UJI

Informació personal

MACARIO VIVES, SERGIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Director/a de departament
 • Vocal suplent
 • Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2307DD - (964 728410)
 • TI2330DR - (964 728432)
 • macario@uji.es
 • Links

  Horari Actual  Horari de tutories de Sergio Macario Vives


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 10:30 10-09-2018 23-01-2019
  Dimarts 10:00 12:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 12:00 24-01-2019 31-07-2019
  Dimecres 10:00 11:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Sergio Macario Vives


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - PR5 Dimecres 11:15 12:30 19-09-2018 19-12-2018
  EE1002 - PR7 Dilluns 10:45 12:00 05-11-2018 17-12-2018
  EE1002 - PR9 Dijous 10:30 11:45 20-09-2018 20-12-2018
  EE1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 13-09-2018 20-12-2018
  EE1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  EI1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 02-10-2018 27-11-2018
  EI1011 - LA3 Dijous 12:30 15:00 27-09-2018 22-11-2018
  EM1002 - PR5 Dimecres 11:15 12:30 19-09-2018 19-12-2018
  EM1002 - PR7 Dilluns 10:45 12:00 05-11-2018 17-12-2018
  EM1002 - PR9 Dijous 10:30 11:45 20-09-2018 20-12-2018
  EM1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 13-09-2018 20-12-2018
  EM1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  EQ1002 - PR5 Dimecres 11:15 12:30 19-09-2018 19-12-2018
  EQ1002 - PR7 Dilluns 10:45 12:00 05-11-2018 17-12-2018
  EQ1002 - PR9 Dijous 10:30 11:45 20-09-2018 20-12-2018
  EQ1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 13-09-2018 20-12-2018
  EQ1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  ET1002 - PR5 Dimecres 11:15 12:30 19-09-2018 19-12-2018
  ET1002 - PR7 Dilluns 10:45 12:00 05-11-2018 17-12-2018
  ET1002 - PR9 Dijous 10:30 11:45 20-09-2018 20-12-2018
  ET1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 13-09-2018 20-12-2018
  ET1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 10-09-2018 10-12-2018
  MT1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 02-10-2018 27-11-2018
  MT1011 - LA3 Dijous 12:30 15:00 27-09-2018 22-11-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 28-01-2019 20-05-2019
  EE1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 29-01-2019 21-05-2019
  EM1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 28-01-2019 20-05-2019
  EM1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 29-01-2019 21-05-2019
  EQ1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 28-01-2019 20-05-2019
  EQ1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 29-01-2019 21-05-2019
  ET1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 28-01-2019 20-05-2019
  ET1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 29-01-2019 21-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional