UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GARRIGUES GIMÉNEZ, MARÍA AMPARO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Vocal
 • Coordinador/a del grup d'investigació IO-LAB - Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • JC2124DD - (964 728662)
 • garrigue@uji.es
 • Ressenya Personal

  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social

  Investigadora responsable del Grup Enregistrat n. 253 (Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat- IO-LAB), desenvolupant Projectes d'Investigació RETOS-MINECO, UJI, i Contractes a l'empara de l'article 83 LOU amb CRUE-Fundación ONCE i Unión de Mutuas.

  Línies de treball (recerca i docència): Prevenció de Riscos Laborals; Gènere i Relacions Laborals; Negociació Col.lectiva; Modalitats Contractuals; Dret antidiscriminatori; Assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.

  Experiència en càrrecs de gestió universitària:

  -Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I (2010-2013).

  -Directora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i E. de l'Estat de la Universitat Jaume I (2006-2010).

  -Vicedegana de la Titulació de Relacions Laborals (1998-2001).
        
        
        
       

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0946 - Prácticas Externas Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  SIS018 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo