UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LARA ORTIZ, MARÍA LIDÓN
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Secretari/ària de departament
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació INNOVAP - Dret Públic i Innovació
 • JC2210DD - (964 728677)
 • mlara@uji.es
 • Ressenya Personal

  María Lidón Lara Ortiz és Professora Ajudant Doctor. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló (1992-1996), i Doctora en Dret per la mateixa Universitat, la seva Tesi Doctoral va ser qualificada amb Excel·lent Cum Laude per unanimitat i premiada amb el Primer Premi per a Tesis Doctorals 2017 per l'Institut Nacional d'Administració Pública. És Màster per la Universitat de Lleida (2011-2012), i premi extraordinari de la seva promoció. Va cursar estudis a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló (2008-2009), homologat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, (equivalent als actuals Màster en Advocacia), i va superar les proves del CGAE, obtenint el Certificat d'Aptitud Professional en 2009.

  La seva activitat investigadora ha estat dirigida sobretot a la regulació bancària i a la protecció civil, havent presentat més de 30 ponències nacionals i internacionals i participant en un total de 9 projectes d'investigació. Ha dirigit i coordinat diferents Jornades i Seminaris.

  Compta amb més de 20 publicacions científiques recollides en editorials de reconegut prestigi professional, ha estat directora i coordinadora de dues monografies.

  En l'àmbit de la innovació docent ha participat com a membre investigador de 13 projectes de millora educativa, i ha estat directora de dos d'ells, un dels quals va ser premiat amb el Premi d'Innovació Educativa del Banc de Santander - Universitat Jaume I, en 2018, per la direcció i execució del projecte "Millora metodològica per a l'elaboració de treballs de final de grau en el grau en Turisme", actiu durant el curs 2016/2017.

  Compte en aquest àmbit amb diverses publicacions nacionals i internacionals, a més d'haver presentat nombroses ponències en congressos d'innovació docent.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Grau en Dret
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  SRJ002 - Formació per a la Pràctica Administrativa Màster Universitari en Advocacia
  SRJ010 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Advocacia