UJI

Informació personal

CHIRALT MONLEON, CRISTINA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1317DD - (964 728388)
 • chiralt@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València i Titular d'Universitat de Matemàtica Aplicada a l'Institut de Matemàtiques de Castelló (IMAC) de la Universitat Jaume I de Castelló, Espanya. Vaig defensar la meva tesi doctoral el 1996 en el camp de la Mecànica Celeste titulada Problema Isòsceles de dos satèl·lits, sota la direcció del professor José Martínez Alfaro. Posteriorment, vaig treballar des del camp de Sistemes Dinàmics en l'estudi de Sistemes Hamiltonians i les seves aplicacions a la mecànica Celeste. En l'actualitat la meva recerca es desenvolupa en Mètodes Numèrics, concretament en el desenvolupament d'integradors simplèctics per a equacions diferencials; més recentment he començat a treballar en temes sobre l'estudi de Corbes invariables Algebraiques dins el camp de Sistemes Dinàmics Plans, en col·laboració amb professors de la Universitat Autònoma de Barcelona ia l'àrea d'Anàlisi Numèric, en mètodes iteratius per resoldre equacions i sistemes no lineals, en col·laboració amb professors de la Universitat Politècnica de València.

   

   

   

   

  Pel que fa a la docència, al llarg d'aquests anys he impartit docència a la Facultat de Ciències Jurídica i Econòmiques, en les assignatures:

   

  • Matemàtiques I

  • Matemàtiques II

  • Estadística

   

  en el Grau d'Administració d'Empreses, Grau en Economia i Grau en Finances i Comptabilitat. I a l'Escola Superior de Ciències i Tecnologia he impartit:

   

  • Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

  • Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

  • Càlcul I

  • Càlcul II

   

   

  en els Graus d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Ambient, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Disseny Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria en Tecnologies Industrials. També he impartit l'assignatura:

   

  • Modelització Matemàtica mitjançant equacions diferencials.

   

   

  A la part de gestió he exercit diversos càrrecs:

   

  • Secretària de departament per un període de 8 anys.

  • Coordinadora de Primer Curs del Grau d'Enginyeria Mecànica.

  • Representant a la Comissió de Grau de diferents titulacions.

  • Representant de l'IMAC en la Comissió Econòmica de la Universitat.

  • Representant a la Junta de PDI de la Universitat.

   

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Cristina Chiralt Monleon


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:30 17:30 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 11:00 12:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Cristina Chiralt Monleon


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI2002 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  DI2002 - PR1 Dijous 10:15 11:45 01-10-2020 07-01-2021
  DI2002 - TE1 Dilluns 11:00 12:30 28-09-2020 21-12-2020
  DI2002 - TE1 Dimecres 08:30 10:00 30-09-2020 16-12-2020
  DI2002 - TU1 Dilluns 13:30 14:00 28-09-2020 07-12-2020
  DI2002 - TU3 Dilluns 13:30 14:00 05-10-2020 14-12-2020
  DI2002 - TU5 Dilluns 14:00 14:30 28-09-2020 07-12-2020
  DI2002 - TU7 Dilluns 14:00 14:30 05-10-2020 14-12-2020
  ED2054 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  ED2054 - PR1 Dijous 10:15 11:45 01-10-2020 07-01-2021
  ED2054 - TE1 Dilluns 11:00 12:30 28-09-2020 21-12-2020
  ED2054 - TE1 Dimecres 08:30 10:00 30-09-2020 16-12-2020
  ED2054 - TU1 Dilluns 13:30 14:00 28-09-2020 07-12-2020
  ED2054 - TU3 Dilluns 13:30 14:00 05-10-2020 14-12-2020
  ED2054 - TU5 Dilluns 14:00 14:30 28-09-2020 07-12-2020
  ED2054 - TU7 Dilluns 14:00 14:30 05-10-2020 14-12-2020
  MT1026 - PR1 Dimecres 11:01 12:00 23-12-2020 13-01-2021
  MT1026 - PR1 Dimecres 11:00 12:30 30-09-2020 13-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1007 - PR1 Dimarts 13:45 15:00 09-02-2021 18-05-2021
  EE1007 - TE1 Dijous 10:45 12:45 04-02-2021 20-05-2021
  EE1007 - TE1 Dimarts 12:45 13:45 09-02-2021 18-05-2021
  EM1007 - PR1 Dimarts 13:45 15:00 09-02-2021 18-05-2021
  EM1007 - TE1 Dijous 10:45 12:45 04-02-2021 20-05-2021
  EM1007 - TE1 Dimarts 12:45 13:45 09-02-2021 18-05-2021
  EQ1007 - PR1 Dimarts 13:45 15:00 09-02-2021 18-05-2021
  EQ1007 - TE1 Dijous 10:45 12:45 04-02-2021 20-05-2021
  EQ1007 - TE1 Dimarts 12:45 13:45 09-02-2021 18-05-2021
  ET1007 - PR1 Dimarts 13:45 15:00 09-02-2021 18-05-2021
  ET1007 - TE1 Dijous 10:45 12:45 04-02-2021 20-05-2021
  ET1007 - TE1 Dimarts 12:45 13:45 09-02-2021 18-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI2002 - Matemàtiques I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  ED2054 - Matemàtiques I Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1026 - Equacions Diferencials Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788480219631. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Cálculo integral
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469406410. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Ecuaciones diferenciales
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469397770. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Optimización con restricciones
  • Cristina Chiralt Monleon, Sergio Macario Vives. Matemáticas II. UK. Ed. Pearson. 2013. ISBN 978782735205. Docent.

  • Funciones reales de variable real
  • Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Marco Castillo. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

  • Límites y continuidad
  • Cristina Chiralt Monleon, Sergio Macario Vives, Francisco José Marco Castillo. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

  Ponències a congressos


  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Puesta en marcha de plan de actuacion en respuesta a prescripciones eurare para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Pedro Balaguer Herrero, Cristina Chiralt Monleon, José Enrique Juliá Bolívar, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Ana María Piquer Vicent, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Quantitative analysis of competition models
  • Antoni Manel Ferragut Amengual, María Purificacion Vindel Cañas, Cristina Chiralt Monleon. 22nd Conference on Applications of Computer Algebra. ACA 2016. Kassel (Alemanya). 01-08-2016. Científic. 2016.

  • Quantitative analysis of competition models
  • Cristina Chiralt Monleon, María Purificacion Vindel Cañas. 1st Workshop on Dynamical Systems in the Real Life. Castelló de la Plana (Espanya). 07-07-2016. Científic. 2016.

  • On the structure and convergence of the symmetric Zassenhaus formula
  • Cristina Chiralt Monleon. 1st Workshop on Dynamical Systems in the Real Life. Castelló de la Plana. 07-07-2016. Científic. 2016.

  • Analytic Approximations for Linear Differential Equations with Periodic or Quasi-periodic Coefficients
  • Ana María Arnal Pons, Cristina Chiralt Monleon. Advances in Differential Equations and Applications (XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2014. Ed. Springer. ISBN 9783319069524.

  • Construcción algorítmica de la transformación de Lyapunov en sistemas lineales periódicos
  • Cristina Chiralt Monleon. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • El Aula virtual y el estudio de las matemáticas. Proyecto de constitución como Seminario permanente (2008/09, 2009/10)
  • María del Pilar Orús Báguena, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, Amparo Pérez Pérez, Amelia Simó Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación de competencias, de actividades y evaluacion del Màster Universitario en Matemática Computacional
  • Manuel Sanchis López, Vicente Martínez García, Cristina Chiralt Monleon, Irene Epifanio López, Juan Momparler Pechuan, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, José Antonio López Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Bifurcations in the two imaginary centers problem
  • Cristina Chiralt Monleon. EQUADIFF. Brno, Czech Republic. 20-07-2009. Científic. 2009.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Vicente Martínez García, María Purificacion Vindel Cañas. 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019). València (Espanya). 15-07-2019. Científic.

  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, María Purificacion Vindel Cañas. 2nd Workshop on Dynamical Systems in the Real Life. Castelló (Espanya). 12-07-2018. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon, Ana María Arnal Pons, Sergio Macario Vives, Beatriz Campos Sancho. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic.

  • María Purificacion Vindel Cañas, Cristina Chiralt Monleon. Reunión de la red temática DANCE 2012. Benicasim (Espanya). 24-10-2012. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon. Symposium on Splitting Methods for Differential Equations. Castellón de la Plana. 06-09-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Ana María Lluch Peris, Sergio Macario Vives, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, María Vicenta Ferrer González, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco Gregorio González Martínez, Antoni Gil Trilles, Amelia Simó Vidal. IV Jornadas de divulgación matemática. Castellón de la Plana. 24-02-2009. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, Sergio Macario Vives, Ana María Lluch Peris, Antoni Gil Trilles, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María Purificacion Vindel Cañas. III Jornada de divulgació Matemàtica. Castelló de la Plana. 08-05-2008. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon. 4th International Meeting on Statistical Implicative Analysis. Castellón de la Plana. 18-10-2007. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon. Castellón Conference on Geometric Integration. Castellón de la Plana. 18-09-2006. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon. Recent Trends in Nonlinear Science 2005. Castelló. 24-01-2005. Científic.

  Apunts docents


  • Cálculo II. Grados en ingeniería eléctrica, ingeniéria mecánica, ingeniería química e ingeniería en tecologías industriales
  • Cristina Chiralt Monleon, Alejandro Miralles Montolío. 2019. Universitat Jaume I.

  • Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Prácticas de Laboratorio con Mathematica
  • Cristina Chiralt Monleon, Fernando Casas Pérez, Carlos Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. 2009. Ref. CS-282-2009. Universitat Jaume I.

  • Apuntes de ecuaciones diferenciales
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2004. Ref. CS-256-2004.

  • Apuntes de cálculo integral
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2004. Ref. CS-255-2004.