UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ALAMÁ SABATER, MARÍA LUISA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Direcció de projecte tipus V
 • Vocal
 • Membre
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació REALD - Economia Regional i Desenvolupament Local / IIDL
 • Membre del grup d'investigació CAMINA - Cadenes globals de valor, migracions, innovació i adaptació al canvi climàtic
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1249DD - (964 387163)
 • alama@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7349-090X
 • Ressenya Personal

  Professora Contractada Doctora de l'àrea d'Economia aplicada. Investigadora de l'Institut de Desenvolupament Local (IIDL) i del grup de recerca de Comerç Internacional. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València (1999). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València.
   

  La seva recerca se situa en l'àrea de l'economia regional, destacant l'anàlisi dels models de localització així com els fluxos de migracions i comerç internacional. Ha participat en projectes d'investigació i ha publicat articles en revistes indexades en el JCR com: Tijdschrift voor Economische, Applied Economics, Growth and Change, Environment and Planning B, Planning and Design i Annals of Regional Science


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Administració d'Empreses
  EC1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1019 - Mètodes Quantitatius Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local Grau en Gestió i Administració Pública
  SRP511 - Desenvolupament Sostenible (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • La inmigración en Castellón de la Plana, Capital social, redes sociales y estrategias de adaptación a la crisis económica
  • Joan Serafí Bernat Martí, Maria Luisa Alama Sabater, Mercedes Alcañiz Moscardó, María Amparo Maset Llaudes, Grisela Soto Personat, Silvia Valls Fabregat, Viruela Martínez Rafael. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788460684991. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Main Lode-Local Development Through Europe: A Multinational and Interdisciplinary Approach
  • Joan Serafí Bernat Martí, Maria Luisa Alama Sabater, Ramos A.. 2014. Edició. Docent. ISBN 9788494029189. Castelló. Ed. Consortium 2H2S.

  • Las condiciones de vida en la cuenca del río Zambeze
  • Maria Luisa Alama Sabater, Enrique Lluch Frechina. 2006. Edició. Científic. ISBN 8484403602. Madrid (Espanya). Ed. Cáritas Española Editores.

  Capítols de llibre


  • Línea estratégica económica. Estructura general
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater, José María García Álvarez Coque, Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa. Estrategia Avant 20-30: Plan estratégico valenciano antidespoblamiento. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2021. ISBN 9788491333760. Científic.

  • Línea estratégica medioambiental
  • Jorge Hermosilla Pla, José María García Álvarez Coque, Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater. Estrategia Avant 20-30: Plan estratégico valenciano antidespoblamiento. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2021. ISBN 9788491333760. Científic.

  • Estratègies per a l'ocupació desenvolupades des dels pactes territorials. Metodologia aplicada i adaptació al context de la COVID-19
  • Jorge Hermosilla Pla, Nuria Grané Teruel, Vicente Budí Orduña, Antonio Martinez Puche, José Miguel Giner Pérez, María Luisa Alamá Sabater, Ghaleb Fansa, Juan José Rubert Nebot. Estratègies per a l'ocupació des del territori valencià. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333395. Científic.

  • Estrategias para el empleo desarrolladas desde los pactos territoriales. Metodología aplicada y adaptación al contexto COVID-19
  • Jorge Hermosilla Pla, Nuria Grané Teruel, Vicente Budí Orduña, Antonio Martinez Puche, José Miguel Giner Pérez, María Luisa Alamá Sabater, Ghaleb Fansa, Juan José Rubert Nebot. Estrategias para el empleo desde el territorio valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333388. Científic.

  • Territorios Inteligentes. Sectores Innovadores. Innovación Territorial en el Sector Cerámico. Castellón
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La Innovación Territorial y el Empleo en la Comunidad Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333104. Científic.

  • Territoris intel·ligents, sectors innovadors. Innovació Territorial en el Sector Ceràmic. Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La Innovació Territorial i L'ocupació en la Comunitat Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333128. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori àrea funcional de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Seguiment i avaluació projecte experimental pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Metodologia per a elaboració dels documents d'estratègies d'ocupació aplicades al territori
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Valoració dels projectes experimentals en el territori valencià convocatòries 2016 i 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón GAllego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María Beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Anàlisi de la indústria i l'ocupació en les àrees funcionals: Els ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263478. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pacte) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pate) de la mancomunitat espadán-mijares (MEM)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Anàlisi de la indústria i l'ocupació en les àrees funcionals: Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263478. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals castellócrea consorci pacte local per l'ocupació de castelló, ajuntament de castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori. Àrea funcional Els Ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals mancomunitat intermunicipal alt palància
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals consorci municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales empleabilidad en el alto palancia con perspectiva de género mancomunidad intermunicipal alto palancia
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el desarrollo local y el empleo plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Análisis de la industria y el empleo: áreas funcionalel de Els Ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La industria valenciana: Una visión territorial del mercado laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263447. Científic.

  • Estrategias de empleo aplicadas al territorio área funcional de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el empleo Castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales castellócrea consorcio pacto local por el empleo de Castelló, ajuntament de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el desarrollo local y el empleo maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental consorcio municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Análisis de la industria y el empleo en las áreas funiconales: Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La industria valenciana: Una visión territorial del mercado laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263447. Científic.

  • Seguimiento y evaluacón proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la mancomunidad espadán mijares (imem)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Valoración de los proyectos experimentales en el territorio valenciano convocatorias 2016 y 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón Gallego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Metodología de las estrategias territoriales para la provincia de Castellón
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Estrategias de empleo aplicadas al territorio. Área funcional els ports-baix maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot, Manuel Cantavella Jordá. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Áreas Funcionales: mercado laboral y tendencias de futuro. Áreas Funcionales de Els Ports-Baix Maestrat, de Castellón y del Valle del Palancia
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La formación profesional en la Comunitat Valenciana, situación y directrices: visión territorial. Ed. Dualiza Bankia. 2019. ISBN 9788409105205. Científic.

  • Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Els Ports-Baix Maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Maestrat-Penyagolosa
  • María Luisa Alama Sabater. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Location determinants of migrant inflows: the Spanish case
  • Maria Luisa Alama Sabater, María Teresa Alguacil Marí, Joan Serafí Bernat Martí. Identity and territorial character: re-interpreting local-spatial development. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2014. ISBN 9788437092836. Científic.

  • Análise exploratória de dados espaciais (AEDE)
  • Maria Luisa Alama Sabater, Andrés Artal Tur, José Miguel Navarro Azorín. Compêndio de Economia Regional - Volume II: métodos e técnicas de análise regional. (620) (Portugal). Ed. Principia. 2011. ISBN 9789898131782. Científic.

  • Mozambique
  • Maria Luisa Alama Sabater, Enrique Lluch Frechina. Las condiciones de vida en la cuenca del río Zambeze. Madrid (Espanya). Ed. Cáritas Española Editores. 2006. ISBN 8484403602. Científic.

  • Realidad socioeconómica
  • Maria Luisa Alama Sabater, Enrique Lluch Frechina. Las condiciones de vida en la cuenca del río Zambeze. Madrid (Espanya). Ed. Cáritas Española Editores. 2006. ISBN 8484403602. Científic.

  Ponències a congressos


  • Industria del sector alimentación
  • María Luisa Alamá Sabater. Avalem Territori 2021. Eslida (Espanya). 21-09-2021. Docent. 2021.

  • Los proyectos experimentales
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater. Avalem Territori-2021. Benicarló (Espanya). 27-07-2021. Docent. 2021.

  • Economá social y desarrollo territorial
  • María Luisa Alamá Sabater. Avalem territori-2021. Castellfort (Espanya). 06-07-2021. Docent. 2021.

  • Income spillovers from cultural diversity. The remarkable case of Spain
  • María Teresa Alguacil Marí, María Luisa Alama Sabater. XX Jornadas de Economía Internacional / XX Conference of International Economics. Granada (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • Innovación territorial: efectos sobre el cultivo de olivos milenarios
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos / VI Jornades Valencianes d'estudis Regionals. Castellón de la Plana (Espanya). 20-11-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409151585.

  • Applications of fuzzy metrics in econometrics
  • Eduardo Jiménez Fernández, María Luisa Alama Sabater, Jose M. Calabuig Rodríguez. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • Explaining Valencian Laponia. Quantitavie and qualitative approaches to rural depopulation
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Jose María García Alvarez-Coque, Honorat Roig Tierno. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • The contents and development process of the professional orientation training sessions: experience from the tourism degree
  • Beatriz Forés Julián, Juan Bautista Ferreres Bonfill, María Lidón Lara Ortiz, María Luisa Alama Sabater. Proceedings of EDULEARN18 Conference. Palma de Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Importa la similitud de corrupción en la atracción de IED entre países?
  • María Teresa Fernández Núñez, Maria Luisa Alama Sabater, Miguel Ángel Márquez Paniagua. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Accounting for spatial dependence in tourist expenditure functions
  • Maria Luisa Alama Sabater, Andres Artal-Tur. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Avalem territori. Pactos por el empleo
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Nuevos modos de transporte y cambio en el modelo turístcio
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • New patterns in the location choice of immigrants in Spain
  • María Teresa Alguacil Marí, Maria Luisa Alama Sabater. Arnoldshain Seminar XV - Conference: The EU and Latin America Facing Globalization. Viena (Àustria). 04-09-2017. Científic. 2017.

  • Spatial analysis of tourist expenditures at local level in Spain: the case of Valencian Community
  • Maria Luisa Alama Sabater, Andrés Artal Tur, Vicente Budí Orduña. I Workshop d'Economía Valenciana. Valéncia (Espanya). 04-11-2016. Científic. 2016.

  • Cultural Tourists in the Mediterranean Regions of Spain: Factors Explaining Their Presence and Behaviour
  • Andres Artal-Tur, Marina Villena, Maria Luisa Alama Sabater. 8th World Conference for Graduate Research. Bodrum, Halicarnaso (Turquia). 24-05-2016. Científic. 2016.

  • FDI in space revisited: the role of spillovers on foreign direct investment within the European Union
  • Maria Luisa Alama Sabater. XLII Reunión de Estudios Regionales International Conference on Regional Science: 30 years of integration in Europe from the regional perspective: past lessons and future challenges. Santiago de Compostela (Espanya). 16-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788461755066.

  • Determinación del impacto de los nuevos aeropuertos turísticos mediterráneos en las cuentas regionales
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. XLII Reunión de Estudios Regionales International Conference on Regional Science: 30 years of integration in Europe from the regional perspective: past lessons and future challenges. Santiago de Compostela (Espanya). 16-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788461755066.

  • FDI in Space Revisited: The Role of Spillovers on Foreign Direct Investments Within The European Union
  • Laura Márquez Ramos, Maria Luisa Alama Sabater. International Conference on Regional Science: Innovation and Geographical Spillovers: New approaches and Evidence. Reus, Tarragona (Espanya). 18-11-2015. Científic. 2015.

  • New Patterns in the Location Choice of The Immigrants in Spain
  • Maria Luisa Alama Sabater. International Conference on Regional Science: Innovation and Geographical Spillovers: New approaches and Evidence. Reus, Tarragona (Espanya). 18-11-2015. Científic. 2015.

  • FDI in space revisited. The role of spillovers in foreign direct investements within the European Union
  • Laura Márquez Ramos, Maria Luisa Alama Sabater. 4th Meeting on International Economics: "Europe in crisis: Recent developments and policy implications". Castellón (Espanya). 24-09-2015. Científic. 2015.

  • New patterns in the location choice of the Spanish immigrants
  • Maria Luisa Alama Sabater, Joan Serafí Bernat Martí, María Teresa Alguacil Marí. 14th International Conference on Geography Methodological Challenges in Geography. Universitatea de Vest din Timisoara (Romania). 15-05-2015. Científic. 2015.

  • Trade, Emigration and Immigration: the Case of Spain before and after the crisis
  • Maria Luisa Alama Sabater. 3rd Meeting on International Economics at the Arnoldshain Seminar XII.Factor Movements and Trade: The Role of Information and Cultural Issues. Universitat de València- Universiitat Jaume I (Espanya). 23-09-2014. Científic. 2014.

  • Les facteurs de localisation des citoyens Roumains en Espagne
  • Joan Serafí Bernat Martí, Maria Luisa Alama Sabater, María Teresa Alguacil Marí. Internatiionall Conference "Academic Geography of Timisoara at the 55th Anniversary". Universitatea de Vest, Timisoara (Romania). 16-05-2014. Científic. 2014.

  • Interregional Trade and Transport Connectivity: Evidence from a Spatial Gravity Model
  • Maria Luisa Alama Sabater. 2nd workshop on International Economics: Trade, Transport and Logistics. Castellón (Espanya). 26-09-2013. Científic. 2013.

  • Spatial Analysis Of Migrants Inflow: Spanish Case
  • Maria Luisa Alama Sabater, María Teresa Alguacil Marí, Joan Serafí Bernat Martí. 53rd ERSA Congress Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World economy. Palermo (Itàlia). 27-08-2013. Científic. 2013.

  • Interregional Trade and Transport Connectivity: Evidence based on Spatial Econometric Models
  • Maria Luisa Alama Sabater, Laura Márquez Ramos, Celestino Suárez Burguet, José Miguel Navarro Azorin. 53rd ERSA Congress Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World economy. Palermo (Itàlia). 27-08-2013. Científic. 2013.

  • Main Lode-Local Development Through Europe: A Multinational And Interdisciplinary Approach
  • Joan Serafí Bernat Martí, Maria Luisa Alama Sabater. Main Lode-Local Development Through Europe: A Multinational And Interdisciplinary Approach. Castellon (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013. Ed. Consortium 2H2S. ISBN 9788491029189.

  • Describing the geography of Spanish bank branching
  • Anabel Forte Deltell, Maria Luisa Alama Sabater, David Conesa, Emilio Tortosa Ausina. 26th International Workshop on Statistical Modelling. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012.

  • The geography of Spanish bank branches: a Bayesian perspective
  • Maria Luisa Alama Sabater, David Conesa, Anabel Forte Deltell, Emilio Tortosa Ausina. 4th International IFABS Conference on Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models ( IFABS 2012). Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012.

  • Logistics Networks and Spillovers
  • Maria Luisa Alama Sabater. The Spatial Thinking and Geographic Information Science 2011. Tokyo (Japó). 14-09-2011. Científic. 2011.

  • A Q Methodology Approach to Define Urban Sustainability Challenges in a Small Insular City
  • Maria Luisa Alama Sabater. 51 st Congress of the European Regional Sciencie Association- 37 th Meeting of Regional Studies of The Spanish Association of Regional Sciencie. Barcelona (Espanya). 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Regional Trade and Logistics Infrastructure: A Spatial Approach
  • Maria Luisa Alama Sabater. 51 st Congress of the European Regional Sciencie Association- 37 th Meeting of Regional Studies of The Spanish Association of Regional Sciencie. Barcelona (Espanya). 30-08-2011. Científic. 2011.

  • The Role of Destination Spatial Spillovers and Technological Intensity in the Location of Manufacturing and Services Firms
  • Maria Luisa Alama Sabater. 51 st Congress of the European Regional Sciencie Association- 37 th Meeting of Regional Studies of The Spanish Association of Regional Sciencie. Barcelona (Espanya). 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Urban Spatial Structure and Economic Growth in Spanish Metropolitan Areas
  • Maria Luisa Alama Sabater. 51 st Congress of the European Regional Sciencie Association- 37 th Meeting of Regional Studies of The Spanish Association of Regional Sciencie. Barcelona (Espanya). 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Shocks, spillovers and the location of firms
  • Andrés Artal Tur, José Miguel Navarro Azorín, Maria Luisa Alama Sabater, Antonio García Sánchez. International Conference on Spatial Thinking and Geographic Information Sciences (STGIS 2011). Tokyo (Japó). 14-09-2011. Científic. 2011. ISSN 1877-0428.

  • Modelo de Interacción Espacial de Ocupación del Uso del Suelo "Aplicado a Castellón"
  • Maria Luisa Alama Sabater. International Meeting on Regional Science: XXXVI Reunión de Estudios Regionales. Badajoz - Elvas (Espanya). 17-11-2010. Científic. 2010.

  • The role of destination spatial spillovers in the location of industry and services activities
  • Maria Luisa Alama Sabater. 4th Seminar Jean Paelinck of Spatial Econometrics. Oviedo (Espanya). 22-10-2010. Científic. 2010.

  • Spanish exports and logistic needs. A spatial marked point pattern approach
  • Laura Márquez Ramos, Maria Luisa Alama Sabater. 50th European Congress of the Regional Science Association International. Sweden (Suècia). 19-08-2010. Científic. 2010.

  • Location and geographic diversification patterns of Spanish financial institutions: implication for growth
  • Emilio Tortosa Ausina, David V. Conesa Guillén, Maria Luisa Alama Sabater. 50th European Congress of the Regional Science Association International. Sweden (Suècia). 19-08-2010. Científic. 2010.

  • Industrial location, spatial discrete choice models and the need to account for neighbourhood effects
  • Maria Luisa Alama Sabater. III World Conference of Spatial Econometrics. Barcelona (Espanya). 08-07-2009. Científic. 2009.

  • Determinants of industrial location and spatial effects: an application to the municipalities of the Region of Murcia
  • Maria Luisa Alama Sabater. 3rd Seminar Jean Paelinck on Spatial Econometric. Cartagena (Espanya). 10-10-2008. Científic. 2008.

  • Análisis coste-beneficio de La Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV)
  • J. Mª. Guijarro I Jorge, Andrés Artal Tur, Maria Luisa Alama Sabater, Antonio García Sánchez. XXXII Reunión de Estudios Regionales: Desarrollo de Regiones y Eurorregiones. El desafío del cambio rural. Ourense (Espanya). 16-11-2006. Científic. 2006.

  • Determinantes de localización de la industria valenciana
  • Maria Luisa Alama Sabater, Leandro García Menéndez. VII Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional. Córdoba (Espanya). 17-02-2005. Científic. 2005.

  • Rediscusión del criterio de aleatoriedad a partir de un contraste de varianza
  • Maria Luisa Alama Sabater, Leandro García Menéndez. XXIX Reunión de Estudios Regionales: Competitividad regional en la Unión Europea ampliada. Santander (Espanya). 27-11-2003. Científic. 2003.

  • Localización industrial: un análisis comparativo
  • Maria Luisa Alama Sabater. V Encuentro de Economía Aplicada. Oviedo (Espanya). 06-06-2002. Científic. 2002.

  • La presencia de externalidades dinámicas en la industria valenciana
  • Maria Luisa Alama Sabater. II Encuentro de Economía Aplicada. Zaragoza (Espanya). 03-06-1999. Científic. 1999.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La política regional de la Unión Europea
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-2005.

  • La política regional de la Unión Europea
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-2004.

  • La política regional de la Unión Europea y efectos ante la ampliación
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-2002.

  • Los fondos de cohesión de la Unión Europea
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-2001.

  • Los fondos de cohesión de la Unión Europea
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-2000.

  • Los fondos de cohesión de la Unión Europea
  • Maria Luisa Alama Sabater. Universidad Cardenal Herrera CEU (Espanya). 22-03-1999.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • Maria Luisa Alama Sabater. Local Development Through Europe, 2nd Edition: A Multinational and Interdisciplinary Approach (MAIN LODE). Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 30-06-2014. Científic.

  • Maria Luisa Alama Sabater. Local Development Through Europe: A Multinational and Interdisciplinary Approach (MAIN LODE). Castellón (Espanya). 01-07-2013. Científic.