UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CASTELLÓ GRAÑANA, CARLOS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2307DD - (964 729211)
 • ccastell@uji.es
 • Ressenya Personal

  Carlos Castelló Grañana és professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I. Ostenta la condició de funcionari de carrera (Tècnic de l’Administració General) i la direcció de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Onda. Des de l’any 2007 imparteix docència de Dret de l’edificació en el Grau d’Arquitectura Tècnica de l’UJI. És autor del manual sobre Derecho de la Edificación en la Normativa Estatal y Autonómica (Colección Sapientia, Universitat Jaume I, 2013).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  ED0916 - Derecho de la Edificación (Derecho) Grado en Arquitectura Técnica
  ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions Grau en Arquitectura Tècnica
  ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret) Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El urbanismo valenciano tras la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
  • Carlos Forés Furió, Carlos Castelló Grañana. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS. Num. 14. pp. 1721-1737. 2015. Científic.

  Llibres