UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

LLUCH PERIS, ANA MARÍA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Geometria i Topologia
 • Representant CIT
 • TI2316DD - (964 728418)
 • lluch@uji.es
 • Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Ana María Lluch Peris


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 16:00 18:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 16:00 18:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ana María Lluch Peris


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MT1001 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1001 - PR1 Dijous 10:30 11:30 12-09-2019 28-11-2019
  MT1001 - PR1 Dijous 11:30 12:30 05-12-2019 19-12-2019
  MT1001 - SE1 Dijous 11:30 12:30 12-09-2019 14-11-2019
  MT1001 - SE2 Dijous 11:30 12:30 19-09-2019 21-11-2019
  MT1001 - TE1 Dijous 10:00 11:30 05-12-2019 19-12-2019
  MT1001 - TE1 Dijous 09:00 10:30 12-09-2019 28-11-2019
  MT1001 - TE1 Divendres 11:30 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  QU0911 - LA1 Dilluns 15:30 18:30 16-09-2019 16-12-2019
  QU0911 - LA2 Dimarts 16:00 19:00 17-09-2019 17-12-2019
  QU0911 - LA3 Dimecres 16:01 19:00 18-09-2019 18-12-2019
  QU0911 - PR1 Dimarts 12:30 14:30 17-09-2019 19-11-2019
  QU0911 - PR2 Dimecres 12:30 14:30 18-09-2019 20-11-2019
  QU0911 - TE1 Dimecres 12:30 14:30 11-09-2019 13-11-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada Grau en Química
  SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes