UJI

Informació personal

MONFORT GIMENO, ELISEO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria Química - Enginyeria Química
 • Representant CIT
 • Secretari de l'Institut de Tecnologia Ceràmica
 • Membre
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació ChEMTECh - Enginyeria Química i Tecnologia de Materials
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE TECNOLOGIA CERÀMICA
 • ITC414DD - (964 728164)
 • monfortg@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3995-2378
 • Ressenya Personal

  Formació acadèmica. Llicenciat en Ciències Químiques (especialitat Química industrial) per la Universitat de València en 1987 i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I en 1995.

  Activitat docent. Des de 1989 professor d'universitat adscrit a la Universitat de València (des de 1989 a 1991) i des de 1991 a la Universitat Jaume I; des de 2012 catedràtic d'Enginyeria Química. Ha impartit més de 50 conferències i cursos sobre diferents aspectes de la Tecnologia Ceràmica i Enginyeria Ambiental, en empreses, universitats i centres de recerca tant espanyols com estrangers. Actualment té reconeguts 5 quinquennis docents universitaris.

  Formació d'investigadors. Ha tutoritzat 5 beques d'investigació i codirigit 16 treballs d'inici a l'activitat investigadores (DEA o TFMs) i 10 tesis doctorals.

  Activitat de recerca. Des de 1988 membre de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica “Agustín Escardino” (ITC) on bàsicament ha dut a terme tota la seva activitat investigadora. Les principals línies de recerca actuals són: A) Salut laboral, un referent a l'estudi de la toxicitat associada a la sílice cristal·lina respirable (SCR), en què s'ha participat en dos projectes europeus, i s'ha investigant la incorporació de additius per eliminar, o almenys reduir, la toxicitat de la sitges materials susceptibles de generar SCR, i una segona línia dedicada específicament a l'estudi de la capacitat d'emissió de pols de materials pulverulents; b) Contaminació atmosfèrica, amb una sublínia centrada en l'estudi de les emissions de PM en emissions difuses o fugitives, en la qual s'han estudiat la caracterització, quantificació i disseny de mesures correctores per minimitzar aquestes emissions, i una línia sobre caracterització i correcció d'emissions canalitzades, tant de material particulat com de compostos àcids, amb especial rellevància en l'estudi de les emissions de HF. c) Eficiència energètica i emissions de CO2 en processos industrials, s'ha desenvolupant projectes industrials de millora de l'eficiència en forns i assecadors de la indústria ceràmica, i reducció de les emissions de CO2.

  En aquestes línies ha participat com a investigador en 50 projectes finançats amb fons públics i 80 mitjançant convenis privats amb empreses o institucions, actuant en molts d'ells com a investigador principal. És coautor de més de 100 articles en revistes (85 en revistes indexades), més de 200 comunicacions a congressos i dos patents. Té reconeguts 4 sexennis per la CNEAI (últim any 2016).

  Llocs de gestió i participació en comitès. Ha ocupat diversos llocs de gestió en l'ITC i en gestió universitària, actualment és secretari del Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica, membre del claustre, de la Junta de l'ESTCE i del Consell de Govern de l'UJI. És membre de diferents comitès tècnics nacionals i internacionals, així com revisor habitual de publicacions en revistes amb índex d'impacte.

   

   

   

   

   

   

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Eliseo Monfort Gimeno


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 11:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 31-07-2020
  Divendres 11:30 12:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Eliseo Monfort Gimeno


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EQ1037 - PR1 Divendres 10:00 11:00 20-09-2019 20-12-2019
  EQ1037 - SE1 Divendres 10:00 11:00 13-09-2019 18-10-2019
  EQ1037 - TE1 Dijous 12:30 13:45 12-09-2019 12-12-2019
  EQ1037 - TE1 Divendres 08:45 10:00 13-09-2019 13-12-2019
  EQ1037 - TU1 Divendres 08:45 10:00 20-12-2019 20-12-2019
  EQ1037 - TU1 Divendres 10:00 11:00 15-11-2019 13-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EQ1027 - PR1 Divendres 09:00 10:30 07-02-2020 15-05-2020
  EQ1027 - SE1 Divendres 09:00 10:30 31-01-2020 08-05-2020
  EQ1027 - TE1 Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 30-04-2020
  EQ1027 - TE1 Dimarts 08:30 10:30 28-01-2020 19-05-2020
  EQ1027 - TU1 Divendres 09:00 10:30 24-01-2020 24-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient Grau en Enginyeria Química
  EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial Grau en Enginyeria Química
  EQ1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Química
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Nanoparticle exposure and hazard in the ceramic industry: an overview of potential sources, toxicity and health effects
  • Maria João Bessaa, Fátima Brandão, Mar Viana, João F. Gomes, Eliseo Monfort Gimeno, Flemming R. Cassee, Sónia Fraga, João Paulo Teixeira. ENVIRONMENTAL RESEARCH. Vol. 184. 2020. Científic.

  • Environmental comparison of indoor floor coverings
  • Teresa Ros Dosdá, Irina Celades López, Laura Vilalta, Pere Fullana-i-Palmer, Eliseo Monfort Gimeno. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Vol. 693. 2019. Científic.

  • Effectiveness of nanoparticle exposure mitigation measures in industrial settings
  • A Salmatonidis, Vicenta San Félix Forner, Pablo Carpio Cobo, L Pawłowski, M Viana, Eliseo Monfort Gimeno. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH . Num. 6. Vol. 222. pp. 926-935. 2019. Científic.

  • Health risk assessment from exposure to particles during packing in working environments
  • C. Ribalta, Ana López Lilao, Sara Estupiñá Ariño, A. S. Fonseca, A. Tobias, Aroa García Cobos, M. C. Minguillon, Eliseo Monfort Gimeno, M. Viana. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Vol. 671. pp. 474-487. 2019. Científic.

  • Modeling of High Nanoparticle Exposure in an Indoor Industrial Scenario with a One-Box Model
  • C Ribalta, A.J Koivisto, A Salmatonidis, Ana López Lilao, Eliseo Monfort Gimeno, M Viana. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (EN LINEA). Num. 10. Vol. 16. 2019. Científic.

  • Beyond the energy balance: Exergy analysis of an industrial roller kiln firing porcelain tiles
  • Salvador Ferrer Castán, Ana Mezquita Martí, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Eliseo Monfort Gimeno. APPLIED THERMAL ENGINEERING. Vol. 150. pp. 1002-1015. 2019. Científic.

  • Testing the performance of one and two box models as tools for risk assessment of particle exposure during packing of inorganic fertilizer
  • Carla Ribalta, Antti J Koivisto, Ana López Lilao, Sara Estupiñá Ariño, Maria C. Minguillon, Eliseo Monfort Gimeno, Mar Viana. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Vol. 650. pp. 2423-2434. 2019. Científic.

  • On the Relationship between Exposure to Particles and Dustiness during Handling of Powders in Industrial Settings
  • C. Ribalta, M. Viana, Ana López Lilao, Sara Estupiñá Ariño, M.C. Minguillón, J. Mendoza, J. Díaz, D. Dahmann, Eliseo Monfort Gimeno. ANNALS OF WORK EXPOSURES AND HEALTH. Num. 1. Vol. 63. pp. 107-123. 2019. Científic.

  • Workplace Exposure to Nanoparticles during Thermal Spraying of Ceramic Coatings
  • Apostolos Salmatonidis, Carla Ribalta, Vicenta San Félix Forner, Spyridon Bezantakos, George Biskos, Adriana Vulpoi, Simon Simion, Eliseo Monfort Gimeno, Mar Viana. ANNALS OF WORK EXPOSURES AND HEALTH. Num. 1. Vol. 63. pp. 91-106. 2019. Científic.

  • Nanoparticle formation and emission during laser ablation of ceramic tiles
  • Apostolos Salmatonidis, Mar Viana, Noemi Perez, Andres Alastuey, German F. de la Fuente, Luis Alberto Angurel, Vicenta Sanfelix, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE . Vol. 126. pp. 152-168. 2018. Científic.

  • How can the European ceramic tile industry meet the EU's low-carbon targets? A life cycle perspective
  • Teresa Ros Dosdá, Pere Fullana Palmer, Ana Mezquita, Paolo Masoni, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 199. pp. 554-564. 2018. Científic.

  • Environmental profile of Spanish porcelain stoneware tiles
  • Teresa Ros Dosdá, Irina Celades López, Eliseo Monfort Gimeno, Pere Fullana-i-Palmer. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT . Num. 8. Vol. 23. pp. 1562-1580. 2018. Científic.

  • Workplace exposure and release of ultrafine particles during atmospheric plasma spraying in the ceramic industry
  • Mar Viana, A. S. Fonseca, X. Querol, Ana López Lilao, P. Carpio, A. Salmatonidis, Eliseo Monfort Gimeno. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Vol. 599. pp. 2065-2073. 2017. Científic.

  • Particle size distribution: A key factor in estimating powder dustiness
  • Ana López Lilao, Vicenta San Félix Forner, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE. Num. 12. Vol. 14. pp. 975-985. 2017. Científic.

  • How to reduce energy and water consumption in the preparation of raw materials for ceramic tile manufacturing: Dry versus wet route
  • A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, S. Ferrer, D. Gabaldon-Estevan. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 168. pp. 1566-1570. 2017. Científic.

  • Clay hydration mechanisms and their effect on dustiness
  • Ana López Lilao, María Pilar Gómez Tena, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. APPLIED CLAY SCIENCE. Vol. 144. pp. 157-164. 2017. Científic.

  • Efecto del procesado de materias primas sobre su poder de emisión de polvo
  • Ana López Lilao, Manon Juárez, Vicenta Sanfélix Forner, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 56. pp. 155-165. 2017. Científic.

  • On the source inversion of fugitive surface layer releases. Part II. Complex sources
  • Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, Ana López Lilao, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Vol. 158. pp. 27-35. 2017. Científic.

  • Organosilane-Based Coating of Quartz Species from the Traditional Ceramics Industry: Evidence of Hazard Reduction Using In Vitro and In Vivo Tests
  • Christina Ziemann, Alberto Escrig Vidal, Giuliana Bonvicini, Maria Jesus Ibanez, Eliseo Monfort Gimeno, Arturo Salomoni, Otto Creutzenberg. ANNALS OF WORK EXPOSURES AND HEALTH. Num. 4. Vol. 61. pp. 468-480. 2017. Científic.

  • Effects of water and CMA in mitigating industrial road dust resuspension
  • F Amato, A Escrig, Vicenta Sanfélix Forner, I Celades, C Reche, Eliseo Monfort Gimeno, X Querol. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Vol. 131 . pp. 334-340. 2016. Científic.

  • Unwanted effects of European Union environmental policy to promote a post-carbon industry. The case of energy in the European ceramic tile sector
  • D. Gabaldon-Esteban, A. Mezquta, S. Ferrer, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 117 . pp. 41-49. 2016. Científic.

  • Quartz dustiness: a key factor in controlling exposure to crystaline silica in the workplace
  • Ana López Lilao, Alberto Escrig Vidal, María José Orts Tarí, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE. Num. 13. Vol. 11 . pp. 817-828. 2016. Científic.

  • Estimation of the heat of reaction in traditional ceramic compositions
  • S. Ferrer, A. Mezquita, M.P. Gómez-Tena, C. Machi, Eliseo Monfort Gimeno. APPLIED CLAY SCIENCE. Vol. 108 . pp. 28-39. 2015. Científic.

  • Eficiência energética na fabricação de placas cerãmicas mediante a utilização de óleo térmico
  • A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, S. Ferrer, M.A. Arnal, J. Toledo, M.A. Cuesta. KÉRAMICA. Num. 329. pp. 6-14. 2014. Científic.

  • The green factor in European manufacturing: a case study of the Spanish ceramic tile industry
  • D. Gabaldón-Estevan, E. Criado, Eliseo Monfort Gimeno. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 70 . pp. 242-250. 2014. Científic.

  • Energy saving in ceramic tile kilns: Cooling gas heat recovery
  • Ana Mezquita, Juan Boix, Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch. APPLIED THERMAL ENGINEERING. Num. 1-2. Vol. 65 . pp. 102-110. 2014. Científic.

  • Reduction of CO2-emissions in ceramic tiles manufacture by combining energy-saving measures
  • A Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, E.) Vaguer, S Ferrer, J. M Pitarch, M. A Arnal, F. Cobo. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 5. Vol. 91 . 2014. Científic.

  • La evolución energética del sector español de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, E. Vaquer, José Gustavo Mallol Gasch, D. Gabaldón-Estevan. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 3. Vol. 53 . pp. 111-120. 2014. Científic.

  • Air quality comparison between two European ceramic tile clusters
  • M.C. Minguillón, Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig, I. Celades, L. Guerra, G. Busani, A. Sterni, X. Querol. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Vol. 74 . pp. 311-319. 2013. Científic.

  • Estudo da combustão em fornos industriais de fabricação de placas cerãmicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch, A. Mezquita, R. Granel, E. Vaquer. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 2. Vol. 18 . pp. 7-9. 2013. Científic.

  • Environmental development of the Spanish ceramic tile manufacturing sector over the period 1992-2007
  • I. CELADES, R. MOLINER-SALVADOR, T. ROS-DOSDÁ, Eliseo Monfort Gimeno, V. ZAERA. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 2. Vol. 52 . pp. 111-118. 2012. Científic.

  • Cleaner production of porcelain tile powders. Granule and green compact characterization
  • Z. Shu, Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, Jose Luis Amoros Albaro, J. Zhou, Y.X. Wang. CERAMICS INTERNATIONAL. Num. 1. Vol. 38 . pp. 517-526. 2012. Científic.

  • Cleaner production of porcelain tile powders. Fired compact properties
  • Z. Shu, Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, Jose Luis Amoros Albaro, J. Zhou, Y.X. Wang. CERAMICS INTERNATIONAL. Num. 2. Vol. 38 . pp. 1479-1487. 2012. Científic.

  • Viabilidad de la implantación de sistemas de cerramiento total para reducir las emisiones difusas de partículas
  • Vicenta Sanfélix Forner, Ana López Lilao, Francisco Javier García Ten, Susana Pallarés Porcar, Eliseo Monfort Gimeno. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 6. Vol. 51 . pp. 321-328. 2012. Científic.

  • Consumo de energía térmica y emisiones de dióxido de carbono en la fabricación de baldosas cerámicas Análisis de las industrias Española y Brasileña
  • Eliseo Monfort Gimeno, A Mezquita, E. Vaquer, José Gustavo Mallol Gasch, A. O. Boschi. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 5. Vol. 51 . pp. 275-284. 2012. Científic.

  • Optimización energética en la fabricación de baldosas cerámicas mediante el uso de aceite térmico
  • A Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, E Vaquer, S Ferrer, M. A Arnal, J. Toledo, M. A. Cuesta. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 51 . pp. 183-190. 2012. Científic.

  • A new cleaner process to prepare pressing-powder
  • Z. Shu, Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, J. Zhou, Jose Luis Amoros Albaro, Y. Wang. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 5. Vol. 50 . pp. 235-244. 2011. Científic.

  • Use of coatings to minimise acid emissions during ceramic tile firing
  • Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, M.P. Gómez-Tena, Vicente Sanz Solana. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Num. 9-10. Vol. 19 . pp. 1110-1116. 2011. Científic.

  • Impactos ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas. Análisis sectorial, identificación de estrategias de mejora y comunicación (I)
  • E.T. Ros, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, R. Moliner, V. Zaera, E. Uviedo, G. Benveniste, C. Cerdán, P. Fullana i Palmer. PISCINAS. Num. 235. Vol. 21 . pp. 62-67. 2011. Científic.

  • Simple estimates of vehicle-induced resuspension rates
  • A. Escrig, F. Amato, M. Pandolfi, Eliseo Monfort Gimeno, X.. Querol, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, A. Alastuey, J.A.G. Orza. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT . Num. 10. Vol. 92 . pp. 2855-2859. 2011. Científic.

  • Impactos ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas. Análisis sectorial, identificación de estrategias de mejora y comunicación (II)
  • T. Ros, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, R. Moliner, V. Zaera, E. Uvideo, G. Benviniste, C. Cerdán, P. Fullana i Palmer. PISCINAS. Num. 236. Vol. 21 . pp. 60-64. 2011. Científic.

  • Characterization of acid pollutant emissions in ceramic tile manufacture
  • Eliseo Monfort Gimeno, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró, F. Rueda, J. Martínez. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 50 . pp. 179-184. 2011. Científic.

  • Mejora de la eficiencia energética en la fabricación de cerámica estructural
  • E. Vaquer, A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Num. 391. pp. 262-266. 2011. Científic.

  • Diffuse PM10 emission factors associated with dust abatement technologies in the ceramic industry
  • Eliseo Monfort Gimeno, Vicenta Sanfélix Forner, I. Celades, S. Gomar, F. Martín, B. Aceña, A. Pacual. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Num. 39. Vol. 45 . pp. 7286-7292. 2011. Científic.

  • Brasil x Espanha: Consumo de Energia Térmica e Emissões de CO2 Envolvidos na Fabricação de Revestimentos Cerâmicos
  • Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, E. Vaquer, H.J. Alves, F.G. Melchiades, A.O. Boschi. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 4. Vol. 16 . pp. 13-20. 2011. Científic.

  • Monitoring and possible reduction of HF in stack flue gases from ceramic tiles
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró. JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY . Num. 1. Vol. 131 . pp. 6-12. 2010. Científic.

  • Impact of fugitive emissions in ambient PM levels and composition. A case study in Southeast Spain
  • M. Santacatalina, C. Reche, M.C. Miguillón, A. Escrig, Vicenta Sanfélix Forner, A. Carratalá, J.F. Nicolás, E. Yubero, J. Crespo, A. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, J.V. Miró, X. Querol. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Num. 21. Vol. 408 . pp. 4999-5009. 2010. Científic.

  • Análisis de consumos energéticos y emisiones de dióxido de carbono en la fabricación de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, R. Granel, E. Vaquer, A. Escrig, A. Miralles, V. Zaera. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 49 . pp. 303-310. 2010. Científic.

  • Reducción de las emisiones de azufre de un horno túnel
  • Eliseo Monfort Gimeno, Salvador Gomar Peiró, I. Celades, P. Gómez, E. Moro, E. Márquez. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 5. Vol. 49 . pp. 343-350. 2010. Científic.

  • Variations in vanadium, nickel and lanthanoid element concentrations in urban air
  • Teresa Moreno, Xavier Querol, Andrés Alastuey, Jesús de la Rosa, Ana María Sánchez de la Campa, Mari Cruz Minguillón, Marco Pandolfi, Yolanda González-Castanedo, Eliseo Monfort Gimeno, Wes Gibbons. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Num. 20. Vol. 408 . pp. 4569-4579. 2010. Científic.

  • Effect of ceramic industrial particulate emission control on key components of ambient PM10
  • M.C. Minguillón, Eliseo Monfort Gimeno, X. Querol, A. Alastuey, I. Celades, J.V. Miró. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT . Num. 8. Vol. 90 . pp. 2558-2567. 2009. Científic.

  • Sector azulejero y comercio de emisiones : reducción de emisiones de CO2, benchmarking europeo
  • A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, V. Zaera. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 48 . pp. 211-222. 2009. Científic.

  • Application of optimally Scaled Target Factor Analysis for Assessing Source Contribution of Ambient PM10
  • A. Escrig, Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, X. Querol, F. Amato, M.C. Minguillón, P.K. Hopke. JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION . Num. 11. Vol. 59 . pp. 1296-1307. 2009. Científic.

  • Estimación de emisiones difusas de PM10 y rendimieto de MTD's en el sector cerámico
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, S. Gomar, J.L. López, V. Calpe. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 1. Vol. 48 . pp. 15-24. 2009. Científic.

  • Depuración de emisiones cácidas en un horno de ladrillos que usa coque de petróleo como combustible
  • E. Moro, Eliseo Monfort Gimeno, S. Gomar, I. Celades, E. Márquez. TECNICA CERAMICA. Num. 362. pp. 2-10. 2008. Científic.

  • Respirable crystalline silica in the ceramic industries, sampling, exposura and toxicology
  • Eliseo Monfort Gimeno, M.J. Ibañez, A. Escrig, P. Jackson, D. Cartlidge, B. Gorbonov, O. Creutzenber, O. Ziemann. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 12. Vol. 85 . 2008. Científic.

  • Inter-comparison of receptor models for PM source apportionment: Case study in an industrial area
  • M. Viana, M. Pandolfi, M.C. Minguillón, X. Querol, A. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Num. 16. Vol. 42 . pp. 3820-3832. 2008. Científic.

  • Spatial and temporal variations in airborne particulate matter (PM10 and PM2.5) across Spain 1999-2005
  • X. Querol, A. Alastuey, T. Moreno, M.M. Viana, S. Castillo, J. Peya, S. Rodriguez, B. Artiñano, P. Salvador, M. Sánchez, S. Gardia dos Santos, M.D. Herce Garraleta, R. Fernández Patierc, S. Moreno-Grau, L. Megral, M.C. Minguillón, Eliseo Monfort Gimeno, M.J. Sanz, R. Palomo-marín, E. Pinilla Gil, E. Cuevas. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Num. 17. Vol. 42 . pp. 3964-3979. 2008. Científic.

  • Evolution of fluorine emissions during the fast firing of ceramic tile
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, Irina Celades López, María Fernanda Gazulla Barreda, Salvador Gomar Peiró. APPLIED CLAY SCIENCE. Num. 3-4. Vol. 38 . pp. 250-258. 2008. Científic.

  • Receptor models application to multi-year ambient PM10 measurements in an industrialized ceramic area: comparison of source apportionment results
  • M. Pandolfi, M. Viana, M.C. Minguillón, X. Querol, A. Alastuey, F. Amato, I. Celades, A. Escrig, Eliseo Monfort Gimeno. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Num. 40. Vol. 42 . pp. 9007-9017. 2008. Científic.

  • Environmental characterization of burnt coal gangue banks at Yangquan, Xhanxi Province. china
  • X. Querol, M. Izquierdo, Eliseo Monfort Gimeno, E. Álvarez, O. Font, T. Moreno, A. Alastuey, X. Zhuangd, W. Lud, Y. Wang. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY . Num. 2. Vol. 75 . pp. 93-104. 2008. Científic.

  • PM10 speciation and determination of air quality target levels. A case study in a highly industrialized area of Spain
  • M.C. Minguillón, X. Querol, A. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, E. Mantilla, Sanz. M.J., F. Sanz, Antoni Francesc Roig Navarro, A. Renau, C. Felis, J.V. Miró, B. Artíñano. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . Num. 2-3. Vol. 372 . pp. 382-396. 2007. Científic.

  • Source origin of trace elements in PM from regional background, urban and industrial sites of Spain
  • X. Querol, M. Viana, A. Alastuey, T. Moreno, S. Castillo, J. Pey, J. De la Rosa, A. Sanchez de la Campa, B. Artiñano, P. Salvador, S. García dos Santos, R. Fernández-Patier, L. Negral, M.C. Minguillón, Eliseo Monfort Gimeno, J.I. Gil, A. Inza, L.A. Ortega, J.M. Santamaría, J. Zabalza. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. Num. 41. Vol. 34 . pp. 7219-7231. 2007. Científic.

  • PM sources in a highly industrialised area in the process of implementing PM abatement technology. Quantificacion and evolution
  • M.C. Minguillón, X. Querol, A. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, J.V. Miró. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING . Num. 10. Vol. 9 . pp. 1071-1081. 2007. Científic.

  • La problemática de la exposición a sílice cristalina respirable en las industrias cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, M.J. Ibañez, A. Escrig, G. Belbis, R. García. TECNICA CERAMICA. Num. 354. pp. 648-658. 2007. Científic.

  • Control de las emisiones difusas de material particulado en la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, María Fernanda Gazulla Barreda, Vicenta Sanfélix Forner, F. Martín, A. De Pascual, B. Aceña. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 333. pp. 69-77. 2006. Científic.

  • Influence of calcite content on fluorine compound emissions during ceramic tile firing
  • Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, María Pilar Gómez Tena, Salvador Gomar Peiró. JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH . Num. 1. Vol. 7 . pp. 75-82. 2006. Científic.

  • Application d`un système de mesure en ligne por le contrôle des émissions de fluor.(seconde partie)
  • Eliseo Monfort Gimeno, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró, María Fernanda Gazulla Barreda, H. Adams, J. Tulip. L'INDUSTRIE CERÁMIQUE & VERRIÈRE. Num. 998. pp. 30-36. 2005. Científic.

  • Aplicación de un sistema de medida en continuo para el control de la emisión de HF
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, María Fernanda Gazulla Barreda, H. Adams, J. Tulip. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 319. pp. 89-98. 2005. Científic.

  • Aplicación de un sistema de medida en continuo para el control de la emisión de HF
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, María Fernanda Gazulla Barreda, H. Adams, J. Tulip. TECNICA CERAMICA. Num. 333. pp. 464-472. 2005. Científic.

  • Application d'un système de mesure en ligne pour le contrôle des émissions de fluor (premiére partie)
  • Eliseo Monfort Gimeno, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró, María Fernanda Gazulla Barreda, H. Adams, J. Tulip. L'INDUSTRIE CERÁMIQUE & VERRIÈRE. Num. 997. pp. 50-56. 2004. Científic.

  • Interferencias en la caracterización de residuos cerámicos mediante el ensajyo de inhibición de la luminiscencia
  • María Fernanda Gazulla Barreda, M.P. Gómez, Eliseo Monfort Gimeno, M. Orduña. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 6. Vol. 43 . pp. 909-914. 2004. Científic.

  • Estudio, diseño, implantación y rendimiento de sistemas de depuración de emisiones atmosféricas en el proceso de fabricación de fritas cerámicas
  • M. Irún, V. Gascón, M. Vilanova, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, J. Vidal, A. Saura. TECNICA CERAMICA. Num. 307. pp. 388-394. 2004. Científic.

  • Estudio, diseño, implantación y rendimiento de sistemas de depuración de emisiones atmosféricas en el proceso de fabricación de fritas cerámicas
  • M. Irún, V. Gascón, M. Vilanova, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, J. Vidal, A. Saura. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 30. Vol. 307 . pp. 92-99. 2004. Científic.

  • Case study of glazing waste valorisation
  • Eliseo Monfort Gimeno, E. Bou, Carlos Feliu Mingarro, Gonzalo Silva Moreno, R. Cruz, V. Martí, J. Portolés. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 81. Vol. 1-2 . pp. 33-36. 2004. Científic.

  • PMx Data Processing in Ceramic Tile Manufacturing Emissions
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Sergio Mestre Beltrán, Vicente Sanz Solana, X. Querol. KEY ENGINEERING MATERIALS . Vol. 264-268 . pp. 2453-2456. 2004. Científic.

  • Análise dos compostos de flúor nos gases da indústria cerâmica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, P. Velasco, María Fernanda Gazulla Barreda, M. Orduña. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 8. Vol. 5/6 . pp. 12-13. 2003. Científic.

  • Valorisation of sludges for glaze production
  • Eliseo Monfort Gimeno, E. Bou, I. Celades, Gonzalo Silva Moreno, R. Cruz, V. Martí, J. Portolés. L'INDUSTRIE CERÁMIQUE & VERRIÈRE. Num. 991. pp. 44-52. 2003. Científic.

  • Control of the continuous milling operation
  • Vicente Cantavella Soler, Enrique Javier Sánchez Vilches, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, L. Miralles, E. Cuesta, M.C. García. L'INDUSTRIE CERÁMIQUE & VERRIÈRE. Num. 985. pp. 17-28. 2003. Científic.

  • Ceramic kiln fluorine-gas emission measurement
  • Eliseo Monfort Gimeno, María Fernanda Gazulla Barreda, I. Celades, P. Gómez, M. Bigi, M. Tonelli. AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN. Num. 2. Vol. 82 . pp. 31-35. 2003. Científic.

  • A methodology for characterising ceramic wastes
  • María Fernanda Gazulla Barreda, M.P. Gómez, Antonio Barba Juan, Eliseo Monfort Gimeno, M. Orduña. MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY: AN INTERNATIONAL JOURNAL. Num. 3. Vol. 14 . pp. 333-343. 2003. Científic.

  • Nuevos retos ambientales de la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades. TECNICA CERAMICA. Num. 309. pp. 1610-1613. 2002. Científic.

  • Control of the continuous milling operation
  • Vicente Cantavella Soler, Enrique Javier Sánchez Vilches, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, L. Miralles, E. Cuesta, M.C. García. CERAMICA ACTA. Num. 14. Vol. 3-4 . pp. 12-28. 2002. Científic.

  • Relaçao entre as caracteristicas de agua e o comportamento reologico das suspensoes de esmalte durante a moagem
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, E. Bou, Eliseo Monfort Gimeno. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 7. Vol. 6 . pp. 19-26. 2002. Científic.

  • Reciclado de tiesto en composiciones de pavimento y revestimiento rojo (II)
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, P. Velasco, Maria Monzó Fuster, Sergio Mestre Beltrán, Juan Carlos Jarque Fonfría. TECNICA CERAMICA. Num. 293. pp. 629-633. 2001. Científic.

  • Reciclado de tiesto en composiciones de pavimento y revestimiento rojo (I)
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, P. Velasco, Maria Monzó Fuster, Sergio Mestre Beltrán, Juan Carlos Jarque Fonfría. TECNICA CERAMICA. Num. 292. pp. 450-458. 2001. Científic.

  • Critical factors in measuring solid particulate emissions in the ceramic industry
  • Eliseo Monfort Gimeno, María Fernanda Gazulla Barreda, I Celades, P. Gómez. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 78. Vol. 8 . 2001. Científic.

  • Racionalizaçao da energia em fornos de revestimentos cerâmicos
  • José Emilio Enrique Navarro, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, Vicente Cantavella Soler. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 1. Vol. 5 . pp. 22-36. 2000. Científic.

  • Recycling red-fired tile scrap in red-firing floor and wall tile compositions
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, Maria Monzó Fuster, Sergio Mestre Beltrán, Juan Carlos Jarque Fonfría. TILE & BRICK INTERNATIONAL. Num. 6. Vol. 16 . pp. 420-427. 2000. Científic.

  • Reciclado de aguas residuales en la fabricación de baldosas cerámicas
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, G. Busani, José Gustavo Mallol Gasch. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 1. Vol. 39 . pp. 149-154. 2000. Científic.

  • Carboxymethylcellulose used in ceramic glazes.Part III: influence of CMC characteristics on glaze slip and consolidated glaze layer properties
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Vicente Sanz Solana, E. Bou, Eliseo Monfort Gimeno. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 76. Vol. 8 . pp. 24-27. 1999. Científic.

  • Influencia de las materias primas borácicas en las emisiones de los hornos de fusión de fritas
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Num. 263. pp. 494-501. 1998. Científic.

  • Carboxymethylcellulose used in ceramic glazes. II. Physical characterisation
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Vicente Sanz Solana, E. Bou, Eliseo Monfort Gimeno. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 6. Vol. 75 . pp. 30-34. 1998. Científic.

  • Carboxymethylcellulose used in ceramic glazes. I. Chemical characterisation
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, María Fernanda Gazulla Barreda, Vicente Sanz Solana, Eliseo Monfort Gimeno. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 5. Vol. 75 . pp. 38-43. 1998. Científic.

  • Racionalización de energía en hornos de cocción de baldosas cerámicas
  • José Emilio Enrique Navarro, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, Vicente Cantavella Soler. CERÁMICA Y CRISTAL. Num. 124. pp. 21-32. 1998. Científic.

  • Ceramic sludge stabilization in cement matrices
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, Vicente Cantavella Soler, Francisco Negre Medall. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 75. Vol. 6 . pp. 24-29. 1998. Científic.

  • Carboxymethylcellulose used in ceramic glazes II. Physical characterization
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Vicente Sanz Solana, Eliseo Monfort Gimeno. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 75. Vol. 6 . pp. 30-34. 1998. Científic.

  • Carboxymethylcellulose used in ceramic glazes I. Chemical characterisation
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, María Fernanda Gazulla Barreda, Vicente Sanz Solana, Eliseo Monfort Gimeno. CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL. Num. 75. Vol. 6 . pp. 38-43. 1998. Científic.

  • Studio delle variabili che controllano l´applicazione della serigrafia e della loro influenza sulle tonalità della piastrella
  • V. Martí, J. Peñalver, J. Portolés, Francisco Negre Medall, Antonio Barba Juan, S. Giménez, Eliseo Monfort Gimeno. CERAMICA INFORMAZIONE. Num. 369. pp. 146-152. 1997. Científic.

  • Leaching kinetics of toxic elements immobilized in cement matrices.(II) Proposal of a kinetic model
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Eliseo Monfort Gimeno, Vicente Cantavella Soler, Francisco Negre Medall. MATERIALS ENGINEERING. Num. 8. Vol. 3-4 . pp. 227-248. 1997. Científic.

  • Leaching kinetics of toxic elements immobilized in cement matrices (I). Selecting a test method
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, Vicente Cantavella Soler, Francisco Negre Medall. MATERIALS ENGINEERING. Num. 8. Vol. 2 . pp. 151-169. 1997. Científic.

  • Incidence des paramètres d'impression sérigraphique sur les écarts chromatiques des carreaux= Effect of serigraphic printing parameters on the chromatic differences of tiles
  • Vicente Martí Centelles, J. Peñalver, J. Portolés, Francisco Negre Medall, Antonio Barba Juan, S. Giménez, Eliseo Monfort Gimeno. L'INDUSTRIE CERÁMIQUE & VERRIÈRE. Num. 915. pp. 322-327. 1996. Científic.

  • Estudo das variáveis de controle da aplicaçao serigráfica e sua influência sobre a dispersao de tonalidades em revestimentos cerâmicos
  • P. Peñalver, V. Martí, Francisco Negre Medall, J. Portolés, Antonio Barba Juan, S. Giménez, Eliseo Monfort Gimeno. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 2. Vol. 1 . pp. 47-53. 1996. Científic.

  • Adición de fangos reciclados a composiciones de pavimentos y revestimientos cerámicos (I)
  • A. Blasco, F. Gines, Juan Carlos Jarque Fonfría, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Num. 195. pp. 470-483. 1991. Científic.

  • Adición de fangos reciclados a composiciones de pavimentos y revestimientos cerámicos
  • A. Blasco, F. Gines, Juan Carlos Jarque Fonfría, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Num. 196. pp. 578-585. 1991. Científic.

  • Estudio de los costes de fabricación y de la inversión en plantas de producción de gres porcelánico (II)
  • A. Blasco, Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch, Juan Carlos Jarque Fonfría. TECNICA CERAMICA. Num. 194. pp. 386-400. 1991. Científic.

  • Estudio de los costes de fabricación y de la inversión en plantas de producción de gres porcelánico (I)
  • A. BLASCO, Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch, Juan Carlos Jarque Fonfría. TECNICA CERAMICA. Num. 193. pp. 328-340. 1991. Científic.

  • Variables que influyen en la eliminación del corazón negro y estudio de los costes que supone dicha eliminación
  • Antonio Barba Juan, Antonio Blasco Fuentes, J. Lezaun, J.M. Lopez, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Vol. 188 . pp. 650-660. 1990. Científic.

  • Viabilidad técnica y económica de los procesos productivos actuales de fabricación de azulejos
  • Juan Carlos Jarque Fonfría, J. LEZAUN, J.M. LÓPEZ, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. TECNICA CERAMICA. Num. 189. pp. 714-722. 1990. Científic.

  Llibres


  • Bases Científico-Técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire
  • X. Querol, M. Viana, T. Moreno, A. alastuey, J. Pey, F. Amato, M. Pandolfi, M.C. Minguillón, C. Reche, N. Pérez, A. Gónzalez, M. Pallarés, A. Moral, Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig, A. Cristóbal, I. Hernández, J.V. Miró, S. Jiménez, F.R. Velázquez, R. Jabato, F. Ballester, E. Boldo, J. Bellido. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788400094751. Madrid (Espanya). Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

  • Depuración de los gases de combustión en la industria cerámica. 2ª edición
  • José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, G. Busani, J. Lezaun. 2001. Autoria. Docent. ISBN 8492317655. -. Ed. Instituto de Tecnología Cerámica-AICE.

  • Cuestiones sobre medio ambiente para un técnico del sector cerámico
  • Eliseo Monfort Gimeno. 1999. Autoria. Científic. ISBN 9788492317639. Castellón, Instituto de Tecnología Cerámica---AICE. Ed. Instituto de Tecnología Cerámica-AICE.

  • Depuración de los gases de combustión en la industria cerámica. 1ª edició
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8492317620. -. Ed. Instituto de Tecnología Cerámica-AICE.

  Capítols de llibre


  Ponències a congressos


  • Netoyage des fumées de combustion dans l'industrie de carreaux ceramiques. Guide technique.
  • J. Lezaun, José Gustavo Mallol Gasch, G. Busani, Eliseo Monfort Gimeno. XXI Congress Mondial Du Gaz.. Niza (Francia). . Científic. .

  • Práctica mixta universidad-secundaria sobre calidad del aire
  • Eliseo Monfort Gimeno, Ana Gosalbo Nebot, D. Zaragoza, Raúl Cayetano Moliner Salvador, Ana López Lilao, Eugeni Cañas Recacha. V Congreso de innovación docente en ingeniería química. Santiago de Compostela (Espanya). 22-01-2020. Docent. 2020. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788409164653.

  • Production and use of quartzes with reduced RCS toxicity. Some industrial experiences
  • Eliseo Monfort Gimeno. Workshop Silica: are we bridging the gaps between surface states and toxicity?. Torino (Itàlia). 27-09-2018. Científic. 2018.

  • Participación de expertos externos de la industria en los TFGs
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Vicente Beltrán Porcar, F. Colomer, Eugeni Cañas Recacha, Raúl Cayetano Moliner Salvador, Maria de la Luz Barrera Traver. IV CONGRESO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA QUÍMICA . Santander (Espanya). 21-01-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469789315.

  • Participación de expertos externos de la industria en los TFGs
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, A. Gozalbo, Vicente Beltrán Porcar, Francisco José Colomer Mendoza, E. Cañas, R. Moliner, M. L. Traver. IV Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. Santander (Espanya). 21-01-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469789315.

  • Additives for reducing the toxicity of respirable crystalline silica. Silife project
  • Eliseo Monfort Gimeno, Ana López Lilao, Alberto Escrig Vidal, María Jesús Ibáñez, Juliana Bonvicini, Otto Creutzenberg, Christina Ziemann. International Conference Energy, Enviroment and Material Systems (EEMS 2017). Polanica-Zdró (Polònia). 13-09-2017. Científic. 2017. Ed. Politechnika Opolska. ISBN 9788365235893.

  • New challenges in occupational health in the European ceramic industry
  • Eliseo Monfort Gimeno. 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society (ECerS2017). Budapest (Hongria). 09-07-2017. Científic. 2017. Ed. Akadémiai Kiadó. ISBN 9789634540946.

  • TFG organizado mediante la creación de Oficinas Técnicas Temáticas (OTTs)
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Vicente Beltrán Porcar, Maria de la Luz Barrera Traver, Francisco José Colomer Mendoza. III Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. Alicante. 21-01-2016. Docent. 2016.

  • The green factor in the ceramic tile industry
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Michele Dondi, Eliseo Monfort Gimeno, Ferhat Kara. 1 Iran International Conference on Tile, Ceramic & Sanitary Ware (ICTS-2014). Tehran, Irán (Iran). 29-11-2014. Científic. 2014.

  • Un enfoque no trivial para la prevención de la exposición a sílice cristalina (Abstract)
  • Alberto Escrig Vidal, María Jesús Ibáñez García, Eliseo Monfort Gimeno, Giuliana Bonvicini, Arturo Salomoni, Otto Creutzenberg, Christina Ziemann. XII International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP2014). Palacio de Congresos de Zaragoza (Espanya). 21-05-2014. Científic. 2014. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 9788461635733.

  • Poder de emisión de polvo de materiales pulverulentos (Abstract)
  • Ana López Lilao, María Jesús Ibáñez García, Alberto Escrig Vidal, Enrique De la Cruz Navarro, Dirka Dahmann, Eliseo Monfort Gimeno. XII International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP2014). Palacio de Congresos de Zaragoza (Espanya). 21-05-2014. Científic. 2014. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 9788461635733.

  • Experiencia en el escalado industrial del sistema Biogasac para la depuración de flúor en la industria cerámica.
  • I. Celades, R. Moliner-Salvador, J. Martínez, Eliseo Monfort Gimeno, J.V. Bono, P. Costa, F. Gascón. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Utilización de recubrimientos para reducir las emisiones de compuestos de flúor
  • J. Piquer, M. Pintor, M. Catalán, A. Figols, Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, Carmen Moreda Beltrán, Salvador Gomar Peiró. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Determinación del poder de emisión de polvo de materias primas empleadas en el sector cerámico (Abstract)
  • Ana López Lilao, A. Escrig, Vicenta Sanfélix Forner, Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Reducción de emisiones de CO2 en la fabricación de baldosas cerámicas mediante la acción combinada de medidas de ahorro energético (Abstract)
  • A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, E. Vaquer, S. Ferrer, J.M. Pitarch, M.A. Arnal, F. Cobo. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Herramientas estratégicas de comunicación ambiental (Abstract)
  • T. Ros-Dosdá, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, S. Gomar, Eliseo Monfort Gimeno. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Selección de aditivos para la reducción de la toxicidad del cuarzo en composiciones cerámicas (Abstract)
  • A. Escrig, M.J. Ibáñez, Eliseo Monfort Gimeno, G. Bonvicini, A. Salomoni, O. Creutzenberg, C. Ziemann. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Air quality improvement strategy in the Spanish ceramic tile cluster
  • Eliseo Monfort Gimeno, I Celades, Mª.C. Minguillón, X. Querol. 5th Air pollution and control symposium. Eskisehir (Turquia). 18-09-2013. Científic. 2013.

  • Overview of the AIRUSE project: Testing and Development of air quality mitigation measures in Southerm Europe
  • A. Karanaisou, F. Amato, T. Moreno, A. Alashuey, M. Viana, F. Lucareli, S. Nava, G. Calzalai, C. PIo, C. Alves, T. Nunes, K. Elefftheriodis, E. Diopuli, V. Valiotou, Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades Lopez, R. M. Harrison, D. Beddwos, X. Querol. European AEROSOL CONFERENCE ( EAC2013). Praga (República Txeca). 01-09-2013. Científic. 2013.

  • Simulation of heat transfer in single-deck roller kilns for firing ceramic tile
  • A. Escrig, Vicente Cantavella Soler, A. Mezquita, E, Vaquer, S. Ferrer, Eliseo Monfort Gimeno. Modelling and Simulation Meet Innovation in Ceramics Technology (CERMODEL 2013). University of Trento (Itàlia). 10-07-2013. Científic. 2013.

  • Quantification and assessment of bulk ceramic materials dustiness
  • Ana López Lilao, Vicenta Sanfélix Forner, Alberto Escrig, Irina Celades, Gustavo Mallol, Eliseo Monfort Gimeno, Dirk Hahman. 13th Conference and exhibition of the European Ceramic Sociey (ECERS XIII). Limoges (França). 23-06-2013. Científic. 2013.

  • Caracterización de la toxicidad de la sílice cristalina respirable en la industria cerámica
  • A. Escrig, Eliseo Monfort Gimeno, M.J. Ibáñez, G. Bonvicini, O. Creutzenberg, C. Zieman. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Estimación de la huella hídrica de baldosas de gres porcelánico esmaltado
  • T. Ros-Dosdá, A Monferrer, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Variables que influyen sobre el poder de emisión de polvo de materias primas cerámicas
  • Ana López Lilao, M. Lavall, A. Escrig, Vicenta Sanfélix Forner, Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch, D. Dahmann. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Estudio del calor de reacción en composiciones cerámicas
  • S. Ferrer, A. Mezquita, C. Machi, M.P. Gómez, J.B. Carda, Eliseo Monfort Gimeno. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Path-dependency and path-making in the energy system in the spanish tile sector
  • Daniel Gabaldón-Esteban, Eliseo Monfort Gimeno, Ana Mezquita-Martí, Eva Vaquer Cañete. 2nd Aalto Event on Science and Technology Studies: Energy in Society. Helsinki (Finlàndia). 05-11-2012. Científic. 2012.

  • Dustiness of bulk materials used in the ceramic industry
  • Ana López Lilao, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, I. Celades, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. LII Congreso anual Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 3-6 octubre 2012. Burgos. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Criterios ambientales para la selección de materias primas en la fabricación de fritas
  • I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, X. Querol. LII Congreso anual de la sociedad española de cerámica y vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Emisión de compuestos orgánicos volátiles en la fabricación de baldosas cerámicas
  • S. GOMAR, Eliseo Monfort Gimeno, A. ESCRIG, J. MARTÍNEZ, F. RUEDA. XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • Desarrollo de adsorbentes para la depuración de contaminantes gaseosos ácidos en lecho fijo
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. CELADES, R. MOLINER, P. AVILA, S.B. RASMUSSEN, P. COSTA, J.V. BONO, F. GASCÓN. XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • Optimización energética en la fabricación de baldosas cerámicas mediante el uso de aceite térmico
  • A. Mezquita, Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, S. Ferrer, M.A. Arnal, J. Toledo, M.A. Cuesta. XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • ¿Que papel juegan las baldosas cerámicas en la compra verde y la edificación sostenible?
  • Eliseo Monfort Gimeno. XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • Viabilidad de implantar sistemas de cerramiento total para reducir las emisiones difusas de partículas
  • Vicenta Sanfélix Forner, Ana López Lilao, Eliseo Monfort Gimeno, J. García-Ten, S. Pallarés. IV CONGRESO LUSO-ESPAÑOL DE CERÁMICA Y VIDRIO. Aveiro (Portugal). 16-11-2011. Científic. 2011.

  • CO2 emissions in the ceramic industry and Kyoto protocol implications
  • Eliseo Monfort Gimeno. II INTERNATIONAL CERAMIC, GLASS, PORCELAIN, ENAMEL, GLAZE AND PIGMENT CONGRESS. SERES 2011. Eskisehir (Turquia). 10-10-2011. Científic. 2011.

  • Chemical profiles of raw materials used in the manufacture of ceramic tiles and frits: influence on emissions and air quality
  • I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, X. Querol, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, P. Gómez. CONGRESS ON EMISSION MONITORING 2011. CEM. Praga (República Txeca). 05-10-2011. Científic. 2011.

  • Uso de recubrimientos para minimizar las emisiones ácidas durante la cocción de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno. QUÍMICA FUSIÓN 2011. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia (Espanya). 29-09-2011. Científic. 2011.

  • Origen geoquímico de las impurezas en la fracción PM10 en las emisiones de la industria cerámica
  • I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, X. Querol, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, P. Gómez. XXXI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA SEM- 2011. Barcelona (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011.

  • Analytical methodology for the quantification of respirable crystalline silica (RCS) in occupational environments using a CIP 10-R sampler
  • M.P. Gómez, E. Zumaquero, M.J. Ibáñez, Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig. IUCR. XXII Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography. Madrid 22-30 August, 2011. Madrid (Espanya). 22-08-2011. Científic. 2011.

  • Impacto de las nuevas directivas de calidad de aire sobre los Clusters Cerámicos
  • Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig, V. Sanfelix, Mª.C. Minguillón, X. Querol. 50 Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Madrid (Espanya). 27-10-2010. Científic. 2010.

  • Las nuevas directivas europeas de calidad de aire: los parámetros y zonas críticas en España
  • X. Querol, A. Alastuey, T. Moreno, M. Viana, J. Pey, M. Pandolfi, F. Amato, M.C. Minguillon, N. Pérez, A. Escrig, Eliseo Monfort Gimeno, J. De la Rosa, A. Sánchez de la Campa. 50 Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Madrid (Espanya). 27-10-2010. Científic. 2010.

  • Impacto del Reach en las industrias cerámicas y afines
  • M.J. Ibáñez, J. Castellano, A. Escrig, Eliseo Monfort Gimeno. XI CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERAMICO. QUALICER. Castellón, 15-16 febrero 2010.. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Estudio de la combustión en hornos industriales de fabricación de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Gustavo Mallol Gasch, A. Mezquita, R. Granell, E. Vaquer. XI CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. QUALICER. Castellón, 15-16 febrero, 2010.. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Niveles de metales en la fracción PM10 en focos canalizos de la industria cerámica
  • I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, X. Querol, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig. XI CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERAMICO. QUALICER. Castellón, 15-16 febrero 2010.. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Caracterización de las emisiones de contaminantes ácidos en la fabricación de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró, F. Ruega, J. Martínez. XI CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERAMICO. QUALICER. Castellón, 15-16 febrero 2010.. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Identificación de trazadores químicos de las emisiones canalizadas de PM10 en etapas de proceso a alta temperatura
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, X. Querol, Vicenta Sanfélix Forner, A. Escrig, J. Martínez, F. Rueda. XLIX CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Linares, Jaén (Espanya). 28-10-2009. Científic. 2009.

  • Balance de azufre a un horno túnel de ladrillos con depuración de gases
  • Eliseo Monfort Gimeno, Salvador Gomar Peiró, Irina Celades López, E. Moro, E. Márquez. XLIX CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Lineras, Jaén (Espanya). 28-10-2009. Científic. 2009.

  • Reduction of PM industrial ceramic emissions reflected on key components concentrations of ambient PM10
  • M.C. Minguillón, X Querol, A. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig, I. Celades, J.V. Miró. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE - EAC. Karlsruhe (Alemanya). 06-09-2009. Científic. 2009.

  • Reduction of PM emissions from specific sources reflected on key components concentrations of ambient PM10
  • M.C. Minguillón, X. Querol, Eliseo Monfort Gimeno, E. Alastuey, A. Escrig, I. Celades, J.V. Miró. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY. Vienna (Àustria). 19-04-2009. Científic. 2009.

  • Contenido de compuestos de cloro y azufre en baldosas cerámicas
  • Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, María Fernanda Gazulla Barreda, E. Zumaquero. XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Oviedo. Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Use of TGA-EGA technique in studying acid emissions during ceramic tile firing. Study of the test variables
  • Francisco Javier García Ten, María Pilar Gómez Tena, E. Zumaquero, Eliseo Monfort Gimeno, C. Machi. 11 th Mediterranean Congress of Chemical Engineering Barcelona 21-24 Octubre. Barcelona (Espanya). 21-10-2008. Científic. 2008.

  • PM10 and PM2.5 particle emissions in the ceramic industry
  • I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, Eliseo Monfort Gimeno, F. Rueda. 11 th Mediterranean Congress of Chemical Engineering Barcelona 21-24 Octubre. Barcelona (Espanya). 21-10-2008. Científic. 2008.

  • Origin of ambient particulate arsenic in an industrial area
  • M.C. Minguillón, J. Querol, Eliseo Monfort Gimeno, J.V. Miró, C. Felis. 2nd International Congress on Arsenic in the Environment. Valencia (Espanya). 21-05-2008. Científic. 2008.

  • Determinación por DRX de sílice cristalina respirable en muestras ambientales
  • M.Pilar Gomez Tena, A. Escrig, E. Zumaquero, Eliseo Monfort Gimeno, A. Salomoni, F. Cremonini. X CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. QUALICER 2008. Castellón, 10-13 febrero 2008. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • A decreasing trend (1999-2007) of ambient levels of metals as a consequence of the implementation of PM abatement technology in a highly industrialized area of Spain
  • X. Querol, M.C. Minguillón, E. Alastuey, Eliseo Monfort Gimeno, A. Escrig, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, C. Felis, J.V. Miró. European Geosciences Union General Assembly 2008. Vienna. Vienna (40). 13-04-2008. Científic. 2008. ISSN 1029-7006.

  • Estimates of fugitive PM10 emissions from the ceramic tile industry
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, S. Gomar, F. Martín, B. Aceña, A. De Pascual. 10 th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society. Berlín, 17-21 June.. 17-06-2007. Científic. 2007.

  • Experimental fugitive PM10 emission factors from solid nulk handling areas in the open air
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Vicenta Sanfélix Forner, S. Gomar, F. Martín, B. Aceña, A. Pascual. 8 th International conference on Emissions Monitoring. Zürich, 5-6 September.. 05-06-2007. Científic. 2007.

  • Iniciativas para prevenir la exposición al sílice cristalina respirable en las industrias cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno, M.J. Ibáñez, A. Escrig, G. Belbis, R. Garcá. II Congreso Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Valencia. Valencia, 30 mayo-1junio, 2007.. 30-05-2007. Científic. 2007.

  • Atomización y desarrollo de las autorizaciones medioambientales integradas para este tipo de industrias
  • Eliseo Monfort Gimeno. III Jornada Empresarial: Minería, Atomización, Transporte y Medio Ambiente en el Sector Cerámico. Vila-Real. Vila-Real 19 abril 2007.. 19-04-2007. Científic. 2007.

  • Documento BREF de mejores técnicas disponibles en el sector cerámico. Situación actual
  • Eliseo Monfort Gimeno. Cevisama. Jornada " La autorización ambiental integrada y el sector cerámico". Valencia, 6 febrero 2007.. 06-02-2007. Científic. 2007.

  • Control y estimación de emisiones difusas de material particulado en operaciones al aire alire
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, Vicenta Sanfélix Forner. X CONGRESO DE INGENIERÍA AMBIENTAL. PROMA 2006.. BILBAO. 03-10-2006. Científic. 2006.

  • Determination of the PMx/PST fractions in particle emissions in the ceramic industry. En :
  • I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, S. Gomar, F. Rueda, Vicenta Sanfélix Forner, M.C. Minguillón. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMISSIONS MONITORING (CEM 2006). París. 31-01-2006. Científic. 2006.

  • Control de las emisiones difusas de material particulado en la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, María Fernanda Gazulla Barreda, Vicenta Sanfélix Forner, F. Martín, A. De Pascual, B. Aceña. QUALICER 2006. IX Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. Cámara de Comercio, Industria y Navegac. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Determinación de las fracciones PMx/PST en emisiones de partículas de la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, F. Rueda, F. Quereda, Vicenta Sanfélix Forner. QUALICER 2006. IX Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. Cámara de Comercio, Industr y Navegac. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Estimación de emisiones difusas de material particulado y rendimiento de MTD' S en el sector cerámico
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, Vicenta Sanfélix Forner, J.L. López, V. Calpe. XLVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vall d'Alba. 25 al 27 de Octubre 2006. Vall d'Alba.. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Applicazione del Protocolo di Kyoto nel Distretto Ceramico di Castellon (E)
  • José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno. Ceramica e Ambiente. L`Industria Ceramica e il Protocollo di Kyoto: la Direttiva sul mercato delle quote di emissione. (Emissions Trading). Palazzo dei Congressi. Bologna. Italy.. 15-06-2005. Científic. 2005.

  • Impacto della Direttiva IPPC sull`industria ceramica spagnola
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades. Ceramica e Ambiente.La Direttiva IPPC:Prevenzione e riduzione integrata dell`inquinamento nell`industria ceramica. Palazzo dei Congressi. Bologna. Italy.. 15-06-2005. Científic. 2005.

  • Mejoras Técnicas disponibles en el Sector Cerámico
  • Eliseo Monfort Gimeno. Problemáticas actuales y tendencias en el sector cerámico. Onda (Castellón). Onda (Castellón). 05-05-2005. Científic. 2005.

  • Time and spatial variations of major components of PM10 and PM2.5 in urban sites of Spain
  • X Querol, A. Alastuey, S. Castillo, J. Pey, T. Moreno, B. Artiñano, S. Garcia do Santos, R. Fernandez Patier, M.J. Sanz, M.C. Minguillón, Eliseo Monfort Gimeno, R. Palomo, E.R. Pinilla. 5th International conference on Urban Air Quality. Valencia, España. Valencia. 29-03-2005. Científic. 2005.

  • Aplicabilidad de un impactador de cascada para determinar DTP en emisiones cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, S. Gomar, Vicenta Sanfélix Forner. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.. Sevilla. 02-11-2005. Científic. 2005. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 8468940666.

  • Estudio, diseño, implantación y rendimiento de sistemas de depuración de emisiones atmosféricas en el proceso de fabricación de fritas cerámicas
  • M Irún, V. Gascón, M. Vilanova, I. Celades, Eliseo Monfort Gimeno, J. Vidal, A. Saura. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 07-03-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Aplicación de un sistema de medida en contínuo para el control de la emisión de HF
  • Eliseo Monfort Gimeno, Irina Celades López, Salvador Gomar Peiró, María Fernanda Gazulla Barreda, H. Adams, J. Tulip. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 07-03-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Contenido y emisión de fluor en materias primas de soportes cerámicos
  • Francisco Javier García Ten, Eliseo Monfort Gimeno, María Fernanda Gazulla Barreda, I. Celades. XLIII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. SECV,2003. Manises 19-22 noviembre 2003.. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • PMx data processing in ceramic tile manufacturing emissions
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Sergio Mestre Beltrán, Vicente Sanz Solana, X. Querol. 8th European Ceramic Society conference (ECERS). Istambul. TURKEY. 29-06-2003. Científic. 2003. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878499466.

  • Análisis de los compuestos de fluor en gases de la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, P. Velasco, María Fernanda Gazulla Barreda, M. Orduña. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Viabilidad del reciclado de residuos cocidos de baldosas rojas
  • Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Javier García Ten, Maria Monzó Fuster, E. Bou. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Methodology for characterising solid wastes, wastewater and gas emissions in ceramic industries
  • María Fernanda Gazulla Barreda, M.P. Gómez, Antonio Barba Juan, Eliseo Monfort Gimeno, M. Orduña. Health, Safety. A Challenge for measurements. París (França). 01-01-2002. Científic. 2002.

  • Control de la operación de molienda en contínuo
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Vicente Cantavella Soler, José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, L. Miralles, E. Cuesta, M.C. García. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón.. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • The impact of directive 96/61/CE (IPPC) in the spanish traditional ceramic industry
  • Eliseo Monfort Gimeno. Inter-Regional Seminar on the environment. Castellón.. 04-04-2001. Científic. 2001.

  • Industrial-scale study of NaHCO3 chemical reactions with HF, HCI and SO2 i kiln flue gases
  • Eliseo Monfort Gimeno, I. Celades, Sergio Mestre Beltrán, R. Bono, H. Llop, J.M. de la Hoz. Euro Ceramics VII: Proceedings of the 7th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society. Brugge (Bèlgica). 09-09-2001. Científic. 2001. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878498826.

  • Efluentes contaminantes en la industria cerámica
  • Eliseo Monfort Gimeno, I Celades, P. Velasco. Materias primas y métodos de producción de materiales cerámicos. Jaen. 24-10-2001. Científic. 2001. Ed. Sociedad Española de Arcillas. ISBN 8492162546.

  • Leaching behaviour of toxic ceramic waste inmobilized in cement matrices
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Emilio Enrique Navarro, Vicente Cantavella Soler, Enrique Javier Sánchez Vilches. MARRA, J.C.; CHANDLER, G.T. Environmental issues and waste management technologies in the ceramic and nuclear industries IV.(Ceramic Transactions, Volume 93). Westerville. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. American Cereamic Society. ISBN 1574980572.

  • Effect of wastewater reuse in glazed tile manufacture on gas emissions and solid waste
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, Maria Monzó Fuster, Enrique Javier Sánchez Vilches. MARRA, J.C.; CHANDLER, G.T. Environmental issues and waste management technologies in the ceramic and nuclear industries IV.(Ceramic Transactions, Volume 93). Westerville. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. American Cereamic Society. ISBN 1574980572.

  • Instalación para la corrección de las emisiones ácidas, con bicarbonato sódico, en hornos para cocción de baldosas cerámicas
  • Eliseo Monfort Gimeno. V Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 98). Castellón (Espanya). 08-03-1998. Científic. 1998.

  • Emisiones de boro a la atmósfera en procesos de fabricación de baldosas con reciclado total de las aguas residuales.
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, María Fernanda Gazulla Barreda. V CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 01-02-1998. Científic. 1998.

  • Pollution in the ceramic tile industry.
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno. Moreno-Clavel, J. And Moreno-Grau, J. (eds) EUR 18529: COST action 617: Stationary sources of urban air pollution. Proceedings of the workshop on best available technologies for pollution control. . Luxemburgo. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. European Communities. ISBN 9282844951.

  • Incidencias del reciclado de aguas residuales generadas en procesos de fabricación de baldosas esmaltadas sobre las emisiones atmosféricas de los secaderos por atomizacion
  • José Emilio Enrique Navarro, Eliseo Monfort Gimeno, Francisco Negre Medall. 37 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Villarreal (Castellón) (Espanya). 14-05-1997. Científic. 1997.

  • Porosidad cerrada de vidriados cerámicos. Influencia de la distribución granulométrica de las partículas de frita
  • Jose Luis Amoros Albaro, María José Orts Tarí, Antonio Barba Juan, Eliseo Monfort Gimeno. 37 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Villarreal (Castellón) (Espanya). 14-05-1997. Científic. 1997.

  • Influencia del tratamiento térmico sobre la cristalización producida en un esmalte para pavimento extruido
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Vicente Sanz Solana, Maria Monzó Fuster, Eliseo Monfort Gimeno. 37 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Villarreal (Castellón) (Espanya). 14-05-1997. Científic. 1997.

  • Influencia del vehículo en el comportamiento reológico de las tintas serigráficas
  • J. Peñalver, V. Martí, J. Portolés, Francisco Negre Medall, Antonio Barba Juan, Eliseo Monfort Gimeno, S. Giménez. IV CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO (QUALICER-96). Castellón (Espanya). 10-03-1996. Científic. 1996.

  • Optimización de las condiciones de operación de un horno monstrato
  • José Gustavo Mallol Gasch, Eliseo Monfort Gimeno, Juan Carlos Jarque Fonfría. Cerámica Información. Castellón (Espanya). 28-04-1994. Científic. 1994. ISSN 0392-8098.

  • Succión de líquido en baldosas ceramicas porosas
  • Antonio Barba Juan, Antonio Blasco Fuentes, Eliseo Monfort Gimeno, María Dolores Rodrigo Carbonell. I CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO (QUALICER-90). Castellón (Espanya). 13-05-1990. Científic. 1990.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • An integrated assessment of nanoparticle exposures in the ceramic industry
  • Eliseo Monfort Gimeno, María del Mar Viana Rodríguez. Universitat de Barcelona (Espanya). Salmatonidis, Apostolos. Num. Sobresaliente "Cum Laude". 30-09-2019.

  • Worker exposure to airbone particles in industrial settings: evaluation of exposure assessment and modelling tools
  • Eliseo Monfort Gimeno, María del Mar Viana Rodríguez. Universitat de Barcelona (Espanya). Ribalta Carrasco, Carla. Num. Sobresaliente "Cum Laude". 26-06-2019.

  • A novel process of preparing press-powder for cleaner production of ceramic tile
  • Eliseo Monfort Gimeno, Yanxin Wang. China University of Geosciences; School of Environmental Studies, Wuhan (China). Shu, Zhu. Num. Excellent cum laude. 28-05-2011.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • European ceramic industry towards an hypocarbonic economy
  • Eliseo Monfort Gimeno, A. Mezquita, E. Vaquer, S. Ferrer, A. Escrig. Université de Limoges (França). 23-06-2013.

  Apunts docents


  • Tecnología del medio ambiente
  • Eliseo Monfort Gimeno. 2013. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas para la experimentación en Ingeniería Química Segundo ciclo
  • Eliseo Monfort Gimeno, Enrique Javier Sánchez Vilches, José Gustavo Mallol Gasch, María Dolores Rodrigo Carbonell, María Esther Beltrán Flors. 2006. Ref. CS-08-2006. Universitat Jaume I.

  • Tecnologia del medio ambiente N40. Problemas prácticos
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Emilio Enrique Navarro, José Gustavo Mallol Gasch, María Dolores Rodrigo Carbonell. 2004. Ref. CS-400-2004. Universitat Jaume I.

  • Combustión y hornos en la industria cerámica N45
  • Eliseo Monfort Gimeno, José Emilio Enrique Navarro, José Gustavo Mallol Gasch. 2003. Ref. CS-48-2003. Universitat Jaume I.

  • Seguridad e higiene industrial N38
  • Eliseo Monfort Gimeno. 2003. Ref. CS-47-2003. Universitat Jaume I.

  • Experimentación en Ingeniería Química II N34
  • Eliseo Monfort Gimeno, Enrique Javier Sánchez Vilches, José Gustavo Mallol Gasch. 2003. Ref. CS-37-2003. Universitat Jaume I.