UJI

Informació personal

SIMÓ VIDAL, AMELIA
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Director/a de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
 • Membre
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació Anàlisi de formes 2D i 3D, Aprenentatge estadístic en Intel·ligència Artificial, Estereologia
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TD0213FD - (964 728454)
 • TI1321DD - (964 728392)
 • simo@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5507-2907
 • Ressenya Personal

  Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València l'any 1990 i Doctora en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València l'any 1995.
  L'any 1990 inici la meva activitat docent i investigadora com a Ajudant d'Escola Universitària en la Universitat d 'Alacant i sóc Professora Titular d'Universitat a la Universitat Jaume I des de l'any 1998.
  Durant aquests anys he impartit docència en gairebé totes les titulacions de l'UJI, en concret en 10 titulacions diferents, sent la major part de la meva docència en l'enginyeria informàtica i l'enginyeria industrial. També he impartit docència en diversos programes de doctorat i en dos màsters universitaris: el màster en Matemàtica computacional i el màster en eficiència energètica i sostenibilitat.
  He participat en 15 projectes d'innovació educativa, havent coordinat 5 d'ells. Tinc tres publicacions docents.

  La investigació realitzada durant aquests anys ha estat molt variada, tota ella emmarcada dins del que es coneix com a estadística espacial: conjunts aleatoris, processos puntuals, geoestadística i anàlisi estadística de formes. Tota la investigació realitzada es pot qualificar com d'Estadística aplicada, perfil que s'adapta perfectament al centre al qual pertanyo. Per a això he participat en equips multidisciplinaris amb investigadors d'àmbits de recerca molt variats com enginyeria, biologia o medicina.
  Destacar com línia de recerca aplicada més fructífera la de mètodes estadístics aplicats a l'anàlisi d'imatges digitals. Tinc reconeguts tres sexennis d'investigació.

  He participat en 16 projectes de recerca competitius finançats amb fons públics. He estat investigadora principal de 7 de ellos.Como resultat de la meva recerca he participat en dos contractes de transferència de coneixement al sector productiu i diversos assessoraments tècnics a empreses.
  He dirigit quatre tesis doctorals.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Amelia Simó Vidal


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 12:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dimecres 15:00 16:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Amelia Simó Vidal


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1012 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  EI1012 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 29-09-2020 22-12-2020
  EI1012 - TE2 Divendres 11:00 12:00 02-10-2020 18-12-2020
  MT1012 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  MT1012 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 29-09-2020 22-12-2020
  MT1012 - TE2 Divendres 11:00 12:00 02-10-2020 18-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MT1033 - LA1 Dilluns 16:30 18:30 08-02-2021 12-04-2021
  MT1033 - PR1 Dijous 15:00 17:00 11-02-2021 29-04-2021
  MT1033 - SE1 Dilluns 16:30 18:30 19-04-2021 03-05-2021
  MT1033 - TE1 Dijous 15:00 17:00 04-02-2021 22-04-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística) Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1033 - Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Abstract Book of the XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO2013)
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Gregori Huerta, Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Pablo Juan Verdoy, Carlos Tarek Ayyad Limonge, J. González, F. Rodríguez, Gil Lorenzo Valentín. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788480219570. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Estadística. Volum 1
  • Joaquín José Castelló Benavent, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469290484. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Una nueva propuesta de grado oficial: Grado en Matemática Computacional
  • Amelia Simó Vidal. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  Ponències a congressos


  • Archetypal contour shapes
  • Aleix Alcacer Sales, Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 12th Scientific Meeting Classification and Data Analysis Group (CLADAG 2019). Cassino (Itàlia). 11-09-2019. Científic. 2019. Ed. Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. ISBN 9788883171086.

  • Generalized partially linear models on Riemannian manifolds
  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Vicent Gimeno García. XVII Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2019). València (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409117062.

  • Analysis of 2D foot morphology by functional archetypal analysis
  • Aleix Alcacer Sales, Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. XVII Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2019). València (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409117062.

  • Generealized partially linear models to predict the goodness of a child garment fit
  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Vicent Gimeno García. 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2018). Chania, Creta (Grècia). 12-06-2018. Científic. 2018. Ed. International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST). ISBN 9786185180270.

  • Differential gene expression and point parttern analysis
  • Guillermo Ayala, Angela Riffo-Campos, Amelia Simó Vidal. 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2018). Chania, Creta (Grècia). 12-06-2018. Científic. 2018. Ed. International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST). ISBN 9786185180270.

  • Shapes classification by integrating currents and functional data analysis
  • Sonia Barahona Albiol, Pablo Centella Barrio, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 4th Stochastic modelling techniques and data analysis international conference. Valletta (Malta). 04-06-2016. Científic. 2016.

  • Clasificación y análisis multivariante
  • M.A. Gallego Pitarch, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. VIII Jornadas de Estadística Pública. Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219570.

  • A Statistical approach to build 3D prototypes from a 3D antropometric survey of the spanish female population
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal, J. Domingo, E. Durá, G. Ayala, S. Alemany, G. Vinué, C. Solves. ICPRAM 2012. 1st International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. Vilamoura, Algarve (Portugal). 06-02-2012. Científic. 2012. Ed. SciTePress. ISBN 9789898425980.

  • Parameter estimation in Non Homogeneous Boolean models: an application to plant defense response
  • M.A. Gallego Pitarch, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. XIII Conferencia Española y III Encuentro Iberoamericano de Biometría. Barcelona. 07-09-2011. Científic. 2011.

  • Modelling endocytosis by means of non-homogeneous temporal Boolean models
  • M.A. Gallego Pitarch, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 26th International Workshop on Statistical Modelling. Valencia. 11-07-2011. Científic. 2011. Ed. David Conesa, Anabel Forte, Antonio López-Quílez y Facundo Muñoz (eds). ISBN 9788469451298.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • El Aula virtual y el estudio de las matemáticas. Proyecto de constitución como Seminario permanente (2008/09, 2009/10)
  • María del Pilar Orús Báguena, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, Amparo Pérez Pérez, Amelia Simó Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Modeling recovery rates of municipal waste using generalized linear models and beta regression
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. The R User Conference 2009. Rennes (França). 08-07-2009. Científic. 2009.

  • A Geostatistical Spatio TEmporal Modeling with Change Points
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes. Valencia. 14-06-2007. Científic. 2007.

  • Spatio/temporal statistical analysis of pressure data in Biomechanics
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal, M. López, R. Porcar. Spatial/Temporal Models and Methods. Lisboa (Portugal). 24-03-2004. Científic. 2004. Ed. Centro de Estatística e Aplicaçoes. ISBN 9728859082.

  • Steoreology and image segmentation: Support tools in radiology
  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. IX Conferencia Española de Biometría. La Coruña. 28-05-2003. Científic. 2003.

  • A spatial model for glaucomatous VFs
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. The ISI International Conference on Environmental Statistics and Health. Santiago de Compostela. 16-07-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 8468826235.

  • Modelización Espacio-Temporal de Campos Perimétricos
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Lleida. 08-04-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8484099555.

  • Clusters of point patterns: classifying corneal edothelia and arragement of microanearysms in retinal images
  • G. Ayala, Irene Epifanio López, Amelia Simó Vidal, V. Zapater. RSS 2002 CONFERENCE. Devon, United Kingdom. 03-09-2002. Científic. 2002.

  • Parameter Estimation in unsupervised Image Analysis: A comparative study
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicasim, Castellón. 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Space-Time Modelling of visual Field Data. 23 rd
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. 23rd European Meeting of Statisticians. Funchal, Madeira (Portugal). 13-08-2001. Científic. 2001. ISSN 0873-4275.

  • Modelización Espacio-Temporal de Campos Perimétricos
  • María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Vigo (Espanya). 04-04-2000. Científic. 2000. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8481581526.

  • Generación de texturas mediante campos aleatorios de Markov. Aplicación al diseño cerámico
  • Oscar Belmonte Fernández, Amelia Simó Vidal. IX Congreso Español de Informática Gráfica, CEIG'99. Jaén (Espanya). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 8489869812.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Development of statistical methodologies applied to anthropometric data oriented towards the ergonomic design of products
  • Maria Teresa León Mendoza, Irene Epifanio López, Amelia Simó Vidal. Universitat de Valencia. Dept. Estadística e Investigación Operativa. Vinué Visús, Guillermo. Num. 10. 29-05-2014.

  Comités de congresos


  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. II Jornades d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 07-06-2011. Científic.

  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. I Jornada d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 29-04-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Ana María Lluch Peris, Sergio Macario Vives, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, María Vicenta Ferrer González, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco Gregorio González Martínez, Antoni Gil Trilles, Amelia Simó Vidal. IV Jornadas de divulgación matemática. Castellón de la Plana. 24-02-2009. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, Sergio Macario Vives, Ana María Lluch Peris, Antoni Gil Trilles, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María Purificacion Vindel Cañas. III Jornada de divulgació Matemàtica. Castelló de la Plana. 08-05-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Prácticas de Métodos Numéricos con Octave para Matemáticas II en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Atanasia Maria Lloria Adanero, Amelia Simó Vidal. 2012. Ref. colec. 361. Universitat Jaume I.

  • Apuntes de Estadística para Ciencias Empresariales
  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual. 2002. Ref. cs-275-2002.