UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FAYOS GARDÓ, ANTONIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Privat - Dret Civil
 • Membre del grup d'investigació PRODADEF - Protecció de Dades i Drets Fonamentals
 • JC2031DD - (964 728644)
 • fayos@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8705-6933
 • Ressenya Personal

  Categoria professional
   
  Professor associat de dret civil a la Universitat Jaume I des de 1997, doctor en dret per la mateixa Universitat (1998). Acreditat com a professor ajudant doctor, contractat doctor,com a professor d'universitat privada i com a professor titular.
   
  Perfil investigador
   
  La tesi doctoral sobre el dret a la intimitat va rebre un premi de la Generalitat de Catalunya dins el programa de premis d'investigació sobre comunicació de masses (1999).
   
  Autor de més de 20 articles (dos en revistes angleses) i de set capítols en obres col·lectives. Així mateix sóc autor d'una monografia, he dirigit dos llibres col·lectius i he elaborat 10 manuals per a les tiulaciones de Dret, Adem, Turisme i Infermeria.
   
  Els articles han estat publicats en revistes com Indret, la Revista d'Administració Pública, La Llei, Justícia, Actualitat Civil, Revista de Dret de Família, Revista de Dret de Danys ... Els capítols de llibres i els llibres en editorials com el Centre d'Estudis Politicos i Constitucionals, Tirant lo Blanch, l'Institut d'Estudis Catalans i Dykinson.
   
  Amb diverses estades a l'estranger per a investigació, formació i docència: Regne Unit (Oxford All Souls, London University, Coventry, Salford-Manchester, Queen Mary London), la major part d'elles becat amb el Programa Erasmus per a docència o formació.
   
  Co-director de dues tesis doctorals (ja llegides) i director de diversos treballs de fi de Màster i de Grau.
   
  Membre de diversos grups de Projectes d'Investigació, com el Grup d'Innovació Educativa en Dret Civil i el de Protecció de Dades i Drets Fondamentals.
   
   
   Perfil docent
   
  Professor de l'àrea de dret civil, havent impartit totes les assignatures de l'especialitat en totes les titulacions (llicenciatura, grau, màster i doctorat).
   
  Avaluació de la docència: 11 cursos excel·lent, 6 cursos apta. Avaluació global de tota la trajectòria docent positiva (Uji, febrer 2015).
   
  Activitats professionals
   
  Advocat, col·legiat núm. 917 del Col·legi de Castelló. Empresari.
   
  Altres aspectes
   
  Assistència, participació i organització de nombroses jornades, congressos, etc.
   
  A destacar l'assistència a diversos cursos de formació docent; recentment: L'ús de les Tablets en l'ensenyament universitari, La Wikipedia com a recurs docent o Desenvolupament d'habilitats per a exposar amb claredat a l'aula.
   
  Així mateix he fet dos cursos MOOC a COURSERA, Property and Liability: an Introduction to Law and Economics (Wesleyan University) i English Common law; Structure and Principles (University of London).
   
  Càrrecs académics (actualment): Tutor d'Intercanvi d'Estudiants Estrangers (Amèrica i Àsia); Secretari del Tribunal d'Homologació de Títols Estrangers de Dret, Coordinador del quart Curs del Grau en Dret i del Treball fi de Grau en Dret.
   
  Director d'un Blog de la Universitat: Dreting.
   
  Idiomes: Anglès i Valencià / Català
  Francès bàsic.
   

  Investigació

   Derecho a la intimidad y medios de comunicación

   Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2000. 


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1009 - Introducció al Dret (Dret) Grau en Administració d'Empreses
  DA0112 - Obligacions i Contractes Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1009 - Introducció al Dret (Dret) Grau en Economia
  FC1009 - Introducció al Dret (Dret) Grau en Finances i Comptabilitat  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • VISC+: Un proyecto pionero en el tratamiento y cesión de los datos sanitarios en Cataluña
  • Antonio Fayos Gardó, Mª Cristina Lorente López. ACTUALIDAD CIVIL. Num. 10. Vol. 6237 . pp. 1-12. 2015. Científic.

  • Las relaciones entre los menores y sus abuelos y otros parientes
  • Alberto J. Torré Saura, Antonio Fayos Gardó. LA LEY (EN LINEA). Num. 8459. pp. 1-24. 2015. Científic.

  • Repasando un caso clásico de Derecho de Daños: en el 20 aniversario de la sentencia del caso Liebeck vs. McDonalds
  • Antonio Fayos Gardó. PRACTICA DE DERECHO DE DAÑOS. Num. 122. pp. 1-5. 2015. Científic.

  • La custodia compartida en las distintas legislaciones españolas. La nueva lista de bienestar del menor en el anteproyecto de reforma del código
  • Iciar Cordero Cutillas, Antonio Fayos Gardó. LA LEY DERECHO DE FAMILIA. Num. 1. pp. 4-12. 2014. Científic.

  • Tenen les persones públiques dret a la intimitat i a la pròpia imatge?
  • Antonio Fayos Gardó. COMeIN. Num. 35. pp. 1-3. 2014. Científic.

  • El Derecho civil que viene: algunas reflexiones
  • Antonio Fayos Gardó. LA LEY (EN LINEA). Num. 8250. pp. 1-12. 2014. Científic.

  • The use of hidden cameras by the media: freedom of information versus the right to privacy
  • Antonio Fayos Gardó. LAW JOURNAL. Num. 2. Vol. 19 . pp. 60-65. 2014. Científic.

  • La Constitución y los derechos civiles autonómicos: la polémica recuperación del derecho civil valenciano y su impacto en el ejercicio de algunos derechos fundamentales
  • Antonio Fayos Gardó. REVISTA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Num. 22. pp. 269-291. 2013. Científic.

  • Llibertat d'informació sobre processos judiciales i risc de pertorbar el jutge
  • Antonio Fayos Gardó. COMeIN. Num. 26. pp. 1-3. 2013. Científic.

  • Daños morales en las relaciones familiares: derecho de familia o de la responsabilidad civil. Una perspectiva española y norteamericana
  • Antonio Fayos Gardó. ACTUALIDAD CIVIL. Num. 14. pp. 1562-1570. 2011. Científic.

  • ¿Tiene sentido hablar hoy de un derecho civil valenciano?. Sobre las competencias civiles de las comunidades no forales
  • Antonio Fayos Gardó. LA LEY (MADRID. ED. BIMESTRAL). Num. 6. 1999. Científic.

  • El Derecho al Honor en el Reino Unido: un estudio sobre la libertad de expresión y la nueva legislación civil sobre difamación
  • Antonio Fayos Gardó. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Num. 1843. pp. 967-1003. 1999. Científic.

  • Libertad de prensa y procesos judiciales: una visión sobre la institución británica del Contempt of Court
  • Antonio Fayos Gardó. LA LEY (MADRID ED. DIARIA). Num. 4623. pp. 1-9. 1998. Científic.

  • El nuevo mercado de las ideas (Sobre la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano del caso Internet)
  • Antonio Fayos Gardó. REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Num. nº 144. pp. 231-243. 1997. Científic.

  Llibres


  • Curso de introducción al derecho sanitario
  • Antonio Fayos Gardó. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788413240541. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson.

  • Derecho Civil: Manual de Derecho de Obligaciones y Contratos
  • Antonio Fayos Gardó. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788491488507. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson.

  • CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO SANITARIO
  • Antonio Fayos Gardó. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788491480969. MADRID (Espanya). Ed. Dykinson.

  • Derecho de Daños. Las victimas y la compensación
  • Antonio Fayos Gardó. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788490859445. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson.

  • DERECHO CIVIL MANUAL DE DERECHO DE OBLIGACIONES
  • Antonio Fayos Gardó. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788490859520. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson.

  • Curso de introducción al derecho sanitario
  • Antonio Fayos Gardó. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788490856635. Madrid. Ed. Dykinson.

  • Manual de introducción al Derecho Civil
  • Antonio Fayos Gardó. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788490851159. Madrid. Ed. Dykinson.

  • Los derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXI
  • Antonio Fayos Gardó. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788490852408. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson.

  • Manual de Introducción al Derecho Civil 3ª edición 2013
  • Antonio Fayos Gardó. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788490316443. Madrid. Ed. Dykinson.

  • MANUAL DE DERECHO CIVIL
  • Antonio Fayos Gardó. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788490317877. Madrid. Ed. Dykinson.

  • Comentaris a les lleis civils valencianes
  • Antonio Fayos Gardó. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788499651484. Barcelona (Espanya). Ed. Institut d'Estudis Catalans.

  • Derecho a la intimidad y medios de comunicación
  • Antonio Fayos Gardó. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8425910265. Madrid (Espanya). Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

  Capítols de llibre


  • Del papel a la red: La evolución de la protección de los derechos de la personalidad. 35° aniversario de la LO 1/82
  • Antonio Fayos Gardó. Derecho Digital. Perspectiva interdisciplinar. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Bosch; Libreria Bosch, S.L.. 2017. ISBN 9788494663451. Científic.

  • Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y su problemática
  • Iciar Cordero Cutillas, Antonio Fayos Gardó. La propiedad intelectual en la era digital. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2016. ISBN 9788490858448. Científic.

  • Prólogo
  • Antonio Fayos Gardó. Los derechos al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor. Cizur Menor (Navarra) (Espanya). Ed. Aranzadi. 2015. ISBN 9788490983331. Científic.

  • Redefiniendo los derechos de la personalidad en el siglo XXI
  • Iciar Cordero Cutillas, Antonio Fayos Gardó. Los derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXI. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2014. ISBN 9788490852408. Científic.

  • La nacionalidad: sus modificaciones y su impacto en el colectivo de emigrantes, con especial referencia a la Comunidad Valenciana
  • Antonio Fayos Gardó. La ciudadanía autonómica en el exterior. Comunidades Autónomas y emigración. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490334423. Científic.

  • Presentació
  • Antonio Fayos Gardó. Comentaris a les lleis civils valencianes. Barcelona (Espanya). Ed. Institut d'Estudis Catalans. 2012. ISBN 9788499651484. Científic.

  • El dret de protecció de menors a la Comunitat Valenciana
  • Antonio Fayos Gardó. Comentaris a les lleis civils valencianes. Barcelona (Espanya). Ed. Institut d'Estudis Catalans. 2012. ISBN 9788499651484. Científic.

  • Les competències de la Comunitat Valenciana en matèria de dret civil
  • Antonio Fayos Gardó. Comentaris a les lleis civils valencianes. Barcelona (Espanya). Ed. Institut d'Estudis Catalans. 2012. ISBN 9788499651484. Científic.

  • El derecho de familia en España: 1981-2011, 30 años de cambios
  • Antonio Fayos Gardó. Diáologos jurídicos España-Méxxico Volumen 4. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2012. ISBN 9788480218887. Científic.

  • EL ESTADO CIVIL DEL EMIGRANTE ESPAÑOL: SUS RELACIONES PERSONALES Y LA SUCESIÓN
  • Antonio Fayos Gardó. Régimen jurídico de la ciudadanía española en el exterior. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788498768480. Científic.

  Apunts docents


  • 326 Curs de Dret Civil IV Derecho de la familia y sucesiones
  • Antonio Fayos Gardó. 2009. Ref. CS-35-2009. Universitat Jaume I.

  • Curso de Derecho Civil IV Derecho de familia y sucesiones
  • Antonio Fayos Gardó. 2009. Ref. CS 35-2009.

  • Curso de Derecho Civil I Parte general y derecho de la persona
  • Antonio Fayos Gardó. 2008. Ref. CS 330-2008. Universitat Jaume I.

  • 319 Curs de Dret Civil I Parte general y derecho de la persona
  • Antonio Fayos Gardó. 2008. Ref. CS-330-2008. Universitat Jaume I.

  • 277 Curs de Dret Civil III
  • Antonio Fayos Gardó. 2006. Ref. CS-366-2006. Universitat Jaume I.

  • Curso de Derecho Civil III
  • Antonio Fayos Gardó. 2006. Ref. CS 366-2006. Universitat Jaume I.

  • Curs de Dret Civil I. Part general i dret de la persona
  • Antonio Fayos Gardó. 2006. Ref. cs-68-2003. Universitat Jaume I.

  • 276 Curs de Dret Civil III
  • Antonio Fayos Gardó. 2006. Ref. CS-367-2006. Universitat Jaume I.

  • 252 Curs de Dret Civil I Part general i dret de la persona
  • Antonio Fayos Gardó. 2003. Ref. CS-68-2003. Universitat Jaume I.