UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LLORIA ADANERO, ATANASIA MARIA
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • TI1323DD - (964 728394)
 • lloria@uji.es
 • Ressenya Personal

  Sóc professora d'aquesta universitat des de la seva creació el 1991 i anteriorment vaig ser professora associada de la Universitat de València en l'Escola Universitària d'Empresarials.

  Pertanyo al cos de Titulars d'Escola Universitària des de 1998.

  En la actualitat tinc docència de l'assignatura d'Estadística i Optimització en els graus d'Enginyeria Elèctrica, Mecànica i Tecnologies Industrials així com en el grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Sóc la responsable d'aquesta assignatura en aquests graus. També imparteixo l'assignatura de Matemàtiques II en el grau de Disseny i Desenvolupament de Productes.

  Dins l'àmbit docent:

  • Tinc 12 publicacions de les quals 5 son llibres en la col·lección "Materials" de l'UJI.
  • He participat en congressos nacionales i internacionals amb ponències orientades a la formació docent.
  • He dirigit i participat en diversos projectes d'innovació educativa finanÇats per l'UJI.
  • He assistit a cursos de formació del professorat organitzats per l'UJI.

  Dins de l'àmbit científic, he participat en 2 projectes finanÇats en convocatòries competitives.

  Dins de l'àmbit de la gestió, soc membre de la Junta Permanent del Departament de Matemàtiques i de diverses comissions de titulació.

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1011 - Estadística Grau en Administració d'Empreses
  DI2009 - Matemàtiques II Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  EC1011 - Estadística Grau en Economia
  ED2057 - Matemàtiques II Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  EE1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Elèctrica
  ET1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1011 - Estadística Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestión y Administración Pública Grado en Gestión y Administración Pública  Publicacions


  Llibres


  • Estadística y Optimización (Grado Videojuegos): Prácticas resueltas con R-Commander y PHPSimplex
  • Carlos Tarek Ayyad Limonge, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900731. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Noves metodologies en l’aprenentatge de l’assignatura i22 psicoestadística II (3a part).
  • Atanasia Maria Lloria Adanero. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Nuevas metodologias para el aprendizaje de la Estadistica en la Licenciatura de Psicología
  • Atanasia Maria Lloria Adanero, Antonio Beltrán Felip. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Anàlisis dels estudis harmonitzats en l'UJI. Un estudi comparatiu.
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Análisis de los estudios armonizados en la UJI: Un estudio comparativo en la asignatura Cálculo Numérico y Simbólico
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Noves metodologies de l’assignatura I22 Psicoestadística II
  • Atanasia Maria Lloria Adanero, Maria Pilar Pitarch Vilar. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració de material docent per a l’autoavaluació i l’autoaprenentatge en enginyeries tècniques
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Irene Epifanio López. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Millora de les pràctiques de laboratori en l'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • An interdisciplinary procedure for teaching and learning the concept of function and its local properties in upper scondary education
  • Antonio Beltrán Felip, R. Beltrán, V. Beltrán, Atanasia Maria Lloria Adanero. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona. 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Asignaturas de Matemáticas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior en Informática de Sistemas: resultados, análisis y valoración
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Antoni Gil Trilles, José Manuel Bernat Agustí. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Mejora del aprendizaje autónomo en las asignaturas semipresenciales "Matemáticas Básicas', "Estadística" y "Ampliación de Estadística" en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Pablo Gregori Huerta. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • An adjustment experience for the european higher education area in computer engineering at the university Jaume I in Castellon
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. INTED2009. VAlencia. 09-03-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  Apunts docents


  • Prácticas de R y R-commander para Matemáticas II en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2014. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones de Autoevaluación de Estadística para Matemáticas II en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2012. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de Métodos Numéricos con Octave para Matemáticas II en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Atanasia Maria Lloria Adanero, Amelia Simó Vidal. 2012. Ref. colec. 361. Universitat Jaume I.

  • Material docente para el autoaprendizaje y la autoevaluación de la asignatura IS12. Estadistica
  • Atanasia Maria Lloria Adanero. 2003. Ref. CS-481-2003. Universitat Jaume I.

  • Psicoestadística II. Teoría y problemas
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2001. Ref. CS-142-2000. Universitat Jaume I.