UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

HUARTE DEL FRAILE, JAVIER
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • JC1235DD - (964 728617)
 • huarte@uji.es
 • Ressenya Personal

  CURRICULUM VITAE

  1.- DADES PERS

  COGNOMS I NOM: Huarte del Fraile, Javier


  2.- TÍTOLS ACADÈMICS

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1982/83-1986/87).
  Branca: Economia General.
  Especialitat: Economia Internacional
  Centre: Universidad Complutense de Madrid 

  3.- LLOCS DOCENTS OCUPATS

  - Professor de Formació Professional (Centre Privat Concertat).

  Nomenament: Octubre 1987. 
  Cessament: Desembre 1988.


  - Professor Titular de l'O.N.I.D., en el centre associat de Vila-real (Castelló).

  Nomenament: Octubre 1987. 
  Cessament: Setembre 1988.

  - Professor Titular d'Escola Universitari Interí en la Universitat Jaime I de Castelló. 

  Nomenament: Octubre 1991
  Cessament: Setembre 1998.

  - Professor Associat en la Universitat Jaime I de Castelló. 

  Nomenament: Octubre 1998, en vigor.

  4.- ACTIVITAT DOCENT EXERCIDA

  - Professor de Comptabilitat (Centre Formació Professional). 

  - Professor d'Hisenda Pública II i Sistema Fiscal Español (O.N.I.D.).

  Activitat docent en la UJI (1991-2016):

  - Professor d'Hisenda Pública i Economia Espanyola en la Llicenciatura de Dret.
  - Professor de Sistema Fiscal Español, Introducció a l'Economia i Microeconomia en la Llicenciatura d'Administració d'empreses.
  - Professor d'Introducció a l'Economia i Microeconomia en la Diplomatura de Ciències Empresarials.
  - Professor d'Introducció a l'Economia en la Diplomatura de Relacions Laborals.
  - Professor d'Introducció a l'Economia en la Diplomatura de Gestió i Administració Pública.
  - Professor d'Introducció a l'Economia en la Llicenciatura d'Enginyeria Informàtica.
  - Professor de Principis d'Economia en el Grau de Turisme en l'actualitat i de Microeconomia en els Graus d'Economia, Finances i Comptabilitat i Administració i direcció d'empreses.
  - Professor Tutor d'Alumnes en Estada en Pràctiques de la Llicenciatura d'Administració d'empreses i de la Diplomatura d'Empresarials. En l'actualitat de Graus d'Economia, Finances i Comptabilitat i Administració i direcció d'empreses.  5.- CURSOS I SEMINARIS REBUTS

  - Curs sobre Cooperativisme i Organització Empresarial (Fundescoop 1988).
  - 2 Cursos de Doctorat en Economia Industrial (1992-1995).
  - Curs d'Economia Internacional (Universitat Menéndez Pelayo 1994).

  6.- CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS

  - 2 Cursos de Postgrau de Gestió Econòmica Financera Empresarial, mòdul de Fiscalitat, durant els cursos 1994/95 i 1995/96, finançats per la Conselleria de Treball i en col·laboració amb la Fundació Universitat Empresa.

  - 1 Curs de Postgrau sobre el Règim Fiscal de les PYMES, durant 1996, finançats per la Conselleria d'Indústria i Comerç i en col·laboració amb la Fundació Universitat Empresa.

  - 1 Curs sobre el Règim Fiscal de les PYMES, durant 1997, impartit al Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Castelló. El curs va ser finançat per la Conselleria d'Indústria i Comerç, en col·laboració amb el Col·legi Oficial esmentat. 

  - 1 Curs sobre el Règim Fiscal de les PYMES, durant 1998, impartit al Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Castelló. El curs va ser finançat pel Fondo Social Europeu, en col·laboració amb el Col·legi Oficial esmentat. 

  -1 Curs de Fiscalitat Postgrau 2008 organitzat per la VA SER Castelló per a preparació del EFPA  7.- ACTIVITAT EN EMPRESES I EXERCICI LLIURE DE LA PROFESSIÓ

  - Director Financer i Administració en empreses del Sector Tèxtil i Alimentari durant el període 1989-1994, a Castelló. Amb àmplia experiència en adreça d'equips de treball, domini absolut de Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Costos.

  - Desenvolupament de Planes de Viabilitat previ Càlcul de Costos, participació en l'elaboració Auditories i control pressupostari i intern en l'empresa.

  - Empresa pròpia (Societat Limitada), dedicada a l'assessorament d'empreses en temes d'administració i fiscalitat. En activitat des de Novembre de 1997.


  8.- CAMPOS PRINCIPALS D'ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

  - Economia Industrial, Sistema Fiscal Español i Teoria Econòmica.

  9.- IDIOMA

  - Posseïxc ample coneixements d’Anglès.

  10.- CONEIXEMENTS INFORMÀTICS

  - Maneig expert de Microsoft Office Professional i usuari de diversos programes integrals de Comptabilitat, Facturació i Gestió.


  CASTELLÓ a 03 de Febrer de 2016


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Administració d'Empreses
  AE1020 - Microeconomia Grau en Administració d'Empreses
  EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Economia
  EC1020 - Microeconomia Grau en Economia
  FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1020 - Microeconomia Grau en Finances i Comptabilitat
  TU0904 - Principis d'Economia (Economia) Grau en Turisme