UJI

Informació personal

MAICAS FABREGAT, MARÍA CARMEN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • TI2311DD - (964 728414)
 • maicas@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Carmen Maicas Fabregat


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 11:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 11:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Carmen Maicas Fabregat


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - LA7 Dijous 13:00 15:30 17-10-2019 21-11-2019
  EE1002 - LA8 Dijous 13:00 15:30 24-10-2019 28-11-2019
  EE1002 - PR6 Dimecres 11:15 12:30 18-09-2019 18-12-2019
  EE1002 - TE4 Dimarts 08:00 10:00 10-09-2019 10-12-2019
  EE1002 - TE4 Dimecres 10:15 11:15 11-09-2019 18-12-2019
  EM1002 - LA7 Dijous 13:00 15:30 17-10-2019 21-11-2019
  EM1002 - LA8 Dijous 13:00 15:30 24-10-2019 28-11-2019
  EM1002 - PR6 Dimecres 11:15 12:30 18-09-2019 18-12-2019
  EM1002 - TE4 Dimarts 08:00 10:00 10-09-2019 10-12-2019
  EM1002 - TE4 Dimecres 10:15 11:15 11-09-2019 18-12-2019
  EQ1002 - LA7 Dijous 13:00 15:30 17-10-2019 21-11-2019
  EQ1002 - LA8 Dijous 13:00 15:30 24-10-2019 28-11-2019
  EQ1002 - PR6 Dimecres 11:15 12:30 18-09-2019 18-12-2019
  EQ1002 - TE4 Dimarts 08:00 10:00 10-09-2019 10-12-2019
  EQ1002 - TE4 Dimecres 10:15 11:15 11-09-2019 18-12-2019
  ET1002 - LA7 Dijous 13:00 15:30 17-10-2019 21-11-2019
  ET1002 - LA8 Dijous 13:00 15:30 24-10-2019 28-11-2019
  ET1002 - PR6 Dimecres 11:15 12:30 18-09-2019 18-12-2019
  ET1002 - TE4 Dimarts 08:00 10:00 10-09-2019 10-12-2019
  ET1002 - TE4 Dimecres 10:15 11:15 11-09-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 17-02-2020 18-05-2020
  EC1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 17-02-2020 18-05-2020
  FC1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 17-02-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Economia
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat