UJI

Informació personal

NADAL MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • MD0322DD - (964 387732)
 • mnadal@uji.es
 • Ressenya Personal

  Adreça de correu electrònic: mnadal@uji.es

  Breu currículum:

  Formació acadèmica: Llicenciat en Psicologia. Diploma d'Especialització Investigadora (DEA) en el programa de Doctorat en Psicologia del Treball i de les Organitzacions (POT), menció de qualitat del Ministeri d'Educació, Universitat Jaume I de Castelló

  Experiència acadèmica i formativa: Professor associat a la UJI des de l'any 2002 fins a l'actualitat.  Professor en diversos Màster interns de la UJI i externs: Puzzle Consultors, E.O.I. etc; així com en Diplomes d'Especialització Professional Sectorial. Professor en diverses accions formatives realitzades Intraempresa i Interempreses treballant els temes següents: La funció directiva, Estils de Direcció, Gestió dels Recursos Humans, Direcció d'equips, Gestió de Comandaments Intermedis, La funció del Comandament Intermedi, Tècniques de Motivació de Personal, Noves orientacions en la Direcció de Personal, Lideratge, Organització empresarial, Lean Manufacturing, Metodología cinc eses, etc.

  Experiència professional:  Des de 1987 fins a l'actualitat desenvolupament la carrera professional en l'àrea de Recursos Humans i Gestió de Persones. Entre les activitats professionals realitzades es troben les següents: Gestió  i Organització d'accions formatives; Disseny de Plans de Formació; Formació Intra i Interempreses (professor/docent en diversos Instituts i Centres de formació); Selecció de Personal; Diagnòstic/Avaluació Organizacional i de Recursos Humans; Manual d'Organització de Llocs de Treballs; Valoració de Llocs de Treball i implantació de sistemes de remuneració; Avaluació del rendiment i implantació de sistemes de gestió de RR.HH.; Implementació de polítiques en Recursos Humans; Formació d'Alta Direcció i PIMES; Sistemes de qualitat, Aplicació de la metodologia cinc eses, Suport en el desenvolupament de millores en sistemes productius (Lligen Manufacturing), etc.

  Entre els sectors empresarials en els quals he treball se troben: Fusta i Moble, Marroquineria, Alimentació, Construcció, Segurs, Distribució Comercial, Ensenyança, Sanitat Pública, Corporacions Locals, Empreses Públiques, Instituts Tecnològics, Turisme, Consultoria, etc.

  Estudis i projectes en l'àmbit de l'educació d'especial rellevància a l'empreses i institucions administratives: El paper dels centres integrats de formació professional en els àmbits d'informació, orientació, innovació i qualitat del sistema”– CEINGRAL.FCA13/2004/103/46; Adaptació del catàleg nacional de qualificacions professionals a la formació contínua a la Comunitat Valenciana” – ADAPTA-. Projecte FCA13/2005/136/46; “Estudi dels mecanismes de trànsit entre les distintes modalitats de formació professional, amb especial atenció al món laboral actiu –TRANSIT-”, FCA13/2005/125/46; Desenvolupar una metodologia de treball que permeta als treballadors del sector del moble avaluar i analitzar el GAP entre les seues competències i les certificables perquè puguen elaborar el seu propi pla de carrera, podent seleccionar aquelles accions formatives que els permeta adquirir la seua posterior certificació de competències”, Projecte FCA13-2006-23-46; “Estudi de l'evolució de les competències dels treballadors del sector de la fusta i el moble i comparació amb les qualificacions aprovades, relació de nivells de competència amb els grups funcionals” (ECOCU) . FCA13/2009/9/46; Participa en l'elaboració de material formatiu finançat per l'Institut de la Mitjana i Xicoteta Indústria Valenciana (IMPIVA), que dóna lloc a la realització de cursos online sobre “La metodologia cinc eses aplicada a les empreses del sector de la fusta i moble”. L'objectiu és facilitar a les empreses fabricants de mobles un coneixement que permeta optimitzar els seus processos productius a través de l'aplicació dels conceptes bàsics sobre la metodologia de les 5 eses adaptada al sector.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Miguel Angel Nadal Martínez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 18:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 16:00 19:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Miguel Angel Nadal Martínez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1024 - LA4 Dimecres 15:00 17:00 28-10-2020 16-12-2020
  PS1024 - LA4 Divendres 18:00 20:00 30-10-2020 18-12-2020
  PS1024 - LA5 Dimecres 15:00 17:00 28-10-2020 16-12-2020
  PS1024 - LA5 Divendres 18:00 20:00 30-10-2020 18-12-2020
  PS1024 - LA6 Dimecres 15:00 17:00 28-10-2020 16-12-2020
  PS1024 - LA6 Divendres 18:00 20:00 30-10-2020 18-12-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions Grau en Psicologia
  SBE002 - Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE006 - Pràctiques Organitzacionals Saludables Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE009 - Gestió per Competències d'Empleabilitat Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE011 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE012 - Iniciació a la Metodologia d'Investigació Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE502 - Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE506 - Pràctiques Organitzacionals Saludables (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE509 - Gestió per Competències d'Empleabilitat (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE511 - Pràctiques Externes (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE512 - Iniciació a la Metodologia d'Investigació (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE513 - Treball de Final de Màster (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • Conducta económica, género y bienestar subjetivo
  • Miguel Angel Nadal Martínez, Eva Cifre Gallego, C. Mirela Ilin. Género Salud y trabajo. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2015. ISBN 9788436832563. Científic.

  • Projecte de millora del perfil de competències del Psicòleg del Treball i les Organitzacions amb criteris de qualitat Europeus
  • Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Miguel Angel Nadal Martínez, Susana Llorens Gumbau. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Millora de la docència de l’assignatura de Psicologia dels Recursos Humans mitjançant l’ús de tecnologies avançades de la informació.
  • Eva Cifre Gallego, Miguel Angel Nadal Martínez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Coordinació dels programes relatius a psicologia del treball i els recursos en diferents titulacions.
  • Agustín Aguilar Blanch, Anna Maria Ramos Ribelles, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Miguel Angel Nadal Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • MPAGER: The Study of Emotion Regulation from a GENDER perspective
  • María del Carmen Pastor Verchili, Eva Cifre Gallego, M. Vera, L. López, L. Lozano, I. Lucas, F. Santas Bona, P. Garate, A. Sanchis, M. González, M. Milla, Miguel Angel Nadal Martínez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.

  • Regulación emocional en jóvenes con y sin empleo: importancia del uso de metodologías sensibles al género
  • Eva Cifre Gallego, María del Carmen Pastor Verchili, M. Vera, L. López, L. Lozano, I. Lucas, F. Santas Bona, P. Garate, A. Sanchis, M. González, M. P. Milla, Miguel Angel Nadal Martínez. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Castellón de la Plana (Espanya). 27-10-2014. Científic. 2014.