UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

SAFONT CLARET, RUBÉN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • MD0324DD - (964 387734)
 • safontr@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló

  Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I de Castelló

  Master en Mediació i Intervenció Familiar per la Universitat Jaume I de Castelló

  Funcionari de carrera del cos de Professors d'Ensenyament Secundària des de l'any 2009

  Professor associat de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 2010


  Horari Actual


  Horari de tutories de Rubén Safont Claret


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:00 17:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 19:00 19:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dilluns 15:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rubén Safont Claret


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1007 - PR1 Dimecres 17:00 19:00 01-04-2020 13-05-2020
  CS1007 - PR2 Dimecres 15:00 17:00 01-04-2020 13-05-2020
  CS1007 - TE1 Dilluns 17:00 19:00 30-03-2020 11-05-2020
  PS1027 - PR1 Dijous 15:00 18:00 13-02-2020 07-05-2020
  PS1027 - PR2 Dijous 15:00 18:00 06-02-2020 07-05-2020
  PS1027 - SE5 Divendres 19:00 20:00 08-05-2020 08-05-2020
  PS1027 - SE5 Divendres 20:00 21:00 03-04-2020 03-04-2020
  PS1027 - SE6 Divendres 20:00 21:00 24-04-2020 08-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia) Grau en Criminologia i Seguretat
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  PS1027 - Intervenció Psicoeducativa Grau en Psicologia
  SBD012 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBD016 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)