UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍN MONTANER, JOAN ANTONI
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Vicerector d'Internacionalització i Cooperació
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1251DD - (964 387165)
 • RR0316RV - (964 728988)
 • jmartin@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-5754-9024
 • Ressenya Personal

  Professor Titular d'Economia Aplicada en el Departament d'Economia en la Universitat Jaume I.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials en 1991 per la Universitat de València. Doctor per la Universitat de València en 1998. 


  Professor de la Universitat Jaume I de Castelló des del curs 1997/98 fins a l'actualitat. Anteriorment vaig ser professor de la Universitat de València (des del curs 1991/92 al curs 1996/97).


  El meu treball com a investigador s'ha focalitzat fonamentalment al voltant de dos temes: (1) l'anàlisi dels fluxos de comerç intra-industrial (tema de la meua tesi doctoral i dels meus primers articles publicats) i (2) l'impacte que els moviments migratoris internacionals tenen sobre tant sobre el funcionament de les economies receptores com sobre els patrons de comerç. Sobre tots dos temes he publicat articles en revistes com Economía Industrial, Información Comercial Española, Estudios de Economía, Revista de Economía Aplicada, Investigaciones Económicas, Welwirtschaftliches Archiv, European Journal  of Population, Review of World Economics, Regional Studies i Applied Economics.

   

  He impartit cursos d'Introducció a l'Economia, Microeconomia, Economia Mundial, Econometria, Macroeconomia i Economia Pública


  Vice-degà del Grau en Economia

  Director de l'Institut d'Economia Internacional (2008-2014)

  Especialista LOGSE en Economia i Economia de l'Empresa (2006 fins a l'actualitat)

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Administració d'Empreses
  EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Economia
  FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) Grau en Finances i Comptabilitat
  SRR013 - Comerç Internacional (International Trade) Màster Universitari en Economia  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Self-employment convergence in Europe: The role of migration
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Juan Carlos Cuestas Olivares, Joan Antoni Martín Montaner. PLOS ONE. Num. 4. Vol. 16. pp. 1-14. 2021. Científic.

  • Migration and fdi: the role of job skills
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner, Jordi Paniagua. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 59. pp. 318-332. 2019. Científic.

  • Networks and self-employed migrants
  • Joan Antoni Martín Montaner, Guadalupe Serrano-Domingo, Francisco Requena-Silvente. SMALL BUSINESS ECONOMICS . Num. 3. Vol. 51. pp. 735-755. 2018. Científic.

  • Homeward Bound FDI: Are Migrants a Bridge over Trouble Finance?
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner, Jordi Paniagua. ECONOMIC MODELLING. Vol. 58 . pp. 454-465. 2016. Científic.

  • La Calidad percibida de la Docencia Universitaria: ¿Son mejores Docentes los mejores Investigadores?
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Joan Antoni Martín Montaner, Teodosio Pérez Amaral. E-PUBLICA. Num. 16. pp. 49-66. 2015. Docent.

  • (How) Do research and administrative duties affect university professors' teaching?
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Joan Antoni Martín Montaner, Teodosio Pérez-Amaral. APPLIED ECONOMICS. Num. 45. Vol. 47 . pp. 4868-4883. 2015. Científic.

  • International trade and migrant networks: Is it really about qualifications?
  • Joan Antoni Martín Montaner, Francisco Requena, Guadalupe Serrano. ESTUDIOS DE ECONOMIA (XILE). Num. 2. Vol. 41 . pp. 251-260. 2014. Científic.

  • Immigration, Factor Endowments and the Productive Structure of Spanish Regions, 1996-2005
  • Guadalupe Serrano, Francisco Requena, Joan Antoni Martín Montaner. REGIONAL STUDIES. Num. 7. Vol. 46 . pp. 927-945. 2012. Científic.

  • Comercio y especialización de la economía española: flujos inter-industriales, comercio de variedades y calidad de producto
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Num. 116. pp. 46-64. 2008. Científic.

  • Migration Flows and Intra-Industry Trade Adjustments
  • José V. Blanes, Joan Antoni Martín Montaner. REVIEW OF WORLD ECONOMICS . Num. 3. Vol. Vol. 142 . pp. 567-584. 2006. Científic.

  • Illegal immigration booms and welfare in the host country
  • Javier Ferri, Antonio G. Gómez Plana, Joan Antoni Martín Montaner. EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE . Num. 22. pp. 353-370. 2006. Científic.

  • Inmigración y comercio exterior
  • Joan Antoni Martín Montaner. TEMAS ACTUALES DE ECONOMIA. Num. Vol. 1. pp. 141-166. 2005. Científic.

  • Comercio intra-industrial español: especialización vertical y ventaja comparativa
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 30. Vol. vol. X . 2002. Científic.

  • ESPACIALIZACION VERTICAL Y COMERCIO INTRAINDUSTRIAL: EL PAPEL DE LA DOTACION DE FACTORES
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 796. 2002. Científic.

  • Vertical specialization and intra-industry trade: The role of factor endowments
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV = REVIEW OF WORLD ECONOMICS. Num. 2. Vol. 138 . pp. 340-365. 2002. Científic.

  • A two-stage analysis of monopolistic competition models of intraindustry trade
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. Num. Vol XXV. Vol. 2 . pp. 315-333. 2001. Científic.

  • Estimación de un tipo de cambio peseta/marco. Evidencia para el período 1960-1995
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. núm. 765. pp. 73-93. 1997. Científic.

  • Naturaleza y causas del comercio intra-industrial
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. EKONOMIAZ. Num. 36. Vol. 3er Cu . pp. 78-101. 1996. Científic.

  • Comercio intra-industrial en España: determinantes nacionales y sectoriales
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 7. Vol. vol. III . pp. 45-62. 1995. Científic.

  • Comercio y especialización intraindustrial en España tras la adhesión a la CE
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 304. Vol. IV . pp. 67-88. 1995. Científic.

  Llibres


  • Introducción práctica a la Economía
  • Joan Antoni Martín Montaner. 1994. Autoria. Docent. ISBN 8448118359. -. Ed. McGraw Hill.

  Capítols de llibre


  • The network approach to foreign direct investment-migration linkages
  • Joan Antoni Martín Montaner, José Luis Groizard Cardosa. Encyclopedia of international economics and global trade. Vol. 1: Foreing Direct Investment and the Multinational Enterprise. Singapur (Singapur). Ed. World Scientific Publishing. 2020. ISBN 9789811200588. Científic.

  • Apunts metodològics sobre identificación i avaluació dels aspectos explicatius de la qualitat percebuda
  • Joan Antoni Martín Montaner, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Alternativa virtual a les classes pràctiques d’introducció a l’economia
  • Joan Antoni Martín Montaner, Margarita Rohr Trushcheleva. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Alternativa virtual a las clases prácticas de introducción a la economía
  • Joan Antoni Martín Montaner, Margarita Rohr Trushcheleva. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Inmigración internacional y movilidad laboral entre sectores: Una exploración de escenarios alternativos para la economía española
  • Javier Ferri Carreres, Joan Antoni Martín Montaner, Antonio Gómez Gómez-Plana. Integración Económica en Europa: aspectos macroeconómicos y regionales. Madrid. Ed. Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda). 2007. ISBN 8480082399. Científic.

  • El medio físico. Geología y relieve
  • Teófilo Sanfeliu Montolío, Joan Antoni Martín Montaner, Joaquín Guillermo Martín Ortiz, Joaquín Martín Cubas, José Maria Martín Algarra, Juan Diego Martín Martín. La provincia de Castellón. Castellón. Ed. Diputació de Castelló. 1999. ISBN 8489944040. Científic.

  • El medio físico. Estructura y litología
  • Teófilo Sanfeliu Montolío, Joan Antoni Martín Montaner, Joaquín Guillermo Martín Ortiz, Joaquín Martín Cubas, José Maria Martín Algarra, Juan Diego Martín Martín. La provincia de Castellón. Castellón. Ed. Diputació de Castelló. 1999. ISBN 8489944040. Científic.

  Ponències a congressos


  • Overcoming non-tariff barriers to trade: The role of migrant networks
  • José Luís Groizard, Joan Antoni Martín Montaner. XX Jornadas de Economía Internacional / XX Conference of International Economics. Granada (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • Migration and FDI: the role of job heterogeneity
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Jordi Paniagua, Joan Antoni Martín Montaner. Nineteenth Annual Conference - ETSG 2017 Florence . Florencia (Itàlia). 14-09-2017. Científic. 2017.

  • Migrant's occupation and FDI
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Jordi Paniagua Soriano, Joan Antoni Martín Montaner. Conference on International Economics, La Rabida. Huelva (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017.

  • Migration and FDI: the role of job heterogeneity
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner. XX Encuentro Economía Aplicada . valencia (Espanya). 08-06-2017. Científic. 2017.

  • Skilled Migration and FDI: countries' characteristics of Firms'activity
  • Joan Antoni Martín Montaner, Jordi Paniagua, Ana Maria Cuadros Ramos. ETSG 2016 Helsinki - Seventeenth Annual Conference. Helsinki (Finlàndia). 08-10-2016. Científic. 2016.

  • Homeward Bound FDI: Are Migrants a Bridge Over Troubled Finance?
  • Jordi Panaiagua, Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner. XVI Conference on International Economics. Univeristy of Deusto, San Sebastian (Espanya). 25-06-2015. Científic. 2015.

  • Homeward Bound FDI. Are Migrants a Bridge Over Troubled Finance?
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner, Jordi Paniagua. Seminarnio de Ecnomia Politica. I Migranti un soluzione per a una Finanza in difficoltà ?. Università degli estudi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia). 04-11-2014. Científic. 2014.

  • Homeward Bound FDI: Are Migrants a Bridge Over Troubled Finance?
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner, Jordi Paniagua. European Trade Study Group 2014 Munich. Munich (Alemanya). 11-09-2014. Científic. 2014.

  • Simulación de los efectos de la inmigración sobre la economía española
  • Francisco Javier Ferri Carreres, Antonio Gómez Gómez-Plana, Joan Antoni Martín Montaner. Séptimo Congreso de Economía de Navarra - Inmigración y Economía. Pamplona. 07-11-2007. Científic. 2008. Ed. Gobierno de Navarra. ISBN 9788423530397.

  • The effects of immigration on the productive structure of Spanish provinces
  • Francisco Requena, Joan Antoni Martín Montaner, Guadalupe Serrano. IV Jornadas sobre Integración Económica. Universitat Jaume I. 29-11-2007. Científic. 2007.

  • Migration flows and trade adjustment: the spanish case
  • Joan Antoni Martín Montaner. 7th SAET Conference on Current Trends in Economics. Baiona. 27-06-2005. Científic. 2005.

  • Migration flows and trade adjustments: the Spanish Case
  • Joan Antoni Martín Montaner. VIII Encuentro de Economía Aplicada. Murcia. 16-06-2005. Científic. 2005.

  • Migration flows and trade adjustments: The Spanish case
  • Joan Antoni Martín Montaner. I JORNADAS SOBRE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - GRUPO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (INTECO). Universitat Jaume I - Castellón. 10-12-2004. Científic. 2004.

  • International immigration and mobility across sectors: An exploration of alternative scenarios for Spain
  • Joan Antoni Martín Montaner, Javier Ferri, Antonio Gómez. Jornadas de Macroeconomía en Castilla-La Mancha. 2 Economía Internacional: Los procesos de apertura e integración.. Almagro. 28-04-2004. Científic. 2004.

  • General equillibrium effects of increasing immigration: the Spanish case
  • Joan Antoni Martín Montaner. 2nd European Trade Study Group (ETSG) Conference. Glasgow. 15-09-2000. Científic. 2000.

  • General equilibrium effects of increasing immigration: the Spanish case
  • Javier Carreres Ferri, A. Gómez-Plana, Joan Antoni Martín Montaner. 14th Annual Conference of the European Society for Population Economics (ESPE). Bonn, Germany. 15-06-2000. Científic. 2000.

  • Comercio intra-industrial, especialización vertical y ventaja comparativa
  • Joan Antoni Martín Montaner. II ENCUENTRO DE ECONOMÍA APLICADA. Zaragoza. 03-06-1999. Científic. 1999.

  • Comercio intra-industrial, especialización vertical y ventaja comparativa: Un análisis del comercio intra-industrial español con la OCDE
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. Actas de las VI Jornadas de Economía Internacional. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Instituto de Economía Internacional (IEI). ISBN 8486608139.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Características Singulares del Comercio Exterior de los Grandes Países Emergentes: El Caso de Rusia
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Juan Pallardó López. Universitat de València,Institut Interuniversitari d'Economia Internacional (Espanya). Rohr Trushcheleva, Margarita. Num. Cum Laude. 10-09-2013.

  Comités de congresos


  • Andrés Arnau Paradís, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. Castelló (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Vicente Budí Orduña, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. castellón (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner. 3rd Meeting on International Economics. Castellón (Espanya). 25-09-2014. Científic.

  • Inmaculada Martínez Zarzoso, Celestino Suárez Burguet, Joan Antoni Martín Montaner. 3rd Meeting on International Economics at the Arnoldshain Seminar XII. Universitat de València- Universiitat Jaume I (Espanya). 23-09-2014. Científic.

  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Joan Antoni Martín Montaner, Inmaculada Martínez Zarzoso. 1st Meeting on International Economics: Trade Factor Prices and Multinational Firms. Insitute of International Economics (IEI)-Universitat Jaume I (Espanya). 20-09-2012. Científic.

  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. Jornada sobre Comercio, Movilidad de Factores y Localización de la Actividad Económica - IV WORKSHOP IN ECONOMIC GEOGRAPHY. Castelló de la Plana - UJI. 16-06-2006. Científic.