UJI

Informació personal

MIÑARRO YANINI, MARGARITA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Vocal
 • Protección de Datos y Derechos Fundamentales
 • JC2128DD - (964 728666)
 • myanini@uji.es
 • Ressenya Personal

  Situació acadèmica: Doctora en Dret des de l'any 2001.
  
  Situació professional: - Professora Titular d'Universitat de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Jaume I de Castelló. - Professora permanent del Màster Oficial d'Estudis i Intervenció Social en Immigració, Desenvolupament i Grups Vulnerables de la Universitat de Granada. Secretària de Redacció de la Revista de Treball i Seguretat Social del Centre d'Estudis Financers.
  
  Producció científica (selecció): - Autora de les monografies: "La prevenció de riscos laborals en la contractació temporal, empreses de treball temporal i contractes i subcontractes (Ministeri de Treball i Afers Socials, 2002); "El tancament patronal (Tirant lo Blanc, 2009); "El treball al servei de la llar familiar: anàlisi de la seva nova regulació (Reus, 2013) - Autora de més d'una centena d'articles publicats en les més prestigioses revistes científiques, podent destacar-se, entre els més recents: - Ocupació pública i contractes de <>: de l'atzarosa racionalització judicial a la contínua confusió legal. Revista de Treball i Seguretat Social -CEF-. 384, pp. 15 - 40. 2015.03.01. - Els joves davant els riscos professionals: nous reptes per a la seva prevenció. Actualitat Laboral.12, 2014.12.01. - Formes esclaves de treball i servei de la llar familiar: delimitació conceptual, problemàtica específica i propostes. Relacions Laborals. 10, 2014.10.01. - El contracte a temps parcial després de les seves últimes reformes: la flexibilitat al caire de la distorsió de la seva essència. Relacions Laborals. 3, 2014.03.01 - Algunes reflexions entorn de la incidència de les últimes reformes laborals i mesures de contenció econòmica sobre el treball de la dona. Actualitat Laboral. 11, Wolters-Kluwer, 2013.10.01 - Coordinadora de l'obra "La solució extrajudicial dels conflictes laborals" (Eolas, 2014) - Coautora de múltiples obres col·lectives sobre les diverses àrees de la branca social del dret. - Col·laboradora permanent des de gener de 2014 a la secció "Diàlegs amb la jurisprudència" de la Revista de Treball i Seguretat Social del CEF. Direcció de projectes: - Coordinadora del projecte Immigració, interculturalitat i relacions laborals, 3 investigadors, data d'inici: 2015.04.05, durada: 8 mesos - Coordinadora del projecte Creixement, ocupació i polítiques migratòries a Espanya: dos models de gestió de la diversitat sociocultural a comparació, 3 investigadors, data d'inici 2015.03.21, durada: 9 mesos

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Margarita Miñarro Yanini


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 14:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 14:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Margarita Miñarro Yanini


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0931 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 04-11-2019 25-11-2019
  RL0931 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 05-11-2019 26-11-2019
  RL0931 - PR1 Dimarts 09:01 10:00 03-12-2019 03-12-2019
  RL0931 - SE1 Dilluns 09:00 11:00 02-12-2019 02-12-2019
  RL0931 - SE1 Dimarts 10:00 10:59 03-12-2019 03-12-2019
  RL0931 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 28-10-2019
  RL0931 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 29-10-2019
  RL0931 - TU1 Dilluns 09:00 11:00 09-12-2019 09-12-2019
  RL0935 - PR1 Dimarts 11:00 13:15 05-11-2019 26-11-2019
  RL0935 - SE1 Dimarts 11:00 12:45 03-12-2019 03-12-2019
  RL0935 - TE1 Dimarts 11:00 13:15 10-09-2019 29-10-2019
  RL0935 - TU1 Dimarts 11:00 12:00 10-12-2019 10-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0927 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 29-01-2020 29-04-2020
  TU0927 - SE1 Dilluns 09:00 11:00 11-05-2020 18-05-2020
  TU0927 - SE1 Dimecres 11:00 12:00 06-05-2020 06-05-2020
  TU0927 - SE2 Dimecres 12:00 13:00 06-05-2020 06-05-2020
  TU0927 - SE2 Dimecres 11:00 13:00 13-05-2020 20-05-2020
  TU0927 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 04-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0935 - Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  TU0927 - Dret del Treball Grau en Turisme

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció