UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

REDONDO GAMERO, JUAN CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • JC2111DD - (964 728653)
 • jredondo@uji.es
 • Ressenya Personal

  •  
  •  

  D. Juan Carlos Redondo Gamero, es Professor/a Associat al Departament  d'Administració d'Empreses i Màrqueting de l'Universitat Jaume I (Castellón), des de 2006. Imparteix les següents assignatures: AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa. Grau en Administració d'Empreses. AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Economia EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa Grau en Finances i Comptabilitat FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials Grau en Finances i Comptabilitat.

  Fora de la Universitat,  és fundador de l'empresa redondo @sesores  (1988-actualitat), dedicada a l'assessorament integral d'empresas, en tots els seus àmbits, laboral, fiscal i jurídic.

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DA0128 - Dret del Treball i de la Seguretat Social Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  RL0913 - Dret del Treball I Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  SIS011 - Àmbit Jurídic de la Prevenció Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)
  SIS017 - Treball de Final de Màster (Professional) Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)