UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ISABEL MARÍA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació WANT - Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables
 • HC1272DD - (964 729585)
 • imartine@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8132-4661
 • Ressenya Personal

  Isabel M. Martínez Martínez és Professora Titular d'Universitat en l'àrea de Psicologia Social de la Universitat Jaume I. Doctora en Psicologia per la Universitat de València. Té reconeguda l'avaluació positiva de 3 sexennis d'investigació. Indicadors d'impacte científic (Citation Metrics): 15 Publicacions totals, 12 publicacions WoS, 360 cites, 30 Mitjana, H-Index 6. Els seus interessos i línies d'investigació se situen en el camp de la Psicologia de la Salut Ocupacional. Ha investigat sobre Estrès Laboral i Burnout i altres constructes de Psicologia Positiva com Engagement, Flow, Resiliència, Intel·ligència Emocional, Creences d'Eficàcia, Organitzacions Saludables i Resilients, Capital Psicològic Positiu.
  Participació en 8 contractes R + D + I amb empreses privades i públiques sobre la Psicologia de la Salut Ocupacional. Investigadora en grups de recerca: (1) Equip WANT Prevenció Psicosocial (Grup d'Excel·lència en la Recerca, PROMETEU; Grup d'alt rendiment i Premi a la divulgació científica de la Recerca) i (2) Institut ISITIC per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. Autora de 49 articles científics, 7 llibres, 24 llibres / capítols de llibre i 25 publicacions de caràcter docent. Participació en 25 projectes d'investigació finançats mitjançant convocatòries competitives. Estades de recerca a la University of Illinois (USA), a The Institute of Human-Technology Interactions. University of Oklahoma (USA) ia la Universidade de Lisboa. Membre de la EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) IAAP (International Association of Applied Psychology), SOHP (Society for Occupational Health Psychology), SCEPS (Societat Científica Espanyola de Psicologia Social) i de la SEPP (Societat Espanyola de Psicologia Positiva ).


  Directora del departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Directora del Màster de Psuicología del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, Coordinadora de Pràctiques extracurriculars dela Facultat de Ciències de la Salut, Membre del Consell Assessor d'Inserció Professional de la Universitat Jaume. Docent en diferents assignatures en el Grau de Psicologia. Docència en Màsters Universitaris: Màster de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, Master en Psicologia Positiva Aplicada i programes de doctorat. 17 projectes d'innovació educativa dels quals ha estat Directora de 8 de ells. Directora del Grup d'Innovació Educativa en Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional de la Universitat Jaume I. Supervisió de 4 programes de professorat novell. Direcció d'11 Treballs de Recerca i 13 Treballs de Fi de Màster. Estades docents a: Oklahoma University (USA), Universidade de Lisboa, Universidad Nacional de Tucuman (Argentina), Universidad del Norta Santo Tomàs de Aquino (Argentina), Universidad Católica de lruguay (Uruguay) i Universidad de Puerto Rico. 

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera Grau en Psicologia
  PS1047 - Prácticas Externas Grado en Psicología
  PS1048 - Treball de Final de Grau Grau en Psicologia
  SBE007 - Intervenció Psicosocial en el Treball Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE011 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE507 - Intervenció Psicosocial en el Treball (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE511 - Pràctiques Externes (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Development and validation of the coaching-based leadership scale and its relationship with psychological capital, work engagement, and performance (Epub ahead of print)
  • María Josefina Peláez Zuberbuhler, Cristian Coo Calcagni, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. CURRENT PSYCHOLOGY . Num. online. 2021. Científic.

  • Adaptation and validation to Spanish of the Psychological Capital Questionnaire–12 (PCQ–12) in academic contexts (Epub ahead of print)
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Marcos Carmona-Halty, Carolyn M. Youssef-Morgan. CURRENT PSYCHOLOGY . 2019. Científic.

  • Learning goal orientation and psychological capital among students: A pathway to academic satisfaction and performance
  • Israel Sánchez Cardona, Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS . Num. 7. Vol. 58. pp. 1432-1445. 2021. Científic.

  • Group positive affect and beyond: An integrative review and future research agenda
  • Jonathan Peñalver, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (EN LINEA). Num. 20. Vol. 17. 2020. Científic.

  • Our Boss is a Good Boss! Cross-level Effects of Transformational Leadership on Work Engagement in Service Jobs
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Mónica Valeria Cruz Ortiz. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 2. Vol. 36. pp. 87-94. 2020. Científic.

  • Coaching-Based Leadership Intervention Program: A Controlled Trial Study
  • María Josefina Peláez, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Vol. 10. 2020. Científic.

  • ¿El género afecta en las estrategias de afrontamiento para mejorar el bienestar y el desempeño académico?
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Jonathan Peñalver. REVISTA DE PSICODIDÁCTICA. Num. 2. Vol. 24. pp. 111-119. 2019. Científic.

  • Promoting academic satisfaction and performance: Building academic resilience through coping strategies
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Hans de Witte. PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS . Num. 6. Vol. 56. pp. 875-890. 2019. Científic.

  • Antecedents of academic performance of university students: academic engagement and psychological capital resources
  • Isabel María Martínez Martínez, Carolyn M. Youssef-Morgan, María José Chambel, Alexandra Marques-Pinto. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 8. Vol. 39. pp. 1047-1067. 2019. Científic.

  • Happy-Productive Groups: How Positive Affect links to Performance through Social Resources
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 14. pp. 377-392. 2019. Científic.

  • La autoeficacia como recurso en el proceso de socialización laboral. Una propuesta de intervención
  • Ana López Ramos, Isabel María Martínez Martínez. AGORA DE SALUT. Vol. VI. pp. 169-179. 2019. Científic.

  • From social context and resilience to performance through job satisfaction: A multilevel study over time
  • Isabella Meneghel, L. Borgogni, M. Miraglia, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. HUMAN RELATIONS . Num. 11. Vol. 69 . pp. 2047-2067. 2016. Científic.

  • Aportaciones desde la psicología organizacional positiva para desarrollar organizaciones saludables y resilientes
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 3. Vol. 37 . pp. 177-184. 2016. Científic.

  • Feeling Good Makes Us Stronger: How Team Resilience Mediates the Effect of Positive Emotions on Team Performance
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF HAPINESS STUDIES. Num. 1. Vol. 17 . pp. 239-255. 2016. Científic.

  • The Role of Co-worker and Supervisor Support in the Relationship Between Job Autonomy and Work Engagement Among Portuguese Nurses: A Multilevel Study
  • María Vera, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente, Mª José Chambel. SOCIAL INDICATORS RESEARCH . Num. 3. Vol. 126 . pp. 1143-1156. 2016. Científic.

  • Psychological contract profiles among permanent and temporary agency workers
  • M. J. Cambel, L. Lorente, V. Carvalho, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY. Num. 1. Vol. 31 . pp. 79-94. 2016. Científic.

  • Job-related antecedents of team resilience and improved team performance
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. PERSONNEL REVIEW. Num. 3. Vol. 45 . pp. 505-522. 2016. Científic.

  • Individual and group antecedents of job satisfaction: a one-lab multilevel study
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 32 . pp. 565-570. 2016. Científic.

  • ¿Las características centrales del puesto son un antecedente de la satisfacción laboral? Un estudio con profesores universitarios
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez. AGORA DE SALUT. Vol. 2 . pp. 115-124. 2015. Científic.

  • How personal resources predict work engagement and self-rated performance among construction workers: A social cognitive perspective
  • Laura Lorente, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, María Vera. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 49 . pp. 200-207. 2014. Científic.

  • Una mirada más "positiva" a la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva en tiempos de crisis: aportaciones desde el equipo de investigación WONT
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 1. Vol. 35 . pp. 22-30. 2014. Científic.

  • El camino de la Resiliencia Organizacional - Una revisión teórica
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. ALOMA. Num. 2. Vol. 31 . pp. 13-24. 2013. Científic.

  • Liderazgo transformacional y desempeño grupal: unidos por el engagement grupal
  • Mónica Valeria Cruz Ortiz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 2. Vol. 28 . pp. 183-196. 2013. Científic.

  • Liderazgo transformacional: investigación actual y retos futuros
  • Valeria Cruz-Ortiz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. UNIVERSIDAD & EMPRESA. Num. 25. pp. 13-32. 2013. Científic.

  • The Dark and Bright Sides of Self-Efficacy in Predicting Learning, Innovative and Risky Performances
  • María Luisa Salanova Soria, Laura Lorente, Isabel María Martínez Martínez. SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 15 . pp. 1123-1132. 2012. Científic.

  • We Need a Hero! Toward a Validation of the Healthy and Resilient Organization (HERO) Model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT . Num. 6. Vol. 37 . pp. 785-822. 2012. Científic.

  • El éxito lleva al éxito, especialmente cuando la autoeficacia se relaciona con una atribución interna de causalidad
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 33 . pp. 151-165. 2012. Científic.

  • Linking transformational leadership to nurses' extra-role performance: the mediating role of self-efficacy and work engagement
  • María Luisa Salanova Soria, L. Lorente, Mª. J. Chambel, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF ADVANCED NURSING . Num. 10. Vol. 67 . pp. 2256-2266. 2011. Científic.

  • How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve. ANXIETY STRESS AND COPING. Num. 1. Vol. 23 . pp. 53-70. 2010. Científic.

  • Extension of the Job Demands-Resources model in the prediction of burnout and engagement among teachers over time
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar Schaufeli. PSICOTHEMA. Num. 3. Vol. 20 . pp. 354-360. 2008. Científic.

  • Autoeficacia en el trabajo: el poder de creer que tú puedes
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 279. pp. 175-202. 2006. Científic.

  • Job demands and coping behaviour: the moderating role of professional self-efficacy
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PSYCHOLOGY IN SPAIN. Num. 1. Vol. 10 . pp. 1-7. 2006. Científic.

  • Bienestar psicológico en estudiantes universitarios: facilitadores y obstaculizadores del desempeño académico
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 1. Vol. 21 . pp. 170-180. 2005. Científic.

  • ¿Se pueden vivir experiencias óptimas en el trabajo?Analizando el flow en contextos laborales
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Wilmar B Schaufeli. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 1. Vol. 58 . pp. 89-100. 2005. Científic.

  • Antecedentes de la autoeficacia en profesores y estudiantes universitarios: un modelo causal
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 1-2. Vol. 21 . pp. 159-176. 2005. Científic.

  • ¿Cómo se relacionan los obstáculos y facilitadores organizacionales con el burnout docente?: Un estudio longitudinal
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 1-2. Vol. 21 . pp. 37-54. 2005. Científic.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal y su relación con variables académicas
  • Isabel María Martínez Martínez, Alexandra Marques Pinto. ALETHEIA (CANOAS, BRASIL). Num. 21. pp. 21-30. 2005. Científic.

  • Demandas laborales y conductas de afrontamiento: el rol modulador de la autoeficacia profesional
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PSICOTHEMA. Num. 3. Vol. 17 . pp. 390-395. 2005. Científic.

  • Efectos del desajuste obstáculos facilitadores organizacionales en el estrés docente: un estudio longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Mónica García-Renedo. REVISTA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL. Num. 35. Vol. 19 . pp. 59-78. 2005. Científic.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal y su relación con variables académicas
  • Isabel María Martínez Martínez, Alexandra Marques Pinto. ALETHEIA (CANOAS, BRASIL). Num. 21. pp. 21-30. 2005. Científic.

  • Perceived collective efficacy, subjective well-being and task performance among electronic work groups. AN EXPERIMENTAL STUDY
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. SMALL GROUP RESEARCH . Num. 1. Vol. 34 . pp. 43-73. 2003. Científic.

  • Niveles de Burnout y engagement en estudiantes universitario. Relación con el desempeño y desarrollo profesional
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE EDUCACIÓN. Num. 330. pp. 361-384. 2003. Científic.

  • Efectos del anonimato y el género sobre el nivel de consenso, cohesión y satisfacción en grupos con apoyo de sistemas informáticos
  • Isabel María Martínez Martínez, Roberto J. Mejías. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 18. Vol. 2 . pp. 107-120. 2003. Científic.

  • Incidencia del clima organizacional en el bienestar psicológico
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. ENCUENTROS EN PSICOLOGÍA. Num. 1. Vol. 2 . pp. 89-93. 2003. Científic.

  • Salud psicosocial en profesores: repercusiones para la mejora en la gestión de los recursos humanos
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 247. Vol. 50 . pp. 153-168. 2003. Científic.

  • Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo: un estudio experimental longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. PSICOTHEMA. Num. 14. Vol. 1 . pp. 118-123. 2002. Científic.

  • Tourism and Hospitality Research
  • Rosa María Grau Gumbau, Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH. Num. 3. Vol. 3 . pp. 234-244. 2002. Científic.

  • Managerial training needs: a study of Spanish Tourism Organizations
  • Rosa María Grau Gumbau, S. Agut, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH. Num. 3. Vol. 3 . pp. 234-244. 2002. Científic.

  • Safety attitude: components and relationship with safety training and self-efficacy
  • Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, S. Agut, María Luisa Salanova Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS. Num. 1. Vol. 8 . pp. 23-35. 2002. Científic.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal. Un estudio croscultural
  • Isabel María Martínez Martínez, A. Marques Pinto, María Luisa Salanova Soria, A. Lopes da Silva. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 8,1. pp. 118-123. 2002. Científic.

  • Burnout and engagement in university students: a Cross-national study
  • W.B. Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez, A. Marques-Pinto, María Luisa Salanova Soria, A. B. Bakker. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY . Num. 5. Vol. 33 . pp. 464-481. 2002. Científic.

  • El concepto de calidad en la cultura de organizaciones de servicios turísticos de la Comunidad Valenciana
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. PAPERS DE TURISME. Num. 29. pp. 29-49. 2001. Científic.

  • Patrones de significado del trabajo y su relación con el bienestar psicológico
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. UNIVERSITAS TARRACONENSIS. Num. 1-2. Vol. 23 . pp. 94-113. 2001. Científic.

  • Cinco años de la Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones (1996-2000). Los últimos años del siglo XX
  • Isabel María Martínez Martínez. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 17,1. pp. 5-19. 2001. Científic.

  • Safety attitudes and its relationship with safety training and generalized self-efficacy
  • Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS. Num. 7. pp. 397-409. 2001. Científic.

  • Burnout em estudantes do ensino superior
  • Isabel María Martínez Martínez, A. Marques Pinto, A. L. Lopes da Silva. REVISTA PORTUGUESA DE PSICOLOGIA. Num. 35. pp. 151-167. 2001. Científic.

  • La relación entre el exceso de confianza y los accidentes laborales en trabajadores de la construcción: un estudio cualitativo
  • L. Lorente, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 86. pp. 8-13. 2001. Científic.

  • Efectos del anonimato en la comunicación de grupos que utilizan tecnologías asistidas por ordenador
  • Isabel María Martínez Martínez. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 17,1. pp. 121-128. 2001. Científic.

  • Efectos del anonimato en grupos con apoyo de sistemas informáticos. Un estudio longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, R. Mejías. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 54, 4. pp. 671-680. 2001. Científic.

  • Hostigamiento psicológico en el trabajo
  • Isabel María Martínez Martínez. ARCHIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Num. 3. Vol. 4 . pp. 166-169. 2000. Científic.

  • Validación de un instrumento de Estrés de Rol en un contexto de Innovación Tecnológica
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 5,. Vol. 1 . pp. 1-121. 1999. Científic.

  • Diseño de un cuestionario de evaluación de la satisfacción con la formación en prevención de riesgos laborales
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. ARCHIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Num. 2-Apr. pp. 169-174. 1999. Científic.

  • Sobre la experiencia sobre el practicum"Psicologia del trabajo y los recursos Humanos"
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 3. Vol. 15 . pp. 419-438. 1999. Científic.

  • Fases de desarrollo de grupos de tarea en comunicación mediada por Videoconferencia
  • Isabel María Martínez Martínez, V Orengo, F Prieto. REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Num. 2. Vol. 8 . pp. 91-107. 1998. Científic.

  Llibres


  • Organizaciones saludables. Una mirada desde la psicología positiva
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788413090740. Cizur Menor (Navarra) (Espanya). Ed. Aranzadi.

  • Psicología de los Recursos Humanos
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Laura Mezquita Guillamón. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788494228605. Valencia. Ed. Psylicom Distribuciones Editoriales.

  • Caso a Caso en la Prevención de los Riesgos Psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788461174263. Bilbao. Ed. Lettera Publicaciones.

  • Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Mónica García-Renedo. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8480214708. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Psicologia Social del Turismo. Práctica
  • Isabel María Martínez Martínez, Sonia Agut Nieto. 2003. Autoria. Docent. ISBN 8480212705. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Psicologia Social del Turismo. Teoría
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau. 2003. Autoria. Docent. ISBN 8480212713. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Práctica de Psicología Social
  • Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. 1998. Autoria. Científic. ISBN 848021208X. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Práctica de la psicología de los grupos
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211784. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estrategias para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos
  • María Luisa Salanova Soria, Elsa Hernández Meda, Isabel María Martínez Martínez. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211849. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Implementación del modelo e-learning afectivo como innovación educativa en un máster universitario
  • Jonathan Peñalver, Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel. Experiencias y praxis educativas en nuevos contextos digitales en países de Iberoamérica. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Octaedro. 2021. ISBN 9788418615603. Docent.

  • Toward more positive organizational management based on the HERO model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel. The fun and frustration of modern working life. Kalmthout (Bèlgica). Ed. Pelckmans Pro. 2019. ISBN 9789463371971. Científic.

  • As organizaçoes saudaveis: o capital psicológico como um dos fundamentos norteadores de intervençoes positivas nas organizaçoes
  • Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau, Joana Soares Cugnier, Cristine Budde. Qualidades psicológicas positivas nas organizaçoes. Desenvolvimento, Mensuraçao e Gestao. Sao Paulo (Brasil). Ed. Vetor Editora. 2018. ISBN 9788575858974. Científic.

  • Caso de la Universidad Jaume I
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Mercedes Ventura Campos, Alberto Ortega Maldonado, María Josefina Peláez, Rafael Vilar Zanon. Organizaciones saludables: Diez casos de éxito. Pamplona (Espanya). Ed. Aranzadi. 2016. ISBN 9788490989357. Científic.

  • Promoçao da Saúde no Trabalho: para um Modelo de Organizaçoes
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Psicologia da Saúde Ocupacional. Lisboa (Portugal). Ed. Pactor. 2016. ISBN 9789896930516. Científic.

  • Supuesto práctico 29. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Ergonomía y psicosociología aplicada: evaluación de riesgos psicosociales
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490337950. Docent.

  • Teacher Well-being
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. Positive Psychology for all: Introduction, Concepts and Applications in School Age. Egipto (Egipte). Ed. The Anglo-Egyptian Bookshop. 2012. ISBN 9770527599. Científic.

  • Resultados de la evaluación HERO-HOS en pacientes/acompañantes
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Ramón Luis Rodríguez Montalvan. Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher. 2012. ISBN 9788469540800. Científic.

  • Metodología de evaluación de HERO-HOS
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher. 2012. ISBN 9788469540800. Científic.

  • Psychosocial risks and positive factors among construction workers
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto. Occupational health and safety. Surrey. Ed. Gower Publishing. 2011. ISBN 9780566089831. Científic.

  • Supuestos de acción por un Servicio de Prevención: Acoso Laboral
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Casos reales de Violencia y Acoso en el Trabajo. Bilbao. Ed. Lettera Publicaciones. 2010. ISBN 9788493641061. Científic.

  • Recursos personales: inteligencia emocional y afrontamiento
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • La salud ocupacional desde la perspectiva psicosocial: aspectos teóricos y conceptuales
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Coordinació de les pràctiques de tècniques de cerca d’ocupació en estudiants de psicologia, relacions laborals i de ciències del treball.
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Avaluació de la titulació de ciències del treball en el context de l’EEES
  • Ana Belén Escrig Tena, María Amparo Garrigues Giménez, Isabel María Martínez Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Amparo Fabra Galofre, Miguel Ginés Vilar, Vicente Roca Puig, José María Pertiñez Villar. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Canvis en la metodologia docent i avaluació de les competències pre-professionals dels futurs psicòlegs del treball i les organitzacions: una aproximació a l’EEES.
  • Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Autoeficacia en el trabajo y en las organizaciones: resultados de investigación
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. Método, teoría e investigación en psicología social. Madrid. Ed. Prentice Hall-Pearson. 2008. ISBN 9788420542263. Científic.

  • Psicología de la salud ocupacional positiva: Concepto y metodología para su evaluación
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. Promoción de la salud ocupacional. Mollet del Vallés. Barcelona. Ed. Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada (AEPA). 2008. ISBN 9788461236244. Científic.

  • Projecte d’avaluació i millora de les competències pre-professionals del Psicòleg del Treball i les Organitzacions en el marc d’Educació Superior Europea
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Coordinació docent i metodològica de les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del Treball
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Valoració de les competències professionals i la seva relació amb les assignatures de la titulació de ciències del treball
  • Ana Belén Escrig Tena, Francesc Xavier Molina Morales, Isabel María Martínez Martínez, María Lidon Fabra Galofre, Miguel Martínez Ramos. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Coordinació dels programes relatius a psicologia del treball i els recursos en diferents titulacions.
  • Agustín Aguilar Blanch, Anna Maria Ramos Ribelles, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Miguel Angel Nadal Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració d’un quadern de pràctiques per a l’assignatura Psicologia dels Grups i Direcció d’Equips en la titulació de Ciències del Treball
  • Isabel María Martínez Martínez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Resultados obtenidos del pase del cuestionario
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. Espacios abiertos urbanos y personas mayores. Una experiencia llevada a cabo en distintos parques de la ciudad de Castellón sobre el diseño y su interacción con la población anciana. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215496. Científic.

  • Coordinació docent i optimització de la coordinació tutor-supervisor en les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i els Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del Treball.
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Psicología Organizacional Positiva
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. Psicología de la Organización. Madrid. Ed. Prentice Hall-Pearson. 2005. ISBN 8420543403. Científic.

  • Éxito académico y expectativas de éxito: el rol mediador de la autoeficacia académica
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Sonia Agut Nieto. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Autoeficacia, Trabajo y Organizaciones
  • Michael A. West, Claudia A. Sacramento, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Raül Burriel, Sonia Agut Nieto. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Adaptación de las prácticas de Psicología del trabajo como respuesta a las nuevas demandas del Mercado de Trabajo
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Análisis del contenido de los programas docentes de Psicología del trabajo, Psicología de los recursos humanos y Psicología de la adaptación laboral
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Obstáculos y facilitadores de los procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios: un estudio preliminar
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Emotions in Cooperative work: an experimental-longitudinal lab study
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. New Information Technologies and Work Psychology: European trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to New technology [CD-Rom]. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480213760. Científic.

  • El síndrome de burnout en profesionales de la educación.
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Procesos Psicosociales en los Contextos Educativos. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2002. ISBN 8436817109. Científic.

  • Burnout y engagement en estudiantes de la Universitat Jaume I.
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • Formación para el uso de ordenadores y niveles de autoeficacia: el rol modulador de las actitudes hacia los ordenadores
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308335. Científic.

  • Percepciones sobre calidad de servicio en el sector turístico de la comunidad valenciana: Un estudio cualitativo
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Turismo: Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2000. ISBN 8484420272. Científic.

  • Contagio de emociones en grupo en una tarea de laboratorio asistida por ordenador.
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. La mirada psicosociológica: Grupos, procesos, lenguajes y culturas. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308319. Científic.

  Ponències a congressos


  • El capital psicológico y su importancia en el bienestar de agentes de policiía
  • María de Sousa Domínguez, Mónica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez. V Jornades d'Investigació per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut / V Jornadas de Investigación para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Castellón (Espanya). 10-04-2019. Científic. 2019.

  • La autoeficacia como elemento facilitador en la acogida de nuevos empleados en las organizaciones
  • Ana López ramos, Isabel María Martínez Martínez. VI Congreso Español de Psicología Positiva. Madrid (Espanya). 17-10-2018. Científic. 2018.

  • Hacia una integración de estilos de liderazgos positivos y su relación con el bienestar y desempeño
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez. III Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social y XIV Congreso Nacional de Psicología Social. Cuenca (Espanya). 04-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS). ISBN 9788409050338.

  • Dos niveles, pero un sólo objetivo: comprendiendo la relación entre felicidad y productividad a nivel individual y grupal
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, R. Ferrer. XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 20-09-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788409045945.

  • El impacto de una intervención positiva sobre liderazgo, bienestar psicosocial y resultados organizacionales saludables
  • María Josefina Peláez, Rafael Ernesto Prieto Gómez, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Valencia (Espanya). 20-09-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788409045945.

  • This is a complicated relationship: Glimpsing a new configuration of the happy-productive groups
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, A. Shimazu. XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 20-09-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788409045945.

  • Del 2.0 al 3.0: Una experiencia educativa optimizando un máster universitario
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE2018). Castellón de la Plana (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • Leader-as a-Coach Skills, Work Engagement and Job Performance: A Randomized Controlled Study
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. IX European Conference on Positive Psychology. Budapest (Hongria). 27-06-2018. Científic. 2018. Ed. Akadémiai Kiadó. ISBN 9789630599153.

  • Hazlo y nos sentiremos bien: El poder de las prácticas organizacionales saludables para promover equipos felices y productivos a través del tiempo
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. VI Jornadas de “Emociones y Bienestar". Madrid (Espanya). 28-09-2017. Científic. 2017.

  • Happy-and-Productive Groups: How Positive Affect links to Performance through Social Resources
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli, Carla Aguirre Mas. 6th International Congress of the International Commission on Occupational Health. Mexico City (Mèxic). 29-08-2017. Científic. 2017.

  • Generational diversity and well-being at work
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Isabella Meneghel, Susana Llorens Gumbau, Jesús Pelluch. 5th World Congress on Positive Psychology. Montreal (Canadà). 15-07-2017. Científic. 2017.

  • UJI Saludable: Una organización saludable y resiliente
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Alberto Ortega Maldonado, María Josefina Peláez, Mercedes Ventura Campos, Emilia Alina Corbu. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017). Alacant (Espanya). 27-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724659.

  • Promoting healthcare organization´s service quality through transformational leadership and optimism: A multilevel study
  • María Josefina Peláez, Mónica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. The European Association of Work and Organizational Psychology 2017. Dublín (Irlanda). 17-05-2017. Científic. 2017.

  • Emociones positivas en grupos. Estado de la cuestión y resultados multimétodo multimuestra
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. III JORNADAS DE PSICOLOGíA POSITIVA. La Laguna (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • Practicando ser HERO: Estudio cualitativo sobre las prácticas organizacionales de empresas saludables y resilientes
  • Isabella Meneghel, Alberto Ortega Maldonado, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. III Jornadas de Psicología Positiva. Tenerife (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • El apoyo de profesores como promotor de la justicia académica y el bienestar en estudiantes
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, Israel Sánchez Cardona. III Jornadas de Psicología Positiva. Tenerife (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • Hospital optimista: juntos podemos cambiar el mundo
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Jornadas de Fomento a la Investigación para estudiantes de Ciencias de la Salud. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Intervention design of a Leader-Coach training program
  • María Josefina Peláez, Mónica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. XI Congreso Internacional de la SEAS. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016.

  • Diseño de intervención de un programa de formación líder-coach
  • María Josefina Peláez, Monica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. XI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016.

  • Survey Feedback Apreciativo: Protocolo de intervención centrado en el desarrollo de emociones positivas
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabella Meneghel, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Madrid (Espanya). 02-06-2016. Científic. 2016.

  • Transformational Leadership as a predictor of Happiness and Performance at Work
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH. Madrid (Espanya). 02-06-2016. Científic. 2016.

  • Watch out students, wich are your coping strategies? A gender perspective
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Jonatan Peñalver González. III Congreso de Positiva. Jaén (Espanya). 20-04-2016. Científic. 2016.

  • Take Care of Well-Being: How Facilitators and Engagement Predit Performance of University Students
  • Isabel María Martínez Martínez, Jonatan Peñalver González, Isabella Meneghel. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15). Valencia (Espanya). 16-03-2015. Científic. 2016. ISSN 2341-2593.

  • Hacia un envejecimiento saludable: Evaluación e intervención preventiva
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. XI Congreso internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • Desarrollo de competencias de empleabilidad en estudiantes universitarios
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Jonatan Peñalver González. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPRE 2016). Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • We feel, we cooperate, so we do welli:broaden and build social resources in work teams
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. XI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • De la evaluación a la intervención: Desarrollando best practices para potenciar emociones positivas colectivas en una organización sanitaria
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Jornadas de Psicología positiva: Psicología positiva en acción (COPC junto con la SEPP). Barcelona (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015.

  • The Role of Support in the Relationship between Autonomy and Engagement among Portuguese Nurses: A Multilevel Study
  • María Vera, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente, Mª José Chambel. 17th Congress at European Association of Work and Organizational Psichology's (EAWOP 2015). Oslo (Noruega). 20-05-2015. Científic. 2015.

  • Bem-estar de estudantes universitários: O uso de modelos de equaçoes estruturais
  • Jaqueline Vieira, Sonia P. Gonçalves, Isabel María Martínez Martínez. III International Conference Learning and Teaching in Higher Education y I Congresso Internacional Ibero-Americano de Psicologia. University of Évora (Portugal). 15-04-2015. Científic. 2015.

  • Experiencia docente para incentivar el emprendimiento en estudiantes del grado de Psicología
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Jonatan Peñalver González. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Effects of Psychological Capital on Student's Satisfaction and academic Performance (Abstract)
  • Mercedes Ventura Campos, Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15). Valencia (Espanya). 16-03-2015. Científic. 2015. Ed. EduRe Academy. ISBN 9788460671459.

  • Take Care of Well-Being: How Facilitators and Engagement Predict Performance of UniversitY Students (Abstract)
  • Isabel María Martínez Martínez, Jonatan Peñalver González, Isabella Meneghel. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15). Valencia (Espanya). 16-03-2015. Científic. 2015. Ed. EduRe Academy. ISBN 9788460671459.

  • Bienestar, desempeño y género en estudiantes de la UJI
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Jonatan Peñalver González. I Jornadas Nacionales de salud, Emoción y Genero. Castellón (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Experiencia de innovación educativa en el Programa de Formación del Profesorado Novel de la UJI
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez. Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu (JAC'14). Tarragona (Espanya). 04-07-2014. Docent. 2014.

  • Liderazgo organizacional y su relación con los recursos sociales, engagement y desempeño grupal
  • Mónica Valeria Cruz Ortiz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Orientación hacia el aprendizaje y eficacia para generar resiliencia en estudiantes
  • Israel Sánchez Cardona, Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Estrategias de coping y resiliencia como antecedentes de la satisfacción y el desempeño
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Hans De Witte. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar, Castellón (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Presente y futuro de las emociones positivas en el trabajo
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Organizaciones saludables y resilientes: una mirada organizacional positiva a la salud ocupacional
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. I Congreso de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. AFOE Formación. ISBN 9788469714643.

  • Seamos positivos: Cómo las emociones positivas colectivas afectan al desempeño creativo en grupo (Abstract)
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. X Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 2014). Valencia (Espanya). 11-09-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461714407.

  • Academic Justice, Academic Engagement and its Role in Performance in a Pre-Occupational Sample (Abstract)
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Israel Sánchez Cardona. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • The RED Methodology: A Tool for Testing Psychological Risks (Abstract)
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Academic Resilience Scale: A Construct Validity Approach in Spanish University Students (Abstract)
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Social context and resilience as multinivel predictors of job satisfaction and performance: A longitudinal study (Abstract)
  • Isabella Meneghel, Laura Borgogni, Mariella Miraglia, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Investigación reciente en el estudio del liderazgo. Resultados multimétodo-multimuestra
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, V. Cruz. I Congreso de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. AFOE Formación. ISBN 9788469714643.

  • Facilitadores Académicos y Satisfacción Percibida en estudiantes universitarios
  • Jonatan Peñalver González, Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornadas Emociones y Bienestar y XX Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Justicia académca: Concepción y evaluación de las percepciones de justicia en el contexto académico
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Israel Sánchez Cardona, Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornadas Emociones y Bienestar y XX Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Liderazgo saludable en administraciones públicas
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, Mónica Valeria Cruz Ortiz. IV Jornadas Emociones y Bienestar y XX Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Our Boss Is a Good Boss! The Cross-level Effects of Leadership on Work Engagement in Service Workers
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Third World Congress on Positive Psychology. Westin Bonaventure, Los Ángeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • La resiliencia grupal como mecanismo explicativo del desempeño grupal: ampliando el modelo demandas-recursos laborales
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IX Congrso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Valencia (Espanya). 08-09-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788469545621.

  • La relación entre Emociones Positivas, Resiliencia y Resultados Saludables
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. III Jornadas Emocionales y Bienestar y XVIII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estres (SEAS). Madrid (Espanya). 06-10-2011. Científic. 2011.

  • Linking job demands and resources to work-unitperformance: the mediating role of work-unit resilience
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Towards a healthy and resilient organization (HERO) model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Psychosocial risks and positive factors among low-qualified workers in Spain
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, L. Lorente. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Procesos básicos de Psicología del Trabajo y su aplicación en las optativas de la especialidad Psicología de los Recursos Humanos y Psicología de la Adaptación Laboral: coordinación de tres asignatura
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación docente de programas, metodologias y evaluacion de los itinerarios (salud ocupacional y recursos humanos) del master en psicologia del trabajo, organizaciones y en recursos humanos (prese
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Coordinación docente de programas, metodologías y evaluación de las asignaturas obligatorias del Máster en Psicología del Trabajo, Organizaciones y en Recursos Humanos
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Organizational strategies and work engagement: the mediating:: the mediating role of organizational trust
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 4th International Seminar on Positive Occupational Heath Psychology. Lisboa (Portugal). 31-05-2010. Científic. 2010.

  • The WONT methodology for promoting occupational health psychology
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • How efficacy beliefs precit risk-and innovative behaviours in different work settins
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, W. B. Schaufeli. 14th European congress of Work and Organizational Psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • Predicción del bienestar psicosocial en trabajadores de construcción a partir de factores ergonómicos y psicosociales
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Alicia Piedrabuena. XI Congreso Nacional de Psicología Social. Tarragona. 01-10-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 9788469256848.

  • La ergonomía y la psicosociología desde la autonomía
  • Isabel María Martínez Martínez. 6ª Jornadas Nacionales de Ergonomía y Psicosociología. Avilés. 14-11-2008. Científic. 2008.

  • How efficacy beliefs predict work engagement and performance
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, W. B. Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez. 8th Conference European Academy of Occupational Health Psychology. Valencia. 12-11-2008. Científic. 2008.

  • Impacto de la Autoeficacia en el Bienestar Psicosocial: un Estudio Longitudinal y Multimuestra
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. X Congreso Nacional de Psicología Social. Cádiz. 20-09-2007. Científic. 2007.

  • Necesidades de orientación profesional de los estudiantes y titulados de la Universitat Jaume I
  • B. Tomás, María Isabel Beas Collado, R. Burriel, Isabel María Martínez Martínez. XII Jornades pel Foment de la Investigació. Titulació de Piscologia. Castelló (Espanya). 22-05-2007. Científic. 2007. ISSN 1139-5486.

  • Exceso de confianza y siniestralidad laboral en el sector de la construcción: Un estudio cualitativo
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. X Congreso Nacional de Psicología Social. Cádiz. 26-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. ISBN 9788460806165.

  • Design of a Percieved Self-Efficacy Scale on Construction Work
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, W. Schaufeli. 7th Full Conference of th European Academy of Occupational Health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006.

  • El trabajo emocional: concepto y prevención
  • Esther Gracia Grau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, C. Nogareda. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • Estrategias de prevención del burnout desde los recursos humanos
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • Obstacles and facilitators for job search in university graduates, and relation with the success in employment
  • María Isabel Beas Collado, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, R.Burriel. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • The role of the attitudes and training in the job-searching process
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, P. Frances. 26 th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Demands, resources and well-being among spanish teachers:Causal of reversed causal effects?
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, W.B. Schaufeli. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Self-efficacy and causal atribution in the prediction of future academic performance
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Further evidence on spirals of self-efficacy and well-being?
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. The Sixth International Conference on Occupational Stress & Health. Miami. 02-03-2006. Científic. 2006.

  • Collective Flow Between Work Teams Students: Time Pressure as a Challenging Demand
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. 7th Full Conference of the European Academy of Occupational health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9729048215.

  • Obstaculos y Facilitadores Burnout y del Engagement en Estudiantes Universitarios
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Wilmar B. Schaufeli. 2º Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Lisboa. 22-09-2005. Científic. 2005.

  • Obstaculos y facilitadores de la eficacia profesional docente: Un estudio longitudinal
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto, Laura Llorens, Rosa María Grau Gumbau. IX Congreso Nacional de Psicoloxía Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Conciliación familia/trabajo desde la Psicología Social: Teorías y estrategias
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IX Congreso Nacional de Psicoloxía Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Positive Spiral of Task Resources, Efficacy Beliefs, Task Engagement and Performance: an Experimental and Longitudinal Study
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • The Role of Internal Attribution in the Development of Efficacy Beliefs Among University Students: A Longitudinal Study
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Effect of Efficacy Beliefs on Psychosocial Well-being: A Spiral Model
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Elaboración de un cuaderno de prácticas para la asignatura Psicología de los grupos y dirección de equipos de la titulación de ciencias del trabajo
  • Isabel María Martínez Martínez. IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215238.

  • Coordinació docent i optimització de la coordinació tutor-supervisor en les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i els Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del
  • María Isabel Beas Collado, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215238.

  • Bienestar Psicológico y Desempeño en Estudiantes Universitarios: Facilitadores y Obstaculizadores de los Procesos de Aprendizaje
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Developing a new tool to assess specific psychosocial risks among Teleworkers: the RED-TT questionnaire
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Mª Dolores Martínez-Pérez, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Towards new challenges about psychosocial risk assessment and organizational interventions
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Wilmar Schaufeli. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Incidencia del clima organizacional en el bienestar psicológico afectivo y el abandono congnitivo en contextos de innovación tecnológica
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. Torremolinos, Málaga. 09-04-2003. Científic. 2003.

  • Affective Antecedents of Self-Efficacy Among University Students and Staff: A Causal Model
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Work, Stress, and Health: New Challenges in a Changing Workplace. Toronto. 20-03-2003. Científic. 2003.

  • Flow At Work: A Confirmatory Factor Analysis
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. 07-07-2002. Científic. 2002.

  • Modelos ARIMA y cointegración, aplicados a un contexto biológico
  • Isabel María Martínez Martínez, María Teresa Mora Paredes, María Pilar Jara Jiménez, Jesús Fermín Rosel Remírez. VII Congreso de Metodologías de las Ciencias Sociales y de la Salud. Madrid (Espanya). 01-07-2002. Científic. 2001. Ed. Dykinson. ISBN 8481557854.

  • Contagio de emociones en grupo en una tarea de laboratorio asistida por ordenador
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. VII Congreso Nacional de Psicología Social. Oviedo. 29-07-2000. Científic. 2000.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal
  • Isabel María Martínez Martínez, Alexandra Marques Pinto, María Luisa Salanova Soria, Adelina Lopes da Silva. I Congreso Hispano-Portugues de Psicología. Santiago de Compostela (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Efectos del uso de un sistema asistido por ordenador sobre el bienestar psicológico afectivo de los usuarios: un estudio experimental longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Libro de actas del 1er. Congreso Hispano-Portugués de Psicología.. Noia (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Percepciones sobre calidad de servicio en el sector turístico de la Comunidad Valenciana: un estudio cualitativo
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Universidad y Empresa: Turismo, Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484420272.

  • Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo: un estudio longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. I Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, Santiago de Compostela (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Efectos del anonimato en grupos de trabajo asistido por sistemas informáticos
  • Isabel María Martínez Martínez, Roberto Mejías, Bruce Reinig. I Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, Santiago de Compostela (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Training needs analysis in tourism managers: analysis from a theroretical model
  • Rosa María Grau Gumbau, Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Ninth European Congres on Work and Organizational Psychology. Innovations for Work, Organization and Well-being. Helsinki. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Ministry of Labour and Academy of Finland. ISBN 9518022895.

  • Developmental of Shared Mental Models and expertise in Teams Working with new information tecnologies: A Longitudinal experiement
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. International Work Psychology Conference: University of Sheffield. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. University of Sheffield. ISBN 953350401.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Bienestar en estudiantes: hacia una universidad saludable
  • Isabel María Martínez Martínez. Universidad Católica del Uruguay. 13-04-2015.

  • Redefiniendo el management: hacia una organización saludable y resiliente
  • Isabel María Martínez Martínez. Universitat de Santander (Espanya). 28-06-2012.

  • Estrés, un síndrome de actualidad
  • Isabel María Martínez Martínez. Facultad de Psicología - UNT. 14-04-2011.

  • PARLEM DE VIOLÈNCIA EN EL TREBALL
  • Isabel María Martínez Martínez. INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE LA VIOLÈNCIA. 01-04-2008.

  Comités de congresos


  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Jornadas sobre Burnout en profesores.. Castellón. . Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez. I Congreso Hispano-Portugues de Psicología. Santiago de Compostela. . Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Israel Sánchez Cardona, Isabel María Martínez Martínez, Hedy Carolina Acosta Antognoni, Isabella Meneghel, Alberto Ortega Maldonado, Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Jéssica María Solares Menegazzo, Pedro Torrente Barberà, Mercedes Ventura Campos, Jonatan Peñalver González. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez. XXXIV Congreso Interamericano de Psicologia. Brasília (Brasil). 15-06-2013. Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Jornada sobre Equipos de Trabajo eficaces. Castellón. 20-10-2002. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Daniel Pinazo Calatayud. Simposium sobre Autoeficacia: Investigación y Práctica. Castellón (Espanya). 13-06-2002. Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Simposium sobre Autoeficacia: Investigación y práctica. Castellón (Espanya). 13-06-2002. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Daniel Pinazo Calatayud, Virginia Elena Carrero Planes, Isabel María Martínez Martínez, Elsa Hernández Meda. Las nuevas realidades sobre el éxito organizacional. Castellón. 04-07-2001. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Elsa Hernández Meda, Daniel Pinazo Calatayud, Virginia Elena Carrero Planes. Salud laboral y Nuevas Tecnologías. Castellón. 06-03-2001. Científic.

  • Isabel María Martínez Martínez. Burnout nos estudiantes do ensino superior. Lisboa. 10-01-2000. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Isabel María Martínez Martínez. 2016 STRESS AND HEALTH.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2013 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2012 JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2010 REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2010 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2009 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL.

  • Isabel María Martínez Martínez. 2009 REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Teachers self-efficacy
  • Isabel María Martínez Martínez. , Ralf Schwarzer. 1 mesos. 02-11-2002.

  • Equipos de trabajo eficaces
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. , Michael West. 1 mesos. 01-10-2002.

  Apunts docents


  • Manual de prácticas de Psicología de la Vejez
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa Ana Clemente Estevan. 2002. Ref. cs-30-2002.

  • Psicologìa social del turismo. Práctica
  • Isabel María Martínez Martínez, Sonia Agut Nieto. 1999. Ref. cs-36-1999.

  • Psicologìa social del turismo. Teoría
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Sonia Agut Nieto. 1999. Ref. cs-39-1999.

  • Práctica de Psicologia social
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau. 1998. Ref. cs-79-1998.

  • Estrategias para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos
  • Elsa Hernández Meda, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 1997. Ref. cs-507-1997.