UJI

Informació personal

MAICAS FABREGAT, MARÍA CARMEN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • TI2311DD - (964 728414)
 • maicas@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Carmen Maicas Fabregat


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 28-09-2020 03-02-2021
  Divendres 08:30 10:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Carmen Maicas Fabregat


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - PR5 Dijous 08:45 11:15 22-10-2020 14-01-2021
  EE1002 - PR5 Divendres 17:15 19:45 11-12-2020 11-12-2020
  EE1002 - PR6 Dimecres 11:15 13:45 21-10-2020 13-01-2021
  EE1002 - PR6 Divendres 17:15 19:45 15-01-2021 15-01-2021
  EE1002 - TE4 Dijous 08:45 11:00 01-10-2020 07-01-2021
  EE1002 - TE4 Dimecres 11:15 13:30 30-09-2020 23-12-2020
  EI1001 - PR2 Dijous 12:00 13:00 01-10-2020 07-01-2021
  EI1001 - PR4 Divendres 10:30 11:30 02-10-2020 08-01-2021
  EI1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 06-10-2020 17-11-2020
  EI1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 13-10-2020 15-12-2020
  EI1011 - LA3 Dijous 12:00 14:30 15-10-2020 10-12-2020
  EI1011 - LA4 Dilluns 12:00 14:30 19-10-2020 14-12-2020
  EI1011 - LA5 Divendres 12:00 14:30 16-10-2020 11-12-2020
  EI1011 - LA6 Divendres 12:00 14:30 23-10-2020 18-12-2020
  EM1002 - LA6 Dimarts 11:00 13:30 03-11-2020 01-12-2020
  EM1002 - LA7 Dimarts 08:30 11:00 03-11-2020 01-12-2020
  EM1002 - LA9 Dimecres 08:30 11:00 09-12-2020 13-01-2021
  MT1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 06-10-2020 17-11-2020
  MT1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 13-10-2020 15-12-2020
  MT1011 - LA3 Dijous 12:00 14:30 15-10-2020 10-12-2020
  MT1011 - LA4 Dilluns 12:00 14:30 19-10-2020 14-12-2020
  MT1011 - LA5 Divendres 12:00 14:30 16-10-2020 11-12-2020
  MT1011 - LA6 Divendres 12:00 14:30 23-10-2020 18-12-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional