UJI

Informació personal

SARRIÓN PEDRALVA, ERIK
 • Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana)
 • Dep. de Matemàtiques - Geometria i Topologia
 • Membre del grup d'investigació Geometria Diferencial
 • TI1312DD - (964 728384)
 • esarrion@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Erik Sarrión Pedralva


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 11:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Erik Sarrión Pedralva


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1001 - LA6 Dilluns 11:00 13:30 15-03-2021 19-04-2021
  EM1001 - LA8 Dilluns 11:00 13:30 22-03-2021 26-04-2021
  EQ1001 - LA15 Divendres 09:30 12:00 26-03-2021 23-04-2021
  ET1001 - PR2 Dimecres 11:30 13:30 24-02-2021 26-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials