UJI

Informació personal

MOYANO FERNÁNDEZ, JULIO JOSE
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Matemàtiques - Àlgebra
 • Vocal
 • Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2324DD - (964 728426)
 • moyano@uji.es
 • Ressenya Personal

  Categoria Professional: Professor Contractat Doctor Interí

  Perfil Investigador: La meua àrea de coneixement és l'Àlgebra. He abordat problemes dins la Geometria algebraica i les Singularitats així com en l'àmbit de l'Àlgebra commutativa combinatòria. A la Universitat d'Osnabrück, Alemanya, vaig ser IP del projecte "Poincaréreihen und Zetafunktionen singulärer Kurven".

  Perfil Docent: He impartit diferents classes de grau, màster i doctorat a les universitats de Kaiserslautern (Alemanya), Valladolid, Osnabrück (Alemanya) i Jaume I de Castelló de la Plana, tant en titulacions purament de matemàtiques com en les que les prenen per les aplicacions.

  En particular, ésta es la lista de cursos que he organizado o co-organizado en otras instituciones (ver los impartidos en la UJI en la pestaña en valenciano):

  • Semestre de invierno 2002/03, Universidad de Kaiserslautern: Ejercicios de la asignatura "Einführung in die Funktionentheorie", para alumnos de "Diplom Mathematik" (equivalente a la antigua licenciatura española).
  • Semestre de invierno 2005/06, Universidad de Valladolid: Ejercicios de la asignatura "Álgebra Conmutativa" del 4° Curso de la Licenciatura en Matemáticas.
  • Semestre de invierno 2007/08, Universidad de Osnabrück: Dentro del Seminario "Komplexe Analysis / Algebraische Geometrie und kommutative Algebra" para profesores y alumnos de doctorado, impartí el curso "Einführung in die Singularitätentheorie".
  • Semestre de invierno 2008/09, Universidad de Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Mathematik I" para estudiantes de primer ciclo de Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',... (tanto en su versión 'pura' como en la modalidad 'profesor de instituto').
  • Semestre de verano 2009, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Einführung in die Algebra" para alumnos de primer ciclo de Matemáticas e Informática.
  • Semestre de verano 2009, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Algebraische Geometrie" para alumnos de segundo ciclo de Matemáticas e Informática.
  • Semestre de invierno 2009/10, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura preparatoria "Vorkurs Mathematik" para alumnos de nuevo ingreso en los grados científicos.
  • Semestre de invierno 2009/10, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Reelle und angewandte Analysis" para alumnos de primer ciclo de Matemáticas e Informática.
  • Semestre de verano 2010, Osnabrück: Seminario Doctoral "Algebra y Geometría" para estudiantes de doctorado.
  • Semestre de verano 2010, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Mathematik II" para alumnos de primer ciclo de Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de invierno 2010/11, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura preparatoria "Vorkurs Mathematik" para alumnos de nuevo ingreso en los grados científicos.
  • Semestre de invierno 2010/11, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Lineare Algebra I" para estudiantes de primer ciclo de Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de verano 2011, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Lineare Algebra II" para estudiantes de primer ciclo de Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de invierno 2011/12, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Mathematik für Anwender I" para estudiantes de primer ciclo de Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de verano 2012, Osnabrück: Teoría de la asignatura "Lineare Algebra II" para estudiantes de primer ciclo de Matemáticas e Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de invierno 2012/13, Osnabrück: Ejercicios y tutoriales de la asignatura "Lineare Algebra I" para estudiantes de primer ciclo de Matemáticas, Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de verano 2013, Osnabrück: Teoría de la asignatura "Mathematik für Anwender I" para estudiantes de primer ciclo de Informática, Física, Química, Biología, 'Cognitive Science',...
  • Semestre de invierno 2013/14, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura preparatoria "Vorkurs Mathematik" para alumnos de nuevo ingreso en los grados científicos.
  • Semestre de invierno 2013/14, Osnabrück: Ejercicios de la asignatura "Grundkurs Mathematik I" para alumnos de primer ciclo de Magisterio.
  • Semestre de verano 2014, Universidad Jaume I: Teoría, ejercicios y laboratorios de la asignatura "Matemáticas II / Matemàtiques II" para alumnos de Informática.
  • Semestre de invierno 2014/15, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
  • Semestre de verano 2015, UJI: Teoría, ejercicios y laboratorios de la asignatura "Matemáticas II / Matemàtiques II" para alumnos de Informática.
  • Semestre de verano 2015, UJI: Clase de refuerzo de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos de los grados en Matemática Computacional e Informática.
  • Semestre de verano 2015, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Álgebra computacional" del Máster en Matemática Computacional.
  • Semestre de invierno 2015/16, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
  • Semestre de verano 2016, UJI: Clase especial de refuerzo "Abstracción Matemática" para alumnos de primer curso del grado en Matemática Computacional.
  • Semestre de verano 2016, UJI: Teoría, ejercicios y laboratorios de la asignatura "Matemáticas II / Matemàtiques II" para alumnos de Informática.
  • Semestre de verano 2016, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Álgebra computacional" del Máster en Matemática Computacional.
  • Semestre de invierno 2016/17, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
  • Semestre de invierno 2016/17, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos de los grados en Economía, Finanzas y Contabilidad y ADE.
  • Semestre de verano 2017, UJI: Teoría de la asignatura "Matemáticas II / Matemàtiques II" para alumnos de los grados en Matemática Computacional e Informática.
  • Semestre de verano 2017, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Álgebra computacional" del Máster en Matemática Computacional.
  • Semestre de invierno 2017/18, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Matemáticas I / Matèmatiques I" para alumnos del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
  • Semestre de verano 2018, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Álgebra" para alumnos de los grados en Ingenierías Eléctrica, Mecánica, Química, y Tecnologías industriales.
  • Semestre de verano 2018, UJI: Teoría de la asignatura "Matemáticas II / Matemàtiques II" para alumnos de los grados en Matemática Computacional e Informática.
  • Semestre de verano 2018, UJI: Teoría y ejercicios de la asignatura "Álgebra computacional" del Máster en Matemática Computacional.

   

   

  Investigació

   Publicaciones generales

  Horari Actual  Horari de tutories de Julio Jose Moyano Fernández


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 08:00 10:00 10-09-2018 23-01-2019
  Divendres 16:00 17:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:30 17:30 24-01-2019 31-07-2019
  Dimecres 08:30 09:30 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Julio Jose Moyano Fernández


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  VJ1206 - AV1 Dijous 19:00 19:30 13-09-2018 20-12-2018
  VJ1206 - PR1 Dijous 17:00 19:00 13-09-2018 20-12-2018
  VJ1206 - PR2 Divendres 17:00 19:00 14-09-2018 21-12-2018
  VJ1206 - TE1 Dijous 15:00 17:00 13-09-2018 20-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1001 - PR1 Dilluns 12:30 13:45 28-01-2019 20-05-2019
  EE1001 - TE1 Dilluns 11:30 12:30 28-01-2019 20-05-2019
  EE1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 25-01-2019 17-05-2019
  EI1006 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 28-01-2019 13-05-2019
  EI1006 - TE1 Dimecres 13:00 15:00 30-01-2019 22-05-2019
  EM1001 - PR1 Dilluns 12:30 13:45 28-01-2019 20-05-2019
  EM1001 - TE1 Dilluns 11:30 12:30 28-01-2019 20-05-2019
  EM1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 25-01-2019 17-05-2019
  EQ1001 - PR1 Dilluns 12:30 13:45 28-01-2019 20-05-2019
  EQ1001 - TE1 Dilluns 11:30 12:30 28-01-2019 20-05-2019
  EQ1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 25-01-2019 17-05-2019
  ET1001 - PR1 Dilluns 12:30 13:45 28-01-2019 20-05-2019
  ET1001 - TE1 Dilluns 11:30 12:30 28-01-2019 20-05-2019
  ET1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 25-01-2019 17-05-2019
  MT1006 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 28-01-2019 13-05-2019
  MT1006 - TE1 Dimecres 13:00 15:00 30-01-2019 22-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SIQ015 - Àlgebra Computacional Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ027 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ515 - Àlgebra Computacional (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SJB104 - Anivellació en Matemàtiques Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014)
  VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs