UJI

Informació personal

MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1305DD - (964 728377)
 • martinez@uji.es - http://www3.uji.es/~martinez/
 • Ressenya Personal

  Dades laborals
  Organisme: Universitat Jaume I
  Departament / Secció: Departament de Matemàtiques
  Categoria professional: Catedràtic d'Universitat

  Situació laboral: Plantilla amb dedicació a temps complet.

  Tesis doctorals dirigides: 2.
  Tesines de llicenciatura, treballs d'investigació o tesi de màster: 9.
  Conferències convidades: 6.
  Participació en projectes d'investigació finançats: 17.

  Publicacions: 47.
  Les més rellevants publicades en:
  • Computers Maths. Applic.
  • SIAM J. on Numerical Analysis.
  • Actes "Water Pollution 95".
  • Advances in Ecosystems Research.
  • Kluwer Acad. / Plenum Publ.
  • Internat. J. Numer. Methods Engrg.
  • Computers & Fluids.
  • ISTE Hermes Science Publishing.
  • Education and Development IATED.
  • INTEH.
  • International Journal of Engineering Education.

  Altres mèrits:
  • Participació en el pla nacional d'avaluació de la qualitat de les universitats espanyoles.
  • Docència en cursos de doctorat en altres països.
  • Participació en congressos d'innovació educativa com a membre del comitè científic.
  • Referee en revistes i congressos internacionals.
  • Activitat de recerca reconeguda per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora: 2 sexennis.
  • Avaluació de mèrits docents universitaris: 4 quinquennis.
  • Avaluació Programa DOCENTIA: excel·lent.
  • Publicació d'apunts docents.
  • Participació en cursos de perfeccionament pedagògic.
  • Direcció de Grup d'Innovació Educativa.
  • Direcció cursos en línia massius i oberts (MOOC).

   

   

   

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Vicente Martínez García


  Primer semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vicente Martínez García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1005 - PR7 Dijous 17:00 19:00 01-10-2020 07-01-2021
  AE1005 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-09-2020 22-12-2020
  DA0205 - PR1 Dimarts 11:00 13:00 29-09-2020 12-01-2021
  DA0205 - TE1 Divendres 09:00 11:00 02-10-2020 15-01-2021
  EC1005 - PR7 Dijous 17:00 19:00 01-10-2020 07-01-2021
  EC1005 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-09-2020 22-12-2020
  FC1005 - PR7 Dijous 17:00 19:00 01-10-2020 07-01-2021
  FC1005 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 29-09-2020 22-12-2020
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 28-09-2020 18-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1007 - PR7 Dijous 19:00 21:00 11-02-2021 13-05-2021
  AE1007 - PR7 Dijous 17:00 19:00 04-02-2021 06-05-2021
  AE1007 - PR8 Dijous 19:00 21:00 04-02-2021 06-05-2021
  AE1007 - PR8 Dijous 17:00 19:00 11-02-2021 13-05-2021
  AE1007 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 10-02-2021 12-05-2021
  EC1007 - PR7 Dijous 19:00 21:00 11-02-2021 13-05-2021
  EC1007 - PR7 Dijous 17:00 19:00 04-02-2021 06-05-2021
  EC1007 - PR8 Dijous 17:00 19:00 11-02-2021 13-05-2021
  EC1007 - PR8 Dijous 19:00 21:00 04-02-2021 06-05-2021
  EC1007 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 10-02-2021 12-05-2021
  FC1007 - PR7 Dijous 17:00 19:00 04-02-2021 06-05-2021
  FC1007 - PR7 Dijous 19:00 21:00 11-02-2021 13-05-2021
  FC1007 - PR8 Dijous 19:00 21:00 04-02-2021 06-05-2021
  FC1007 - PR8 Dijous 17:00 19:00 11-02-2021 13-05-2021
  FC1007 - TE4 Dimecres 15:00 17:00 10-02-2021 12-05-2021
  MT1048 - LA1 Dimarts 16:30 18:00 09-02-2021 25-05-2021
  MT1048 - PR1 Dimarts 15:00 16:30 09-02-2021 25-05-2021
  MT1048 - SE1 Dimarts 16:30 18:00 09-02-2021 25-05-2021
  MT1048 - TE1 Dimarts 15:00 16:30 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  DA0205 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Economia
  EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Economia
  FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  MT1048 - Modelització Matemàtica Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ016 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ026 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ027 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ516 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ526 - Pràctiques Externes (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado en turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Métodos Cuántitativos e Informática. Cartegena, Murcia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490534816. Docent.

  • Cooperation between Universities to Develop and Online Learning Environment in Mathematics
  • Mª Luisa Sein-Echaluce, D. Lerís, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, José M. Correas, N. Boal. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Adaptació a la docència de les matemàtiques de les tècniques d’Ensenyament virtual.
  • Carlos Galindo Pastor, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, Vicente Martínez García. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Tasques i ferramentes e-learning per a millorar les habilitats matemàtiques dels estudiants universitaris de primer any.
  • Vicente Martínez García, Carlos Galindo Pastor, Juan Momparler Pechuan, Joaquín José Castelló Benavent, María del Pilar Orús Báguena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Resolución Numérica de un Modelo Unidimensional de Overtopping
  • María González, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García. Modelización Matemática de la Sedimentación en la Costa. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480215232. Científic.

  • An Artificial Compression Procedure via Flux Correction
  • Vicente Martínez García. Godunov Methods. Theory and Applications. New York. Ed. Wolters Kluwer. 2001. ISBN 0306466015. Científic.

  Ponències a congressos


  • Implementación de un entorno virtual para la enseñanza/aprendizaje a distancia de las Matemáticas
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Jorge Castañeda. Aprendizaje, Innovación y Cooperación como impulsores del cambio metodológico. Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. CINAIC 2019. Zaragoza (Espanya). 09-10-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723775.

  • La tutorización matemática a distancia
  • Ana María Arnal Pons, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. XVI Foro Internacioanl sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Santiago de Compostela (Espanya). 29-05-2019. Docent. 2019.

  • La tutorización matemática a distancia
  • Ana María Arnal Pons, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. XVI Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior . Santiago de Compostela (Espanya). 29-05-2019. Docent. 2019.

  • Una experiencia de aprendizaje activo en un curso de máster científico con recursos multimedia
  • Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. I Congreso virtual internacional de innovación docente universitaria. Còrdova (Espanya). 20-06-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 9788499273365.

  • Habilidades para que los graduados en matemáticas tengan éxito profesional
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, Pablo Gregori Huerta. Segundas Jornadas de experiencias e innovación docente en estadísitca y matemáticas. Úbeda, Jaen (Espanya). 19-07-2017. Docent. 2017.

  • Is Mathematics e-Learning Possible?
  • Vicente Martínez García, Pablo Gregori Huerta. XV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XV Congreso de Matemática Aplicada. Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Docent. 2017.

  • Empowering face-to-face learning with online learning at undergraduate level
  • Ana María Arnal Pons, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. 11 Th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2017. Valéncia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Congresos Virtuales
  • Ana María Arnal Pons, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas. Jaén (Espanya). 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Tutorización virtual sobre matemáticas
  • Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación docente en Estadística y Matemáticas. Jaén (Espanya). 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y las Matemáticas "Tutorización virtual sobre matemáticas"
  • Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas. Jaen. 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Congresos Virtuales
  • Vicente Martínez García. Primeras Jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas. Jaen. 14-07-2016. Docent. 2016.

  • Learning outcomes and competences in mathematics after a four year experience in engineering degrees
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • La probabilidad en los Grados del ámbito económico
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. VI Jornadas Nacionales y I Jornada Internacional de Intercambio de Experiencias de Inovación educativa en Estadística (JIDERE 2015). Universiad de Malaga (Espanya). 09-07-2015. Científic. 2015.

  • A massive open online course about calculus of probability
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Integration of core subjects into Project-Based Learning
  • Joaquín Ángel Martínez Moya, Beatriz Sáez Riquelme, Angel Miguel Pitarch Roig, Lucía Reig Cerdá, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García, Juan Antonio García Esparza. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • La simulación de sistemas en la gestión empresarial (Abstract)
  • Juan Momparler Pechuan, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XXII Jornada ASEPUMA y X Encuentro Internacinal de Profesores Universitarios de Matemáticas pra la Economía y la Empresa. Universitdad de Malaga (Espanya). 10-07-2014. Docent. 2014.

  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado de turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Jornada de Trabajo. Métodos Cuantitativos e Informática. Cartagena, Murcia (Espanya). 30-11-2012. Científic. 2012.

  • Movilidad virtual, perspectivas y exeriencias
  • Vicente Martínez García, J. Castañeda. Cuarto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia EduQ@2012. Ciudad de Mendoza, Argentina. 30-05-2012. Docent. 2012. Ed. EduQ@. ISBN 9789871792047.

  • e-Learning para asignaturas en proceso de xtinción por cambio de planes de estudio
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García. I congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. 26-09-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788496398504.

  • Coordinación de competencias, de actividades y evaluacion del Màster Universitario en Matemática Computacional
  • Manuel Sanchis López, Vicente Martínez García, Cristina Chiralt Monleon, Irene Epifanio López, Juan Momparler Pechuan, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, José Antonio López Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • La docència de les matemàtiques en l'economia
  • Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Fernando Casas Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El Litoral Castellonenc: Present i Futur
  • Vicente Martínez García. I Congrés Obert i Virtual Castelló 2020. Castelló de la Plana. 24-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218009.

  • From traditional to e-learning via B-learning: optional or necessary
  • M. L. Sein- Echaluce, N. Boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, J. M. Correas, J. Gil, d. Lerís, Vicente Martínez García. International TEchnology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • A Blended learning experience on teaching mathematics
  • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Formación matemática semipresencial en la Diplomatura en Ciencias Empresariales
  • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XVI Jornadas ASEPUMA- IV Encuentro Internacional. Cartagena. 18-09-2008. Científic. 2008.

  • Evaluation of Attitudes and Mathematical Skills of First Year University Students
  • C. Bueno, D. Leris, J. M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, M. L. Sein-Echaluce, Vicente Martínez García. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • An E-Learning platform project for international University Cooperation
  • Mª Luisa Sein-Echualuce, Vicente Martínez García, Dolores Lerís, José M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, Natia Boal. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Numerical Modelling of Pollutant transport
  • A. Balaguer, E. D. Fernández-nieto, B. Latorre, Vicente Martínez García. Tenth International Conference Zaragoza-Pau on Applied Mathematics and Statistics. Jaca. 15-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788415031536.

  • Expetations and realities on the mathematical formation of the students of new access to the university
  • N. boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, D. Lerís, Vicente Martínez García. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Un esquema centrado de cuarto orden no oscilatorio con comprensión artificial para leyes de conservación hiperbólicas
  • A. Balaguer, Vicente Martínez García, E. D. Fernández. XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. X Congreso de Matematica Aplicada. Sevilla. 24-09-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469071823.

  • Travelling wave analysis and artificial compression in numerical methods
  • Vicente Martínez García. Numerical methods for partial differential equations. Trento, Italy. 20-11-2006. Científic. 2006.

  • An Artificial compression technique applied to shallow water equations with pollutant
  • Enrique D. Fernández, Vicente Martínez García. International Symposium on Finite Volumes for Complex Applications. Marrakech, Marocco. 04-07-2005. Científic. 2005. Ed. Hermes Science Publishing. ISBN 1905209487.

  • Esquemas centrados no oscilatorios para leyes de conservación hiperbólicas
  • Vicente Martínez García. Método de volúmenes finitos y aplicaciones-Workshop on Finite Volume Method and Applications. Madrid. 15-10-1998. Científic. 1998.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Algunas aplicaciones del análisis de ondas viajeras
  • Vicente Martínez García. Universidad de Sevilla. 17-06-2004.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Vicente Martínez García, María Purificacion Vindel Cañas. 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019). València (Espanya). 15-07-2019. Científic.

  • Vicente Martínez García. XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Santiago de Compostela (Espanya). 29-05-2019. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Fernando Casas Pérez, Vicente Martínez García. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic.

  • Vicente Martínez García. Cuarto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia EduQ@2012. Ciudad de Mendoza (32). 30-05-2012. Científic.

  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. II Jornades d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 07-06-2011. Científic.

  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. I Jornada d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 29-04-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Vicente Martínez García. Metolodogías e-learning y políticas institucionales. Zaragoza (Espanya). 17-04-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Apunts de Càlcul Numèric i Simbòlic
  • Antoni Gil Trilles, Carlos Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Vicente Martínez García. 2003. Ref. cs-137-2003.