UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ESCORIHUELA TOMÁS, ALEJANDRO
 • Personal investigador en formació (Programa FPI Pla estatal)
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Becari/ària FPI del Ministeri
 • Membre del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
 • TI1312DD - (964 728384)
 • alescori@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Alejandro Escorihuela Tomás


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 16:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alejandro Escorihuela Tomás


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - LA15 Divendres 09:00 11:30 22-11-2019 22-11-2019
  EE1002 - LA4 Dimecres 15:30 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  EE1002 - LA5 Dijous 15:30 18:00 21-11-2019 21-11-2019
  EE1002 - LA6 Divendres 09:00 11:30 29-11-2019 29-11-2019
  EM1002 - LA15 Divendres 09:00 11:30 22-11-2019 22-11-2019
  EM1002 - LA4 Dimecres 15:30 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  EM1002 - LA5 Dijous 15:30 18:00 21-11-2019 21-11-2019
  EM1002 - LA6 Divendres 09:00 11:30 29-11-2019 29-11-2019
  EQ1002 - LA15 Divendres 09:00 11:30 22-11-2019 22-11-2019
  EQ1002 - LA4 Dimecres 15:30 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  EQ1002 - LA5 Dijous 15:30 18:00 21-11-2019 21-11-2019
  EQ1002 - LA6 Divendres 09:00 11:30 29-11-2019 29-11-2019
  ET1002 - LA15 Divendres 09:00 11:30 22-11-2019 22-11-2019
  ET1002 - LA4 Dimecres 15:30 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  ET1002 - LA5 Dijous 15:30 18:00 21-11-2019 21-11-2019
  ET1002 - LA6 Divendres 09:00 11:30 29-11-2019 29-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1007 - PR4 Divendres 11:00 13:00 31-01-2020 22-05-2020
  AE1007 - PR4 Divendres 09:00 11:00 08-05-2020 15-05-2020
  EC1007 - PR4 Divendres 09:00 11:00 08-05-2020 15-05-2020
  EC1007 - PR4 Divendres 11:00 13:00 31-01-2020 22-05-2020
  EE1007 - LA10 Divendres 15:00 17:30 13-03-2020 13-03-2020
  EE1007 - LA4 Dimecres 15:00 17:30 26-02-2020 26-02-2020
  EE1007 - LA6 Dimecres 17:30 20:00 26-02-2020 26-02-2020
  EE1007 - LA9 Divendres 15:00 17:30 06-03-2020 06-03-2020
  EM1007 - LA10 Divendres 15:00 17:30 13-03-2020 13-03-2020
  EM1007 - LA4 Dimecres 15:00 17:30 26-02-2020 26-02-2020
  EM1007 - LA6 Dimecres 17:30 20:00 26-02-2020 26-02-2020
  EM1007 - LA9 Divendres 15:00 17:30 06-03-2020 06-03-2020
  EQ1007 - LA10 Divendres 15:00 17:30 13-03-2020 13-03-2020
  EQ1007 - LA4 Dimecres 15:00 17:30 26-02-2020 26-02-2020
  EQ1007 - LA6 Dimecres 17:30 20:00 26-02-2020 26-02-2020
  EQ1007 - LA9 Divendres 15:00 17:30 06-03-2020 06-03-2020
  ET1007 - LA10 Divendres 15:00 17:30 13-03-2020 13-03-2020
  ET1007 - LA4 Dimecres 15:00 17:30 26-02-2020 26-02-2020
  ET1007 - LA6 Dimecres 17:30 20:00 26-02-2020 26-02-2020
  ET1007 - LA9 Divendres 15:00 17:30 06-03-2020 06-03-2020
  FC1007 - PR4 Divendres 09:00 11:00 08-05-2020 15-05-2020
  FC1007 - PR4 Divendres 11:00 13:00 31-01-2020 22-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Economia
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat