UJI

Informació personal

CASTELLÓ GRAÑANA, CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2307DD - (964 729211)
 • ccastell@uji.es
 • Ressenya Personal

  Carlos Castelló Grañana és professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I. Ostenta la condició de funcionari de carrera (Tècnic de l’Administració General) i la direcció de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Onda. Des de l’any 2007 imparteix docència de Dret de l’edificació en el Grau d’Arquitectura Tècnica de l’UJI. És autor del manual sobre Derecho de la Edificación en la Normativa Estatal y Autonómica (Colección Sapientia, Universitat Jaume I, 2013).


  Horari Actual


  Horari de tutories de Carlos Castelló Grañana


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 18:00 19:30 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 16:00 17:00 24-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 17:00 17:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Carlos Castelló Grañana


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0931 - LA2 Dijous 18:15 19:45 17-10-2019 21-11-2019
  ED0931 - LA2 Dijous 12:15 13:45 12-09-2019 12-12-2019
  ED0931 - PR1 Dijous 18:15 19:45 17-10-2019 21-11-2019
  ED0931 - PR1 Dijous 12:15 13:45 12-09-2019 12-12-2019
  ED0931 - TE1 Dijous 10:00 12:00 12-09-2019 12-12-2019
  ED0931 - TE1 Dijous 16:00 18:00 17-10-2019 21-11-2019
  ED0931 - TU1 Dijous 09:30 10:00 12-09-2019 19-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0916 - LA1 Dimarts 17:30 19:30 28-01-2020 19-05-2020
  ED0916 - PR1 Dimarts 17:30 19:30 28-01-2020 19-05-2020
  ED0916 - TE1 Dimarts 15:00 17:00 28-01-2020 19-05-2020
  ED0916 - TU1 Dimecres 15:30 16:30 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret) Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions Grau en Arquitectura Tècnica

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El urbanismo valenciano tras la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
  • Carlos Forés Furió, Carlos Castelló Grañana. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS. Num. 14. pp. 1721-1737. 2015. Científic.

  Llibres