UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PÉREZ CEBADERA, MARÍA ÁNGELES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Dret Públic - Dret Processal
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Coordinador/a del grup d'investigació LAP - Llei i Procediment
 • JC2228DD - (964 728691)
 • maperez@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7064-5806
 • Ressenya Personal

   
   

  Mª Ángeles, PÉREZ Cebadera. Doctora en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, Premi extraordinari de Doctorat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la mateixa Universitat.
  Compta amb diverses publicacions científiques, entre les quals destaca "Les instruccions al Jurat" i "La nova extradició europea: l'ordre de detenció i entrega", així com articles i capítols de llibre sobre temes fonamentals de dret processal, entre d'altres :, en l'àmbit processal penal: "Vida o mort de la pretensió civil després de la absolució penal per inexistència del fet: Estats Units i Espanya"; Presumpció d'innocència i decomís: ¿és necessari establir una presumpció legal per provar l'origen il·lícit dels béns ?; "El control de la presumpció d'innocència a través dels recursos: la jurisprudència més recent"; "El problema de la jurisdicció en el ciberespai". I, en matèria civil: "La submissió a arbitratge en els contractes de compravenda d'habitatges en construcció: ¿clàusula abusiva?"; "Aspectes orgànics de la tramitació dels desnonaments davant l'oficina judicial"; "L'executorietat de l'acord de mediació"; "Aspectes processals civils en els procediments de violència de gènere".
  Ha realitzat estades d'investigació en diverses universitats nord-americanes (School of Law, Saint Louis (Missouri); John Marshall Law School, Chicago (Illinois); Hastings Collegue of the Law. University of California, San Francisco (Califòrnia), i en Institucions del Departament de Justícia dels Estats Units (Western District of North Carolina. US Department of Justice, Charlotte (Carolina del Nord) i Unitat d'Investigació de Blanqueig de Capitals de Nova York. També Va realitzar una estada, gràcies a una beca MECD-Fulbright en el Institut fur Kriminologie und Wirtschaftsstrafrech. Albert Ludwigs-Universität a Freiburg (Alemanya).
  Ha participat en cursos de Postgrau i Màster en Universitats espanyoles i d'Amèrica Llatina (Nicaragua i Mèxic). . És membre de l'equip de redacció de la Revista General de Dret Processal del Portal Jurídic IUSTEL.COM, amb la qual col·labora habitualment.
  En l'actualitat és professora Titular de Dret Processal a la Universitat Jaume I de Castelló i Magistrada Suplent de l'Audiència Provincial de Castelló


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1026 - Investigació Processal del Crim Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  SRJ004 - Formació per a la Pràctica Penal Màster Universitari en Advocacia
  SRJ010 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Advocacia  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La anotación preventiva de la demanda
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 143. pp. 1-17. 2020. Científic.

  • El procedimiento de liquidación del Régimen Económico Matrimonial previsto en los artículos 806-810 LEC
  • María Ángeles Pérez Cebadera. LA LEY DERECHO DE FAMILIA. Num. 15. pp. 1-10. 2017. Científic.

  • El ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 124. pp. 1-8. 2017. Científic.

  • Las demandas de hacer algo (personalísimo y no personalísimo)
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 120. pp. 1-9. 2016. Científic.

  • Criterios en materia de ejecución provisional de resoluciones judiciales
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 122. pp. 1-9. 2016. Científic.

  • La nueva regulación de la jura de cuentas en la ley 42/2015
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 119. pp. 1-9. 2016. Científic.

  • La agilización y eficacia de los actos de comunicación de los arts. 152 a 165 LEC en la reforma de la LEC. Disposición Transitoria Cuarta
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 117. pp. 1-11. 2015. Científic.

  • La jurisdicción voluntaria: tramitación de matrimonios y divorcio ante notarios
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 116. pp. 1-9. 2015. Científic.

  • Análisis sobre el interrogatorio de personas jurídicas o entidad sin personalidad jurídica en el proceso civil (art. 309 LEC)
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 114. pp. 36-43. 2015. Científic.

  • La exigente congruencia de la demanda y el principio de efectividad
  • María Ángeles Pérez Cebadera. REVISTA DE JURISPRUDENCIA. Num. 2 Abril 2014. pp. 09-13. 2014. Científic.

  • La prescripción de la acción civil dimanante del delito. Cómputo de los plazos para declarar la prescripción tras el proceso penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 111. pp. 14-21. 2014. Científic.

  • Problemas y soluciones que surgen el caso de las separaciones de parejas no casadas
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 108. pp. 48-55. 2014. Científic.

  • El interdicto de obra nueva
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 104. pp. 54-61. 2013. Científic.

  • La mampara y el derecho de defensa del preso preventivo
  • María Ángeles Pérez Cebadera. LA LEY. Num. 8131. pp. 1-8. 2013. Científic.

  • La ejecutoriedad del acuerdo de mediación
  • María Ángeles Pérez Cebadera. REVISTA DE JURISPRUDENCIA. Num. 2 Enero 2013. pp. 8-11. 2013. Científic.

  • Aspectos procesales civiles en los procedimientos de violencia de género
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 100. pp. 52-59. 2013. Científic.

  • Las medidas cautelares inaudita parte. Requisitos concurrentes para acreditar el periculum in mora
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 102. pp. 78-87. 2013. Científic.

  • Aspectos orgánicos de la tramitación de los desahucios ante la oficina judicial
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 96-97. pp. 30-38. 2012. Científic.

  • De la sucesión procesal por causa de muerte en el proceso
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 91. pp. 6-17. 2012. Científic.

  • Situación en el uso de Lexnet como mecanismo de comunicación entre profesionales y órgano judicial
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 80. pp. 8-16. 2011. Científic.

  • Sobre los documentos presentados en el proceso monitorio: contenido y momento procesal de su aportación
  • María Ángeles Pérez Cebadera. PRÁCTICA DE TRIBUNALES. Num. 82. pp. 14-26. 2011. Científic.

  • La prueba ilícita en el proceso civil
  • María Ángeles Pérez Cebadera. REVISTA DE JURISPRUDENCIA. Num. 1. Vol. VII . pp. 1-16. 2011. Científic.

  • La sumisión a arbitraje en los contratos de compraventa de viviendas en construcción ¿Claúsula abusiva?
  • María Ángeles Pérez Cebadera, 1. CONSULTOR INMOBILIARIO. Num. 109. pp. 3-14. 2010. Científic.

  • La sumisión a arbitraje en los contratos de compraventa de vivienda en construcción: ¿Claúsula abusiva?
  • María Ángeles Pérez Cebadera. LA LEY. Num. 7337. pp. 1-5. 2010. Científic.

  • Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución penal por inexistencia del hecho: Estados Unidos y España
  • María Ángeles Pérez Cebadera. LA LEY (MADRID ED. DIARIA). Num. 6868. pp. 1-5. 2008. Científic.

  • Caminando sobre la cuerda floja constitucional: la USA PATRIOT ACT y la "guerra contra el terror"
  • Scott E. Sundby, María Ángeles Pérez Cebadera. REVISTA GENERAL DE DERECHO PROCESAL. Num. 15. pp. 1-14. 2008. Científic.

  • La nueva extradición europea: La orden de detención y entrega
  • María Ángeles Pérez Cebadera. LA LEY (MADRID ED. DIARIA). Num. 6767. pp. 1-3. 2007. Científic.

  • Die Beschleunigung des Strafverfahrens in Spanien
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE. Num. XXXVII-XXXVIII. pp. 241-252. 2006. Científic.

  • La reacción procesal penal en USA tras el 11 de septiembre
  • María Ángeles Pérez Cebadera. TRIBUNALES DE JUSTICIA. Num. 11. pp. 1-12. 2002. Científic.

  Llibres


  • Las instrucciones al jurado (2ª Edición)
  • María Ángeles Pérez Cebadera. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9788491434092. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Justicia y corrupción: radiografía del caso Malaya
  • María Ángeles Pérez Cebadera. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788494508813. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Jurídicas Castillo de Luna.

  • Proceso penal y constitución de los Estados Unidos de América. Casos destacados del Tribunal Supremo y texto introductorio. Israel, J.H, Kamisar, Y, Lafave, W.R. y King, N.J
  • Iñaki Esparza Leibar, Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, Eskándar Gánem Hernández, Howard Mungo Winkley, María Ángeles Pérez Cebadera, Ana Beltrán Montoliu. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788490330944. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Derecho Procesal Civil. Materiales docentes
  • Ana Montesinos Garcia, Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera, Ana Beltrán Montoliu. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469449974. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción al derecho Procesal (Parte General del Derecho Jurisdiccional)
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera, Ana Beltrán Montoliu, Ana Montesinos Garcia. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469309964. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Instrumentos de cooperación judicial penal I: la extradición y la euroorden
  • María Ángeles Pérez Cebadera. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469254998. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La nueva extradición europea: La orden de detención y entrega
  • María Ángeles Pérez Cebadera. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788498760323. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Las instrucciones al jurado
  • María Ángeles Pérez Cebadera. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8484427269. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Formularios de la nueva Ley de enjuiciamiento civil
  • Juan Luis Gómez Colomer, Manuel Guillermo Altava Lavall, María Ángeles Pérez Cebadera, Andrea Planchadell Gargallo, Eugenio Vicente Ponz Nomdedeu, Juan Salvador Salom Escriva. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8495382199. Valencia. Ed. Revista General de Derecho.

  • Leyes Procesales Penales (Edición anotada y concordada)
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8480026871. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  Capítols de llibre


  • Nuevos Retos de la Ciberseguridad en un Contexto Cambiante
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Nuevos Retos de la Ciberseguridad en un Contexto Cambiante. Pamplona (Espanya). Ed. Aranzadi. 2019. ISBN 9788413097572. Científic.

  • La creación de expectativas en los procesos penales mediáticos: El "caso Malaya"
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Derecho y proceso. Liber Amicorum del profesor Francisco Ramos Méndez. Vol. III. Barcelona (Espanya). Ed. Atelier. 2018. ISBN 9788417466336. Científic.

  • Reformas procesales en materia de violencia de género: el Pacto de Estado
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Últimas reformas legales en los delitos de violencia de género. Perspectiva comparada. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2018. ISBN 9788491908012. Científic.

  • Cuestiones controvertidas del caso Malaya
  • María Ángeles Pérez Cebadera. El derecho en la sociedad del siglo XXI. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546251. Docent.

  • La incorporación de datos personales al proceso penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Diálogos jurídicos España-México. Volumen VI. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2017. ISBN 9788416546084. Científic.

  • La prueba del origen ilícito del patrimonio
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de André de la Oliva Santos. Madrid (Espanya). Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. 2016. ISBN 9788499612218. Científic.

  • Decomiso ampliado: a vueltas con la prueba del origen del patrimonio
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Halcones y Palomas: corrupción y delincuencia económica. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Jurídicas Castillo de Luna. 2015. ISBN 9788494276491. Científic.

  • Derecho a la tutela judicial efectiva: el veredicto del jurado
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Diálogos Jurídicos España-México (Vol 5). Toluca (Mèxic). Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2014. ISBN 9786074225488. Científic.

  • Cuestiones prácticas sobre el ADN: la toma de muestras
  • María Ángeles Pérez Cebadera. La Prueba de ADN en el proceso penal. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2014. ISBN 9788490537596. Científic.

  • La apelación y remedios colaterales
  • Juan Luis Gómez Colomer, María Ángeles Pérez Cebadera. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica. València (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490336649. Científic.

  • La sentencia y la determinación de la pena
  • Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica. València (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490336649. Científic.

  • La Prueba
  • Juan Luis Gómez Colomer, Iñaki Esparza Leibar, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera, Ana Beltrán Montoliu. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica. València (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490336649. Científic.

  • El procedimiento en general
  • Juan Luis Gómez Colomer, Iñaki Esparza Leibar, Andrea Planchadell Gargallo, Ana Beltrán Montoliu, María Ángeles Pérez Cebadera. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica. València (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490336649. Científic.

  • La prueba del origen ilícito de los bienes y el decomiso ampliado
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Problemas actuales de la justicia penal. Madrid (Espanya). Ed. Colex. 2013. ISBN 9788483423691. Científic.

  • El control de la presunción de inocencia a través de los recursos: la jurisprudencia más reciente
  • María Ángeles Pérez Cebadera. El Derecho Procesal Español del siglo XX a golpe de tango. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2012. ISBN 9788490048504. Científic.

  • Introducción al derecho
  • Patricia Escribano Tortajada, María Ángeles Pérez Cebadera. Intervención y mediación familiar. Manual docente del Máster de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217927. Docent.

  • El principio del consenso en Estados Unidos
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Mediación: Un método de ? conflictos. Estudio interdisciplinar. Madrid. Ed. Colex. 2010. ISBN 9788483422243. Científic.

  • Las medidas antiterroristas en Estados Unidos de Norteamérica al final de la presidencia Bush
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Terrorismo y estado de derecho. Madrid. Ed. Iustel. 2010. ISBN 9788498900866. Científic.

  • Introducción al Derecho
  • Patricia Escribano Tortajada, María Ángeles Pérez Cebadera. Intervención y mediación familiar. Manual docente del Máster de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217927. Docent.

  • ¿Cómo probar los hechos difíciles de acreditar en la lucha contra la delincuencia organizada?
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Temas dogmáticos y probatorios de relevancia en el proceso penal del siglo XXI. Buenos Aires. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores. 2010. ISBN 9789873001390. Científic.

  • ¿Cómo superar la oscuridad de los hechos a través de las reglas de juicio en el derecho comparado?
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Temas dogmáticos y probatorios de relevancia en el proceso penal del siglo XXI. Buenos Aires. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores. 2010. ISBN 9789873001390. Científic.

  • El principio de legalidad en la entrega de sospechosos y condenados en la unión europea: "Lo que el tiempo se llevó"
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Régimen jurídico de la ciudadanía española en el exterior. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788498768480. Científic.

  • Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución penal por inexistencia del hecho: Estados Unidos y España
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Prueba y Proceso Penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2008. ISBN 9788498760071. Científic.

  • Presunción de inocencia y decomiso: ¿Es necesario establecer una presunción legal para probar el origen ilícito de los bienes?
  • María Ángeles Pérez Cebadera. La Justicia y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Madrid. Ed. Colex. 2008. ISBN 9788483421147. Científic.

  • Particularidades en el procedimiento para el enjuciamiento de los delitos y faltas de violencia de género
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Tutela procesal frente a hechos de violencia de género. La protección procesal de las víctimas de la violencia de género en España y en países relevantes de nuestro entorno cultural. Universitat Jaume I, Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216081. Científic.

  • El procés al cinema
  • Ana Beltrán Montoliu, Andrea Planchadell Gargallo, Juan Luis Gómez Colomer, María Ángeles Pérez Cebadera. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Przewleklosc procesu karnego i srodki jej zwalczania w wybranych krajach. Hiszpania.
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. Zagubiona Szybkosc Procesu Karnego. Jak ja przywrocic?. Warszawa. Ed. LexisNexis. 2005. ISBN 8373344713. Científic.

  • La organización y competencia de la Corte Penal Internacional
  • María Ángeles Pérez Cebadera. La Corte Penal Internacional (Un estudio interdisciplinar). Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2003. ISBN 848442930X. Científic.

  • Indices, discusiones parlamentarias
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Comentarios a la Ley del Jurado. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Teoría, Práctica, Jurisprudencia y Formularios). Pamplona. Ed. Aranzadi. 1999. ISBN 8484103021. Científic.

  Ponències a congressos


  • Ejecución de sentencias, extradición y reincidencia internacional
  • Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera, Catalina Vidales Rodríguez. Jornadas sobre el Régimen de la Ciudadanía Española en el Exterior. FCJH-UJI. 10-12-2009. Científic. 2009.

  • La nueva extradición europea: la orden de detención y entrega
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Seminario Internacional "Nuevas dimensiones jurídicas del espacio europeo". Universidad "Valahia", Rumanía. 31-05-2007. Científic. 2007.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Sistema de justícia penal
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. Juan-Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo y María Ángeles Pérez Cebadera. 16-01-2009.Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives.

  • Sistema de Justícia Penal
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera. Juan-Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo y Mª Ángeles Pérez Cebadera. 12-01-2007.Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives.

  • IV Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Mª Angeles Pérez Cebadera. 14-08-2006.Universidad Centroamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

  • III Maestría en Derecho penal y Derecho procesal penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. M.A. Pérez Cebadera.. 05-07-2004.Universidad Centroamericana Managua.

  • Empresa i sistema penal
  • Juan Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, María Ángeles Pérez Cebadera, Manuel Guillermo Altava Lavall. J.L: Gómez Colomer, A. Planchadell Gargallo, M.A. Pérez Cebadera i M.G. Altava Lavall.. 04-03-2004.Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives.

  • Empresa i sistema penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. Mª Angeles Pérez Cebadera. 29-11-2002.Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives.

  • II Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
  • María Ángeles Pérez Cebadera. M.A. Pérez Cebadera.. 09-09-2002.Universidad Centroamericana Managua.