UJI

Informació personal

PERIS PICHASTOR, ROSA ANA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació GLOBCONS - Consciència Global i Organitzacions Atentes / IIDL
 • Membre del grup d'investigació Social Innova - Innovació Social i Desenvolupament Humà / IIDL
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • HC2254DD - (964 729715)
 • rperis@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Rosa Ana Peris Pichastor


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 16:00 17:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 11:30 13:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 16:00 18:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rosa Ana Peris Pichastor


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0940 - PR1 Dijous 10:00 11:15 05-11-2020 05-11-2020
  RL0940 - PR1 Dijous 09:00 11:15 12-11-2020 19-11-2020
  RL0940 - SE1 Dijous 09:00 11:15 26-11-2020 14-01-2021
  RL0940 - TE1 Dijous 09:01 10:00 05-11-2020 05-11-2020
  RL0940 - TE1 Dijous 09:00 11:15 01-10-2020 29-10-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1019 - LA4 Dijous 18:01 19:00 13-05-2021 13-05-2021
  PS1019 - LA4 Dijous 18:00 21:00 04-03-2021 15-04-2021
  PS1019 - LA5 Dijous 18:01 21:00 18-03-2021 29-04-2021
  PS1019 - LA5 Dijous 18:00 19:00 20-05-2021 20-05-2021
  PS1019 - LA6 Dijous 18:01 19:00 27-05-2021 27-05-2021
  PS1019 - LA6 Dijous 18:00 21:00 25-03-2021 06-05-2021
  PS1019 - SE4 Dijous 19:00 21:00 13-05-2021 13-05-2021
  PS1019 - SE5 Dijous 19:00 21:00 20-05-2021 20-05-2021
  PS1019 - SE6 Dijous 19:00 21:00 27-05-2021 27-05-2021
  PS1019 - TU7 Dijous 18:00 19:00 11-02-2021 11-02-2021
  PS1019 - TU8 Dijous 19:00 20:00 11-02-2021 11-02-2021
  PS1019 - TU9 Dijous 20:00 21:00 11-02-2021 11-02-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1019 - Psicologia dels Grups Grau en Psicologia
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  SAX014 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SRP502 - Cooperació al Desenvolupament (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP520 - Pràctiques Externes I (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP521 - Iniciació a la Investigació (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP530 - Orientació Professional. Pràctiques Externes II (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)