UJI

Informació personal

FLORES BUILS, RAQUEL
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Secretari/ària de facultat
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació DEVELOP - Desenvolupament i Contextos Educatius
 • Membre del grup d'investigació Intervenció i Avaluació en Contextos Socioeducatius
 • MD0115FD - (964 387726)
 • HC1236DD - (964 729562)
 • flores@uji.es
 • Ressenya Personal

  Dra. Raquel Flores Buils. Professora Ajudant Doctora (Tipus II) del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Llicenciada en Psicologia, Llicenciada en Psicopedagogia, doctora en Psicologia i Màster en Educació i TIC (e-learning).

  Entre les seves línies de recerca destaquen Orientació i Assessorament Vocacional en les diferents etapes educatives, Formació d'Orientadors, Orientació Educativa i Atenció a la Diversitat, impacte Psicosocial en situacions de desastres i l'estudi de la resiliència i dol en contextos educatius.

  Imparteix docència en el Grau en Psicologia (Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera, Psicogerontologia i responsable de les pràctiques externes en residències de tercera edat), en el Grau de Mestre en Ed. Infantil (Psicologia de l'educació) i al Màster de Cooperació al desenvolupament (Polítiques de desenvolupament). A més, col·labora com a docent en el Grau de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya, i en el Diploma de Promoció de la Resiliència de la Universitat de Barcelona.

  Ha rebut diversos premis com el Premi extraordinari de doctorat (curs 10/11) i XIII Premi Edició del Premi de Millora Educativa (curs 12/13).

  Participa en diversos projectes d'investigació com "Disseny de materials digitals per avaluar i intervenir sobre les habilitats pragmàtiques en alumnat amb trastorns de desenvolupament". Així mateix, ha dirigit diversos projectes dins de la cooperació al desenvolupament entre els quals ha estat la investigadora principal de projectes sobre "L'alfabetització com a eina de treball psicosocial" o "Promoció del dret a l'educació de joves i dones víctimes de violència sociopolítica a Colòmbia ".

  Ha realitzat diverses estades de recerca nacionals i internacionals a la Universitat de València, LUMSA Università di Roma i a la Universitat d'Évora-Portugal.

  Forma part del Consell de revisió de diferents revistes d'investigació com l'Electronic Journal of Research in Educational Psychology, International Journal for Educational and Vocational Guidance (IJEVG) i la Revista d'Orientació Educacional.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Raquel Flores Buils


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Raquel Flores Buils


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1032 - LA1 Dijous 09:30 11:00 03-10-2019 03-10-2019
  PS1032 - LA1 Dijous 08:01 09:30 26-09-2019 26-09-2019
  PS1032 - LA1 Dijous 08:00 09:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA2 Dijous 09:30 11:00 26-09-2019 26-09-2019
  PS1032 - LA2 Dijous 08:00 09:30 10-10-2019 10-10-2019
  PS1032 - LA2 Dijous 09:00 10:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA3 Dijous 18:00 19:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA3 Dijous 18:01 19:30 26-09-2019 26-09-2019
  PS1032 - LA3 Dijous 19:30 21:00 03-10-2019 03-10-2019
  PS1032 - LA4 Dijous 19:00 20:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA4 Dijous 18:00 19:30 10-10-2019 10-10-2019
  PS1032 - LA4 Dijous 19:30 21:00 26-09-2019 26-09-2019
  PS1032 - LA5 Dijous 08:01 09:30 03-10-2019 03-10-2019
  PS1032 - LA5 Dijous 10:00 11:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA5 Dijous 09:30 11:00 10-10-2019 10-10-2019
  PS1032 - LA6 Dijous 20:00 21:00 19-09-2019 19-09-2019
  PS1032 - LA6 Dijous 18:01 19:30 03-10-2019 03-10-2019
  PS1032 - LA6 Dijous 19:30 21:00 10-10-2019 10-10-2019
  PS1032 - PR1 Dilluns 12:00 14:00 07-10-2019 07-10-2019
  PS1032 - PR2 Dilluns 12:00 14:00 14-10-2019 14-10-2019
  PS1032 - PR3 Dilluns 15:00 17:00 07-10-2019 07-10-2019
  PS1032 - PR4 Dilluns 15:00 17:00 14-10-2019 14-10-2019
  PS1032 - SE1 Dijous 09:00 10:00 17-10-2019 17-10-2019
  PS1032 - SE2 Dijous 10:00 11:00 17-10-2019 17-10-2019
  PS1032 - SE3 Dijous 18:00 19:00 17-10-2019 17-10-2019
  PS1032 - SE4 Dijous 19:00 20:00 17-10-2019 17-10-2019
  PS1032 - TE1 Dijous 11:00 12:00 12-09-2019 24-10-2019
  PS1032 - TE1 Dilluns 12:00 14:00 09-09-2019 21-10-2019
  PS1032 - TE2 Dijous 17:00 18:00 12-09-2019 24-10-2019
  PS1032 - TE2 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 21-10-2019
  PS1032 - TU1 Dijous 09:00 09:30 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU2 Dijous 09:30 10:00 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU3 Dijous 10:00 10:30 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU4 Dijous 10:30 11:00 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU5 Dijous 18:00 18:30 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU6 Dijous 18:30 19:00 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU7 Dijous 19:00 19:30 24-10-2019 24-10-2019
  PS1032 - TU8 Dijous 19:30 20:00 24-10-2019 24-10-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera Grau en Psicologia
  PS1047 - Prácticas Externas Grado en Psicología
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SRP512 - Desenvolupament Social i Humà (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP520 - Pràctiques Externes I (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Effect of a cyberbullying prevention program integrated in the primary education curriculum
  • Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes, Mercedes Romero Oliver. REVISTA DE PSICODIDÁCTICA. Num. 1. Vol. 25. pp. 23-32. 2020. Científic.

  • Evaluation of an Age-Friendly City and Its Effect on Life Satisfaction: A Two-Stage Study
  • Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (EN LINEA). Num. 24. Vol. 16. 2019. Científic.

  • Evaluación y adaptación de la orientación vocacional/profesional del alumnado con diversidad en educación secundaria en un contexto inclusivo
  • Cristina Carrasco Parra, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 59. Vol. 31. pp. 7-22. 2017. Científic.

  • Estudio exploratorio de las historias de vida de mujeres desplazadas por la violencia en Colombia
  • S. Milena, M. García, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. AGORA DE SALUT. Vol. 1 . pp. 561-571. 2015. Científic.

  • Conflictos armados prolongados y deshumanización. Análisis del contexto colombiano desde una perspectiva psicosocial
  • S. M. Alvarán Lopez, M. García Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. AGORA DE SALUT. Vol. 2 . pp. 139-148. 2015. Científic.

  • Estudio exploratorio para el análisis de los efectos psicosociales de la violencia en la infancia colombiana
  • S. Milena, M. García, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. AGORA DE SALUT. Vol. 1 . pp. 547-559. 2015. Científic.

  • Participación de los padres en la Universidad. El caso de la Universitat Jaume I
  • M. Andrés Ibañez, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 53. Vol. 28 . pp. 51-70. 2014. Científic.

  • La promoció de la resiliència a les escoles: anàlisi d'una experiència
  • Rosa Mateu Pérez, Mónica García Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. TEMPS D'EDUCACIÓ. Num. 46. pp. 33-49. 2014. Científic.

  • El observatorio psicosocial de Recursos en situaciones de desastres de la Universitat Jaume I
  • Raquel Flores Buils, M. Garcia Renedo, José Manuel Gil Beltrán. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 52. Vol. 27 . pp. 35-49. 2013. Científic.

  • Vocational Guindance and Psychology in Spain: a Scientometric Study
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, M.A. Martínez. ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 11. Vol. 1 . pp. 261-284. 2013. Científic.

  • Estudio de las áreas de investigación en orientación vocacional
  • Raquel Flores Buils, Rosa Ana Clemente Estevan, Clara Andrés Roqueta. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 1 . pp. 479-488. 2012. Científic.

  • Problemas comunicativos en escolares. Diferencias entre padres y maestros
  • Rosa Ana Clemente Estevan, Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 3 . pp. 221-228. 2012. Científic.

  • Historietas gráficas para trabajar modismos con niños/as con problemas comunicativos
  • Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils, Rosa Ana Clemente Estevan. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 3 . pp. 119-128. 2012. Científic.

  • Cognición Social y competencia pragmática. El caso de los niños y niñas con Trastorno Específico del Lenguaje
  • Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan, Raquel Flores Buils. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Num. 1. Vol. 5 . pp. 59-69. 2012. Científic.

  • Rol del servicio de orientación en universidades de Francia, EE.UU., Canadá, Reino Unido y España
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 2. Vol. 33 . pp. 138-147. 2012. Científic.

  • La orientación vocacional a través de la Revista española de orientación y psicopedagogía: estudio cientimétrico
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Ángel Martínez Martínez. REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA (EN LINEA). Num. 2. Vol. 23 . pp. 42-59. 2012. Científic.

  • Temáticas de investigación en orientación vocacional
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, M. A. Martínez. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 49. Vol. 26 . pp. 75-88. 2012. Científic.

  • The vocational guidance research database: a scientometric approach
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, M. A. Martínez Martínez. ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 10. Vol. 1 . pp. 397-422. 2012. Científic.

  • La orientación vocacional a través de "Bordón. Revista de Pedagogía": estudio cientimétrico
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, M. A. Martínez. BORDÓN. Num. 1. Vol. 64 . pp. 75-88. 2012. Científic.

  • ¡No me tomes el pelo! Competencia en modismos y habilidades pragmáticas de los niños y niñas con trastorno del lenguaje
  • Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils, Rosa Ana Clemente Estevan. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 4 . pp. 285-294. 2011. Científic.

  • La orientación vocacional a través de la revista de psicología general y aplicada: estudio centimétrico
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, M.A. Martínez. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 4. Vol. 63 . pp. 251-263. 2010. Científic.

  • La orientación educativa en la "Revista Española de Orientación y Psicopedagogía". Un estudio diacrónico y sincrónico (1990-2006)
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Ángel Martínez Martínez. BORDÓN. Num. 1. Vol. 62 . pp. 49-62. 2010. Científic.

  • El departamento de orientación de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana (1991-2005)
  • José Manuel Gil Beltrán, Beatriz Bonet Amela, Raquel Flores Buils. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 37. Vol. 20 . pp. 71-86. 2006. Científic.

  Llibres


  • Estudio del envejecimiento activo en la ciudad de Castellón desde el paradigma de la Organización Mundial de la Salud
  • Antonio Caballer Miedes, Andrea Castillo Hornero, Miguel Ángel Martínez Martínez, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, María Raquel Agost Felip, Marta Mulet Vilar, M. José Díaz Porcar. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788409117130. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Desenvolupament vocacional. Orientar de de la diversitat
  • Cristina Carrasco Parra, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546282. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Guía de duelo transcultural. Pautas de atención psicosocial
  • Mar Valero Valero, Mónica García Renedo, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, María del Carmen Lázaro Guillamón. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788416356119. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Guía pedagógica para la promoción social en posconflicto colombiano. Una apuesta por la soberanía alimentari. Guía práctica para el diseño, la construcción y el manejo de huertas ecológicas
  • Sandra Milena Alvarán, Silvia Elena Ruiz Osorno, Sara María Cano Sierra, Susana Llano Arias, Edna Liceth Mazo Espinosa, Sara Gaviria Guerrero, Luz Mariza Orrego Cortés, Andrés Castaño Barreiro, Brayan Alexis Grisales Castillo, María del Mar Valero Valero, Mónica García Renedo, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Ángel Martínez Martínez. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9789585413207. Antioquia (Colòmbia). Ed. Universidad de Antioquia.

  • Talleres Psicosociales.Guía práctica para trabajar con niños y niñas
  • S. M. Alvarán López, Rosa Mateu Pérez, Antonio Caballer Miedes, M. García Renedo, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, M. Valero Valero. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9789588947198. Antioquia. Ed. Universidad de Antioquia.

  • Psicología y orientación vocacional. Un estudio cientimétrico
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 2014. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9783659059247. Berlín (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • La resiliencia y el duelo en contextos educativos
  • Rosa Mateu Pérez, Raquel Flores Buils, Mónica García-Renedo, José Manuel Gil Beltrán. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9788480219358. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Tic: Un reto para adolescentes y padres
  • Laura Orellana Martín, Raquel Flores Buils. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788480218627. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Experiències d´aprenentatge. Formació de persones adultes i universitat
  • José Manuel Gil Beltrán, Leonor Lapeña Barrachina, Raquel Flores Buils. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788480217071. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Promoción de la resiliencia en las escuelas de educación especial
  • Rosa Mateu Pérez, Mónica García Renedo, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. Resiliencia y adaptación. La familia y la escuela como tutores de resiliencia. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Gedisa. 2018. ISBN 9788416572731. Científic.

  • Formación docente, hacia el profesional resiliente
  • Rosa Mateu Pérez, Raquel Flores Buils. Resiliencia en la educación superior: El cambio de mirada para transformar escenarios de vulnerabilidad escolar. Benito Juarez (Mèxic). Ed. Newton Edición y Tecnología Educativa. 2018. ISBN 9786079770983. Científic.

  • Strengthening of victims' human rights in case of forced displacement through research on resilience in the post-conflict situation in Colombia
  • Sandra Milena Alvarán López, Raquel Flores Buils, María del Carmen Lázaro Guillamón, María del Mar Valero Valero. Human Rights. Between needs and possibilities. Józefów (Polònia). Ed. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. 2017. ISBN 9788362753857. Científic.

  • Grupos de trabajo secundaria-universidad para innovar la docencia universitaria: proyecto orienta2
  • Raquel Flores Buils, Miguel Angel Fortea Bagán, Beatriz Bonet Amela. Nuevos retos docentes en Ciencias Sociales y jurídicas. Barcelona (Espanya). Ed. Huygens Editorial. 2017. ISBN 9788415663768. Docent.

  • El acceso a la universidad desde la etapa secundaria. Un reto para los estudiantes y orientadores
  • José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. Orientación profesional y transiciones en el mundo global. Innovaciones en orientación sistémica y en gestión personal de la carrera. Barcelona (Espanya). Ed. Laertes. 2013. ISBN 9788475849256. Científic.

  • Derechos humanos y resiliencia. ¿Es posible la promoción de la resiliencia en los proyectos de cooperación?
  • R. Mateu, M García-Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. Democracia, derechos humanos y desarrollo. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480219341. Científic.

  • Niños y niñas víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia. Retos y perspectivas para el desarrollo
  • S. Alvarán, M García-Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. Democracia, derechos humanos y desarrollo. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480219341. Científic.

  • Como articular un plan universitario de acción tutorial
  • José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. Promover el cambio pedagógico en la universidad. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2012. ISBN 9788436826739. Científic.

  • El acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida
  • José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. El aprendizaje a lo largo de la vida: una propuesta de futuro. Xátiva. Ed. Ediciones del Crec. 2010. ISBN 9788415103028. Científic.

  • Coneixes la titulació de psicologia? Programa d’acció tutorial per a futurs estudiants.
  • Antonio Caballer Miedes, José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Monographs of universitat Jaume I degrees
  • Federico Chaume Varela, Rosario Colubi Sendra, José Manuel Gil Beltrán, Beatriz Bonet Almela, Inmaculada Usó, Raquel Flores Buils. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • La universidad del siglo XXI: El reto de la armonización europea
  • José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. Experiències d´aprenentatge. Formació de persones adultes i universitat. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217071. Científic.

  Ponències a congressos


  • Mujeres jóvenes y construcción de paz. Una experiencia de educación comunitaria en Colombia
  • Rosa Matilde Villamizar Rojas, Raquel Flores Buils, Mónica García Renedo, Antonio Caballer Miedes. IV Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo- UJI. Castellón (Espanya). 26-11-2015. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546817.

  • Cooperación internacional para la promoción de la salud mental de las mujeres víctimas de la violencia
  • Sandra Milena Alvarán López, Mónica García Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. IV Congreso Internacional de Cooperación al desarrollo. Universitat Jaume I (Espanya). 26-11-2015. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546817.

  • Nivel de satisfacción de las personas mayores de Castellón con el proyecto de ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Miguel Ángel Martínez Martínez. I Congreso Internacional de Psicología Salud y Educación. Volumen I. Oviedo (Espanya). 08-11-2017. Científic. 2017. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469768457.

  • Evaluación del Grado de participación social entre las personas mayores en la ciudad de Castellón
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Miguel Ángel Martínez Martínez. IV Congreso Internacional de Investigación en Salud. Murcia (Espanya). 29-06-2017. Científic. 2017. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469737705.

  • Estudio cualitativo sobre inclusión social de las personas mayores: Un proyecto de la Organización Mundial de la Salud
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Miguel Ángel Martínez Martínez. IV Congreso Internacional de Investigación en Salud Volumen I. Murcia (Espanya). 29-06-2017. Científic. 2017. Ed. SCINFOPER. ISBN 9788469737705.

  • Evaluación del acceso a zonas verdes y espacios públicos de las personas mayores en la ciudad de Castellón
  • Antonio Caballer Miedes, María Raquel Agost Felip, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, Miguel Ángel Martínez Martínez. VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo sostenible. Madrid (Espanya). 29-03-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad Autónoma de Madrid. ISBN 9788483445709.

  • Dynamic assessment of social communicarion in children with development disordes through a mobile applicatiosn (app). Guidelines for intervention
  • Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils, Ana Belén Górriz Plumed, Keren Cuervo Gómez, Jose Francisco Ramos Romero. INTED2017 - 11th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • La diversidad funcional en los países empobrecidos. Un estudio de caso en Tanzania
  • N. Tregón Martín, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, M Valero Valero. III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Zaragoza (Espanya). 29-06-2016. Científic. 2017. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723362.

  • Gestión asociada del territorio como alternativa de desarrollo local: Análisis desde prácticas de organización social y educación popular en Colombia
  • P. Umbarila Laiton, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Zaragoza (Espanya). 29-06-2016. Científic. 2017. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723362.

  • Intervención psicosocial con víctimas de migraciones forzadas. Retos y perspectivas para la cooperación en Africa
  • S. Milena Alvarán, M. García Renedo, José Manuel Gil Beltrán, M. Valero Valero, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. III Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo. Castellón (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356751.

  • Herramienta de tutoría en la Universitat Jaume I. Una propuesta para el Grado en Psicología
  • M. Andrés, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes, José Manuel Gil Beltrán. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación. Alicante. 15-06-2016. Docent. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460887140.

  • Orientación vocacional-profesional y atención a la diversidad. Análisis de necesidades para estudiantes de Educación Secundaria
  • C. Carrasco, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación: Psicología y Educación: Presente y Futuro. Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Ciudades amigables para las personas mayores: un proyecto desde el paradigma del envejecimiento activo
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar. III Congreso Internacional de Investigación en Salud y envejecimiento y I Congreso Internacional de Investigación en Salud. Almería (Espanya). 30-06-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788460888994.

  • Evaluación del grado de respeto e inclusión social entre las personas mayores
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, M. A. Martinez Martínez. IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Almería (Espanya). 10-11-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461759118.

  • Assessing different aspects of social communication and pragmatics through an app
  • Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils, Ana Belén Górriz Plumed, Irene Benedito, Eloy Soria, Juan Emilio Adrian Serrano, Jose Francisco Ramos Romero. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Percepción de necesidades de las personas cuidadoras de mayores: aplicación de la técnica del grupo focal
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils, Ana Hermenegilda Alarcon Aguilar, M. A. Martínez Martínez. IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Almería (Espanya). 10-11-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP). ISBN 9788461759118.

  • Formación de Los orientadores de educación secundaria en : Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development.. San Sebastián (Espanya). 24-06-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 9788460872078.

  • Educación popular en la gestión del territorio para la paz en Colombia
  • P. Umbarila Laiton, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el Cambio Social. Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Formación docente, clave para la promoción de la resiliencia en las escuelas
  • Rosa Mateu Pérez, Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el cambio social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Promotion de la résilience dans les écoles d'enseignement spécialisé
  • R. Mateu-Pérez, M. García-Renedo, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 1er Congrès Mondial sur a la Résilence. De la recherche à la pratique. Espace Reuilly, Paris (França). 07-06-2012. Científic. 2014. Ed. Odile Jacob. ISBN 9782738131096.

  • Varaibles lingüísticas implicadas en la superación de tareas de teoría de la mente en el trastorno específico del lenguaje
  • Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils, Rosa Ana Clemente Estevan. XXX Congreso Internacional AESLA ."La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización". Lérida (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484095934.

  • La metodología etnográfica. Su aplicación en el campo de la Cooperación para el Desarrollo
  • Sandra M. Alvarán López, Mónica García Renedo, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. VI Congreso Universidad y cooperación al Desarrollo. Valencia (Espanya). 24-04-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490480359.

  • Experiencias locales de organización social y educación popular en el contexto de Gestepaz en Colombia
  • Patricia Umbarila Laiton, Raquel Flores Buils, Mar Valero Valero, José Manuel Gil Beltrán. VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Valencia (Espanya). 24-04-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490480359.

  • Fortalecimiento de un espacio de trabajo psicosocial con niños/as y jóvenes víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia
  • Vilma Sned Giraldo Giraldo, José Manuel Gil Beltrán, Claudia M. Angulo Pedraza, Paola Carvajal Guzmán, Raquel Flores Buils. VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Valencia (Espanya). 24-04-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490480359.

  • Promotion of resilience in children victims of forced displacement in Colombia
  • S. Alvarán, M. García, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 1er Congrès Mondial sur la Résilience. París (França). 07-06-2012. Científic. 2012.

  • The importance of resilience in teaching
  • R. Matéu, M. García, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 1er Congrès Mondial sur la Résilience. París (França). 07-06-2012. Científic. 2012.

  • Promotion of resilience in special education school
  • R. Matéu, M. García, Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes. 1er Congrès Mondial sur a la Résilence. De la recherche à la pratique. Espace Reuilly, Paris. 07-06-2012. Científic. 2012.

  • La educación de la competencia emocional en niños y niñas con dificultades pragmáticas
  • Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan, Raquel Flores Buils. Congreso Internacional Estrategias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 01-12-2011. Científic. 2012. ISSN 1575-9393.

  • Influencia de las habilidades pragmáticas en la estabilidad del estatus sociométrico de niño/as con trastorno específico del Lenguaje (TEL)
  • Raquel Flores Buils, Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 01-12-2011. Científic. 2012. ISSN 1575-9393.

  • Servicios de orientación en la etapa terciaria. Estudio comparativo con los servicios de otros países
  • Raquel Flores Buils. VI Congreso internacional de Psicología y educación y II Congreso nacional de Psicología de la educación. Valladolid. 29-03-2011. Científic. 2011.

  • Propuesta de diseño de un portal Web Europeo de Orientación Vocacional: UJI-Orienta
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Ángel Martínez Martínez. VI Congreso Internacional de Psicología y Educación y III Congreso Nacional de Psicología de la Educación. Valladolid (Espanya). 29-04-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Nacional de Psicología y Educación. ISBN 9788461482962.

  • Daños y transformaciones en el proyecto de vida de mujeres desplazadas en Colombia
  • S. M. Alvarán, M. García, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Castellón (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Los adolescentes de la sociedad del siglo XXI. Un análisis comparativo de la juventud española y europea desde la perspectiva de la orientación
  • Raquel Flores Buils, Antonio Caballer Miedes, Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • Pragmática y comprensión de intenciones comunicativas en niños y niñas con TEL
  • Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan, Raquel Flores Buils. VI Congreso Internacional de Psicología y Educación y III Congreso Nacional de Psicología de la Educación. Valladolid. 29-04-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Nacional de Psicología y Educación. ISBN 9788461482962.

  • Análisis de una escala para medir la conducta exploratoria en estudiantes universitarios
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • Estudio comparativo sobre las proyecciones de futuro de la infancia en diferentes contextos sociales: Colombia-España
  • S. M. Alvarán, M. García, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Castellón (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Echar la culpa y sentirse culpable. La comprensión infantil de emociones morales a través de la interacción comunicativa con sus adultos de apego
  • Rosa Ana Clemente Estevan, Clara Andrés Roqueta, Raquel Flores Buils. XVIII Congreso Internacional INFAD. Roma (Itàlia). 13-04-2011. Científic. 2011. ISSN 0214-9877.

  • Espacio europeo de educación superior. Un reto para la orientación en la universidad
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán. 2º Congreso Internacional de orientación e inervención educativa: retos para los orientadores del siglo XXI. Valencia. 24-06-2010. Científic. 2010. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788499850115.

  • Los nuevos roles del orientador en el S. XXI
  • José Manuel Gil Beltrán, Raquel Flores Buils. 2º Congreso Internacional de orientación e inervención educativa: retos para los orientadores del siglo XXI. Valencia. 26-04-2010. Científic. 2010. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788499850115.

  • Las wbs de transición a la Universitat Jaume I. Un recurso para facilitar el acceso y conocimiento de las universidades
  • José Manuel Gil Beltrán, Beatriz bonet Amela, Esther Climet Tormos, Raquel Flores Buils, Inmaculada Usó Guiral. XV Jornadas sobre el acceso a la univesidad. Sevilla (Espanya). 07-02-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones; Signatura Ediciones. ISBN 9788469284322.

  • Diseño e implementación de una base de datos de orientación vocacional
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Ángel Martínez Martínez. V Congreso Internacional de Psicología y Educación. Oviedo. 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788483176924.

  • Prospectiva de la orientación vocacional en la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP). Un estudio cientimétrico
  • Raquel Flores Buils, José Manuel Gil Beltrán, Antonio Caballer Miedes, Miguel Martínez Martínez. V Congreso Internacional de Psicología y Educación "Los retos del futuro". Oviedo. 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788483176924.

  • Construcción y análisis de una escala sobre prejuicio racial
  • Antonio Caballer Miedes, Raquel Flores Buils. V Congreso Internacional de Psicología y Educación "Los retos del futuro". Oviedo. 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788483176924.

  • ¿Cómo favorecer la toma de decisiones de los estudiantes? Licenciatura en Psicología
  • José Manuel Gil Beltrán, Beatriz Bonet Amela, Esther Climet Tormos, Inmaculada Usó Guiral, Miguel A. Martínez Martínez, Raquel Flores Buils. XV Jornadas sobre el acceso a la universidad. Sevilla (Espanya). 07-02-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones; Signatura Ediciones. ISBN 9788469284322.

  • Como potenciar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria que acceden a la universidad. Un programa de intervención en la UJI
  • Raquel Flores Buils, I. Usó Guiral, B. Bonet Almela, José Manuel Gil Beltrán. XIII Congreso de psicología de la infancia y de la adolescencia (INFAD).Psicología del aprendizaje. Bilbao (Espanya). 26-04-2006. Científic. 2006. Ed. Asociación de Psicología de Extremadura (PSICOEX). ISBN 8493404977.

  • ¡Transita hacia la Universitat Jaume I!
  • Inmaculada Usó Guiral, Raquel Flores Buils, B. Bonet Amela, José Manuel Gil Beltrán. XIII Congreso de psicología de la infancia y de la adolescencia (INFAD). Bilbao. 26-04-2006. Científic. 2006. Ed. Asociación de Psicología de Extremadura (PSICOEX). ISBN 8493404969.

  Apunts docents


  • Orientación y asesoramiento vocacional Libro de prácticas
  • José Manuel Gil Beltrán, Inmaculada Usó Guiral, Raquel Flores Buils. 2008. Ref. CS 333-2008.

  Comité revistes científiques


  • Editorial Board
  • María Rosario Vidal Nadal, Raquel Flores Buils, Vicente Alberto Querol Vicente. ARIADNA. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1130-8141.