UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SENENT VIDAL, MARÍA JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Dret Privat - Dret Mercantil
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació DGIEFMH - Dret, Gènere i Igualtat Efectiva de Dones i Homes
 • JC2009DD - (964 728625)
 • senent@uji.es
 • Investigació

   María José Senent Vidal és doctora en Dret per la Universitat Jaume I i professora T.U. en el Departament de Dret privat de la Universitat Jaume I, a la qual es va incorporar l'any 1991; és coordinadora del Máster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat; i és vicepresidenta de la Fundació Isonomia.

   Realitza activitat docent, a primer i segon cicle universitari, grau, master i doctorat; principalment en els graus d'Enginyeria Informàtica i Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la Universitat Jaume I, així com als Masters en Igualtat i Gènere a l'Àmbit Públic i Privat de la Universitat Jaume I, i en Economia Social (Cooperatives i Entitats No Lucratives) de la Universitat de València.

   És membre del Grup d'investigació consolidat "Dret, Gènere i Igualtat Efectiva de Dones i Homes" de la Universitat Jaume I, dins del qual centra la seua tasca investigadora, principalment, en els àmbits de l'aplicació de la perspectiva de gènere al Dret mercantil, del Dret de l'economia social, i del Dret de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

   És autora de nombrosos articles i ponències, així com de capítols de llibre i de dues monografies. Ha sigut investigadora responsable i ha participat i participa en diversos projectes d'investigació.

   Ha realitzat diferents tasques de gestió acadèmica: Secretaria General de la Universitat; Presidenta de la Junta electoral; Secretaria del Departament de Dret privat; membre del Claustre Constituent; Presidenta de la Junta de personal del PDI; i membre de diversos comités i comissions consultives.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Grau en Enginyeria Informàtica
  SRM041 - Pràctiques Professionals Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)
  SRM042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)
  SRM044 - Treball de Final de Màster d'Investigació Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)
  SRM045 - Tècniques d'Investigació i Treball de Final de Màster Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)
  VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • "¡Mis socios no me dejan conciliar!": el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral en las sociedades cooperativas : comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segund), de 16 de junio de 2016
  • María José Senent Vidal, Santiago García Campá. COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOCIAL. Num. 38. pp. 193-220. 2016. Científic.

  • La ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y sus potenciales efectos jurídicos en las entidades de economía social
  • María José Senent Vidal. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTAQ JURIDICA DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 23. pp. 179-203. 2012. Científic.

  • Principios cooperativos, género y RSE
  • María José Senent Vidal. CUADERNOS DE MUJER Y COOPERATIVISMO. Num. 13. pp. 5-32. 2011. Científic.

  • ¿Cómo pueden aprovechar las cooperativas el talento de las mujeres? Responsabilidad Social, Empresarial e Igualdad Real
  • María José Senent Vidal. REVESCO. REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS. Num. 105. pp. 57-84. 2011. Científic.

  • Nuevas metodologías docentes en asignaturas de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I
  • María José Senent Vidal. REVISTA GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Num. 9. pp. 20-26. 2010. Docent.

  • Equidad de género en la responsabilidad social empresarial
  • María José Senent Vidal. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Num. 67. pp. 203-211. 2007. Científic.

  • Aspectos relevantes de la investigación jurídica en economía social
  • María José Senent Vidal, G. Fajardo. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTA DE ECONOMIA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 56. pp. 187-223. 2006. Científic.

  • La protección jurídica del denominado "conocimiento libre"
  • María José Senent Vidal. PE. I.. Num. 21. pp. 81-106. 2005. Científic.

  • EL REGLAMENTO INTERNO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COOPERATIVA "INSTRUCCIONES DE USO"
  • María José Senent Vidal. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTAQ JURIDICA DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 16. pp. 69-79. 2005. Científic.

  • COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 1 DE JUNIO DE 2004 (CIVIL) ESTABLECIMIENTO EN REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE COOPERATIVA COMO CAUSA DE BAJA OBLIGATORIA DE LOS SOCIOS...
  • María José Senent Vidal. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTAQ JURIDICA DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 16. pp. 234-238. 2005. Científic.

  • LAS COOPERATIVAS COMO EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL
  • María José Senent Vidal. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTAQ JURIDICA DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 15. pp. 109-127. 2004. Científic.

  • NOVEDADES DE LA LEY 8/2003 DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • María José Senent Vidal. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTAQ JURIDICA DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA. Num. 14. pp. 31-50. 2003. Científic.

  • El concepto de interés social en la cooperativa
  • María José Senent Vidal. REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. Num. 244, abril-junio 2002. pp. 705-722. 2002. Científic.

  Llibres


  • LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS SOCIALS A LA COOPERATIVA
  • María José Senent Vidal. 2003. Autoria. Científic. ISBN 848021435X. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Apunts de Dret de la informática
  • María José Senent Vidal. 1999. Autoria. Docent. ISBN 8480212683. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El género en la responsabilidad social empresarial. Especial incidencia en las acciones positivas de buen gobierno corporativo
  • María José Senent Vidal. Empresa responsable y crecimiento sostenible: aspectos conceptuales, societarios y financieros. Cizur Menor (Navarra) (Espanya). Ed. Aranzadi. 2012. ISBN 9788490142103. Científic.

  • Las cooperativas en España
  • María José Senent Vidal. Diálogos Jurídicos España- México (Volumen 4). Toluca (Mèxic). Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2012. ISBN 9786074223972. Científic.

  • Estatutos sociales y otros documentos
  • María José Senent Vidal. Cooperativas: Régimen Jurídico y Fiscal. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2011. ISBN 9788499859606. Científic.

  • Constitución de la cooperativa. Registro de Cooperativas
  • María José Senent Vidal. Cooperativas: Régimen Jurídico y Fiscal. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2011. ISBN 9788499859606. Científic.

  • El principio de presencia equilibrada en el ámbito del Derecho privado
  • María José Senent Vidal. El levantamiento del velo: mujeres en el derecho privado. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788499850269. Científic.

  • La aplicación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las sociedades cotizadas
  • María José Senent Vidal. Estudios de Derecho del Mercado Financiero. Valencia. Ed. Universitat de València. 2010. ISBN 9788437079684. Científic.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • L’aprenentatge cooperatiu com a proposta d’ensenyament en la docència universitària.
  • Ana María Lluch Peris, Andrés Marzal Varó, Antonio Fernández Hernández, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Juan Andrés Traver Martí, Leonor Hernández López, Llorenç Andreu Barrachina, Manuel Martí Puig, María José Senent Vidal, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Mercedes Marqués Andrés, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Traver Roig. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • LA IGUALDAD EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
  • María José Senent Vidal. Comentarios a la Ley de Igualdad. Valencia. Ed. CISS. 2007. ISBN 9788482355962. Científic.

  • Virtualitat i autoavaluació: incorporació a la didàctica de la traducció jurídica d’exercicis d’autoavaluació en entorns virtuals per a l’adquisició de competències extralingüístiques i traductològiques.
  • Esther Monzó Nebot, Isabel García Izquierdo, Justine Ursula Brehm Cripps, María Amparo Garrigues Giménez, María del Carmen Boldó Roda, María José Senent Vidal, Pilar Civera García, Santiago García Campá. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Millora educativa mitjançant aprenentatge cooperatiu
  • Vicente Javier Traver Roig, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, Roberto Jose García Antolin, Antonio Fernández Hernández, Leonor Hernández López, Ana María Lluch Peris, María Mercedes Marqués Andrés, María Teresa Martínez Fernández, Maria Monzó Fuster, María José Senent Vidal, María Ángeles Tena Gómez, Juan Andrés Traver Martí. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • La Llei de sindicats agricoles i la posterior evolució de la legislació cooperativa agraria
  • María José Senent Vidal. El cooperativisme fins avui. Llei de sindicats agrícoles (1906). Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 8480215739. Científic.

  • Adaptació de la docència de l’assignatura D42, Dret de Cooperatives, a la metodologia de PBL (Problem Based Learning) o «aprenentatge orientat a la solució de problemes».
  • María José Senent Vidal. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Planes de igualdad en la empresa
  • María José Senent Vidal. Aula de emprendedores del Campus de Palencia. 3ª Edición. Palencia (Espanya). 25-04-2014. Científic. 2014.

  • Aproximación jurídica y de género al "consumo responsable"
  • María José Senent Vidal. Congreso La feminización del Derecho privado. Valladolid, y Palencia (Espanya). 13-03-2014. Científic. 2014.

  • La ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y sus potenciales efectos jurídicos en las entidades de economía social
  • María José Senent Vidal. Jornadas de investigadores en economía social y cooperativa. San Sebastián (Espanya). 20-06-2012. Científic. 2012.

  • El Derecho de la Red
  • María José Senent Vidal. II Jornadas de mayores y nuevas tecnologías. Castelló de la Plana (Espanya). 22-04-2010. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218825.

  • Aspectos Jurídico- Societarios y Laborales de las Empresas de Inserción
  • María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, María Josefina Mateu Carruana. III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC. Valladolid (Espanya). 06-04-2011. Científic. 2011. Ed. Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). ISBN 9788495003850.

  • Iniciación a la aplicación de perspectiva de género en asignaturas jurídicas (1ª parte)
  • María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch, Santiago García Campá. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El proyecto de mejora educativa "¿Cómo introducir la perspectiva de género en asignaturas jurídicas?"
  • Asunción Ventura Franch, María José Senent Vidal, Santiago García Campá. III Congreso Universitario Nacional, "Investigación y género". Sevilla (Espanya). 16-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788493648435.

  • El aprendizaje cooperativo en la introducción de la perspectiva de género en asignaturas jurídicas
  • María José Senent Vidal. I Congreso de Innovación Docente en Derecho Iusinnova. Almería. 13-05-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469311332.

  • Los derechos y deberes de las socias
  • María José Senent Vidal. V Congreso Internacional Rulescoop. El emprendimiento colectivo y la cohesión social. Granada (Espanya). 15-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788469360934.

  • La regulación jurídica de las cooperativas desde una perspectiva de género
  • María José Senent Vidal. III Congreso de la red RULESCOOP. Donostia,San Sebastián (Espanya). 19-05-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788498601961.

  • Principios cooperativos, equidad de género y gobierno cooperativo
  • María José Senent Vidal. 27 Congreso Internacional CIRIEC. Sevilla (Espanya). 22-09-2008. Científic. 2008. Ed. Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). ISBN 9788495003676.

  • ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN LA COOPERATIVA
  • María José Senent Vidal. XI jornadas de Investigación en Economía Social y Cooperativa Los planes estratégicos de la Economía Social. Santigao de Compostela. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). ISBN 849500352X.

  • Apuntes sobre el Reglamento del Registro estatal de cooperativas de 2002 VIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
  • María José Senent Vidal. VIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. Tenerife. 04-04-2002. Científic. 2002. Ed. Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). ISBN 8495003171.

  • Impugnación de acuerdos en las sociedades cooperativas
  • María José Senent Vidal. I Congreso Argentino-Español de Derecho Mercantil - Las sociedades comerciales y su actuación en el mercado. València. 21-09-2001. Científic. 2001.

  • La protecció jurídica de les obres multimèdia
  • María José Senent Vidal. Jornadas sobre Informática y Derecho. Castelló. 09-12-1998. Científic. 1998.

  Comités de congresos


  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Sonia Agut Nieto, María Nieves Alberola Crespo, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Amparo Fabra Galofre, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Cristina Giménez García, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, José Joaquin Gual Arnau, Cristina Guisasola Lerma, María del Carmen Lázaro Guillamón, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, Ana Maria Martí Gual, María Josefina Mateu Carruana, Esther Monzó Nebot, Andrés Piqueras Infante, Andrea Planchadell Gargallo, Vicente Alberto Querol Vicente, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, Irene Comins Mingol, María de las Mercedes Correa Sanz. III Congrés Investigació i Génere. Castelló (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, María de las Mercedes Correa Sanz, José Joaquin Gual Arnau, Rafael Lapiedra Alcamí, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal. III Congrés Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Asunción Ventura Franch, Mercedes Alcañiz Moscardó, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, María Josefina Mateu Carruana, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés. El derecho a una vida libre de violencia de género. Universitat Jaume I (Espanya). 19-10-2016. Científic.

  • Asunción Ventura Franch, Consol Aguilar Rodenas, Mercedes Alcañiz Moscardó, Aurelia Bengochea Morancho, María Ángeles Fernández Izquierdo, Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Garrigues Giménez, Carmen Rosa Olaria Puyoles, María José Senent Vidal. VIII Congreso Estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres:"El género de la economía o la economía de género". Universidad Jaume I. 14-09-2011. Científic.

  Apunts docents


  • Legislación Internacional, Europea, Constitucional y Administrativa en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
  • María Estela Bernad Monferrer, Paloma Durán y Lalaguna, María Angeles Burgos Giner, Laura Collado Matutano, Santiago García Campá, Erica García Gumbau, María Amparo Garrigues Giménez, María José Senent Vidal, Julia Sevilla Merino, Anna Maria Soler Vilar. 2004. Ref. M-33066-2004. Instituto de la Mujer.

  • Legislación civil y mercantil en materia de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres (nº24)
  • Federico Arnau Moya, María Estela Bernad Monferrer, María Angeles Burgos Giner, Santiago García Campá, María Amparo Garrigues Giménez, María José Senent Vidal, Anna Maria Soler Vilar, Julia Sevillano Merino. 2001. Ref. M-54988-2001. Instituto de la Mujer.

  • Legislación laboral en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (nº21-22)
  • María Estela Bernad Monferrer, María Angeles Burgos Giner, Santiago García Campá, María Amparo Garrigues Giménez, María José Senent Vidal, Anna Maria Soler Vilar. 1999. Ref. M-6849-1999. Instituto de la Mujer.

  • Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana
  • María José Senent Vidal. 1999. Ref. V-2880-1999. Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.