UJI

Informació personal

AGUT NIETO, SONIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • Representant CIT
 • Membre
 • Vocal suplent
 • Conciencia Global y Organizaciones Atentas /IIDL
 • INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • HC2253DD - (964 729717)
 • sagut@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professora Titular d'Universitat. Universitat Jaume I de Castelló. Llicenciada en Psicologia. Universitat Jaume I de Castelló. Doctora en Psicologia. Universitat Jaume I de Castelló. Premi extraordinari de doctorat de la Titulació de Psicologia (2000/2001). Docència a graus i màsters desenvolupada en l'àrea de coneixement de Psicologia Social. Activitat investigadora en el camp de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions i Psicologia Social: formació continuada, actituds, TICs, lideratge i les diferències de gènere, entre d'altres. Participació i direcció de projectes competitius d'I+D. Presentació de comunicacions a congressos científics nacionals i internacionals. Publicacions en revistes nacionals i internacionals d'impacte recollides en el Journal Citations Reports.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Sonia Agut Nieto


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 10-09-2019 23-01-2020
  Dimecres 11:00 13:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 24-01-2020 31-07-2020
  Dijous 12:00 14:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Sonia Agut Nieto


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0911 - PR1 Dilluns 12:00 14:00 09-09-2019 02-12-2019
  TU0911 - TE1 Dilluns 11:00 12:00 09-09-2019 25-11-2019
  TU0911 - TE1 Dimecres 10:00 11:00 11-09-2019 11-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1019 - LA1 Dijous 08:01 08:59 30-04-2020 30-04-2020
  PS1019 - LA1 Dijous 08:00 11:00 27-02-2020 26-03-2020
  PS1019 - LA2 Dijous 08:00 11:00 05-03-2020 09-04-2020
  PS1019 - LA2 Dijous 08:01 08:59 07-05-2020 07-05-2020
  PS1019 - LA3 Dijous 08:01 08:59 14-05-2020 14-05-2020
  PS1019 - LA3 Dijous 08:00 11:00 12-03-2020 23-04-2020
  PS1019 - PR1 Dilluns 12:00 14:00 24-02-2020 04-05-2020
  PS1019 - PR2 Dilluns 12:00 14:00 02-03-2020 11-05-2020
  PS1019 - PR3 Dilluns 15:00 17:00 24-02-2020 04-05-2020
  PS1019 - SE1 Dijous 09:00 11:00 30-04-2020 30-04-2020
  PS1019 - SE2 Dijous 09:00 11:00 07-05-2020 07-05-2020
  PS1019 - SE3 Dijous 09:00 11:00 14-05-2020 14-05-2020
  PS1019 - TE1 Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 21-05-2020
  PS1019 - TE1 Dilluns 12:00 14:00 27-01-2020 18-05-2020
  PS1019 - TU1 Dijous 08:00 09:00 30-01-2020 13-02-2020
  PS1019 - TU2 Dijous 09:00 10:00 30-01-2020 13-02-2020
  PS1019 - TU3 Dijous 10:00 11:00 30-01-2020 13-02-2020
  PS1019 - TU4 Dijous 08:00 09:00 06-02-2020 20-02-2020
  PS1019 - TU5 Dijous 09:00 10:00 06-02-2020 20-02-2020
  PS1019 - TU6 Dijous 10:00 11:00 06-02-2020 20-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1019 - Psicologia dels Grups Grau en Psicologia
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  SRM015 - Organitzacions en Igualtat Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)
  SRP502 - Cooperació al Desenvolupament (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP520 - Pràctiques Externes I (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP521 - Iniciació a la Investigació (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP530 - Orientació Professional. Pràctiques Externes II (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia) Grau en Turisme