UJI

Informació personal

BEAS COLLADO, MARÍA ISABEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Secretari/ària
 • CD2009SD - (964 387076)
 • mbeas@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8584-3565
 • Ressenya Personal

  Mª Isabel Beas Collado. Premi Extraordinari de Llicenciatura en Psicologia del Curs 95/96 per la Universitat Jaume I. Tesi de llicenciatura (2001) "L'autoeficàcia i la seva relació amb el Benestar psicològic i La Formació en Treballadors Usuaris de Noves Tecnologies" Excel·lent cum laude per unanimitat
  Professora Associada laboral en el Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia (UJI) Impartició d'assignatures al Grau de Psicologia i al Màster de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i RRHH.

  Des de 1997, responsable de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I consolidant les Següents Àrees de Treball: Pràctiques Externes curriculars; Pràctiques Internacionals, Observatori Ocupacional, Orientació professional per a l'Ocupació i Autoocupació, Formació per a l'Ocupabilitat, Agència de colocació i altres activitats d'intermediació.

  Ha publicat més de 12 articles científics en revistes nacionals i internacionals sobre la temàtica d'orientació professional, cerca d'ocupació i variables psicològiques associades a l'ocupació. També ha presentat 15 comunicacions a congressos nacionals i internacionals sobre la temàtica d'empleabilitat, programes de pràctiques internacionals, i dos monografies (guies d'orientació professional). Col·laboradora del grup d'investigació GEST.

  Des 2012, avaluadora experta de Programes Educatius Europeus

  Des de 2017, coordinadora grup Pràctiques Externes de la Sectorial d'Afers Estudiantils, Grup EMPLEO de Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles.

  Membre de les Següents xarxes:

  - Secretari del Consell Assessor d'Inserció Professional de l'UJI
  - Membre del Grup de Treball d'Ocupació  (Xarxa Universitària d'Assumptes Estudiantils, CRUE)
  - Membre de l'europea Xarxa de Promotors de Projectes Leonardo da Vinci de mobilitat LEONET
  - Col·legiat del Col·legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià, Nº 5004. Vocal del Grup de Treball
  de Psicologia del Treball i els RRHH i Assessora del President del Col·legi

  - Membre divisió PTORH 
   


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Isabel Beas Collado


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 16:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 16:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1047 - Prácticas Externas Grado en Psicología
  SBE009 - Gestió per Competències d'Empleabilitat Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE010 - Intervenció en Igualtat d'Oportunitats Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE011 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
  SBE509 - Gestió per Competències d'Empleabilitat (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE510 - Intervenció en Igualtat d'Oportunitats (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE511 - Pràctiques Externes (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)
  SBE513 - Treball de Final de Màster (AD) Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Inclusive internships for students at Jaume I University: learning from the process and future challenges (ONCE Foundation–CRUE Spanish universities)
  • María Isabel Beas Collado, Olga Carbó. CULTURA Y EDUCACION (eISSN). Num. 1. Vol. 32. pp. 123-146. 2020. Docent.

  • Estancias en prácticas internacionales para recién graduados en Europa
  • María Isabel Beas Collado. PAPELES EUROPEOS. Num. 5. pp. 192-196. 2013. Docent.

  • El papel del área de inserción profesional en la orientación profesional de los estudiantes y titulados de la Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, C. Pérez, L. García. QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad. Num. digital. 2007. Científic.

  • Self-efficacy beliefs, computer training and psychological well-being among information and communication technology workers
  • María Isabel Beas Collado, María Luisa Salanova Soria. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR . Num. 22. pp. 1043-1058. 2006. Científic.

  • Autoeficacia para la búsqueda de empleo en los estudiantes de la UJI y su relación con el proceso de búsqueda
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. FORUM DE RECERCA. Num. 6. pp. 1-8. 2002. Científic.

  • Burnout en mujeres: Un estudio comparativo entre contextos de trabajo y no trabajo
  • Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau, María Isabel Beas Collado. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 7, 1. pp. 79-88. 2001. Científic.

  • Diseño y validación de un instrumento de evaluación de Actitudes hacia la Búsqueda de Empleo (A.B.E.)
  • Susana Llorens Gumbau, María Isabel Beas Collado, Eva Cifre Gallego. FORUM DE RECERCA. Num. 5. pp. 1-13. 2000. Científic.

  • Teletrabadores.com: la revolución de internet en los Recursos Humanos
  • Eva Cifre Gallego, María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau. FORUM DE RECERCA. Num. 5. pp. 1-9. 2000. Científic.

  • Patrones de estrategias de búsqueda de empleo en estudiantes de la UJI
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. FORUM DE RECERCA. Num. 5. pp. 1-12. 2000. Científic.

  • Training options at university: the SEF experience
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Daniel Pinazo Calatayud. EDUCATION & TRAINING REVIEW. Num. 42. Vol. 9 . pp. 518-522. 2000. Docent.

  Llibres


  • Libro verde. Empleabilidad de los titulados universitarios de la Comunitat Valenciana
  • Pilar García Agustín, María Isabel Beas Collado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788448258832. Valencia. Ed. Generalitat Valenciana.

  • PROMOTE Your International Career
  • María Isabel Beas Collado, Begoña Bellés Fortuño. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788461474233. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • NETEC: Initiative for the development of business opportunities between university students and researchers
  • María Ripollés Meliá, María Isabel Beas Collado, Laura Martínez Peris. Good Practice Series 2014. Fostering university-industry relationships, entrepreneurial universities and collaborative Innovation. Muenster. Ed. University Industry Innovation Network. 2014. ISBN 9789491901072. Docent.

  • El programa de prácticas externas curriculares de la Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado. Informe CYD 2013. Barcelona. Ed. EPA Disseny S.L.. 2014. ISBN 9788469706008. Docent.

  • El procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados: Una propuesta de modelo longitudinal
  • Raül Burriel, María Isabel Beas Collado. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Acciones de sensibilización y fomento de la Actividad Emprendedora en la Universitat Jaume I
  • Miguel Angel Fortea Bagán, María Isabel Beas Collado. III Jornada del Sistema Universitario Público Valenciano: Innovación y emprendedurismo en la Educación Superior. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2008. ISBN 9788483632383. Docent.

  • Teleworking in Europe: some descriptive and research data
  • Eva Cifre Gallego, D. Martínez-Pérez, María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau. New Information Technologies and Work Psychology: European trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to New technology [CD-Rom]. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480213760. Científic.

  • Spain
  • María Isabel Beas Collado, Inmaculada Fortanet Gómez. Co-operative Education in Europe. República Checa. Ed. Reprocentrum. 2002. ISBN 8460755142. Científic.

  • Formación para el uso de ordenadores y niveles de autoeficacia: el rol modulador de las actitudes hacia los ordenadores
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308335. Científic.

  Ponències a congressos


  • Los programas de movilidad internacional como camino hacia la vida independiente para estudiantes con diversidad funcional: un estudio de caso
  • María Teresa Martínez Fernández, Maria Mercedes Segarra Ciprés, María Isabel Beas Collado, Javier Monferrer Benlloch. XXIX Congreso Conference ACEDE. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Docent. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Capital de Empleabilidad en Universitarios participantes en acciones de orientación profesional: un estudio exploratorio
  • María Isabel Beas Collado, Eva Cifre Gallego. Congreso Internacional de Orientación Universitaria. Zaragoza (Espanya). 05-09-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788409040834.

  • Employability skillas: a system of recognition at Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, Pilar García Agustín. 10th International conference of education, research and innovation. Sevilla (Espanya). 16-11-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469769577.

  • Ajuste de competencias transversales entre graduados y mercado de trabajo: Resultados en la Universitat Jaume I
  • Joan Raül Burriel Calvet, María Isabel Beas Collado. VI Jornada nacional sobre estudios universitarios . Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Prácticas inclusivas para estudiantado de la Universitat Jaume I: Aprendizaje de proceso y retos de futuro
  • María Isabel Beas Collado. XVII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo. Albacete (Espanya). 19-06-2017. Científic. 2017.

  • Inclusive Placements for Students at Universitat Jaume I: Process learning and future challenges. (Fundación ONCE-CRUE Spanish Universities)
  • María Isabel Beas Collado. Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education. Castellón (Espanya). 04-05-2017. Científic. 2017.

  • Buenas prácticas. La organización de prácticas internacionales desde un servicio de empleo universitario
  • María Isabel Beas Collado. XVI Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016.

  • Leonardo international workplacements for recent graduates in Europe form Jaume I University 2007-2013: Main results
  • María Isabel Beas Collado, J. R. Burriel Calvet. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Internship diversity & mobility: first experiences on spanish universities
  • María Isabel Beas Collado, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • La carta de servicios de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas: 17 años innovando por la empleabilidad
  • María Isabel Beas Collado, R. Burriel Calvet, M. A. Cerveró, L. García Pla, C. Pérez Sánchez. XV Jornadas de servicios de Empleo Universitarios. Barcelona. 17-06-2015. Docent. 2015.

  • Preocupat for All: conclusiones del foro técnico sobre la empleabilidad de los universitari@s con discapacidad: obstáculos y propuestas de mejora
  • María Isabel Beas Collado, O. Carbó, Pilar García Agustín. I Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad "Hacia la plena inclusión laboral". Granada (Espanya). 05-03-2015. Científic. 2015.

  • UJI emprèn: how to enhance entrepreneurship from the university side?
  • Pilar García Agustín, María Isabel Beas Collado, María Ripollés Meliá. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Master´s degrees and bachelor´s degrees: how to increase employability for former students?
  • J.R. Burriel Calvet, María Isabel Beas Collado. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Workplacement programe: Santander CRUE CEPYME in Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, María Concepción Pérez, Laura García. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). València (Espanya). 10-03-2014. Científic. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • 10 Years of international internships in Universitat Jaume I (UJI): Learning about the process and future challenges towards erasmus+
  • María Isabel Beas Collado, María Teresa Martínez Fernández, Cristina González Oñate, Jaume Gual Ortí. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 14). Barcelona. 07-07-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461705573.

  • Work based learning as integrated curriculum. Distilling good practices in Europe (Proceedings CD)
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Isabel Beas Collado. 8th International Technology, Education and Development Coference (INTED2014). València (Espanya). 10-03-2014. Científic. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Las prácticas externas: un medio para desarrollar competencias. Los proyectos formativos como núcleo de la gestión y evaluación
  • Laura García Pla, María Isabel Beas Collado. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Las prácticas externas internacionales de los estudiantes y titulados de la uji: aprendizajes del proceso y retos de futuro
  • María Isabel Beas Collado, Cristina González Oñate, Jaume Gual Ortí, María Teresa Martínez Fernández. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Impact of international placements in employability of graduates
  • J. R. Burriel, María Isabel Beas Collado. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia. 04-05-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Succesful job entry into the labour market for senior gradautes: variables related to employability within the economic crisis
  • María Isabel Beas Collado, J. R. Burriel. 6th International Technology, Education and Development (INTED 2012). Valencia. 05-05-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555635.

  • Promote your International Career: An Online Guide for Mobility Applicants
  • Begoña Bellés Fortuño, María Isabel Beas Collado. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Promote your international career: an online guide for mobility applicants
  • María Isabel Beas Collado, B. Belles. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-05-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Job matching in recent graduates: how to achieve quality
  • J. R. Burriel, María Isabel Beas Collado. 4th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-05-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Erasmus placements programme: our experience from Universitat Jaume I of Castelló
  • María Isabel Beas Collado. 3rd International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-05-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • La movilidad de los titulados de la UJI: Estancias en prácticas internacionales a través del programa Leonardo da Vinci
  • María Isabel Beas Collado. Jornada nacional sobre estudios universitarios. Castellón (Espanya). 15-09-2008. Científic. 2008.

  • Variables previas a la orientación profesional y su relación con la sastisfacción con la orientación
  • P. Martínez, María Isabel Beas Collado, R. Burriel. XIII Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 16-05-2008. Científic. 2008. ISSN 1139-5486.

  • Study of the relations between the Castelló entrerprise enviroment and Universitat Jaume I of Castelló
  • María Isabel Beas Collado. 2n International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 03-05-2008. Docent. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • El papel del área de inserción profesional en la orientación profesional de los estudiantes y titulados de la Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, C. Pérez, L. García. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su rerpercusión en la orientación escolar. Castellón (Espanya). 21-11-2007. Científic. 2007.

  • Diseño y validación mediante análisis factorial de los cuestionarios de evaluación de la calidad de las estancias en prácticas de la Universitat Jaume I: alumnos, tutores y supervisores
  • María Isabel Beas Collado, J. R. Burriel. IX Symposium internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria. Poio (Pontevedra) (Espanya). 27-06-2007. Científic. 2007.

  • Necesidades de orientación profesional de los estudiantes y titulados de la Universitat Jaume I
  • B. Tomás, María Isabel Beas Collado, R. Burriel, Isabel María Martínez Martínez. XII Jornades pel Foment de la Investigació. Titulació de Piscologia. Castelló (Espanya). 22-05-2007. Científic. 2007. ISSN 1139-5486.

  • Obstacles and facilitators for job search in university graduates, and relation with the success in employment
  • María Isabel Beas Collado, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, R.Burriel. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Coordinació docent i optimització de la coordinació tutor-supervisor en les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i els Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del
  • María Isabel Beas Collado, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215238.

  • Autoeficàcia i satisfacció laboral dels titulars de la UJI i la seua relació amb les experiències durant els estudis
  • R. Burriel, María Isabel Beas Collado. IX Jornades per al Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 01-05-2004. Científic. 2004. ISSN 1139-5486.

  • Actitudes y autoeficacia para la búsqueda de empleo de los usuarios del programa de orientación profesional OPEA y su relación con el proceso de búsqueda
  • R. Díaz, María Isabel Beas Collado, M. C. Pérez, María Luisa Salanova Soria. IX Jornades per al Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 01-05-2004. Científic. 2004. ISSN 1139-5486.

  • Eficacia de las acciones de orientación profesional para el empleo y el autoempleo
  • P. Francés, María Isabel Beas Collado. VIII Jornades pel Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 22-05-2003. Científic. 2003. ISSN 1139-5486.

  • Formación para el uso de ordenadores y niveles de autoeficacia: el rol modulador de las actitudes hacia los ordenadores
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. VII Congreso de Psicología Social. Oviedo (Espanya). 26-09-2000. Científic. 2000.

  • La autoeficacia general y específica y su relación con diversos indicadores de estrés laboral
  • María Isabel Beas Collado, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. IV Congreso Internacional de Psicología Cognitivo/Conductual. Valencia (Espanya). 02-12-1999. Científic. 1999.

  • Alternativas formativas en el ámbito universitario: la experiencia del SEF en la Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, M. A. Gimeno, Daniel Pinazo Calatayud. I Congreo Nacional de Enseñanza de la Psicología. Valencia (Espanya). 24-02-1999. Científic. 1999.

  • La formación para el empleo de los jóvenes universitarios desde la perspectiva del Servicio de Empleo y Formación
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau. IV Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 01-04-1999. Científic. 1999. ISSN 1139-5486.

  Comités de congresos


  • Pilar García Agustín, Iván José Barreda Tarrazona, María Isabel Beas Collado, Olga Carbó Badal, María Ripollés Meliá, Laura Martínez Peris, Miguel Angel Fortea Bagán. II Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Castellón (Espanya). 14-11-2017. Científic.

  • Olga Carbó Badal, Iván José Barreda Tarrazona, María Isabel Beas Collado, María Ripollés Meliá. II Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Castellón (Espanya). 14-11-2017. Científic.

  • Clara Andrés Roqueta, María Isabel Beas Collado, Miguel Angel Fortea Bagán. Special Needs in a Multimodal World: Research an Practice in Higher Education. Castelló (Espanya). 04-05-2017. Científic.

  • Vicente Beltrán Palanques, María Isabel Beas Collado, Antonio José Silvestre López, María Mercedes Querol Julián. Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education. Castelló de la Plana (Espanya). 04-05-2017. Docent.

  Apunts docents


  • Guía de orientación laboral para universitarios PREOCUPA'T
  • María Isabel Beas Collado, L García. 2013. Universitat Jaume I.