UJI

Informació personal

BROTONS MIRO, FRANCISCO JAVIER
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • MD0322DD - (964 387732)
 • brotons@uji.es - https://www.psicologo-valencia.es
 • Ressenya Personal

  BROTONS MIRO, FRANCISCO JAVIER.

  • Professor/a Associat/da Laboral. Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Área de Psicología Social. Data d’inici: 29/09/2003. Durada: 277 mesos. Tipus de dedicació: Temps parcial.
  • Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’entitats públiques
   o privades:

   1 Denominació del projecte: LA ENFERMEDAD DEL ENCUENTRO: SENTIDO DE SER Y NECESIDADESDenominació del projecte: LA ENFERMEDAD DEL ENCUENTRO: SENTIDO DE SER Y NECESIDADES
   EXISTENCIALES EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS
   Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local
   Qualitat de participació: Investigador/a
   Entitat de realització: Universitat Jaume I
   Investigador/s responsable/s: Virginia Elena Carrero Planes
   Nombre d’investigadors: 3
   Entitats finançadores:
   Universitat Jaume I Tipus d’entitat: UNIVERSIDAD
   Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya
   Nom del programa: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y
   DESARROLLO TECNOLOGICO * Modalidad A) Emergentes
   Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2010-10
   Data d'inici-fi: 01/01/2011 - 31/12/2013 Durada del projecte: 36 mesos
  • 2- Denominació del projecte: DESARROLLO DE UN MODELO DE PLANIFICACION ADELANTADA
   AL FINAL DE LA VIDA (PAFV) PARA FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA O
   CENTRADA EN LOS DESEOS Y PREFERENCIA DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
   Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Autonòmic
   Qualitat de participació: Investigador/a
   Entitat de realització: Universitat Jaume I
   Investigador/s responsable/s: Virginia Elena Carrero Planes
   Nombre d’investigadors: 12
   Entitats finançadores:
   Generalitat Valenciana CONSELLERIA DE SANIDAD Tipus d’entitat: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
   Ciutat: València, Espanya
   Nom del programa: CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE
   INVESTIGACION EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL EJERCICIO 2011 * Projectes
   d'investigació en matèria d'atencions pal·liatives
   Codi de projecte segons l’entitat finançadora: CP-6
   Data d'inici-fi: 01/01/2011 - 30/11/2011 Durada del projecte: 11 mesos.
  • Publicacions, documents científics i tècnics de caràcter tecnològic i qualsevol altra expressió:
   Daniel Pinazo Calatayud; Rosa Ana Peris Pichastor; Anna Maria Ramos Ribelles; Francisco Javier Brotons
   Miro. Motivational Effects of the Perceived Image of Non-governamental Organisations. JOURNAL OF
   COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY. 5 (23), pp. 420 - 434. 2013. Disponible en Internet en:
   . ISSN 1052-9284
   Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista
   Posició sobre el total: 4 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista
   amb comitè avaluador d’admissió extern
   Publicació, agència d’impacte: ISI Categoria: Social Sciences Edition - PSYCHOLOGY,
   SOCIAL.
  • ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONAL

              - Del 5-10-1992 al 1-10-1998: Tècnic d´organització en el periòdic TRAJIN (premsa de mercat).

              - Del 2-10-1998 al 31-10-2001: Tècnic d´organització en el periòdic: AQUÍ VALENCIA (premsa de mercat).

              - Del 1-11-2001 al 21-10-2002: Tècnic d´organització i gerent al estudi i agència de publicitat: 555 UNIMEDIA S.L. 

              - Del 2003 fins la actualitat: AUTONOM com a psicòleg clínic, social, jurídic i organitzacional.

   

            

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Francisco Javier Brotons Miro


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 13:00 15:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 15:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Francisco Javier Brotons Miro


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1003 - PR1 Dimarts 15:00 17:00 08-10-2019 10-12-2019
  CS1003 - PR2 Dijous 19:00 21:00 10-10-2019 12-12-2019
  CS1003 - SE1 Dijous 19:00 21:00 19-12-2019 19-12-2019
  CS1003 - SE2 Dimarts 15:00 17:00 17-12-2019 17-12-2019
  CS1003 - TE1 Dijous 19:00 21:00 12-09-2019 28-11-2019
  CS1003 - TE1 Dimarts 15:00 17:00 10-09-2019 26-11-2019
  CS1035 - PR1 Dimarts 19:00 21:00 29-10-2019 10-12-2019
  CS1035 - PR1 Dimarts 19:01 20:00 17-12-2019 17-12-2019
  CS1035 - TE1 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 05-12-2019
  CS1035 - TE1 Dimarts 19:00 21:00 10-09-2019 22-10-2019
  CS1035 - TU1 Dijous 15:00 17:00 19-12-2019 19-12-2019
  CS1035 - TU1 Dimarts 20:00 21:00 17-12-2019 17-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1003 - PR1 Dimarts 18:00 20:00 25-02-2020 12-05-2020
  CS1003 - PR2 Dijous 15:00 17:00 20-02-2020 30-04-2020
  CS1003 - SE1 Dijous 15:00 17:00 07-05-2020 07-05-2020
  CS1003 - SE2 Dimarts 18:00 20:00 19-05-2020 19-05-2020
  CS1003 - TE1 Dijous 15:00 17:00 23-01-2020 09-04-2020
  CS1003 - TE1 Dimarts 18:00 20:00 28-01-2020 21-04-2020
  IN1110 - LA1 Dijous 08:00 10:00 23-04-2020 21-05-2020
  IN1110 - LA2 Dimarts 08:00 10:00 28-04-2020 28-04-2020
  IN1110 - LA2 Divendres 08:00 10:00 24-04-2020 22-05-2020
  PU0948 - TE1 Dilluns 09:00 12:00 27-01-2020 23-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1003 - Criminologia Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1035 - Política Criminal Grau en Criminologia i Seguretat
  IN1110 - Psicologia Grau en Infermeria
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología
  PU0948 - Psicologia de la Publicitat Grau en Publicitat i Relacions Públiques

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció