análisis preliminar de un juego serio para el entrenamiento en liderazgo
  • Soledad Quero Castellano, María Ángeles Pérez Ara, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Rosa M. Baños.. VIII Multidisciplinary Symposium on design and evaluation of Digital Content for Education. Ciudad Real (España). 15-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788469437711.

  • La utilització d'Internet com eina d'autoaprenentatge no presencial
  • Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, María Teresa Blanch Pascual, Diana Virginia Castilla López. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • L2L European Project: A Serious Game for Leadership Training
  • María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Rosa María Baños. 16th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference. Gatineau ( Canadá). 19-06-2011. Científic. 2011. ISSN 1784-9934.

  • El proyecto Europeo T3: Resultados preliminares del uso de nuevas tecnologías para la docencia universitaria
  • Juana Maria Bretón López, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Rosa Baños, Rocío Herrero Camarano, Luis Farfallini. VIII Multidisciplinary Symposium on Design and Evaluation of Digital Content for Education. Ciudad Real (España). 15-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788469437711.

  • Cognitive Therapy in the Treatment of Fear of Flying Using Virtual Reality Exposure: Efficacy and Participants' Preferences
  • Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Azucena García Palacios, Berenice Serrano Zárate, Rosa M. Baños, Soledad Quero Castellano. Annual Convention ABCT (Association for Behavioral and Cognitive Therapies). San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 18-11-2010. Científic. 2010.

  • El papel de la discusión cognitiva en el tratamiento para la fobia a volar utilizando realidad virtual
  • Juana Maria Bretón López, P. Rasal Cantó, A. Riera del Amo, Berenice Serrano Zárate, Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, R.M. Baños. VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Valencia (España). 16-09-2010. Científic. 2010.

  • Analysis of distributed-collaborative Activity during Augmented exposure therapy for Cockorach phobia
  • Wrzesien, Burkhardt, Alcañiz, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López. 15th Annual Cyberpsychology & Cybertherapy Conference. Seul (Corea, República de Corea del Sur). 13-06-2010. Científic. 2010.

  • The "relaxation house": a mood induction procedure using virtual reality
  • María Ángeles Pérez Ara, Manuel Marín Herrera, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños, Berenice Serrano Zárate. 6th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies. Boston (EEUU). 02-06-2010. Científic. 2010.

  • Participans' acceptability of a CBT program for panic disorder and agoraphobia using virtual reality interoceptive exposure versus traditional interoceptive exposure
  • María Ángeles Pérez Ara, Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, R. Baños, Berenice Serrano Zárate. 6th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies. Boston (EEUU). 02-06-2010. Científic. 2010.

  • Participants' preferentes about three computer-assisted exposure-based treatments for fear of flying
  • Juana Maria Bretón López, Antonio Riera López del Amo, Cristina Botella Arbona, Baños, Tortella-Feliu, Llabres, Soledad Quero Castellano. 6th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies. Boston (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 02-06-2010. Científic. 2010.

  • El proyecto europeo T3 (enseñando a enseñar con nuevas tecnologías)
  • Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Yolanda Vizcaíno Dragón, Soledad Quero Castellano, R. Baños, Maria del Mar Molés Amposta. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • Características de las prestaciones asistenciales del Servicio de Asistencia Psicologica de la Universitat Jaume I
  • Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Rosa María Baños Rivera, Soledad Quero Castellano. VII Encuentro de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos y Psicopedagógicos Universitarios. San Sebastián, Guipuzcoa (Espanya). 21-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788469330203.

  • La utilización de las nuevas tecnologías en psicología: el proyecto europeo <>
  • Soledad Quero Castellano, Cristina Botella Arbona, María Ángeles Pérez Ara, Juana Maria Bretón López, Antonio Riera López del Amo, Berenice Serrano Zárate. Promocionando el Bienestar (VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología). Benicasim, Castellón (Espanya). 21-10-2010. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217880.

  • A randomized Controlled Trial of Virtual Reality vs Computer-Aided Exposure Treatments for Fear of Flying
  • Miquel Toretella Feliu, Cristina Botella Arbona, Jordi Llabrés, Juana Maria Bretón López, Antonio Riera López del Amo, Rosa M. Baños, J.M. Gelabert. 39th Annual EABCT Congress. Dubrovnik (Croàcia). 05-09-2009. Científic. 2009.

  • Usability Evaluation of a Telepresence System: Vision Project
  • Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona, Ignacio Miralles, Juana Maria Bretón López, Mercedes Jorquera, Mariano Alcañiz, Azucena García Palacios. HCI International 2009. San Diego. 18-07-2009. Científic. 2009.

  • Indicadores para evaluar la calidad de las universidades
  • Bermudez, Agudelo, Juana Maria Bretón López, Teva, Gutierrez, Ovadillo, Pagani, Sierra, Buela Casal. 30º Congreso Interamericano de Psicología. Buenos Aires, Argentina. 26-06-2009. Científic. 2009.

  • Treating Cockroach Phobia Using a Mobile Game and Augmented Reality: A Case Study
  • Juana Maria Bretón López, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, R.M Baños, M.C. Juan, I. Zaragozá, Azucena García Palacios, M. Alcañiz. Annual CyberTherapy. Verbania (Itàlia). 21-06-2009. Científic. 2009.

  • Positive mood induction and well being
  • Baños R.M, G Garcia-Soriano, Cristina Botella Arbona, E. Etchemendy, Juana Maria Bretón López. 2nd IEEE International Conference on Human System Interaction, Universidad de Catania. Universidad de Catania (Itàlia). 21-03-2009. Científic. 2009.

  • The Butler Project: Elderly people's satisfaction with new technologies (Abstract)
  • Cristina Botella Arbona, Diana Virginia Castilla López, Baños Rosa M, Juana Maria Bretón López, Mariano Alcañiz, Azucena García Palacios, José Antonio Lozano, Berenice Serrano Zárate. Cybertherapy 13: Changing the Face of Healthcare. San Diego, California (EEUU). 23-06-2008. Científic. 2009. ISSN 1094-9313.

  • The butler system: Improving the low nood state of the elderly
  • Cristina Botella Arbona, R. Baños, Diana Virginia Castilla López, Soledad Quero Castellano, Azucena García Palacios, M. Alcañíz, Juana Maria Bretón López, Berenice Serrano Zárate. 42nd Annual Convention. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Orlando (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 13-11-2008. Científic. 2008.

  • Las nuevas tecnologías y los ancianos: un "mayordomo" a su servicio
  • R.M. Baños, Cristina Botella Arbona, Diana Virginia Castilla López, E. Etchmendy, Juana Maria Bretón López, M.Alcañiz. VII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 2008). Benidorm, ALICANTE. 18-09-2008. Científic. 2008.

  • EMMA's world, an adaptative display for the treatment of psychological disorders
  • Cristina Botella Arbona, Rosa M. Baños, Veronica Guillén Botella, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Berenice Serrano Zárate. 39th Annual Meeting of the Society for Psychoterapy Research. Barcelona. 18-06-2008. Científic. 2008.

  • The Butler Project : First results of usability validation of a cognitive and emotional teleassistance system for elderly
  • Cristina Botella Arbona, Diana Virginia Castilla López, José Antonio Lozano, Mariano Alcañiz, Juana Maria Bretón López, Rosa Baños, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano. XXIX International Congress of Psichology. Berlin, ALEMANIA (Alemanya). 20-07-2008. Científic. 2008. ISSN 0020-7594.

  • The Butler Project: A new Cognitive and Emotional System for the Elderly
  • Cristina Botella Arbona, Diana Virginia Castilla López, Soledad Quero Castellano, Mariano Alcañiz, José Antonio Lozano, Rosa M. Baños, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios. When Media Environments Become Real. Bern, SUIZA. 04-02-2008. Científic. 2008. Ed. University of Bern. ISBN 9783033015135.

  • Treating Phobia to Samll Animals with Augmented Reality: a Controlled Study
  • Rosa M. Baños, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, Azucena García Palacios, Mariano Alcañiz, Juana Maria Bretón López. 4st Annual Convention ABCT. Philadelphia (EEUU). 15-11-2007. Científic. 2007.

  • Is more better? The effect of practice on the Induction of Emotios and the Sense of Presence
  • Rosa M. Baños, Isabel Rubio, Cristina Botella Arbona, Soledad Quero Castellano, Azucena García Palacios, Juana Maria Bretón López. 41t Annual Convention ABCT. Philadelphia (EEUU). 15-11-2007. Científic. 2007.

  • The Buttler Project: First results of usability validation of a cognitive and emotional Tele-Assistance system for elderly
  • J.A. Lozano, M. Alcañiz, Diana Virginia Castilla López, Cristina Botella Arbona, Juana Maria Bretón López, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano, R. Baños. Cyber Therapy 12 Conference: Transforming Health care Through Technology. Washington D.C. (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 11-06-2007. Científic. 2007. Ed. Interactive Media Institute. ISBN 9780972407496.

  • Description of multicomponent program including Virtual Reality for the treatment of fibromyalgia
  • Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, Rosa Baños, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Miguel Belmonte. Cybertherapy 12 Conference. Washington D.F.. 11-06-2007. Científic. 2007. Ed. Interactive Media Institute. ISBN 0972407496.

  • Involved factors in persuasive impact achieved by HIV/AIDS preventive campaign in adolescents
  • Juana Maria Bretón López, G. Buela-Casal. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Envolved factors in female condom use between university students
  • Juana Maria Bretón López, M. Lameiras Fernandez, AM Mangana Nunez, Y. Rodriguez Castro, D. Agudelo. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Sexual behaviour in university students and mediator factors in healthy sexual practices
  • Juana Maria Bretón López, M. Lameiras, A.M. Munez, Y. Rodríguez Castro, D. Agudelo. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Psychology as a sanitary profession: opinion of the Spanish professional psychologists
  • Inmaculada Teva, J. González Cabrera, Maria Paz Bermudez, Juana Maria Bretón López, D. Agudelo, Gil Roales-Nieto., J. C. Sierra, G. Buela-Casal. The 8th European Conference of Psychological Assessment. Budapest, Hungría. 31-08-2005. Científic. 2005.

  • Assessment of the opinion of Spanish Psychology students about Psychology as a sanitary profession
  • Teva, Gónzalez Cabrera, León Jaime, Gutierrez, Juana Maria Bretón López, López, Bermudez, Agudelo, Gil Roales-Nieto, Sierra, Buela-Casal. The 8th European Conference of Psychological Assessment. Budapest, Hungría. 31-08-2005. Científic. 2005.

  • HIV/AIDS prevention advertisements: affective, cognitive and behavioural impact in a sample of teenagers
  • Juana Maria Bretón López. 9th Congreso de Psicología. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Propiedades psicométricas del cuestionario de opinión acerca de la Psicología como profesión sanitaria.
  • Juana Maria Bretón López. V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica. Buenos Aires, Argentina. 01-07-2005. Científic. 2005.

  • ¿Es la Psicología una profesión sanitaria? Opinión de los profesores de Psicología en España
  • Juana Maria Bretón López. V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica. Buenos Aires, Argentina. 01-07-2005. Científic. 2005.

  • Los Ranking Internacionales de calidad de las universidades
  • Teva, Gutierrez, Bermudez, Agudelo, Juana Maria Bretón López, Ovadillo, Pagani, Sierra, Buela Casal. 30º Congreso Interamericano de Psicología. Buenos Aires, Argentina. 26-06-2005. Científic. 2005.

  • Estudio comparativo de los sistemas para evaluar la Calidad de las Universidades
  • Juana Maria Bretón López, Teva, Gutierrez, Bermudez, Agudelo, Ovadillo, Pagani, Sierra, Buela Casal. 30º Congreso Interamericano de Psicología. Buenos Aires, Argentina. 26-06-2005. Científic. 2005.

  • Estudio comparativo de los indicadores para evaluar la calidad de las universidades
  • Gutierrez, Bermudez, Agudelo, Juana Maria Bretón López, Teva, Ovadillo, Pagani, Sierra, Buela Casal. 30º Congreso Interamericano de Psicología. Buenos Aires, Argentina. 26-06-2005. Científic. 2005.

  • Los sistemas de evaluación de la calidad de las universidades
  • Agudelo, Juana Maria Bretón López, Teva, Gutierrez, Bermudez, Vadillo, Pagani, Sierra, Buela. 30º Congreso Interamericano de Psicología. Buenos Aires, Argentina. 26-06-2005. Científic. 2005.

  • Análisis comparativo de la opinión de los profesores de Medicina y Psicología sobre la Psicología como Profesión Sanitaria
  • Juana Maria Bretón López. V Jornadas Nacionales ANPIR. Barcelona. 06-05-2005. Científic. 2005.

  • Estructura factorial de la versión experimental del cuestionario para la evaluación del impacto de las campañas publicitarias sobre prevención de VIH/SIDA en España
  • Juana Maria Bretón López, Buela-Casal, D. Agudelo, Carretero-Dios, M De los Santos-Roig. IV Congreso Iberoamericano de Psicología. Santiago de Chile. 19-07-2004. Científic. 2004.

  • Evaluación de la productividad en tesis doctorales de Psicología a través de las distintas Universidades españolas
  • D.M. Agudelo, Juana Maria Bretón López, I. Teva, I. Valor-Segura, C. Vico. VII European Conference on Psychological Assessment. Málaga. 01-04-2004. Científic. 2004.

  • Evaluación de la productividad en tesis doctorales de Psicología a través de las distintas áreas académicas en España
  • D.M. Agudelo, Juana Maria Bretón López, I. Teva, I Valor-Segura, C Vico. VII European Conference on Psychological Assessment. Málaga. 01-04-2004. Científic. 2004.

  • Evaluación de la situación actual de la formación de tercer ciclo en España
  • C Vico, D.Mª Agudelo, Juana Maria Bretón López, I. Teva, I. Valor-Seguro. VII European Conference on Psychological Assessment. Málaga. 01-04-2004. Científic. 2004.

  • Versión experimental de un cuestionario para evaluar el efecto de las campañas publicitarias televisivas de prevención del VIH
  • M.P Bermúdez, Juana Maria Bretón López. VII Congreso Latini Dies. Granada. 17-05-2001. Científic. 2001.

  • Análisis de las diferencias por género y edad en el número de casos de SIDA diagnosticados
  • M.P. Bermudez, Juana Maria Bretón López, A. Sánchez. VII Congreso Latini Dies. Granada. 17-05-2001. Científic. 2001.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Influence of the psychological and individual differences among adolescents in advertising persuasion: AIDS prevention campaigns
  • Juana Maria Bretón López. Laboratory of Driver Psychology" en París, Francia. 21-04-2006.

  Comités de congresos


  • Cristina Botella Arbona, Rafael Ballester Arnal, Soledad Quero Castellano, Juana Maria Bretón López, Ausias Josep Cebolla Martí, Azucena García Palacios, Yolanda Vizcaíno Dragón, Cristina Giménez García, Sandra Gómez Martínez. VII Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Promocionando el bienestar.. Benicàssim (Castellón) (Espanya). 21-10-2010. Científic.

  Comité revistes científiques


  • Editorial Board
  • Berenice Serrano Zárate, Juana Maria Bretón López. MENTAL HEALTH & HUMAN RESILIENCE INTERNATIONAL JOURNAL. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 2578-5095.