UJI

Informació personal

GUILLÉN GALINDO, MIGUEL ANGEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2323DD - (964 728707)
 • mguillen@uji.es
 • Ressenya Personal

  LLicenciat en Dret per l'Universitat de València.

  Diplomat en Estudis Avançats per l'Universitat Jaume I.

  Tècnic Superior d'Administració General de La Generalitat (Cap de Servei).

  Professor Associat a l'Area de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic.

  Professor colaborador de l'IVAP.

  Professor colaborador de l'IVASPE.

  Professor colaborador de l'INAP.

  Investigació

    

    

    

    

    


  Horari Actual


  Horari de tutories de Miguel Angel Guillén Galindo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 18:00 10-09-2019 23-01-2020
  Dijous 17:00 18:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 18:00 24-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 18:00 19:00 24-01-2020 18-05-2020
  Dilluns 16:00 18:00 19-05-2020 24-05-2020
  Dimarts 16:00 18:00 25-05-2020 05-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Miguel Angel Guillén Galindo


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1222 - PR1 Dijous 18:00 20:00 07-11-2019 12-12-2019
  GA1222 - PR1 Dilluns 18:00 20:00 02-12-2019 16-12-2019
  GA1222 - TE1 Dijous 18:00 20:00 12-09-2019 31-10-2019
  GA1222 - TE1 Dilluns 18:00 20:00 09-09-2019 25-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1210 - PR1 Dimarts 16:00 18:00 11-02-2020 19-05-2020
  GA1210 - PR1 Dimarts 18:00 20:00 19-05-2020 19-05-2020
  GA1210 - PR1 Dimecres 18:00 20:00 13-05-2020 13-05-2020
  GA1210 - TE1 Dilluns 18:00 20:00 03-02-2020 11-05-2020
  GA1210 - TE1 Dilluns 17:00 19:00 27-01-2020 27-01-2020
  GA1210 - TE1 Dimarts 16:00 18:00 28-01-2020 05-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització Grau en Gestió i Administració Pública
  GA1222 - Mitjans i Béns de les Administracions Públiques Grau en Gestió i Administració Pública

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Use of a new borate raw material for glaze formulation
  • María Pilar Gómez Tena, Arnaldo Vicente Moreno Berto, Encarnación Bou Solsona, S. Cook, Miguel Angel Guillén Galindo. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 49 . pp. 319-326. 2010. Científic.

  • Comentarios al Reglamento de los festejos taurinos tradicionales de la Comunicad Valenciana
  • Miguel Angel Guillén Galindo. REVISTA JURIDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Num. Nº 7/Julio. pp. 101-115. 2003. Científic.

  • La distribución de competencias en materia turística entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Especial referencia a la Comunidad Valenciana. 1999 Valencia Tirant lo Blanch
  • Miguel Angel Guillén Galindo. TURISMO. Num. núm. 48. pp. 37-60. 1999. Científic.

  Llibres


  • Las fiestas populares y el derecho
  • David Vicente Blanquer Criado, Miguel Angel Guillén Galindo. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8484423743. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  Capítols de llibre


  • Bous al carrer y competencias administrativas
  • Miguel Angel Guillén Galindo. Bous al carrer. La nostra tradició. Castelló. Ed. Diputació de Castelló. 2006. ISBN 8496372189. Científic.

  Ponències a congressos


  • Las mujeres en los partidos políticos
  • Miguel Angel Guillén Galindo. Mujer y Parlamento. Valencia. 14-04-2008. Científic. 2008.

  • Ordenación jurídica y distribución de competencias en materia de espectáculos taurinos. Especial referencia a los festejos taurinos tradicionales
  • Miguel Angel Guillén Galindo. III Congreso Universidad Empresa. Municipios turísticos. Tributación y contratación empresarial. Formación y gestión del capital humano. València (Espanya). 01-01-2001. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484422089.

  • La distribución de competencias en materia turística entre el Estado,las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Especial referencia a la Comunidad Valencian
  • Miguel Angel Guillén Galindo. Organización administrativa, calidad de servicios y cmpetitividad empresarial. I Congreso Universitario de Turismo.. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 848002867X.