Cristina Chiralt Monleon

Cristina Chiralt Monleon

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
Dep. de Matemàtiques
Matemàtica Aplicada
On pots trobar-me?
TI1317DD - (96 4728388)