UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GALINDO PASTOR, CARLOS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Àlgebra
 • Representant CIT
 • Membre
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2320DD - (964 728422)
 • galindo@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-3908-4462
 • Ressenya Personal

  Quatre trams docents i tres de recerca avaluats positivament. Línies d'investigació Singularitats de varietats algebraiques. Valoracions. Camps vectorials. Teoria de codis correctors d'errors. Formació acadèmica Llicenciat en Matemàtiques, universitat de Valladolid 1985. Doctor en Matemàtiques, universitat de Valladolid 1991. Experiència Docent Agregat de Batxillerat, 1986-1991. Titular d'Escola universitària interí, 1991-1992. Titular d'Universitat Interí, 1992-1993. Titular d'Universitat, 1993-2012. Catedràtic d'Universitat 2012-actualitat Docència en assignatures d'enginyeria / llicenciatura / grau Assignatures: Àlgebra, Matemàtica Discreta, Fonaments Matemàtics de la Informàtica, Càlcul Numèric i Simbòlic, Àlgebra Aplicada. Títols: en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Mecànica i Industrial, Matemàtica Computacional. Docència en cursos de doctorat Impartits els següents cursos (durant diversos anys cadascun) en el període 1991-2006. Introducció a la Geometria Algebraica. La Teoria de Nombres al Càlcul Exacte i en la Criptografia. Teoria de Codis. Àlgebra Commutativa Avançada. Geometria Algebraica. Criptografia i Teoria de Codis. Docència en màsters Impartits els següents màsters: Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial (Màster en Matemàtica Computacional). Estructures Algebraiques Discretes (Màster en Matemàtica Computacional). Fonaments Algebraics per al Tractament de la Informació (Màster en Sistemes Intel·ligents). Publicacions docents i projectes d'innovació docent 10 publicacions docents, participació en 9 projectes. Projectes de recerca Participació en 8 projectes pla nacional, adreça d'1 actualment. Participació en 8 projectes comunitat autònoma, direcció d'1. Participació en 10 projectes mateixa Universitat, direcció d'4. Participació en 9 projectes europeus i accions integrades. Publicacions 32 publicacions en revistes ISI, per exemple en Commentarii Mathematici Helvetici, Journal of Differential Equations, Advances in Mathematics, Proceedings of the Societat Matemàtica de Londres, Transactions of the American Mathematical Society. Organització d'esdeveniments i conferències 50 contribucions en conferències-congressos i organització de més de 10.  

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Economia
  EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1036 - Àlgebra Aplicada Grau en Matemàtica Computacional
  MT1053 - Pràctiques Externes Grau en Matemàtica Computacional
  MT1054 - Treball Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ018 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial. Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ518 - Criptologia. Aplicacions a la Seguretat informàtica i Comercial. (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior (ATIDES 2018)
  • Ana María Arnal Pons, Sergio Barrachina Mir, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429546. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Extended Abstracts February 2016, Workshop Positivity and Valuations
  • Maria Alberich Carramiñana, Carlos Galindo Pastor, A Küronya, Joaquím Roé. 2018. Edició. Científic. ISBN 9783030000271. Cham (Suïssa). Ed. Springer; Birkhäuser Verlag AG.

  • Actas del congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016.
  • Ana María Arnal Pons, J. Castañeda, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, J. L. Córica. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788416356997. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes de Matemàtica Discreta
  • Carlos Galindo Pastor, María del Pilar Orús Báguena, María Purificacion Vindel Cañas. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211806. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes de matemàtica discreta
  • Carlos Galindo Pastor, María del Pilar Orús Báguena, María Purificacion Vindel Cañas. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210990. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • The Poincaré polynomial of a linear code
  • Carlos Galindo Pastor, Fernando Javier Hernando Carrillo, Francisco Monserrat del Palillo, Ruud Pellikaan. Singularities, algebraic geometry, commutative algebra, and related topics. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2018. ISBN 9783319968261. Científic.

  • Newton–Okounkov Bodies of Exceptional Curve Plane Valuations Non-positive at Infinity
  • Carlos Galindo Pastor, Francisco Monserrat del Palillo, Julio Jose Moyano Fernández, Matthias Nickel. Extended Abstracts February 2016, Workshop Positivity and Valuations. Cham (Suïssa). Ed. Springer; Birkhäuser Verlag AG. 2018. ISBN 9783030000271. Científic.

  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado en turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Métodos Cuántitativos e Informática. Cartegena, Murcia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490534816. Docent.

  • Tasques i ferramentes e-learning per a millorar les habilitats matemàtiques dels estudiants universitaris de primer any.
  • Vicente Martínez García, Carlos Galindo Pastor, Juan Momparler Pechuan, Joaquín José Castelló Benavent, María del Pilar Orús Báguena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Coneixements previs per a les titulacions de la Universitat Jaume I.
  • Carlos Galindo Pastor, Elvira Gual Almarcha, Jesús Lancis Sáez, José Luis Navarro Lizandra, José Manuel Gil Beltrán, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Sanchis López, Margarita Vergara Monedero, María Pilar Jara Jiménez, Vicente Sixto Safont Villarreal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Adaptació a la docència de les matemàtiques de les tècniques d’Ensenyament virtual.
  • Carlos Galindo Pastor, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, Vicente Martínez García. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  Ponències a congressos


  • Implementación de un entorno virtual para la enseñanza/aprendizaje a distancia de las Matemáticas
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Jorge Castañeda. Aprendizaje, Innovación y Cooperación como impulsores del cambio metodológico. Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. CINAIC 2019. Zaragoza (Espanya). 09-10-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723775.

  • Una experiencia de aprendizaje activo en un curso de máster científico con recursos multimedia
  • Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. I Congreso virtual internacional de innovación docente universitaria. Còrdova (Espanya). 20-06-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 9788499273365.

  • Stabilizer quantum codes from J-affine variety codes
  • Carlos Galindo Pastor. Workshop de la Red de Matemáticas en la Sociedad de Información . Tenerife (Espanya). 31-05-2017. Científic. 2017.

  • Empowering face-to-face learning with online learning at undergraduate level
  • Ana María Arnal Pons, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García. 11 Th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2017. Valéncia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • On minimal plane valuations
  • Carlos Galindo Pastor. Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española. RSME 2017. Saragossa (Espanya). 30-01-2017. Científic. 2017.

  • Geometric and algebraic properties derived from plane valuations at infinity
  • Carlos Galindo Pastor. Workshop On the Algebraic and Geometric Classifications of projective Varieties. Messina (Itàlia). 24-06-2016. Científic. 2016.

  • Learning outcomes and competences in mathematics after a four year experience in engineering degrees
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • The cone of curves ond the Cox ring of rational surfaces given by divisorial valuations
  • Carlos Galindo Pastor. WorkShop on Algebra and Geometry 2015 (Singularities, computer algebra and information theory). Valladolid (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015.

  • La probabilidad en los Grados del ámbito económico
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. VI Jornadas Nacionales y I Jornada Internacional de Intercambio de Experiencias de Inovación educativa en Estadística (JIDERE 2015). Universiad de Malaga (Espanya). 09-07-2015. Científic. 2015.

  • Quantumcodes from evaluation
  • D. Ruano, Fernando Javier Hernando Carrillo, Carlos Galindo Pastor. Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española (RSME 2015). Granada (Espanya). 02-02-2015. Científic. 2015.

  • Families ofPlaneValuations at lnfinity having good algebraic and geometric properties"
  • Carlos Galindo Pastor. RSME 2015. Granada (Espanya). 02-02-2015. Científic. 2015.

  • A massive open online course about calculus of probability
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Evaluation Codes and Plane Valuations
  • J.I. Farrán, Carlos Galindo Pastor. Algebra for Secure and Reliable Communication Modeling (CIMPA Research School and Conference Algebra for Secure and Reliable Communication Modeling). Morelia, Michoacán (Mèxic). 01-10-2012. Científic. 2015. ISSN 0271-4132.

  • Log-canonical thresholds and multiplier ideals for plane curves and complete ideals of dimension 2
  • Carlos Galindo Pastor. Third International Workshop on Zeta Functions in Algebra and Geometry. Guanajuato (Mèxic). 08-09-2014. Científic. 2014.

  • Multiplier ideals and log-canonical threshold for complete ideals of 2-dimensional local regular rings
  • Carlos Galindo Pastor. Jornadas de Álgebra, Geometría Algebráica y Singularidades. La laguna (Espanya). 10-06-2013. Científic. 2013.

  • Jumping numbers and multiplier ideals for complete ideals of 2-dimensional regular local rings
  • Carlos Galindo Pastor. ARITHMETIC DAYS 2013. St. Peterburg (Rússia). 20-05-2013. Científic. 2013.

  • Equivariant Zeta Functions, Test Ideals and Minimal Model Program
  • Carlos Galindo Pastor. Seventh meeting for young mathematicians YMIS13. Segovia (Espanya). 25-02-2013. Científic. 2013.

  • Jumping numbers and multiplier ideals for complete ideals of 2-dimensional regular local rings
  • Carlos Galindo Pastor. The Thirteenth Colloquiumfest on Algebra and Algebraic Geometry. Valladolid (Espanya). 01-02-2013. Científic. 2013.

  • Números Jumping Multiplicadores de ideales completos de anillos locales regulares bidimensionales
  • Carlos Galindo Pastor. Congreso bienal de la Real Sociedad Matemática Española. Santiago de Compostela (Espanya). 21-01-2013. Científic. 2013.

  • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado de turismo
  • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Jornada de Trabajo. Métodos Cuantitativos e Informática. Cartagena, Murcia (Espanya). 30-11-2012. Científic. 2012.

  • Finite Families of Monomial Valuations and their Graded Algebra
  • Carlos Galindo Pastor. International School and Workshop on the Algebro-Geometric Aaspects of Projective varieties. Morelia (Mèxic). 22-02-2011. Científic. 2011.

  • Semi-group and Graded Algebra of a Valution
  • Carlos Galindo Pastor. International School and Workshop on the Algebro-Geometric Aaspects of Projective varieties. Morelia (Mèxic). 22-02-2011. Científic. 2011.

  • Divisorial and Plane Valuations. Poincaré Series of a Plane Valuation
  • Carlos Galindo Pastor. International School and Workshop on the Algebro-Geometric Aaspects of Projective varieties. Morelia (Mèxic). 22-02-2011. Científic. 2011.

  • Poincaré Series of Families of Plane Divisorial
  • Carlos Galindo Pastor. International School and Workshop on the Algebro-Geometric Aaspects of Projective varieties. Morelia (Mèxic). 22-01-2011. Científic. 2011.

  • Evaluation Codes Defined by Finite Families of Plane Valuations at Infinity
  • Carlos Galindo Pastor, F. Monserrat. 3rd International Castle Meeting on Coding Theory and Applications. Castell de Cardona. 11-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 9788449026881.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • e-Learning para asignaturas en proceso de xtinción por cambio de planes de estudio
  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García. I congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. 26-09-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788496398504.

  • An algorithm for the polyhedrality of the cone of curves of a rational surface
  • Carlos Galindo Pastor, F. Monserrat. EACA 2010. XII Encuentros de Álgebra Computacional y Aplicaciones. Santiago de Compostela. 19-07-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788498875188.

  • Códigos correctores construidos con geometría algebraica
  • Carlos Galindo Pastor. II Jornadas de Matema´ticas en la sociedad de la Información. Alicante. 26-11-2009. Científic. 2009.

  • Singularities, Algebraic Geometry, computing and Information
  • Carlos Galindo Pastor. SINGACOM. Segovia. 16-10-2009. Científic. 2009.

  • La serie de Poincaré de ideales multiplicadores de un ideal completo simple
  • Carlos Galindo Pastor. I Reunión conjunta Sociedad Matema´tica Mexicana-Real sociedad Matemática Española. Ciudad de Oaxaca, Oax. México. 22-07-2009. Científic. 2009.

  • Códigos de evaluación definidos por valoraciones
  • Carlos Galindo Pastor. Congreso de la Real Sociedad Matemática Española. Oviedo. 04-02-2009. Científic. 2009.

  • Evaluation codes defined by valuations
  • Carlos Galindo Pastor. Nuevos Avances en Criptografía y Codificación de la Información (RSME 2009). Oviedo. 04-02-2009. Científic. 2009. Ed. Real Sociedad Matemática Española (RSME). ISBN 9788484092773.

  • Evaluation Codes Given by plane Valuations
  • Carlos Galindo Pastor. International Scholl and Conference on Coding Theory. Guanajuato, Gto, Mexico. 28-11-2008. Científic. 2008.

  • Toric Structure of the Graded Algebra Relative to a valuation
  • A. Campillo, Carlos Galindo Pastor. Abhyankar's 70th Birthday Conference on Algebra, Arithmetic and Geometry with Applications. Purdue University. 19-07-2000. Científic. 2004. Ed. Springer. ISBN 3540004750.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Criptografía y teoría de códigos
  • Carlos Galindo Pastor. Carlos Galindo Pastor. 07-01-2008.Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • On Plane valuations at infinity
  • Carlos Galindo Pastor. Institut de Matemática - IMUB (Espanya). 27-01-2016.

  • Algunos aspectos geométricos de las valoraciones planas en el infinito
  • Carlos Galindo Pastor. Real Sociedad Matemática Mexicana (Mèxic). 31-08-2014.

  • Multiplier ideals and log-canonical threshold for complete ideals of 2-dimensional local regular rings
  • Carlos Galindo Pastor. Universidad de la Laguna. 10-06-2013.

  • Evaluation codes and plane valuations
  • Carlos Galindo Pastor. Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Morelia, State of Michoacan (Mèxic). 01-10-2012.

  • The Poincaré problem and dicritical divisors
  • Carlos Galindo Pastor. Instituto de Física y Matemáticas. Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (Mèxic). 27-04-2012.

  • Families of o-sequences and evaluation codes
  • Carlos Galindo Pastor. Instituto de Matemáticas, UNAM (Mèxic). 23-04-2012.

  • Finite families of plane valuations: value semi-grou, graded algebra and Poincaré series
  • Carlos Galindo Pastor. Institute of Physics and Mathematics. 22-02-2011.

  • Valoraciones planas en el infinito y códigos asociados
  • Carlos Galindo Pastor. Universidad de Valladolid. 24-11-2010.

  • Ideales multiplicadores de un ideal completo simple. Su serie de Poincaré
  • Carlos Galindo Pastor. Universidad de Valladolid. 29-06-2009.

  • Sobre la integrabilidad algebraica de foliaciones del plano
  • Carlos Galindo Pastor. Universidad de Valladolid. 05-10-2005.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Carlos Galindo Pastor, Fernando Javier Hernando Carrillo, Francisco José Monserrat Delpalillo, Julio Jose Moyano Fernández. Third IMAC and Singacom Day on Algebraic Applications to information theory. Castelló de la Plana (Espanya). 09-05-2016. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor. 1st Mini-Workshop IMAC-Singacom in la Plana: Trends in Commutative Algebra. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 18-09-2014. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor, Fernando Javier Hernando Carrillo, Julio Jose Moyano Fernández. Second IMAC and SINGACOM Workshop on Algebraic Applications to Information Theory. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 17-07-2014. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor. Second IMAC and SINGACOM Workshop on Algebraic Applications to Information Theory. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 17-07-2014. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor, Fernando Javier Hernando Carrillo. Firts International IMAC Workshop on Algebraic Applications to Information Theory. Castelló de la Plana (Espanya). 17-04-2012. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor. International School and Workshop on the Algebro-Geometric Aaspects of Projective varieties. Michoacán, Morelia, Mexico. 22-02-2011. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor. International Workshop on Coding Theory and Cryptography. Morelia, State of Michoacán, Mexico. 14-07-2010. Científic.

  • Carlos Galindo Pastor. SINGACOM. Segovia. 16-10-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Carlos Galindo Pastor. 2021 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2021 ADVANCES IN MATHEMATICS OF COMMUNICATIONS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2021 Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences.

  • Carlos Galindo Pastor. 2021 DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2020 FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2020 QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

  • Carlos Galindo Pastor. 2020 LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA.

  • Carlos Galindo Pastor. 2020 Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 JOURNAL OF ALGEBRA.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

  • Carlos Galindo Pastor. 2019 DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2018 FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2018 IEEE ACCESS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2018 QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

  • Carlos Galindo Pastor. 2017 QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

  • Carlos Galindo Pastor. 2017 COLLECTANEA MATHEMATICA.

  • Carlos Galindo Pastor. 2016 REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES SERIE A-MATEMATICAS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2016 QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

  • Carlos Galindo Pastor. 2015 DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2015 ADVANCES IN MATHEMATICS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2015 APPLIED GENERAL TOPOLOGY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2015 ACTA MATHEMATICA UNIVERSITATIS COMENIANAE.

  • Carlos Galindo Pastor. 2014 REVISTA MATEMÁTICA COMPLUTENSE.

  • Carlos Galindo Pastor. 2012 DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY.

  • Carlos Galindo Pastor. 2012 REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES SERIE A-MATEMATICAS.

  • Carlos Galindo Pastor. 2010 REVISTA MATEMÁTICA COMPLUTENSE.

  Apunts docents


  • Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Prácticas de Laboratorio con Mathematica
  • Cristina Chiralt Monleon, Fernando Casas Pérez, Carlos Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. 2009. Ref. CS-282-2009. Universitat Jaume I.

  • Apunts de Càlcul Numèric i Simbòlic
  • Antoni Gil Trilles, Carlos Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Vicente Martínez García. 2003. Ref. cs-137-2003.