UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

BALAGUER COLL, JACINTO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Vocal de la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Comitè de Direcció del Centre d'Educació i Noves Tecnologies
 • Membre del grup d'investigació Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1247DD - (964 387161)
 • coll@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3798-1976
 • Ressenya Personal

  Catedràtic d'Anàlisi Econòmica des de 2018. Ha impartit docència en Grau, Llicenciatura, Màster i Doctorat sobre Microeconomia, Economia Industrial i Econometria en diverses universitats. Ha realitzat estades com a professor convidat a la University of Nottingham, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Université Lumière Lyon 2, University of Leicester i, més recenment, a l’Energy Policy Research Group de la University of Cambridge. Ha exercit diversos càrrecs acadèmics, com ara secretari de departament, vicedegà, director de Màster, membre del Comitè de Direcció del Centre d'Educació i Noves Tecnologies, i membre de la Junta de Govern de la Universitat Jaume I. El seu interès investigador es centra principalment en el funcionament dels mercats des d'una perspectiva empírica, tractant temes com la integració regional, tipus de canvi i formació de preus, i polítiques de millora de competència. Sobre aquest temes ha publicat diversos articles com a autor, així com en qualitat d'editor acadèmic de PLOS ONE.

  Ha aplicat coneixements sobre comportament de mercats a qüestions rellevants per al sector turístic, mediambiental i energètic. D'acord amb RePEc Biblio és autor del treball d'investigació amb més impacte mundial a l'àrea de l'Economia del Turisme (codi JEL-American Economic Association: L83). Ha col·laborat amb la Direcció General de Polítiques Interiors (Parlament Europeu) en relació a la preocupació sobre el grau de competència en la distribució de carburants i, regularment, amb l'Associació Espanyola per a l'Economia Energètica com a membre del comitè científic del congrés anual. És avaluador de projectes científics del Ministeri de Ciència i Innovació. Des de l’inici de 2019 dirigeix l’estudi "Canvis recents en el sector de distribució de carburants: estructura de mercat i efecte sobre preus" del Pla d’Investigació de la Universitat Jaume I i, des de 2019, és investigador principal del projecte "Anàlisi empírica per a millores d'eficiència i en comportament de preus dels combustibles fòssils" finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Jacinto Balaguer Coll


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Jacinto Balaguer Coll


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EC1031 - PR1 Divendres 09:00 11:00 20-09-2019 29-11-2019
  EC1031 - PR2 Divendres 11:00 13:00 20-09-2019 29-11-2019
  EC1031 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 16-12-2019
  EC1031 - TU1 Divendres 11:00 12:30 20-12-2019 20-12-2019
  EC1031 - TU1 Divendres 09:00 10:30 13-12-2019 13-12-2019
  EC1042 - LA1 Dimecres 11:00 13:00 25-09-2019 20-11-2019
  EC1042 - TE1 Dimarts 13:00 15:00 10-09-2019 17-12-2019
  EC1042 - TU1 Dimecres 11:00 12:30 27-11-2019 04-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EC1031 - Economia Industrial Grau en Economia
  EC1042 - Tècniques de Predicció Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo