UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ORTS RÍOS, VICENTE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1264DD - (964 387178)
 • orts@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1708-9868
 • Ressenya Personal

  Nascut a València en 1955, llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Entre 1980 i 1992 ocupa diferents llocs de professor en el Departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València. Des d'octubre de 1992 desenrotlla la seua activitat professional en la Universitat Jaume I de Castelló, de la que és Catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica des de maig de 1995. És membre fundador de l'Institut d'Economia Internacional i del Laboratori d'Economia Experimental de la Universitat Jaume I, ha sigut director del Departament d'Economia (1993-2001) , Vicerector d'Investigació i Postgrau (2001- 2006) i Vicerector de Política Científica i Tecnològica (2006-2010) en esta Universitat . El seu camp d'especialització és l'economia internacional, havent centrat la seua investigació en diferents àrees d'este camp: determinació de tipus de canvi; naturalesa i causes dels fluxos comercials; relació entre comerç internacional, inversió directa estrangera i creixement econòmic; incidència de diferents estructures de mercat i del comportament estratègic dels agents en mercats internacionals; decisions d'internacionalització i localització espacial de l'activitat econòmica.

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1015 - Macroeconomia Grau en Administració d'Empreses
  DA0215 - Macroeconomia Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1015 - Macroeconomia Grau en Economia
  EC1028 - Macroeconomia Internacional Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1015 - Macroeconomia Grau en Finances i Comptabilitat  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Heterogeneidad empresarial y actividad exportadora de las empresas europeas: un análisis de regresión cuantílica
  • Vicente Orts Ríos, Josep Martí Arnau. REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL. Num. 49. pp. 79-102. 2018. Científic.

  • What drives the localization of Spanish multinationals in developing and transition countries?
  • María Teresa Alguacil Marí, Josep Martí Arnau, Vicente Orts Ríos. REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS. Num. 1. Vol. 22. pp. 242-262. 2018. Científic.

  • Firm heterogeneity and the market scope of European multinational activity
  • María Teresa Alguacil Marí, Josep Martí Arnau, Vicente Orts Ríos. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 51. pp. 645-659. 2017. Científic.

  • Location Choice of Spanish Multinational Firms in Developing and Transition Economies
  • Josep Martí Arnau, María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 18. pp. 331-351. 2017. Científic.

  • Sectoral scope and colocalisation of Spanish manufacturing industries
  • Marta Roig Casanova, Vicente Orts Ríos, José Miguel Albert Ortiz. Journal of Geographical Systems . Num. 1. Vol. 19. pp. 65-92. 2017. Científic.

  • Capital goods imports and long-run growth: Is the Chinese experience relevant to developing countries?
  • M. J. Herrerias, Vicente Orts Ríos. JOURNAL OF POLICY MODELING . Num. 5. Vol. 35 . pp. 781-797. 2013. Científic.

  • Energy intensity and investment ownership across Chinese provinces
  • María Jesús Herrerias, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. ENERGY ECONOMICS . Vol. 36 . pp. 286-298. 2013. Científic.

  • Spatial location patterns of Spanish manufacturing firms
  • José Miguel Albert Ortiz, Marta Roig Casanova, Vicente Orts Ríos. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 1. Vol. 91 . pp. 107-136. 2012. Científic.

  • Equipment investment, output and productivity in China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. EMPIRICAL ECONOMICS. Num. 1. Vol. 42 . pp. 181-207. 2012. Científic.

  • The Driving Forces Behind China's Growth
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. ECONOMICS OF TRANSITION . Num. 1. Vol. 19 . pp. 79-124. 2011. Científic.

  • Inward FDI and growth: The role of macroeconomic and institutional environment
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. JOURNAL OF POLICY MODELING . Num. 3. Vol. 33 . pp. 481-496. 2011. Científic.

  • Imports and Growth in China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. ECONOMIC MODELLING. Num. 6. Vol. 28 . pp. 2811-2819. 2011. Científic.

  • Weighted convergence and regional cluster across China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos, Emilio Tortosa Ausina. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. Num. 4. Vol. 90 . pp. 703-734. 2011. Científic.

  • Is the Export-led Growth Hypothesis Enough to Account for China's Growth?
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. CHINA & WORLD ECONOMY. Num. 4. Vol. 18 . pp. 34-51. 2010. Científic.

  • Equipment Investment and Openness in China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. WORLD ECONOMIC PAPERS. Vol. 4 . pp. 1-13. 2009. Científic.

  • EU Enlargement and Inward FDI
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS. Num. 3. Vol. 12 . pp. 594-604. 2008. Científic.

  • Comercio y especialización de la economía española: flujos inter-industriales, comercio de variedades y calidad de producto
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Num. 116. pp. 46-64. 2008. Científic.

  • Entry in foreign markets under asymmetric information and demand uncertainty
  • Vicente Orts Ríos, Rafael Moner Colonques, José J. Sempere Monerris. SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL . Num. 4. Vol. 74 . pp. 1105-1122. 2008. Científic.

  • Asymmetric Demand Information and Foreign Direct Investment
  • Rafael Moner-Colonques, Vicente Orts Ríos, José J. Sempere-Monerris. SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS . Num. 1. Vol. 109 . pp. 93-106. 2007. Científic.

  • Testing price-fixing agreements in a multimarket context: The European case of vitamin C
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel. INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS . Num. 2. Vol. 27 . pp. 245-247. 2007. Científic.

  • Game-theoretic aspects of international mergers: Theory and case studies
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, María José Gil-Moltó, Vicente Orts Ríos. INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS . Num. 26. pp. 395-409. 2006. Científic.

  • An experiment on subjective game valuations
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, María José Gil-Moltó, Vicente Orts Ríos. ECONOMICS BULLETIN. Num. 10. Vol. Vol. 3 . pp. 1-6. 2006. Científic.

  • Cooperative R&D with endogenous technology differentiation
  • María José Gil Moltó, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos. JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY . Num. 2. Vol. 14 . pp. 461-476. 2005. Científic.

  • Does saving really matter for growth? Mexico (1970-2000)
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Num. 16. pp. 281-290. 2004. Científic.

  • Openness and growth: Re-examining foreign direct investment, trade and output linkages in Latin America
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos, María Teresa Alguacil Marí. JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES . Num. 4. Vol. 40 . pp. 168-193. 2004. Científic.

  • Measuring Pricing to Market in the Eurozone: The Case of the Automobile Industry
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. OPEN ECONOMIES REVIEW . Num. 15. pp. 261-271. 2004. Científic.

  • INWARD FOREING DIRECT INVESTMENT AND IMPORTS IN SPAIN
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. INTERNATIONAL ECONOMIC JOURNAL. Num. 3. Vol. 17 . pp. 19-38. 2003. Científic.

  • Pricing to market behavior in oligopolistic competition: a microeconometric approach
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 6 Art Numb:WP-EC 2003-06. pp. 1-15. 2003. Científic.

  • The strategic role of information asymmetry on demand for the multinational enterprise
  • Rafael Moner-Colonques, Vicente Orts Ríos, José J Sempere-Moneris. DISCUSSION PAPER. Num. 2. pp. 1-38. 2003. Científic.

  • Las relaciones universidad-empresa en el sistema valenciano de transferencia de tecnología e innovación
  • Juan Manuel Andrés Bort, Agustín Escardino Benlloch, Vicente Orts Ríos. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. VOL. II, Nº 5. pp. 65-82. 2002. Científic.

  • Vertical specialization and intra-industry trade: The role of factor endowments
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV = REVIEW OF WORLD ECONOMICS. Num. 2. Vol. 138 . pp. 340-365. 2002. Científic.

  • ESPACIALIZACION VERTICAL Y COMERCIO INTRAINDUSTRIAL: EL PAPEL DE LA DOTACION DE FACTORES
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 796. 2002. Científic.

  • Comercio intra-industrial español: especialización vertical y ventaja comparativa
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 30. Vol. vol. X . 2002. Científic.

  • Foreign direct investment,exports and domestic performance in Mexico: a causality analysis
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. ECONOMICS LETTERS. Num. 77. pp. 371-376. 2002. Científic.

  • Does saving really matter for Growth? Mexico 1970-2000
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. CREDIT FOR RESEARCH IN ECONOMIC DEVELOPMENT AN INTERNATIONAL TRADE (CREDIT) RESARCH PAPER. Num. 02/09. pp. 1-32. 2002. Científic.

  • A multivariate cointegrated model testing for temporal causality between exports and outward foreign investment: the Spanish case
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. APPLIED ECONOMICS. Num. 34. pp. 119-132. 2002. Científic.

  • A two-stage analysis of monopolistic competition models of intraindustry trade
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. Num. Vol XXV. Vol. 2 . pp. 315-333. 2001. Científic.

  • Endogenous retailer preferences in intermediate good markets
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos. INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH. Num. 11,2. pp. 123-139. 2001. Científic.

  • Comportamiento de precios en la industria europea de pavimentos y revestimientos cerámicos (*)
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 7 Article Number:WP-EC2000-07. pp. 1-25. 2000. Científic.

  • Temporal causality between exports and FDI: The Spanish case
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH. Num. 4. Vol. 5 . 1999. Científic.

  • ¿Existe causalidad entre exportaciones e inversión directa en el exterior? Algunos resultados para el caso español
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 782. pp. 29-34. 1999. Científic.

  • The Home Effect of Domestic MNF
  • Vicente Orts Ríos, María Teresa Alguacil Marí. WIRTSCHAFTS POLITISCHE BLÄTTER. Num. 46-1999. pp. 511-517. 1999. Científic.

  • A Multivariate Cointegrated Model Testing for Temporal Causality between Exports and Outward Foreign Investment: The Spanish Experience
  • Vicente Orts Ríos, María Teresa Alguacil Marí. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA - BOLETÍN. Num. Artículo Nº EEE 50. pp. 1-4. 1999. Científic.

  • Relación dinámica entre inversiones directas en el extranjero y exportaciones:una aproximación VAR al caso español, 1970-1992
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 773. pp. 51-63. 1998. Científic.

  • Política de precios de los exportadores españoles de automóviles
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel Jiménez. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 315. pp. 57-67. 1997. Científic.

  • Private versus public transportation cost-reducing investment
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. ADVANCES IN ECOLOGICAL SCIENCES . Num. 1. pp. 115-124. 1997. Científic.

  • Segmentación de mercados y discriminación internacional de preciosevidencia empírica para las exportaciones industriales españolas a los principales países de la OCDE
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos. INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. Num. 3. Vol. 21 . pp. 543-562. 1997. Científic.

  • Estimación de un tipo de cambio peseta/marco. Evidencia para el período 1960-1995
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. núm. 765. pp. 73-93. 1997. Científic.

  • Strategic Investment and Multinational Firms under Oligopoly
  • Rafael Moner Colonques, Vicente Orts Ríos, José Jorge Sempere Monerris. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. Num. 16 Article Number:WP-EC 97-16. pp. 1-18. 1997. Científic.

  • Naturaleza y causas del comercio intra-industrial
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. EKONOMIAZ. Num. 36. Vol. 3er Cu . pp. 78-101. 1996. Científic.

  • Comercio y especialización intraindustrial en España tras la adhesión a la CE
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. ECONOMÍA INDUSTRIAL. Num. 304. Vol. IV . pp. 67-88. 1995. Científic.

  • Comercio intra-industrial en España: determinantes nacionales y sectoriales
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 7. Vol. vol. III . pp. 45-62. 1995. Científic.

  Llibres


  • Stochastic Processes for Spatial Econometrics
  • Jorge Mateu Mahiques, José Miguel Albert Ortiz, Carlos Comas Rodríguez, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo, E. Porcu. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788497454124. La Coruña (España). Ed. Netbiblo.

  • Ejercicios de macroeconomía
  • José Miguel Albert Ortiz, Vicente Orts Ríos. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480211962. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Energy Intensity and Its Policy Implications in China
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. Energy Security and Sustainable Economic Growth in China. (826) (Regne Unit). Ed. Palgrave Macmillan. 2014. ISBN 9781137372048. Científic.

  • Adaptació als crèdits ects de les assignatures de macroeconomia A23 i C55.
  • José Miguel Albert Ortiz, Maria Bernarda Zamora Talaya, María de los Angeles Ares Vázquez, María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Openness and Productivity in China
  • Vicente Orts Ríos, María Jesús Herrerias Talamantes. China in the World Economy. New York. Ed. Routledge. 2009. ISBN 9780415470025. Científic.

  • Equipment investment and openness in China
  • Vicente Orts Ríos, María Jesús Herrerias Talamantes. China's Three Decades of Economic Reforms. USA. Ed. Routledge. 2009. ISBN 0203873882. Científic.

  • Adaptació als crèdits ECTS de l'assignatura d'Economia Pública A24
  • Vicente Orts Ríos. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Fiscal Policy Coordination in an Economic and Monetary Union
  • J.E. Boscá, Vicente Orts Ríos. MACROECONOMIC POLICY IN AN OPEN ECONOMY: APPLICATIONS OF THE MUNDELL-FLEMING MODEL. New York. Ed. Nova Science Publishers. 2003. ISBN 1590334701. Científic.

  • Public investiment as regulatory instrument in a monopolistically competitive market
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos. Current Issues in Competition Theory and Policy. Berlin. Ed. Verlag für Wissenschaft und Forschung. 2002. ISBN 3897001748. Científic.

  • Statistical Techniques for the Analysis of Spatial Economic Externalities
  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Vicente Orts Ríos. Spatial Economics and Ecosystems: The interaction between Economics and the Natural Environment. Southampton (Reino Unido). Ed. WIT Press. 2000. ISBN 1853125636. Científic.

  • Environmental and Economic Policy in Monopolistically Competitive Markets
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos, J.C. Pernias, José Carlos Pernias Cerrillo. Spatial Economics and Ecosystems: The interaction between Economics and the Natural Environment. Southampton (Reino Unido). Ed. WIT Press. 2000. ISBN 1853125636. Científic.

  • Spatial location and economic development on the Spanish Mainland
  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Vicente Orts Ríos. Ecosystems and Sustainable Development. Southampton- Boston. Ed. Computational Mechanics Publications. 1997. ISBN 1853125024. Científic.

  • Private and public investment in transportation infrastructure
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. Ecosystems and Sustainable Development. Southampton- Boston. Ed. Computational Mechanics Publications. 1997. ISBN 1853125024. Científic.

  Ponències a congressos


  • Institutional Quality and Governance: Impacts on Energy Intensity across countries
  • Carlos Aller Arranz, María Jesús Herrerias Talamantes, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. XX Jornadas de Economía Internacional / XX Conference of International Economics. Granada (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • what drives the localization of spanish multinationals in developing and transition countries?
  • María Teresa Alguacil Marí, Josep Martí Arnau, Vicente Orts Ríos. Second world congress of comparative economics 1917-2017: Revolution and Evolution in economic development. Petersburg (Rússia). 15-06-2017. Científic. 2017.

  • Energy Intensity and Investiment Ownership Across Chinese Provinces
  • Ana Maria Cuadros Ramos, María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. International Conference on Applied Energy. Suzhou (Hong Kong). 05-07-2012. Científic. 2012.

  • Inward FDI and Growth: the Role of Macroeconomic and Institutional Environment
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. ETSG 2010 Lausanne. Thelfh Annual Conference 9-11 September 2010. Lausanne. 09-09-2010. Científic. 2010.

  • Weighted Convergence and Regional Clusters across China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos, Emilio Tortosa Ausina. Chinese Economic Association Europe/UK Annual Conference 2010. University of Oxford. 12-07-2010. Científic. 2010.

  • Inward FDI and Growth: the Role of Economic Stability and Institutions
  • Ana Maria Cuadros Ramos, María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Sixty-Ninth International Atlantic Economic Conference. Prague. 24-03-2010. Científic. 2010.

  • Imports and Growth in China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. 7th International Conference on the Chinese Economy: Thirty years of reforms: What about Capitalism in China?. CERDI, Clermont-Ferrand (França). 22-10-2009. Científic. 2009.

  • The Driving Forces behind China's Growth
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. The Inaugural CEA ( Europe) and the 20th CEA ( UK) Annual Conference. Dublin, Ireland. 23-07-2009. Científic. 2009.

  • Spatial localization patterns of Spanish manufacturing firms
  • Marta Roig Casanova, Vicente Orts Ríos. V Jornadas sobre Integración Económica. Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. 27-11-2008. Científic. 2008.

  • Spatial distribution of polluting facilities in Europe
  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Vicente Orts Ríos. V Jornadas sobre Integración Económica. Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. 27-11-2008. Científic. 2008.

  • Equipment investment, output and productivity in China
  • María Jesús Herrerias Talamantes, Vicente Orts Ríos. The International forum for Contemporany Chinese Studies Conference on Globalisation and Sustainable Development. The University of Nottingham. 19-11-2008. Científic. 2008.

  • An useful tool to analyze the spatial distribution of firms: the auto-Poisson function
  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. IV Jornadas sobre Integración Económica. Universitat Jaume I. 29-11-2007. Científic. 2007.

  • The last enlargement of the EU and the effects of inward foreign direct investment: a dynamic paneldata approach
  • Ana Maria Cuadros Ramos, María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Seventh Annual Conference of the European Trade Study Group. Dublin (university College Dublin). 08-09-2005. Científic. 2005.

  • Distribución espacial de las actividades contaminantes en Europa
  • José Miguel Albert Ortiz, Vicente Orts Ríos. III Workshop en Geografía Económica. Barcelona. 15-07-2005. Científic. 2005.

  • Net foreign resource inflows, saving and growth: Spain (1970-1999)
  • Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos, María Teresa Alguacil Marí. XXIX Simposio de Análisis Económico. Pamplona. 16-12-2004. Científic. 2004.

  • Game-Theoretic and Behavioral Aspects of International Mergers
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, María José Gil Moltó, Vicente Orts Ríos. XXVIII Simposio de Análisis Económico. Sevilla. 11-12-2003. Científic. 2003.

  • Net foreign resource inflows, saving and growth: Spain (1970-1999)
  • María Teresa Alguacil Marí, Ana Maria Cuadros Ramos, Vicente Orts Ríos. EUROPEAN TRADE STUDY GROUP, FIFTH ANNUAL CONFERENCE. Madrid. 11-09-2003. Científic. 2003.

  • Spatial location and economic development: A comparative analysis between Spain and France
  • José Miguel Albert Ortiz, Vicente Orts Ríos, Jorge Mateu Mahiques. Regional Potentials in an Integrating Europe. Conference Abstract Volume. Londres. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. David Goulden. ISBN 1897721110.

  • A multivariate cointegrated model testing for temporal causality between exports and outward foreign investment: The Spanish case
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Actas de las VI Jornadas de Economía Internacional. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Instituto de Economía Internacional (IEI). ISBN 8486608139.

  • Comercio intra-industrial, especialización vertical y ventaja comparativa: Un análisis del comercio intra-industrial español con la OCDE
  • Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. Actas de las VI Jornadas de Economía Internacional. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Instituto de Economía Internacional (IEI). ISBN 8486608139.

  • Relación dinámica entre inversiones directas extranjeras y exportaciones: una aproximación VAR al caso español, 1970-1992
  • María Teresa Alguacil Marí, Vicente Orts Ríos. Actas de la XII REUNION ANUAL DE ASEPELT ESPAÑA. Córdoba. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT). ISBN 8486785375.

  • Segmentación de mercados y discriminación internacional de precios. Evidencia empírica para las exportaciones industriales españolas a países de la OCDE
  • Jacinto Balaguer Coll, Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel. V Jornadas de Economia Internacional. Universidad Pública de Navarra. 25-06-1997. Científic. 1997.

  • Localización espacial y desarrollo económico: Una aproximación con técnicas de estadística espacial
  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Vicente Orts Ríos. Actas de la XXIII Reunión de Estudios Regionales. Valencia (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat Politècnica de València; Asociación Española de Ciencia Regional. ISBN 8484988597.

  • Private versus public transportation cost-reducing investment
  • María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos, José Carlos Pernias Cerrillo. The first International conference on ecosystems and sustainable development. Peñiscola (Castellón) (Espanya). 14-10-1997. Científic. 1997. ISSN 1369-8273.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Estrategia de precios y competencia imperfecta en el caso de las exportaciones industriales españolas
  • Vicente Orts Ríos, Ezequiel Uriel Jiménez. Universitat de València (Estudi General) (Espanya). Balaguer Coll, Jacinto. Num. 10. 01-01-1998.

  • El comercio exterior español: un análisis de los flujos intra industriales
  • Vicente Orts Ríos. Universitat de València (Estudi General) (Espanya). Martín Montaner, Joan Antoni. Num. 10. 01-01-1998.

  • Crecimiento económico y convergencia en la OCDE: 1960-1990
  • Javier Andrés Domingo, Vicente Orts Ríos. Univertista de València (Estudi General) (Espanya). Bosca Mares, José Emilio. Num. 10. 01-01-1996.

  Comités de congresos


  • Vicente Orts Ríos, María Arantzazu Vicente Palacio, Fernando Martínez Sanz, José Luis Blasco Díaz. VI Congreso Internacional de Transporte: La Eficiencia del Transporte como Objetivo de la Actuación de los Poderes Públicos ( Liberación y Responsabilidad). Benicàssim (Espanya). 12-05-2015. Científic.

  • Juan Carlos Bou Llusar, Ricardo García Macho, Vicente Orts Ríos. V Congreso Intenacional de Transporte: La nueva Ordenación del mercado de transporte. Universitat Jaume I (Espanya). 24-10-2012. Científic.

  • José Miguel Albert Ortiz, Jorge Mateu Mahiques, Joan Antoni Martín Montaner, Vicente Orts Ríos. Jornada sobre Comercio, Movilidad de Factores y Localización de la Actividad Económica - IV WORKSHOP IN ECONOMIC GEOGRAPHY. Castelló de la Plana - UJI. 16-06-2006. Científic.

  • María Amparo Camarero Olivas, Vicente Orts Ríos. VIII Jornadas de Economía Internacional. Ciudad Real. 25-06-2003. Científic.

  • Vicente Orts Ríos. Nueva Economía y Estrategias competitivas en Internet. Valencia. 16-07-2001. Científic.

  • Vicente Orts Ríos. Economía, Desigualdad Social y Pobreza.. Valencia. 05-02-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Vicente Orts Ríos, Nikolaos Georgantzis, María Amparo Camarero Olivas. 2000 LA ECONOMIA ESPAÑOLA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS.

  Apunts docents


  • Ejercicios de Macroeconomía (A23)
  • José Miguel Albert Ortiz, Vicente Orts Ríos. 1998. Ref. cs-7-1998.