UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FONT FERRANDIS, JUAN JOSÉ
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2306DD - (964 728409)
 • font@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3846-0005
 • Ressenya Personal

  Doctor en Matemàtiques per la Universitat Jaume I

  Professor Titular d'Universitat des de Gener 1999.

  Catedràtic d'Universitat des de Agost 2019.

  Linies d'investigació: espais de funcions contínues, aplicacions lineals, anàlisi difusa.

  Docència habitual en Enginyeria Informàtica i Matemàtica Computacional.

  Docència al Màster: Análisi Matemàtica Avançada, Anàlisi Funcional.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  IR2101 - Matemáticas I (Matemáticas) Grau en Intel·ligència Robòtica
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial Grau en Matemàtica Computacional
  MT1053 - Pràctiques Externes Grau en Matemàtica Computacional
  MT1054 - Treball Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ032 - Anàlisi Matemàtica Avançada Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ532 - Anàlisi Matemàtica Avançada (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Cálculo
  • Juan José Font Ferrandis, Salvador Hernández Muñoz, Sergio Macario Vives. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469274088. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Ponències a congressos


  • On fuzzy number valued functions
  • Juan José Font Ferrandis. Proceedings of the Workshop on Applied Topological Structures (WATS¿15). Valencia (Espanya). 03-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490484128.

  • Compact subsets in the fuzzy number space
  • Juan José Font Ferrandis, Manuel Sanchis López. Proceedings of the International Summer Workshop in Applied Topology (WATS'14). Universitat de València (Espanya). 01-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490482827.

  • Elaboración de material docente para la asignatura M99 (Análisis Funcional)
  • Juan José Font Ferrandis. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  Comités de congresos


  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. Workshop Internacional IMAC AHA Days 2018. Castelló de la Plana (Espanya). 08-01-2019. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis. 2016 IMAC AHA Days. Castelló de la Plana (Espanya). 09-12-2016. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Manuel Sanchis López. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis, Alejandro Miralles Montolío. Abstract Harmonic Analysis. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Manuel Sanchis López. Abstract Harmonic Analysis Days. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz, María Vicenta Ferrer González, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis. Abstract Harmonic Analysis Day. Castelló de la Plana. 08-07-2010. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Cristina Chis, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. Workshop on Applied Topology (WiAT'10). Castelló de la Plana. 09-11-2009. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Sergio Macario Vives, Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Cristina Chis, Ana María Ródenas Camacho. XV Encuentro de Topología. Castelló de la Plana. 19-09-2008. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Manuel Sanchis López, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Ana María Ródenas Camacho, Cristina Chis. XXII Summer Conference on Topology and its Applications. Castelló. 24-07-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan José Font Ferrandis. 2020 LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA.

  • Juan José Font Ferrandis. 2019 FUZZY SETS AND SYSTEMS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2019 ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2018 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2017 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2017 FUZZY SETS AND SYSTEMS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2017 PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICAL SCIENCES.

  • Juan José Font Ferrandis. 2016 PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN.

  • Juan José Font Ferrandis. 2016 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2016 MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2015 MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2015 OPEN MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2015 JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Juan José Font Ferrandis. 2013 PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN.

  • Juan José Font Ferrandis. 2013 BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2012 NIHONKAI MATHEMATICAL JOURNAL.

  • Juan José Font Ferrandis. 2012 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2012 JOURNAL OF OPERATOR THEORY.

  • Juan José Font Ferrandis. 2011 HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2011 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY.

  • Juan José Font Ferrandis. 2010 STUDIA MATHEMATICA.

  • Juan José Font Ferrandis. 2010 MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2010 GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL.

  • Juan José Font Ferrandis. 2010 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2010 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2009 BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2009 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2009 MATHEMATICA SLOVACA.

  • Juan José Font Ferrandis. 2008 ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2006 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Juan José Font Ferrandis. 2004 MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK.

  Apunts docents


  • Apunts de Càlcul Numèric i Simbòlic
  • Antoni Gil Trilles, Carlos Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Vicente Martínez García. 2003. Ref. cs-137-2003.