UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

GIL GÓMEZ, JESÚS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal suplent
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació ENDAVANT - Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
 • HC2402DD - (964 729771)
 • jegil@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professor Ajudant Doctor Tipus II.

  Investiga sobre innovació docent i metodologies actives i experiencials, estant especialitzat en la metodologia de l'Aprenentatge-Servei. La recerca es centra en els efectes de l'aplicació d'aquestes metodologies en l'alumnat universitari. Més concretament, és especialista en l'ús de les mateixes per a la formació en el camp de la motricitat. 

  Imparteix docència al Grau de Mestre/a en Educació Infantil i Educació Primària en assignatures relacionades en la motricitat, el joc i l'expressió corporal. Tutor de treballs final de grau d'aquestes titulacions. Així mateix dirigeix treballs final de màster relacionats en aquestes temàtiques (Màster en Psicopedagogia i Màster en Educació Secundària) i tesi doctorals.

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Jesús Gil Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 14:00 17:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 14:00 17:00 24-01-2020 02-08-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Jesús Gil Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1819 - PR3 Dimarts 15:30 17:30 19-11-2019 17-12-2019
  MI1819 - PR4 Dimarts 18:00 20:00 19-11-2019 17-12-2019
  MI1819 - TE2 Dilluns 18:00 20:00 18-11-2019 16-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1019 - Fundamentos de la Expresión Corporal; Juegos Motrices en Educación Infantil Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1041 - Prácticum II (mención Educación Física) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP704 - Aprenentatge i Ensenyament de la Música Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP804 - Aprenentatge i Ensenyament de les Arts Plàstiques Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP904 - Aprenentatge i Ensenyament de l’Educació Física Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP908 - Pràcticum (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes