UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

CUERVO GÓMEZ, KEREN
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació DEVELOP - Desenvolupament i Contextos Educatius
 • HC1225DD - (964 729560)
 • cuervo@uji.es
 • Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Keren Cuervo Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 11:30 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Keren Cuervo Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CS1009 - PR1 Dimecres 16:00 17:00 11-09-2019 30-10-2019
  CS1009 - PR2 Dimecres 17:00 18:00 11-09-2019 30-10-2019
  CS1009 - TE1 Dilluns 19:00 21:00 09-09-2019 28-10-2019
  CS1009 - TE1 Dimecres 15:00 16:00 11-09-2019 30-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1804 - SE1 Dijous 10:30 12:30 20-02-2020 30-04-2020
  MI1804 - SE2 Dijous 12:30 14:30 20-02-2020 30-04-2020
  MI1804 - SE3 Dimecres 19:30 21:30 19-02-2020 29-04-2020
  MI1804 - SE4 Dimecres 17:30 19:30 19-02-2020 29-04-2020
  PS1043 - LA1 Dilluns 13:00 14:00 03-02-2020 02-03-2020
  PS1043 - LA1 Dilluns 15:00 16:00 03-02-2020 02-03-2020
  PS1043 - LA2 Dilluns 15:00 16:00 10-02-2020 09-03-2020
  PS1043 - LA2 Dilluns 13:00 14:00 10-02-2020 09-03-2020
  PS1043 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 27-01-2020 09-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1009 - Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  PS1043 - Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars Grau en Psicologia
  SBD004 - Anàlisi dels Contextos Familiars Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
  SBD016 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)