UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MEZQUITA VIDAL, ELENA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • JC1214DD - (964 728601)
 • emezquit@uji.es
 • Ressenya Personal

  Elena Mezquita és Professora associada en departament d'Economia de la Universitat Jaume I de Castelló. Imparteix docència en el Grau d'Administració i Gestió Pública (Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local), en el Màster de Cooperació al desenvolupament (Desenvolupament Sostenible i Treball de Final de Màster) així com la tutoritzación de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau en el Grau de Turisme. A més  a més de la seua activitat docent, desenvolupa una activitat professional en el camp desenvolupament local.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Elena Mezquita Vidal


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 20:00 21:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 15:00 16:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Elena Mezquita Vidal


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1240 - PR1 Dimarts 16:00 19:00 19-05-2020 19-05-2020
  GA1240 - PR1 Dimarts 19:00 20:00 28-01-2020 28-04-2020
  GA1240 - PR1 Dimarts 18:00 20:00 11-02-2020 21-04-2020
  GA1240 - PR1 Dimarts 18:01 20:00 12-05-2020 12-05-2020
  GA1240 - SE1 Dimarts 18:01 19:00 05-05-2020 05-05-2020
  GA1240 - SE1 Dimarts 18:00 20:00 31-03-2020 31-03-2020
  GA1240 - TE1 Dimarts 16:01 18:00 11-02-2020 12-05-2020
  GA1240 - TE1 Dimarts 16:00 19:00 28-01-2020 28-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local Grau en Gestió i Administració Pública
  SRP511 - Desenvolupament Sostenible (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo