UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MARTÍNEZ GARCÍA, MARINA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Membre del grup d'investigació Anàlisi de formes 2D i 3D, Aprenentatge estadístic en Intel·ligència Artificial, Estereologia
 • TI1301DD - (964 728373)
 • martigar@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Marina Martínez García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:30 13:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Marina Martínez García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1011 - LA5 Dilluns 09:00 11:00 21-10-2019 16-12-2019
  AE1011 - PR5 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 09-12-2019
  AE1011 - TE3 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  AE1011 - TE4 Dilluns 15:00 17:00 16-09-2019 16-09-2019
  EC1011 - LA5 Dilluns 09:00 11:00 21-10-2019 16-12-2019
  EC1011 - PR5 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 09-12-2019
  EC1011 - TE3 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  EC1011 - TE4 Dilluns 15:00 17:00 16-09-2019 16-09-2019
  EE1011 - LA1 Dilluns 13:00 15:00 30-09-2019 02-12-2019
  EE1011 - LA2 Dilluns 13:00 15:00 07-10-2019 09-12-2019
  EI1012 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1012 - PR2 Dijous 11:30 12:30 12-09-2019 05-12-2019
  EI1012 - PR3 Dijous 09:30 10:30 12-09-2019 05-12-2019
  EI1012 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 10-09-2019 03-12-2019
  EI1012 - TE2 Divendres 10:00 11:00 13-09-2019 29-11-2019
  EM1011 - LA1 Dilluns 13:00 15:00 30-09-2019 02-12-2019
  EM1011 - LA2 Dilluns 13:00 15:00 07-10-2019 09-12-2019
  ET1011 - LA1 Dilluns 13:00 15:00 30-09-2019 02-12-2019
  ET1011 - LA2 Dilluns 13:00 15:00 07-10-2019 09-12-2019
  FC1011 - LA5 Dilluns 09:00 11:00 21-10-2019 16-12-2019
  FC1011 - PR5 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 09-12-2019
  FC1011 - TE3 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  FC1011 - TE4 Dilluns 15:00 17:00 16-09-2019 16-09-2019
  MT1012 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1012 - PR2 Dijous 11:30 12:30 12-09-2019 05-12-2019
  MT1012 - PR3 Dijous 09:30 10:30 12-09-2019 05-12-2019
  MT1012 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 10-09-2019 03-12-2019
  MT1012 - TE2 Divendres 10:00 11:00 13-09-2019 29-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1701 - LA4 Dijous 16:00 18:00 20-02-2020 20-02-2020
  MD1701 - LA4 Dilluns 16:00 18:00 24-02-2020 24-02-2020
  MD1701 - LA4 Dilluns 16:02 18:00 23-03-2020 23-03-2020
  MD1701 - LA4 Dilluns 16:03 18:00 06-04-2020 06-04-2020
  MD1701 - LA4 Dilluns 16:01 18:00 09-03-2020 09-03-2020
  MD1701 - LA4 Dimarts 14:00 16:00 31-03-2020 31-03-2020
  MD1701 - LA4 Dimecres 16:00 18:00 04-03-2020 04-03-2020
  MD1701 - SE1 Dilluns 08:30 10:30 20-04-2020 20-04-2020
  MD1701 - SE2 Dimarts 08:30 10:30 07-04-2020 07-04-2020
  MD1701 - TU1 Dilluns 10:30 11:30 20-04-2020 20-04-2020
  MD1701 - TU2 Dimecres 08:30 09:30 22-04-2020 22-04-2020
  MD1712 - LA1 Dimarts 14:01 16:00 03-03-2020 03-03-2020
  MD1712 - LA3 Dijous 14:02 16:00 05-03-2020 05-03-2020
  MD1712 - LA4 Dilluns 14:01 16:00 02-03-2020 02-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1011 - Estadística Grau en Administració d'Empreses
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  EC1011 - Estadística Grau en Economia
  EE1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1011 - Estadística Grau en Finances i Comptabilitat
  MD1701 - Bioestadística (Estadística) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística) Grau en Matemàtica Computacional
  SBL016 - Tècniques Quantitatives en Ciències de la Salut i Demografia Sanitària Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)
  SIQ033 - Mètodes Avançats de la Investigació Operativa Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ533 - Mètodes Avançats de la Investigació Operativa (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)