UJI

Informació personal

PERIS CERDÁ, MARÍA JOSE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Representant CIT
 • TI1325DD - (964 728397)
 • perisc@uji.es
 • Ressenya Personal

   

  • Professora associada a la UJI , en l'àrea d’Estadística i Investigació Operativa, des de 1998.
  • Professora titular d'Ensenyament Secundari a l'IES El Caminàs de Castelló des de 1990.
  • Membre de la SEMCV "Al-khwarizmi" , participant del grup local de la preparació de la olimpíada provincial per a Primària i Secundària.

  Investigació

    

   • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. Problemas resueltos de estadística aplicada a las ciencias sociales. 2015 Autor. Docent. ISBN: 978-84-15444-38-1. Castelló de la Plana, (724): Publicacions Universitat Jaume I.

    

   • Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá, Pablo Juan Verdoy. Problemes resolts d'estadísitica aplicada a les Ciències Socials. 2013 Autor. Docent. ISBN: 978-84-695-7233-7. Castellón de la Plana: Servei de Publicacions, Univesitat Jaume I.
     
   • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. Problemes resolts de probabilitat i inferència aplicats a les ciéncies sociales. 2013 Autor. Docent. ISBN: 978-84-697-1551-2. Castelló: Servei de Publicacions UJI.

    

   • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. Estadística pràctica amb full de càlcul. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educat. Castellón: 27-06-2011. Docent. 2011 Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-695-0300-3. 

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1811 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  EM1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Química
  GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública Grau en Gestió i Administració Pública  Publicacions


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Problemes resolts d’estadística per a l’assignatura tècniques estadístiques en ciències del treball.
  • María Jose Peris Cerdá. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Elaboració de recursos multimèdia dirigits a facilitar als professors de Matemàtiques la recerca d'elements de formació teòrics i pràctics
  • Irene Pitarch Andrés, María Jose Peris Cerdá, Teresa Maria Bort Martínez. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Recerca d'elements teòrics i pràctis per a la formació dirigida i elaborada per professors de matemàtiques
  • Gil Lorenzo Valentín, María Jose Peris Cerdá, Teresa Maria Bort Martínez. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Estadística pràctica amb full de càlcul
  • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Recerca d'elements teòrics i pràctis per a la formació dirigida i elaborada per professors de matemàtiques
  • María del Pilar Orús Báguena, María Jose Peris Cerdá, Gil Lorenzo Valentín, Irene Pitarch, Teresa Maria Bort Martínez. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.