panoramica UJI

Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GALINDO PASTOR, JORGE
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Representant CIT
 • Membre
 • Director/a d'institut universitari
 • Coordinador/a d'Accions per al Desplegament del Pla Estratègic
 • Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2304DD - (964 728407)
 • jgalindo@uji.es - //www3.uji.es/~jgalindo
 • Ressenya Personal

  Professor Titular de Anàlisi Matemàtica. He estat vinculat a la Universitat Jaume I al llarg de tota la meua trajectòria professional, com a membre del Departament de Matemàtiques i com a membre del IMAC, Instituto de Matemáticas y Aplicaciones de Castellón des de la seua creació en 2009. He realitzat estades d'investigació de al menys un mes de duració a les universitats : Wesleyan University (EUA, 1998), Universidad Complutense de Madrid (1999), Université de Genève (Suissa, 2000), Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic, 2002), University of Ottawa (Canad`, 2004) i Oulun Ylyopisto (Finlàndia, 2015).

  • Principals camps de recerca: El meu treball pot classifcar-se dins de l'Anàlisi Armònica Abstracta i la Topologia General. Habitualment treballe en problemes on la estructura de grup topològ ic es important i on tècniques algebraiques, analítiques i topològiques apareixen combinades.
   Linees de investigació:
   • Estructura de les àlgebres de funcions de l'anàlisi de Fourier: àlgebra de Fourier, àlgebra de Fourier-Stieltjes, C*-àlgebra de grup. funcions dèbilment quasi-periòdiques, funcions casi periòdiques...
   • Conjunts d'interpolació: conjunts de Sidon, conjunts I0, conjunts de Helson, conjunts compacts per traslacions...
   • Dualitat de grups topológics: dualitat de Pontryagin, representacions de grups localment compacts.
   • Grups precompacts: estructura i dualitat dels grups pseudocompacts, numerablement compacts i precompacts en general.
   • Mostreig i anàlisi armónica.
  • Activitat docent: Actualment impartisc docència en les següents titulacions:

  Actualment sóc Coordinador de Tercer curs del Grau en Matemàtica Computacional  i secretari de l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC).

  Links

  Investigació

  Horari Actual  Horari de tutories de Jorge Galindo Pastor


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 11:30 10-09-2018 23-01-2019
  Dimarts 10:30 11:30 10-09-2018 23-01-2019
  Dijous 15:30 16:30 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Jorge Galindo Pastor


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - PR2 Dilluns 13:15 14:30 17-09-2018 17-12-2018
  EE1002 - PR3 Dijous 13:00 14:15 20-09-2018 20-12-2018
  EE1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 20-12-2018
  EE1002 - TE2 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  EM1002 - PR2 Dilluns 13:15 14:30 17-09-2018 17-12-2018
  EM1002 - PR3 Dijous 13:00 14:15 20-09-2018 20-12-2018
  EM1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 20-12-2018
  EM1002 - TE2 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  EQ1002 - PR2 Dilluns 13:15 14:30 17-09-2018 17-12-2018
  EQ1002 - PR3 Dijous 13:00 14:15 20-09-2018 20-12-2018
  EQ1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 20-12-2018
  EQ1002 - TE2 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  ET1002 - PR2 Dilluns 13:15 14:30 17-09-2018 17-12-2018
  ET1002 - PR3 Dijous 13:00 14:15 20-09-2018 20-12-2018
  ET1002 - TE2 Dijous 11:00 13:00 13-09-2018 20-12-2018
  ET1002 - TE2 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  MT1027 - PR1 Dijous 08:30 09:30 13-09-2018 20-12-2018
  MT1027 - SE1 Dijous 09:30 10:00 13-09-2018 20-12-2018
  MT1027 - TE1 Dimarts 12:00 14:00 11-09-2018 18-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1027 - Geometria Diferencial i Topologia Grau en Matemàtica Computacional
  MT1030 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado Grado en Matemática Computacional
  SIQ012 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ512 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Recent results and open questions relating Chu duality and Bohr compactifications of locally compact groups
  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz, T.S. Wu. Open Problems in Topology II. Toronto, Canada. Ed. Elliott Pearl. 2007. ISBN 0444522085. Científic.

  • Elaboració de material docent per a l’assignatura Ampliació de Matemàtiques (Enginyeria Informàtica)
  • Jorge Galindo Pastor. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  Ponències a congressos


  • Function and operator algebras on locally compact groups
  • Jorge Galindo Pastor. 23rd Conference "Banach algebras and applications 2017". Oulu (Finlàndia). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • On Arens (ir)regularity of group Banach algebras
  • Jorge Galindo Pastor. Workshop on complex analysis and operators theory. València (Espanya). 27-10-2016. Científic. 2016.

  • Some bits of topological algebra in or around abstract harmonic anlaysis
  • Jorge Galindo Pastor. Workshop on Applied Topological Structures (WATS'16). València (Espanya). 22-06-2016. Científic. 2016.

  • The roles of interpolation sets in semigroup compactifications of topological groups
  • Jorge Galindo Pastor. International Conference on Topology and Geometry 2013 (ICTG 2013) SIXTH JAPAN-MEXICO TOPOLOGY SYMPOSIUM (JAMEX VI). Matsue (Japó). 02-09-2013. Científic. 2013.

  • Precompact reflexive groups and their extensions
  • Jorge Galindo Pastor. 47Th Spring Topology and Dynamics Conference. Connecticut (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 23-06-2013. Científic. 2013.

  • Interpolation sets and quotients of function spaces on a locally compact group II
  • Jorge Galindo Pastor. 7th International Conference on Abstract Harmonic Analysis. Granada (Espanya). 20-05-2013. Científic. 2013.

  • Interpolation sets and the structure of algebras of functions on locally compact groups
  • Jorge Galindo Pastor. Algebra meets topology: Advances and Applications. Barcelona. 19-07-2010. Científic. 2010.

  • The Stone-Weierstrass theorem for groups of continuos functions
  • Jorge Galindo Pastor. Seminario de Grupos Topológicos. A Coruña. 08-10-2009. Científic. 2009.

  • El teorema de Stone-Weierstrass para funciones con valores en grupos
  • Jorge Galindo Pastor. I Reunión conjunta Sociedad matemática Mexicana-Real Sociedad Matemática Española. Ciudad de Oaxaca, Oax. México. 22-07-2009. Científic. 2009.

  • Compact-like topological groups with small compact subsets
  • Jorge Galindo Pastor. 24th Summer conference on Topology ant its Applications. Brno, Czech Republic. 14-07-2009. Científic. 2009.

  • Representations of topological groups as groups of isometries
  • Jorge Galindo Pastor. VII Iberoamercian Conference on Topology and its Applications. Valencia. 25-06-2008. Científic. 2008.

  • Some unitary-related invariants of group C*-algebras
  • Jorge Galindo Pastor, Ana María Ródenas Camacho. ITES2007 Sixth Italian-Spanish Conference on GENERAL TOPOLOGY AND APPLICATIONS. Bressanone (Itàlia). 26-06-2007. Científic. 2007.

  • On algebras of functions related to group representations and the interpolation sets they define
  • Jorge Galindo Pastor. International Workshop on Topological Groups. Universidad de Navarra. 31-08-2005. Científic. 2005.

  • Isomorphisms between groups of continuous functions
  • Ana María Ródenas Camacho, Jorge Galindo Pastor. V Italian-Spanish Conference on general topology and its Applications. Almeria. 21-06-2005. Científic. 2005.

  • Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME-SCM-SEIO-SEMA MAT.ES2005
  • Jorge Galindo Pastor. Topología, Análisis Funcional y Análisis Armónico en el estudio de ocnjuntos de interpolación. Valencia. 31-01-2005. Científic. 2005.

  • Interpolation sets and some of the Harmonic Analysis they should involve
  • Jorge Galindo Pastor. Canadian Symposium on Abstract Harmonic Analysis. Ontario. 17-05-2004. Científic. 2004.

  • On the Stone-Weierstrass theorem for group-valued functions
  • Jorge Galindo Pastor. Groups and Semigroups in Analysis. Sheffield. 30-05-2003. Científic. 2003.

  • Pontryagin-van kampen reflexity for free abelian topological groups
  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz. Forum mathematicum. 01-01-1999. Científic. 1999. ISSN 0933-7741.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Sampling periodic type functions
  • Jorge Galindo Pastor. De los Andes (Colòmbia). Gómez Rincón, Camilo Alfonso. 05-12-2016.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Compactando grupos topológicos mediante semigrupos
  • Jorge Galindo Pastor. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Geometría y Topología (Espanya). 25-05-2012.

  • La dualidad de Pontryagin en los grupos precompactos
  • Jorge Galindo Pastor. Universidad Autónoma Metropolitana. 12-05-2010.

  • Representing topological groups as groups of isometries
  • Jorge Galindo Pastor. UNIVERSIDAD HELSINKI. 06-09-2007.

  • The existence of dense pseudocompact subgroups and of pseudocompact refinements
  • Jorge Galindo Pastor. Università degli studi di padova. 27-06-2001.

  • Pontryagin duality: from locally compact groups to free topological groups
  • Jorge Galindo Pastor. Université de Genève. 09-05-2000.

  Comités de congresos


  • Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis. 2016 IMAC AHA Days. Castelló de la Plana (Espanya). 09-12-2016. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Manuel Sanchis López. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis, Alejandro Miralles Montolío. Abstract Harmonic Analysis. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor. Workshop in Applied Topology (WiAT'12). IMAC, Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 20-06-2012. Científic.

  • Fernando Casas Pérez, Jorge Galindo Pastor, María Purificacion Vindel Cañas. IMAC Symposium on Dynamical Systems: Trends and Perspectives. IMAC, Universitat Jaume I (Espanya). 14-07-2011. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz, María Vicenta Ferrer González, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis. Abstract Harmonic Analysis Day. Castelló de la Plana. 08-07-2010. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Cristina Chis, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. Workshop on Applied Topology (WiAT'10). Castelló de la Plana. 09-11-2009. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Sergio Macario Vives, Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Cristina Chis, Ana María Ródenas Camacho. XV Encuentro de Topología. Castelló de la Plana. 19-09-2008. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Manuel Sanchis López, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Ana María Ródenas Camacho, Cristina Chis. XXII Summer Conference on Topology and its Applications. Castelló. 24-07-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Jorge Galindo Pastor. 2017 MATHEMATISCHE NACHRICHTEN.

  • Jorge Galindo Pastor. 2017 TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Jorge Galindo Pastor. 2017 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

  • Jorge Galindo Pastor. 2016 ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM.

  • Jorge Galindo Pastor. 2015 STUDIA MATHEMATICA.

  • Jorge Galindo Pastor. 2013 COMMUNICATIONS IN ALGEBRA.

  • Jorge Galindo Pastor. 2010 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

  • Jorge Galindo Pastor. 2009 TOPOLOGY.

  • Jorge Galindo Pastor. 2009 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

  • Jorge Galindo Pastor. 2008 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

  • Jorge Galindo Pastor. 2007 FUNDAMENTA MATHEMATICAE.

  • Jorge Galindo Pastor. 2005 STUDIA MATHEMATICA.

  Apunts docents


  • Apuntes de ampliación de matemáticas (II 10)
  • Jorge Galindo Pastor. 2005. Ref. cs-369-2005.

  Comité revistes científiques


  • Editor
  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz. SCIENTIAE MATHEMATICAE JAPONICAE. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1346-0862.

  • Editorial Committee
  • Jorge Galindo Pastor. APPLIED GENERAL TOPOLOGY. 2016. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1989-4147.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16