Santiago García Campá

Santiago García Campá

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social
On pots trobar-me?
JC2110DD - (964 728652)