UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CASAS PÉREZ, FERNANDO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Coordinador/a del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1302DD - (964 728374)
 • casas@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-6445-279X
 • Ressenya Personal

  - Formació acadèmica: Doctor en Ciències Físiques (Física Teòrica) per la Universitat de València

   

  - Categoría actual: Catedràtic d'Universitat des del 17/12/2009

   

  - Experiència docent: he impartit classe en assignatures de l'àrea de Matemàtica Aplicada en primer cicle, en títols de grau, màster i doctorat des de 1991, i en titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

   

  - Línies d'investigació: anàlisi numèrica d'equacions diferencials, integració numèrica geomètrica

   

  - Conte amb 4 sexennis d'investigació i 5 quinquennis docents

   

  - Gestió acadèmica: secretari del Departament de Matemàtiques (des de 1997 fins 1999) i director de l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) des de 2009

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  DI2002 - Matemàtiques I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  ED2054 - Matemàtiques I Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  MT1049 - Càlcul Numèric Avançat Grau en Matemàtica Computacional
  MT1053 - Pràctiques Externes Grau en Matemàtica Computacional
  MT1054 - Treball Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ029 - Mètodes Avançats de Programació Científica Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ529 - Mètodes Avançats de Programació Científica (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Cálculo integral
  • Fernando Casas Pérez, María Purificacion Vindel Cañas. Matemáticas II. UK. Ed. Pearson. 2013. ISBN 978782735205. Docent.

  • Apéndice
  • Fernando Casas Pérez, Sergio Macario Vives, Francisco José Marco Castillo. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

  • Problemas adicionales
  • Fernando Casas Pérez, Joaquín José Castelló Benavent. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

  • Problemas adicionales
  • Fernando Casas Pérez, Joaquín José Castelló Benavent. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

  Ponències a congressos


  • Novel Multipactor Studies in RF Satellite Payloads: Single-Carrier Digital Modulated Signals and Ferrite Materials
  • D. González-Iglesias, Ó Monerris, B Gimeno, M. E. Díaz, V. E. Boria, P. Martín, Á Gómez, Ó Fernández, A. Vegas, Fernando Casas Pérez, S. Anza, C. Vicente, J. Gil, R. Mata, I. Montero, D. Raboso. EEE-MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization for RF, Microwave, and Terahertz Applications (NEMO). Sevilla (Espanya). 17-05-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509048373.

  • Computational aspects of some exponential identities
  • Fernando Casas Pérez. International Brainstorming Workshop on New Developments in Discrete Mechanics, Geometric Integration and Lie–Butcher Series (DMGILBS 2015). Madrid (Espanya). 25-05-2015. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783030013967.

  • On some splitting methods involving high order derivatives
  • Fernando Casas Pérez. International Conferece on Scientific Computation and Differential Equations. Valladolid (Espanya). 20-09-2013. Científic. 2013.

  • New Families of Splitting Mehtods with Complex Coefficients: Analysis and Applications
  • Fernando Casas Pérez. 7th International Congress on Industrial And Applied Mathematics. Vancouver (Canada). 18-07-2011. Científic. 2011.

  • Unitary transformations depending on a small parameter
  • Fernando Casas Pérez. Geometric Numerical Integration. Oberwolfach (Alemanya). 20-03-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • La docència de les matemàtiques en l'economia
  • Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Fernando Casas Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Processed Splitting Methods in Path Integral Monte Carlo simulations
  • Fernando Casas Pérez. 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Equations and Applications. Germany. 25-05-2010. Científic. 2010.

  • The Magnus expansion for nonlinear differential equations
  • Fernando Casas Pérez. Workshop of the Trimester Combinatorics and Control. Madrid. 06-04-2010. Científic. 2010.

  • Métodos de splitting con coeficientes complejos
  • Fernando Casas Pérez, S. Blanes. XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XI Congreso de Matemática Aplicada. Ciudad Real. 21-09-2009. Científic. 2009.

  • Some applications of conjugacy in geometric numerical integration
  • Fernando Casas Pérez. SciCADEO09. Beijing, China. 25-05-2009. Científic. 2009.

  • High-order actions and their applications in many-body, few-body, classical problems
  • Fernando Casas Pérez. Workschop UPC. Barcelona. 24-03-2009. Científic. 2009.

  • Splitting methods for oscillatory linear non-autonomous differential equations
  • S. Blanes, Fernando Casas Pérez, A. Murua. Foundations of computational Mathematics Conference. Hong Kong. 16-06-2008. Científic. 2008.

  • Splitting methods in geometric numerical integration of differential equations
  • Fernando Casas Pérez. Stability and Instability in Mechanical Systems: Applications and Numerical Tools. Barcelona. 01-12-2005. Científic. 2005.

  • New numerical integrators based on solvability and splitting
  • Fernando Casas Pérez. Workshop on Lie group methods and control theory. Edinburgh, Escocia. 28-06-2004. Científic. 2004.

  • On the numerical solution of differential equations by processed mehtods
  • Fernando Casas Pérez. DAMTP - Numerical Analysis Seminars. Cambridge - Reino Unido. 15-01-2004. Científic. 2004.

  • Concergence and optimization of the BCH formula
  • Fernando Casas Pérez. SciCADE2003. Noruega. 30-06-2003. Científic. 2003.

  • Integradores simplécticos con procesado hasta orden 6
  • Sergio Blanes Zamora, Fernando Casas Pérez. Actas del XV CEDYA / V Congreso de Matemática Aplicada. Vigo. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8481580937.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Métodos de splitting en la integración numérica geométrica de ecuaciones diferenciales
  • Fernando Casas Pérez. Instituto de Matemática Multidisciplinar. Universidad Politécnica de Valencia. 16-12-2008.

  • On the convergence of the Magnus expansion and related issues
  • Fernando Casas Pérez. Institute of Computational Mathematics And Sicentifi/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences. 05-04-2007.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Vicente Martínez García, María Purificacion Vindel Cañas. 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019). València (Espanya). 15-07-2019. Científic.

  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, María Purificacion Vindel Cañas. 2nd Workshop on Dynamical Systems in the Real Life. Castelló (Espanya). 12-07-2018. Científic.

  • Fernando Casas Pérez, Vicente Martínez García. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic.

  • Fernando Casas Pérez. XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones XII Congreso de Matemática Aplicada. Palma de Mallorca. 05-09-2011. Científic.

  • Fernando Casas Pérez, Jorge Galindo Pastor, María Purificacion Vindel Cañas. IMAC Symposium on Dynamical Systems: Trends and Perspectives. IMAC, Universitat Jaume I (Espanya). 14-07-2011. Científic.

  • Fernando Casas Pérez, María Purificacion Vindel Cañas. Castellon Conference on Geometric Integration. Castellón. 18-09-2006. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Fernando Casas Pérez. 2011 Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical.

  • Fernando Casas Pérez. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS.

  • Fernando Casas Pérez. 2010 PHYSICAL REVIEW E.

  • Fernando Casas Pérez. 2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS.

  • Fernando Casas Pérez. 2010 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS.

  • Fernando Casas Pérez. 2010 APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS.

  • Fernando Casas Pérez. 2009 PHYSICAL REVIEW E.

  • Fernando Casas Pérez. 2008 PHYSICAL REVIEW E.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Universidad del País Vasco
  • Fernando Casas Pérez. , Ander Murua. 1 mesos. 01-01-2002.

  • Universitat of Bath
  • Fernando Casas Pérez. , Sergio Blanes. 9 mesos. 01-01-2001.

  • Estancia de Investigacion del Department of applied mathematics and theorretical physics
  • Fernando Casas Pérez. , Christian Moan. 2 mesos. 01-05-2000.

  Apunts docents


  • Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Prácticas de Laboratorio con Mathematica
  • Cristina Chiralt Monleon, Fernando Casas Pérez, Carlos Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. 2009. Ref. CS-282-2009. Universitat Jaume I.

  • Mathemàtica per a científics i enginyers
  • Fernando Casas Pérez, José Joaquin Gual Arnau, María Purificacion Vindel Cañas, Miguel Barreda Rochera. 1998. Ref. CS-52-1998.