Manuela Alonso Salt

Professor/a Titular d'Escola Universitària
Vicedegà/ana de facultat
Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques
Didàctica de l'Expressió Corporal
On pots trobar-me?
HC2414DD - (964 729783)